Домой

1. Історія держави І права зарубіжних країн вивчає
Скачать 302.85 Kb.
Название1. Історія держави І права зарубіжних країн вивчає
Количество страниц1
Дата23.03.2013
Размер302.85 Kb.
ТипДокументы
Содержание
4. Методами називають
5. Назвіть представників соціологічної школи права
7. До найвидатніших правителів-реформаторів Вавилону належали
9. Які особливості правового характеру жерців у Стародавньому Вавилоні?
10. Правовий статус вавилонського раба характеризувало
11. Із яких джерел ми дізнаємося про історію Стародавнього Єгипту?
12. Яка з назв позначає період розвитку Стародавнього Єгипту?
13. Хто є засновником науки єгиптології?
15. Що виступає джерелами права Стародавнього Єгипту?
16. За формою правління Стародавній Єгипет був
17. Визначіть правильний період в історії розвитку Стародавньої Індії
18. Племенами - завойовниками Індії були
20. Яку староіндійську державу Ви можете назвати
22. Судочинство у Стародавній Індії здійснювали
24. Монопольне право тлумачити закони і давати поради представникам інших варн в індійському суспільстві мала варна
25. Виберіть вірне твердження Раджа
26. Що являють собою закони Ману?
27. Як називали стародавні китайці свою державу?
29. У якому з старокитайських царств Шан Ян провів свої реформи?
31. Цар в Китаї називався
33. За державний злочин у Китаї разом із злочинцем каралися на смерть родичі
34. Яка з перелічених суспільних верств є складовою суспільного ладу Стародавнього Китаю?
35. Хто з старокитайських правителів відкрив перший китайський «університет»?
37. До кого в Афінській державі застосовували остракізм?
38. Яку державну посаду займав мудрець Солон?
40. Який з перелічених органів влади був створений Клісфеном?
42. Накладання амімії означало
43. Виконання літургій передбачало
44. Яку з перелічених дій могли самостійно здійснювати метки?
45. Які з перелічених категорій афінян могли брати участь у Народних зборах?
46. Спарта за політичним устроєм була
47. Клер Стародавньої Спарти це
49. Як називався орган державної влади, що складався з 28 громадян не молодших за 60 років і 2 царів?
50. У компетенцію колегії ефорів входило
52. Яке плем’я було першим населенням Спарти?
54. Праці кого з істориків, мислителів є джерелом інформації про Стародавній Рим?
56. Обмеженість статусу плебеїв у Стародавньому Римі полягає у
57. Встановлення республіканського ладу в Римі пов’язане з
58. Хто з перелічених державних діячів був обраний на посаду по життєвого диктатора?
59. Початок етапу домінанту датується
61. Найдавнішим джерелом права Риму були
64. Яка власність іменувалася у римському праві квіритського?
65. Право на користування чужою річчю за «Законами XII таблиць» називалося
67. Що римляни відносили до делікта?
1. Коли виник термін феодалізм?
2. До основних рис феодального права слід віднести
4. Які прошарки населення могли входити до рицарства
6. Феодальна власність на землю мала
7. Бенефіціальна реформа – це ?
9. Хто з фракських правителів, будучи неграмотним, заохочував розвиток освіти, науки, словесності?
10. Капітулярії – це
12. Найвищим вергельдом у Франкському королівстві захищалися
13. Найбільш розповсюдженими покараннями за злочини у «Салічній правді» були
14. Характерними рисами судового процесу у франків були
16. Коли були скликані перші в історії Франції Генеральні Штати
18. Коли було прийнято «Великий березневий ордонанс»
20. За якого монарха кардинал Рішельє здійснював свою реформаторську діяльність
21. Які соціальні верстви феодальних держав були зацікавлені у становленні абсолютизму
22. Ознаками французького класичного абсолютизму є
23. Якому державному діячеві Німеччини за Верденським договором були передані землі, на яких було утворено феодальну Німеччину
24. Священна Римська імперія німецької нації була утворена в
26. Яким імператором було видано «Золоту Буллу»
28. Який період історії Англії називають англосаксонським
29. Вищою державною установою в англосаксонський період в Англії був
30. В якому році Вільгельм Нормандський став королем Англії
32. Чиї права захищала «Велика Хартія вольностей»?
34. Для чого сплачувалися «щитові гроші»?
35. Хто в Англії встановлював розміри податків?
37. До джерел французького феодального права відносяться
38. У якому столітті були створені «Кутюми Бовезі»?
40. Яке з перелічених джерел права відноситься до німецького феодального права
41. Хто вважається укладачем «Саксонське зерцала»?
42. Норми якого права розглядала «Кароліна»?
44. Поділ права на земське, міське, канонічне стало традиційним у
46. Джерелами права Англії доби абсолютизму були
47. «Криваве законодавство» Англії являло собою
48. «Право справедливості» як джерело права Англії доби абсолютизму виникло із
49. Засновником Ісламу є
51. Основним джерелом мусульманського права виступає
53. Права і привілеї представників панівного класу Арабської держави
54. Центральними органами державного управління Арабського Халіфату були
55. Розпад Арабського Халіфату на окремі держави мав своїм наслідком те, що Халіф
56. Судові справи розглядалися
1. Яка з названих соціальних верств була най зацікавленішою у побудові безстанового суспільства
2. Домінуючи правління буржуазної держави
3. Який з перерахованих принципів буржуазного права до нього не належить
4. Виникненню капіталізму в Англії передувало
5. «Петиція про право» 1628 р. містила такі положення
6. Якого англійського монарха в ході революції було публічно страчено?
7. До політичних партій періоду Англійської революції відносяться
9. Конституція О. Кромвеля мала назву
10. Англійський «Білль про права» (1689 р.) містив норми, які стосувалися
11. Які з названих положень варто віднести до особливостей англійської буржуазної революції
12. Офіційно Англія отримала назву Великобританія
14. Представницький орган, спільний для всіх колоній, називався
15. У квітні 1775 р. розпочалася війна за незалежність колоній, яка велася між
16. Значення війни за незалежність у державотворчому процесі США полягало в тому, що вона
17. Першим американським президентом було обрано
19. Декларація незалежності США проголошувала
20. Конвент схвалив конституцію США
22. Історично склалося так, що у США становилася форма правління у владі
23. Громадянська війна розпочалася у
25. Рішенням Верховного Суду у 1868 р.
26. «Білль про права» закріпив
27. Кого з мислителів відносять до ідеологів французького просвітництва?
29. Як називався передреволюційний парламент Франції?
30. Велика Французька революція розпочалася
32. З наведених положень вкажіть на ті, які належать до «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р.
33. Перша Конституція Франції 1791 р.
35. Які з названих структур можна віднести до механізму якобінської диктатури
36. Укажіть, яке з наведених положень є правильним
37. Головою Комітету громадського порятунку був
39. Уряд Директорії був повалений у
41. За Хартією 1814 р. Франці проголошувалася
42. Які з положень відповідають Хартії Людовіка XVIII ?
43. В результаті Липневої революції 1830 р. королем Франції став
45. 2 грудня 1852 р. відбулася така подія
46. Причиною падіння Другої імперії у Франції була
47. Коли був встановлений режим Третьої республіки
48. Президентом Третьої республіки у кінці серпня 1871 р. був проголошений
50. Коли було утворено Німецький Союз?
52. Конституція Пруссії 1850 р. була прийнята
54. Австрійський парламент називався
56. Німеччина стала називатися імперією з
58. За формою державного правління Німеччина стала
59. Главою уряду Німецької імперії призначався
61. Конституція Німецької імперії 1871 р. стала відображена компромісу і міцного союзу між
62. На яких основоположних принципах відбувалося становлення буржуазного права?
63. Укажіть, яке з наведених положень вірне
64. Джерелами Цивільного кодексу Франції 1804 р. були
65. До консервативно-реакційних характеристик Кримінального кодексу Франції 1810 р. слід віднести
1. Яке з положень не належить до Малої конституції Польщі
2. Яке з положень характеризує Конституцію Польші 1921 р.
3. У зовнішній політиці Ю. Пілсудський орієнтувався співпрацю з
5. Польща була окупована німецькими військами
7. Профспілка «Солідарність» була заснована 17 серпня 1980 р.
9. Польща вступила у НАТО за президентства А.Кваснєвського
11. Реформаторське крило Комуністичної партії Чехословаччини очолив
13. Розпад Чехословаччини на дві держави - Чехію та Словаччину відбувся
14. Першим президентом Чеської республіки був обраний


База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты