Домой

1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додається)
Скачать 209.21 Kb.
Название1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додається)
Дата07.05.2013
Размер209.21 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Голова Комісії
Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
1. Загальні положення
2. Умови формування та ведення Реєстру
3. Загальні умови набуття статусу фінансової установи
4. Заміна Свідоцтва
5. Унесення змін до відомостей про фінансову установу, які містяться в Реєстрі
6. Виключення з Реєстру
7. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку
СВІДОЦТВО про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
Реєстраційна картка
Журнал обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку ці
ЗАЯВАпро заміну свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних
ВИТЯГз державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
Подобные работы:


Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 2004 року N 296

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2004 р. за N 957/9556

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 червня 2010 року N 1018,
 від 15 липня 2011 року N 956

З метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних, координації діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до пункту першого статті 20 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додається).

2. Професійним учасникам ринку цінних паперів, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", та корпоративним інвестиційним фондам протягом трьох місяців з дати набуття чинності цим Порядком подати до Комісії заяву про включення до державного реєстру фінансових установ та відповідні документи.

3. Заступнику Виконавчого секретаря І. Бондарчуку забезпечити:

- реєстрацію рішення в Міністерстві юстиції України;

- опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Виконавчого секретаря І. Бондарчука.

 

^ Голова Комісії 

А. Балюк  


Протокол засідання Комісії
від 14 липня 2004 р. N 22  


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 липня 2004 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2004 р. за N 957/9556 


^

Порядок
формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Преамбулу виключено 

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок визначає умови включення до державного реєстру фінансових установ професійних учасників фондового ринку та корпоративних інвестиційних фондів, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видачу свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, унесення відповідних змін до системи реєстру та заміну цих свідоцтв.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

1.2. Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - це перелік адміністративної інформації про фінансові установи, що формується та узагальнюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про ці установи.

1.3. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, форма якого встановлена додатком 1 до цього Порядку (далі - Свідоцтво), - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття професійним учасником фондового ринку або корпоративним інвестиційним фондом статусу фінансової установи шляхом унесення інформації про нього до Реєстру.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

1.4. Реєстраційна картка - документ установленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Реєстру.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, що входять у перелік фінансових послуг, визначений статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та корпоративні інвестиційні фонди, які зареєстровані Комісією у реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

(пункт 1.5 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

1.6. Статус фінансової установи можуть набувати професійний учасник фондового ринку, який отримав відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку в установленому законодавством порядку та є членом саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондової біржі та депозитарію), та корпоративний інвестиційний фонд, що зареєстрований у реєстрі ІСІ.

(пункт 1.6 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

1.7. Професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд набувають статусу фінансової установи з дати внесення про них запису до Реєстру.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

1.8. Пункт 1.8 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 вважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Свідоцтво не може бути передано для використання іншими юридичними або фізичними особами.

1.9. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва фінансова установа повинна виконати дії, передбачені цим Порядком.

1.10. Фінансова установа протягом усього строку перебування в Реєстрі повинна виконувати вимоги законодавства, що регулюють її діяльність.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

2. Умови формування та ведення Реєстру


(назва глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

2.1. Реєстр формується Комісією з метою ведення обліку фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, а також систематизації відомостей щодо цих установ.

2.2. Реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, визначеному Комісією.

2.3. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

2.4. Ведення та формування Реєстру має передбачати порядок користування відомостями з Реєстру, контроль за повнотою внесення інформації щодо фінансової установи, захист інформації від несанкціонованого доступу, збереження інформації про учасника на протязі 5 (п'яти) років з дати виключення учасника з Реєстру.

2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація про корпоративний інвестиційний фонд та професійного учасника фондового ринку, які надають фінансові послуги, а саме:

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- на підставі даних реєстраційної картки:

а) загальна інформація про професійного учасника фондового ринку, корпоративний інвестиційний фонд:

(абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, вид діяльності на фондовому ринку;

(абзац четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- участь в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку (крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж);

(абзац п'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 від 15.07.2011 р. N 956)

- місцезнаходження професійного учасника фондового ринку, корпоративного інвестиційного фонду;

(абзац шостий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- абзац сьомий пункту 2.5 виключено

(абзац сьомий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 виключено згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

- прізвище керівника та його посада (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради), засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта);

(абзац сьомий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 від 15.07.2011 р. N 956)

б) інформація про ліцензії (серія, номер, строк дії ліцензії, дата видачі) або для корпоративних інвестиційних фондів відомості про включення в реєстр ІСІ;

в) абзац дев'ятий пункту 2.5 виключено

(абзац дев'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 виключено згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

г) інформація про внутрішні документи щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (назва, дата затвердження та номер документа), розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності;

(абзац дев'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- інформація, яка вноситься Комісією:

(абзац десятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

а) реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі);

б) дата включення та виключення з Реєстру;

в) підстава виключення з Реєстру;

(пункт 2.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з рішенням
 Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

г) дата та підстава заміни Свідоцтва.

(пункт 2.5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

2.6. Користувачами відомостей з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм власності, міжнародні об'єднання та організації, іноземні юридичні та фізичні особи.

2.7. Комісія надає на письмовий запит витяги з Реєстру у випадках, встановлених законодавством, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Витяг з Реєстру підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків та засвідчується печаткою Комісії.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956,
у зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.9 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.10)

2.8. Строк надання відомостей з Реєстру не повинен перевищувати десяти робочих днів з дати надходження запиту.

2.9. Передача інформації Реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

2.10. Опублікування інформації про набуття статусу фінансової установи здійснюється Комісією в її офіційному друкованому виданні на протязі п'яти робочих днів з дати включення такої установи до Реєстру.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

3. Загальні умови набуття статусу фінансової установи


3.1. Для набуття статусу фінансової установи професійний учасник фондового ринку після отримання відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вступу до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (крім депозитаріїв та фондових бірж) та затвердження внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку або корпоративний інвестиційний фонд за умови включення до реєстру ІСІ подають до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом):

(абзац перший пункту 3.1 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

- заяву довільної форми про включення до Реєстру;

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

- реєстраційну картку (у паперовій та електронній формах) установленого зразка (додаток 2);

- копію документа, що підтверджує членство в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (для професійного учасника фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж) або копію свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду).

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 від 15.07.2011 р. N 956)

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчену заявником;

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим,
 абзац п'ятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

Зазначені документи повинні бути завірені печаткою юридичної особи та підписані особою, яка має на це відповідні повноваження. У разі якщо документи підписані не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.  

(абзац шостий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

3.2. На підставі даних, що містяться у реєстраційній картці, Комісія протягом десяти робочих днів уносить інформацію до Реєстру та видає Свідоцтво з унесенням відповідного запису до журналу обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додаток 3).

3.3. Заява залишається без розгляду, якщо:

- заява, реєстраційна картка, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та копія документа, що підтверджує членство в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку, або копія свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень;

(абзац другий пункту 3.3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

- документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог цього Порядку; 

(абзац третій пункту 3.3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- заявник не відповідає вимогам пунктів 1.5 та 1.6 цього Порядку;

- наданий неповний перелік документів, передбачений пунктом 3.1 цієї глави.

(пункт 3.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

3.4. Про залишення заяви без розгляду професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд повідомляються у письмовій формі із зазначенням причин залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

3.5. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд можуть повторно подати відповідну заяву.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

3.6. Професійний учасник фондового ринку та корпоративний інвестиційний фонд несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність наданої інформації.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

4. Заміна Свідоцтва


4.1. Заміна Свідоцтва проводиться у разі:

- зміни найменування або місцезнаходження фінансової установи;

- втрати або пошкодження Свідоцтва.

4.2. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати видачі переоформленої ліцензії (для професійного учасника фондового ринку) або внесення відповідних змін до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду) подати до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом) заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заяву про заміну Свідоцтва згідно з додатком 4 до цього Порядку, реєстраційну картку з відповідними змінами, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчену заявником, та оригінал Свідоцтва.

(пункт 4.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

4.3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить зміни до реєстру та видає новий бланк Свідоцтва з відповідними змінами.

4.4. Бланк Свідоцтва, який замінено, повертається фінансовій установі з відміткою про визнання його недійсним із зазначенням відповідних підстав.

4.5. Комісія може залишити заяву без розгляду в разі, якщо подані документи підписані особою, яка не має на це повноважень, або оформлені з порушенням вимог цього Порядку, або наданий неповний перелік документів, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

4.6. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву та документи.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
у зв'язку з цим пункти 4.5 та 4.6 уважати відповідно пунктами 4.7 та 4.8)

4.7. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв'язку із втратою або пошкодженням бланка Свідоцтва фінансова установа зобов'язана звернутись до Комісії із заявою згідно з додатком 4 до цього Порядку, а також надати копію інформаційного повідомлення в офіційному виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - непридатний для користування бланк Свідоцтва.

(пункт 4.7 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

4.8. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви видає новий бланк свідоцтва з відміткою "Дублікат".
^

5. Унесення змін до відомостей про фінансову установу, які містяться в Реєстрі


5.1. У разі, якщо зміна відомостей, що містяться в Реєстрі, не пов'язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом) заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заповнену реєстраційну картку з відповідними змінами.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

5.2. Комісія може залишити заяву без розгляду в разі виникнення підстав, передбачених пунктом 4.5 цього Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

5.3. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву та документи.

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
у зв'язку з цим пункт 5.3 уважати пунктом 5.4)

5.4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить відповідні зміни до Реєстру.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

6. Виключення з Реєстру


(назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

(пункти 1, 2, 3 глави 6 визнано пунктами 6.1, 6.2, 6.3 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

6.1. Підставою для виключення фінансової установи з Реєстру є:

(абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- анулювання (визнання недійсною) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (крім випадків визнання ліцензії недійсною у зв'язку з її переоформленням та видачею дубліката ліцензії, а також анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

(абзац другий пункту 6.1 у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та неотримання в установленому порядку нової ліцензії до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії;

(абзац третій пункту 6.1 у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

- виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ. 

