Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Скачать 402.44 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Количество страниц2
Дата08.05.2013
Размер402.44 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Порядок проведения екзамену
3. Перелік навчальних дисциплін, матеріали яких містяться в екзаменаційних білетах
4. Теми навчальних
Процес суспільного виробництва, його фактори і результати.
Потреби та інтереси - рушійні сили економічного розвитку і політики.
Економічна система суспільства та власність.
Товарна форма організації суспільного виробництва. Гроші.
Ринок в системі суспільного (товарного) виробництва. Конкуренція.
Підприємство. Підприємства в ринковій економіці.
Підприємство і капітал в ринковій економіці
Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу у різних сферах економіки.
Попит і пропозиція. Ціноутворення і ціни в ринковій економіці.
Фінансово-кредитна та податкова система ринкової економіки
Суспільне відтворення, циклічні коливання, економічний ріст та структурні зміни в економіці.
Розподіл і формування доходів населення
Відтворення, зайнятість трудових ресурсів і система соціального захисту населення. Безробіття.
Державне регулювання ринкової економіки. Господарський механізм.
Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та напрямки розвитку.
Історія економічних вчень
Економічна думка Давнього світу і середньовіччя.
Класична політична економія: загальна характеристика. Зародження класичної політичної економії. Фізіократизм.
Вчення А. Сміта.
Економічні вчення послідовників А. Сміта у пост- мануфактур­ний період.
Критика ринкових теорій класичної політичної економії.
Маржиналізм: загальна характеристика та етапи еволюції. Зародження маржиналізму.
II етап "маржинальної революції": формування неокласич­ної теорії.
Доктрини державного регулювання економіки. Вчення Дж. Кейнса та його послідовників.
Неоліберальні концепції державного регулювання
Розвиток економічної теорії в Україні
Теорія обчислення макроекономічних показників в системі національних рахунків.
Теорія макроекономічної нестабільності: економічні цикли, безробіття, інфляція.
Теорія загальної макроекономічної рівноваги: модель сукупного попиту і сукупної пропозиції.
Теорія споживання, заощадження та прийняття інвестиційних рішень.
Класична і кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги.
Теорія фіскальної політики держави.
Теорія грошей. Грошовий ринок та його рівновага.
Банківська система та грошово-кредитна політика.
Альтернативні макроекономічні теорії.
Теорія бюджетного дефіциту і управління державним боргом.
Теорія економічного зростання та його моделі.
Моделі макроекономічної політики.
Теорія міжнародної торгівлі та торговельна політика.
Теорія платіжного балансу і валютних курсів.
Теорія внутрішньої і зовнішньої рівноваги: проблеми економічної політики.
Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави.
Основи менеджменту
Розвиток теорії і практики менеджменту.
Організації та особливості їх діяльності.
Сутність і функції управління.
Організаційні структури управління.
Управління як процес, прийняття управлінських рішень в менеджменті.
Стратегічне планування в управлінні організацією.
Управління персоналом.
Управління колективами, конфліктами, перемінами та стресами.
Контроль в управлінні.
Техніка особистої роботи менеджера.
Техніка укладення договорів та іншої економічної документації
Деякі аспекти управління: виробничий та фінансовий менеджмент, управління маркетингом.
Економіка підприємства
Управління підприємством.
Основні засоби та виробнича потужність підприємства.
Оборотний капітал підприємства.
Персонал підприємства.
Мотивація і оплата праці.
Собівартість продукції та витрати на виробництво.
Ціна продукції та ціноутворення.
Антикризова система господарювання.
Організація виробництва
Підприємство як первинна виробнича ланка.
Організація виробничого процесу в просторі та часі.
Організація потокового виробництва.
Система створення та освоєння нової техніки.
Організація допоміжних структур підприємства.
Організація контролю якості продукції.
Теорія економічного аналізу
Тема 2. Метод і методика економічного аналізу.
Тема 3. Здійснення загальної оцінки фінансового стану підприємства.
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства.
Тема 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
Тема 6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства.
Тема 7. Аналіз грошових потоків підприємства.
Тема 8. Аналіз імовірності банкрутства підприємства.
Гроші і кредит
Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки
Тема 3. Грошова маса
Тема 4. Грошовий ринок
Тема 5. Грошова система
Тема 6. Суть інфляції та її основні форми
Тема 7. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції
Тема 8. Сутність кредиту та кредитний механізм
Тема 9. Кредитна система
Тема 10. Валютна система
Фінанси підприємств
5. Перелік питань фахового вступного випробування
Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз рентабельності підприємства.
Основи економічної теорії
Історія економічних вчень
Основи менеджменту
Економіка підприємства
Теорія економічного аналізу
Гроші і кредит
Фінанси підприємств


База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты