Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Скачать 402.44 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
страница2/2
Дата08.05.2013
Размер402.44 Kb.
ТипДокументы
Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз рентабельності підприємства.
Основи економічної теорії
Історія економічних вчень
Основи менеджменту
Економіка підприємства
Теорія економічного аналізу
Гроші і кредит
Фінанси підприємств
Подобные работы:
1   2
^

Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 • Аналіз ділової активності підприємства.

 • Аналіз рентабельності підприємства.
  6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  ^ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

  1. Башнянин І.І. Політична економія. Підручник. - К.: НІКА, 2009. - 527 с.

  2. Гальчинський О.С. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 2008. - 544 с.

  4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект// За ред. Климко Г.Н. - К.: Вища школа, 2007. - 615 с.

  5. Основи економічної теорії // Ніколенко Ю.В., Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2008. - 540 с.


  ^ ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

  1. Антология экономической классики. - М.: Экономика, 2003. – 186 с.

  2. Всемирная история экономической мысли.- М.: Мысль, 2006. – 365 с.

  3. Історія економічної думки України. - К.: Либідь, 2005. – 215 с.

  1. Корнійчук Л.Я., та ін. Історія економічних вчень // Навчальний посібник.-К.: КНЕУ. - 2009. – 562 с.

  1. Ядгаров Я.С. История экономических учений. - М.: ИНФРА - М. 2004. – 340 с.

  МАКРОЕКОНОМІКА

  1. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім „Слово". - 2003. - 595с.

  2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В двух томах: т.1 - М.: Республіка, 1992. - 400 с.

  3. Самуельсон П., Нордхауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.

  4. Базилевич В. Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій - К.: Четверта хвиля, 2007.- 224 с.

  5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Підручник. Пер.з англ.- К.: Основи, 2006. – 320 с.


  ^ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 720с.

  2. Юрчишин В., Паламарчук В. Фундаментальний підручник з менеджменту. - К.: Вища школа, 2003. – 268 с.

  3. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 2008. -510 с.

  1. Олійник С.У. та інші. Менеджмент: навчальний посібник. – Харків: Освіта і наука, 2005. – 246 с.

  2. Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник. - К.: Вища школа, 2005. – 361 с.

  3. Шегда А. В. Основи менеджмента (учебное пособие ). К.: Знание, 2006. – 388 с.


  ^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

  1. Бойчик І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атика, 2009. - 298 с.

  2. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2007. -280 с.

  3. Економіка. Навч. посібник. / За ред. С. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2008. - 308 с.

  4. Покропивний С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2008. - 528 с.

  1. Экономика предприятия / Под. ред. Е. Кантор- СПб.: Питер, 2006. - 352 с.


  ^ ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

  1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник // Под ред. В.И. Стражева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 230 с.

  2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та інш. Фінансова діяльність підприємства: підручник. - К.: Либідь, 2008.- 312 с.

  3. Попович П.А. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Снетин: «Прут-Прінт», 2005. – 185 с.

  4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 240 с.


  ^ ГРОШІ І КРЕДИТ

   1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит: Учеб пособие. - М.: Юриспруденция, 2008. – 288 с.

   2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник // Под ред. В.И. Стражева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 230 с.

   3. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та інш. Фінансова діяльність підприємства: підручник. - К.: Либідь, 2008.- 312 с.

   4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. В 2-х т. – К.: Ника-Центр, 2006. – 310 с.

  ФІНАНСИ


  1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер.з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – Київ.: Либідь, 2008. – 654с.

  2. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 592с.

  3. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

  4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2007. – 383с.

  5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2006. – 416 с.


  ^ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Поддерегин А.Н., Буряк Л.Д. Финансы предприятий. – К.: Международный университет финансов, 2008. – 340с.

  2. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под ред. Е.С.Стояновой. – М.: Перспектива, 2009. – 656 с.

  3. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: «Проспект», 2007.

  4. Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. С.И. Лущина и др. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002.

  5. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовского и др. – М.: Перспектива, 2006.

  6. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа: учебное пособие. – Минск: Высшая школа, 2008. – 210 с.

  7. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА, 2007. - 340с.  Програма розглянута і схвалена на засіданнях:
  Вченої ради Університету

  Протокол № 7 від 23.02. 2012 р.

  Приймальної комісії Університету

  Протокол № 6 від 20.02.2012 р.
  Голова фахової атестаційної комісії В. Г. Фурик


  Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк

 • 1   2

  Скачать 402.44 Kb.
  Поиск по сайту:  База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
  При копировании материала укажите ссылку
  обратиться к администрации
  Уроки, справочники, рефераты