(абзац четвертий пункту 6.1 у редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

6.2. У разі прийняття рішення про анулювання (визнання недійсною) відповідної ліцензії професійному учаснику (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 цієї глави), виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ, а також у разі закінчення строку дії ліцензії (у випадку, передбаченому в абзаці третьому пункту 6.1 цієї глави) така установа протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності вказаним рішенням або з дати закінчення строку дії ліцензії зобов'язана подати до Комісії разом із супровідним листом оригінал Свідоцтва для проставлення відмітки про виключення фінансової установи з Реєстру та копію відповідного рішення у разі його наявності.

(пункт 6.2 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для виключення фінансової установи з Реєстру у зв'язку з набранням чинності рішенням про анулювання ліцензії (визнання її недійсною) професійному учаснику (крім випадків, передбачених в абзаці другому пункту 6.1 цієї глави), виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ або закінченням строку дії ліцензії (у випадку, передбаченому в абзаці третьому пункту 6.1 цієї глави) виключає фінансову установу з Реєстру та здійснює опублікування зазначеної інформації в офіційному друкованому виданні Комісії.

(пункт 6.3 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)
^

7. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку


(пункти 1, 2 глави 7 визнано пунктами 7.1, 7,2 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018)

7.1. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснює Комісія відповідно до покладених на неї завдань щодо державного регулювання ринку фінансових послуг на ринку цінних паперів та похідних цінних паперів.

7.2. Професійні учасники фондового ринку, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та корпоративні інвестиційні фонди за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 30.06.2010 р. N 1018)

 

Начальник Управління ліцензування 
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів 

 
 
І. Заноза  


Додаток 1
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперівДержавний Герб України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
^

СВІДОЦТВО
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Повне найменування фінансової
установи

Скорочене найменування фінансової
установи (у разі наявності)

Код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Місцезнаходження заявника

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі)

Дата включення в Реєстр

Підстава заміни Свідоцтва

Дата заміни Свідоцтва

Посадова особа Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(посада, прізвище та ініціали)

 
 
____________
(підпис)

М. П.

 (додаток 1 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

 


Додаток 2
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 

"___" ____________ 20__ року
N ___________
^

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА


Найменування заявника (повне та скорочене)

 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

Місцезнаходження заявника

 

Назва саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, членом якої є заявник, за відповідними видами діяльності, які він здійснює (крім корпоративних інвестиційних фондів, депозитаріїв та фондових бірж)

 

Серія, номер, дата видачі, термін дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; для корпоративних інвестиційних фондів - відомості про включення до реєстру ІСІ

 

Вид діяльності заявника на фондовому ринку

 

Інформація про внутрішні документи заявника щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку, розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності (назва, дата та номер рішення про їх затвердження)

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника із зазначенням його посади (для корпоративних інвестиційних фондів - голови наглядової ради)

 

Телефон (факс, електронна пошта) заявника

 Керівник юридичної особи _________________________ (П. І. Б.)
                                                                                         (підпис)

М. П.(додаток 2 у редакції рішень Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.06.2010 р. N 1018,
 від 15.07.2011 р. N 956)

 


Додаток 3
до пункту 3.2 розділу 3 Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


^

Журнал обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Найменування заявника 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Реєстраційні дані Свідоцтва 

Відмітка про отримання Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва у зв'язку зі змінами

Примітки 

 

 

Дата включення в Реєстр 

Номер запису в Реєстрі 

Дата отримання Свідоцтва 

П. І. Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення 

Дата отримання Свідоцтва 

П. І. Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальник Управління ліцензування 
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів 

 
 
І. Заноза  


Додаток 4
до пункту 4.2 розділу 4 Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 200_ року
N __________
^

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Найменування заявника (повне та скорочене) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

Місцезнаходження заявника

 

Реєстраційні дані Свідоцтва (номер запису в Реєстрі, дата включення в Реєстр)

 Прошу внести зміни до Свідоцтва у зв'язку з (вказати причину)

..................................................................................................................................


(Підпис посадової особи заявника) ____________________________ П. І. Б. М. П.

 

Начальник Управління ліцензування 
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів 

 
 
І. Заноза  


Додаток 5
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперівДержавний Герб України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
^

ВИТЯГ
з державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Повне найменування юридичної особи ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ юридичної особи _______________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Дата включення до Реєстру _____________________________________________________________

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) _____________________________________________

Підстава заміни Свідоцтва ______________________________________________________________

Дата заміни Свідоцтва _________________________________________________________________

Дата виключення з Реєстру _____________________________________________________________
 
 

Посадова особа Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(посада, прізвище та ініціали)

 
 
______________
(підпис)

М. П.

 (Порядок доповнено додатком 5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 956)

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011Скачать 209.21 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты