Домой

В, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України та Міністерства промислової політики України №14/65 від 25
Скачать 164.36 Kb.
НазваниеВ, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України та Міністерства промислової політики України №14/65 від 25
Дата07.05.2013
Размер164.36 Kb.
ТипДокументы
Содержание
ПОЛОЖЕННЯ про міську Міжвідомчу комісію по контролю за операціями з металобрухтом
Подобные работы:

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


04 жовтня 2004 року 1476-р


Про контроль за діяльністю юридичних осіб, що здійснюють операції з металобрухтом


Згідно із Законом України „Про ліцензування окремих видів господарської діяльності”, Законом України „Про металобрухт”, відповідно до Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності по заготовці, переробці, металургійної переробці металобрухту кольорових та чорних металів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України та Міністерства промислової політики України № 14/65 від 25.02.2003, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2003 року за № 219/7540, керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”


 1. Затвердити:

  1. Положення про міську Міжвідомчу комісію по контролю за операціями з металобрухтом (додається).
  1. Повноваження районних державних адміністрацій по контролю за виконанням юридичними особами вимог законодавчих актів, що стосуються операцій з металобрухтом, згідно з додатком 1.
  1. Порядок затвердження актів обстеження об’єктів, на яких планується здійснення операцій з металобрухтом, згідно з додатком 2.
  1. Порядок підготовки та направлення висновків про призупинення або анулюванню ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом, згідно з додатком 3.
  1. Перелік документів, обов’язкових для отримання акта обстеження об’єкта, на якому будуть здійснюватися операції з металобрухтом, згідно з додатком 4.
  1. Порядок збору, збереження та реалізації прийнятого металобрухту суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом на території м. Севастополя, згідно з додатком 5.
 1. Головам районних державних адміністрацій Шиловцеву О.Ю., Кирюнікову В.І., Галичу О.Б., Ганчеву Е.Г. створити робочі групи по контролю за дотриманням діючого законодавства, регулюючого здійснення операцій з металобрухтом господарюючими суб’єктами, розташованих на території районів з включенням до складу робочих груп спеціалістів органів внутрішніх справ, представників гаражних кооперативів та домових комітетів та при необхідності інших представників громад кості та контролюючих органів.
 1. Визнати таким, що втратив силу розпорядження голови міської державної адміністрації від 09 квітня 2001року № 666 – р «Про постійний контроль за діяльністю юридичних осіб, які здійснюють операції з металобрухтом».
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови міської державної адміністрації Локтіонова І.В.Голова міської

державної адміністрації Л.М. Жунько


Затверджено розпорядженням голови

міської державної адміністрації

від «04» жовтня 2004 року

1476-р

^

ПОЛОЖЕННЯ

про міську Міжвідомчу комісію по контролю за операціями з металобрухтом1. Це Положення розроблено у відповідності до законів України «Про металобрухт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про внесення змін до окремих законодавчих актів України» (відносно операцій з металобрухтом), «Про міські державні адміністрації» визначає організацію, повноваження та порядок діяльності міської Міжвідомчої комісії по контролю за операціями з металобрухтом.

 1. Міська Міжвідомча комісія по контролю за операціями з металобрухтом (далі – Комісія) створена з метою координації та керівництва діями районних державних адміністрацій, а також інших координуючих та виконавчих інстанцій, здійснюючих нагляд за операціями з металобрухтом.

 2. Комісія є постійно діючим органом міської державної адміністрації.

 3. Комісія у своїй роботі керується : Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про металобрухт», Ліцензійними умовами здійснення господарської діяльності по заготовці, переробці, металургійній переробці металобрухту кольорових та чорних металів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України і Міністерства промислової політики України від 25.02.2003 № 14/65, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2003 року за № 219/7540, інструкціями та наказами центрального органа виконавчої влади з питань промислової політики, розпорядженнями міської державної адміністрації, іншими нормативними та законодавчими актами України.

 4. Комісія здійснює:

5.1. Контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, Ліцензійними умовами здійснення господарської діяльності по заготовці, переробці, металургійній переробці металобрухту кольорових та чорних металів.

5.2. Розробку заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням юридичними особами вимог законодавчих актів, що стосуються операцій з металобрухтом.

5.3. Прийом та розгляд від юридичних осіб заяв на проведення обстеження об’єктів, де планується здійснення операцій з металобрухтом на відповідність вимогам діючого законодавства та отримання ліцензій. Заяви приймаються та реєструються тільки при умові надання двох комплектів обов’язкових , перелік яких визначається нормативною документацією. Неповні комплекти документів або неправильно оформлені документи не приймаються, а заява не реєструється.

  1. Розгляд, узагальнення та аналіз матеріалів і документів, що стосуються контролю за операціями з металобрухтом та підготовку розпоряджень з цих питань.

  2. Розгляд заяв, пропозицій та звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до операцій з металобрухтом.

  3. Облік юридичних осіб, що мають ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, та розташовані на території Севастопольського регіону.

  4. У відповідності зі своїми повноваженнями здійснює контроль за виконанням діючого законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом.

5.8. Створює робочу групу для проведення обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів, здійснюючих операції з металобрухтом з включенням представників районних державних адміністрацій. Обстеження проводиться робочою групою та оформляється актом на протязі 15 днів від дня реєстрації заяви.

Акт обстеження об’єкта підписується членами робочої групи та після підписання ними, узгоджується підписом заступника голови міської Міжвідомчої комісії та завіряється гербовою печаткою Головного управління промисловості та сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації.

 1. Комісія має право:

  1. Звертатися з запитами і пропозиціями в центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики та в інші центральні органи влади.

  2. Проводити перевірку суб'єктів господарської діяльності на предмет виконання вимог Закону України «Про металобрухт» і Ліцензійних умов проведення господарської діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці брухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва України і Міністерства промислової політики України № 14/65 від 25.02.2003, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2003 року за № 219/7540.

  3. Проводити обстеження промислових площадок, на яких планується здійснення операцій з металобрухтом, на відповідність Ліцензійним умовам проведення господарської діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці брухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва України і Міністерства промислової політики України № 14/65 від 25.02.2003, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2003 року за № 219/7540.

  4. Залучати фахівців місцевих органів виконавчої влади, підприємств і організацій (за узгодженням з керівниками) для розгляду питань у межах своєї компетенції.

  5. Одержувати від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, що здійснюють операції з металобрухтом, інформацію, документи і матеріали, необхідні для реалізації поставлених цілей.

  6. Запрошувати на засідання Комісії і заслуховувати на них керівників і посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також представників юридичних осіб з питань, що відноситься до компетенції Комісії.

  7. Готувати і направляти в центральний орган виконавчої влади клопотання на видачу та анулювання ліцензій юридичним особам на здійснення операцій з металобрухтом.

7. Забезпечення діяльності комісії здійснює відділ промисловості управління промисловості, енергетики та енергозбереження Головного управління промисловості і сільського господарства міської державної адміністрації, що у періоди між засіданнями Комісії займається вирішенням поточних питань.

8. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Рішення Комісії оформляються протоколами. Веде засідання голова міської Міжвідомчої комісії по контролю за операціями з металобрухтом або його заступник.


Заступник голови - керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Ахтемов


Узгоджено:

Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова


Додаток 1

до розпорядження голови

міської державної адміністрації

від «04» жовтня 2004 року

1476-р

ПОВНОВАЖЕННЯ


районних державних адміністрацій по контролю за дотриманням юридичними особами вимог законодавчих актів, що стосуються операцій з металобрухтом


Районні державні адміністрації здійснюють:

 1. Облік на території районів юридичних осіб, що мають ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом і контроль за дотриманням цими особами Закону України «Про металобрухт».

2. Оперативний контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності діючого законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, розташованих на території районів.

3. Беруть участь у складі робочої групи в обстеженні об'єктів, на яких планується здійснення операцій з металобрухтом на відповідність Ліцензійним умовам.

4. Підготовку і надання у Комісію представлення про позбавлення юридичних осіб ліцензій на право здійснення операцій з металобрухтом або про призупинення їхньої дії.

5. Після одержання юридичною особою ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, дві її ксерокопії протягом 5 робочих днів представляються в міську держадміністрацію. Один екземпляр міститься в папку з документами юридичної особи у відділі промисловості (з цього моменту вважається, що юридична особа має право здійснювати операції з металобрухтом на території міста). Другий екземпляр ксерокопії ліцензії направляється в районну держадміністрацію.


Заступник голови - керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Ахтемов


Узгоджено:


Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова


Додаток 2

до розпорядження голови

міської державної адміністрації

від «04» жовтня 2004 року

1476-р

ПОРЯДОК


затвердження актів обстеження об'єктів, на яких планується здійснення операцій з металобрухтом


1. Затвердження актів обстеження об'єктів, на яких планується здійснення операцій з металобрухтом (далі – акти обстеження) робить голова міської Міжвідомчої комісії з контролю за операціями з металобрухтом, заступник голови міської державної адміністрації після розгляду їхній на засіданні Комісії.

2. На затвердження акти обстеження подаються разом з комплектом обов'язкових документів робочою групою, що проводила обстеження об'єкта, у відділ промисловості управління промисловості, енергетики й енергозбереження Головного управління промисловості і сільського господарства.

3. Секретар Комісії перевіряє правильність оформлення і комплектність документів, реєструє їх і повідомляє дату засідання Комісії, на якому буде розглянуте питання про затвердження актів.

Неповні або документи неправильно оформлені документи не приймаються і не реєструються.

4. Розгляд питання про затвердження актів обстеження об'єктів, як правило, проводиться Комісією в присутності уповноваженої юридичної особи.

5. Акти обстеження, після їхнього затвердження, вручаються секретарем Комісії представнику юридичної особи під розпис. Комплект обов'язкових документів юридичної особи залишається в розпорядженні робочого органу Комісії. Після одержання від юридичної особи копії ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, вона міститься в папку з комплектом обов'язкових документів.

6.У випадку відмови у затвердженні акта обстеження, юридичній особі видається виписка з протоколу засідання Комісії з зазначенням причин відмови і повертається папка з раніше отриманим комплектом обов'язкових документів.


Заступник голови - керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Ахтемов


Узгоджено:

Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова


Додаток 3

до розпорядження голови

міської державної адміністрації

від «04» жовтня 2004 року

1476-р


ПОРЯДОК

направлення висновку про призупинення або анулюванню ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом


1.Рішення про направлення до центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики висновків про призупинення або анулюванню ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом (далі – Висновок), приймає міська Міжвідомча комісії з контролю за операціями з металобрухтом (далі – Комісія).

 1. Підставою для направлення Висновку служать:

  1. Представлення районних держадміністрацій.

  2. Представлення контролюючих державних структур.

3. Рішення про направлення Висновку приймається Комісією на своєму засіданні після заслуховування представника того органу, який направив представлення і представника юридичної особи, на яку було підготовлено представлення (у випадку, якщо представник юридичної особи не прибув на засіданні Комісії, питання може бути розглянутий у його відсутності).

4. У випадку виникнення спірної ситуації, Комісія, для з’ясування об’єктивного становища, може прийняти рішення про проведення перевірки з залученням для цього незалежних фахівців і переносом розгляду даного питання на наступне засідання.

5. Включення до проекту порядку денного чергового засідання Комісії розгляду питання про направлення Висновку проводиться у випадку надходження представлення не менш чим за п’ять днів до призначеної дати.

6. Оформлений Висновок направляється в центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики не пізніше трьох робочих днів з дати проведення засідання.


Заступник голови – керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Артемов

Узгоджено:

Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова


Додаток 4

до розпорядження голови

міської державної адміністрації

від «04» жовтня 2004 року

1476-р


ПЕРЕЛІК

документів, обов’язкових для отримання акта обстеження об’єкта, на якому будуть здійснюватися операції з металобрухтом


 1. Статут підприємства, завірений нотаріально.

 2. Установчий договір.

 3. Свідоцтво про державну реєстрацію.

 4. Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств і установ України.

 5. Довідка про реєстрацію платника податків.

 6. Реєстраційна картка суб’єкта підприємницької діяльності (з додатком за формою № 8).

 7. Дозвіл на початок робіт, виданий органами державного нагляду за охороною праці.

 8. Дозвіл Державного управління екології і природних ресурсів у

м. Севастополі на проведення робіт із заготівлі, переробці, металургійній переробці брухту спеціалізованим підприємством, його приймальними пунктами з зазначенням адрес їхнього місцезнаходження.

9. Дозвіл органів пожежної охорони УМВС України в м. Севастополі на початок робіт спеціалізованого підприємства, його прийомних пунктів із зазначенням адрес їхнього місцезнаходження.

10. Дозвіл санітарно – епідеміологічної служби на початок здійснення діяльності по збору, переробці, металургійній переробці лому кольорових та чорних металів.

11. Акт землекористування або договір оренди з наданням загального плану – схеми земельної ділянки з виділенням орендованого об’єкта та обов’язкового узгодження з Головним управлінням земельних ресурсів.

12. Маршрутна карта заготівлі, сортування, збереження, переробки, відвантаження металобрухту.

13. Документи, що підтверджують наявність у спеціалізованого підприємства і його приймальних пунктів брухтопереробного обладнання, вагового господарства, вантажопідйомних механізмів, технологічної тари, приладів дозиметричного контролю, пристосувань для контролю якісного складу брухту, вантажного автотранспорту (баланс підприємства, договір оренди).

14. Штатний розклад спеціалізованого підприємства, приймального пункту.

15.Документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу, що безпосередньо працює з вогненебезпечним і вибухонебезпечним брухтом і відходами, здійснює дослідження якості, знезаражування і знищення шкідливих речовин і його правовідносини з юридичними особами.

16. Обґрунтування можливості виконання ліцензійного виду діяльності (із зазначенням даних про наявність складських приміщень, транспорту, необхідного обладнання, аналітичних приладів, засобів радіаційного контролю, забезпечення екологічної безпеки).

Примітка: документи подаються в копіях, завірених печаткою підприємства в окремій папці за їхнім переліком.

При подачі завірених ксерокопій документів, для встановлення їхньої ідентичності, пред’являються оригінали цих документів.


Заступник голови – керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Артемов


Узгоджено:


Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова


Додаток 5

до розпорядження голови

міської державної адміністрації

від «____» _____________2004 року

№ __________


ПОРЯДОК

збору, збереження та реалізації прийнятого металобрухту суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом на території м. Севастополя. 1. Даний Порядок визначає порядок здійснення збору, збереження і реалізації прийнятого металобрухту суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом на території м. Севастополя.

 2. Операції з металобрухтом здійснюються тільки спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами, що пройшли обстеження на відповідність чинному законодавству і Ліцензійним вимогам і ліцензії, що одержали, на здійснення даного виду діяльності.

 3. Прийом промислового металобрухту від фізичних осіб, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, згідно діючого законодавства забороняється.

 4. Прийом побутового металобрухту від фізичних осіб здійснюється відповідно до діючого законодавства.

 5. Обов'язковою умовою для ведення даного виду діяльності є наявність у суб'єкта підприємництва обладнаної земельної ділянки для здійснення операцій із брухтом кольорових металів і їхніх сплавів - загальною площею не менше 500 м2 , із брухтом чорних металів – не менше 1000 м2, яка повинна мати бетонне або тверде покриття, що запобігає проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожна обладнана ділянка може використовуватися тільки одним суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює операції з металобрухтом.

 6. Здійснення заготівлі, первинної і металургійної переробки брухту кольорових металів, їхніх сплавів і чорних металів відбувається тільки на спеціально обладнаних промислових площадках, що відповідають вимогам діючого законодавства.

 7. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку металобрухту на територіях портів, залізничних станцій. Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні підприємства мають право зберігати на територіях портів і залізничних станцій власний металобрухт тільки з метою його навантаження при наявності відповідної ліцензії і документів, що засвідчують право власності на цей металобрухт.

 8. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, повинні підтверджувати його відповідним документом відповідність металобрухту діючим стандартам, нормам і правилам.

 9. Прийом металобрухту від юридичних осіб суб'єкти підприємництва оформляють актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, її місцезнаходження, кількості і джерел походження металобрухту, рівня дози випромінювання, а також з оцінкою про вибухобезпечності і, у разі потреби, про дезактивацію й очищення металобрухту від шкідливих речовин.

 10. Суб'єкти підприємницької діяльності ведуть оперативний, бухгалтерський і статистичний облік надходження і відправлення брухту кольорових і чорних металів.

 11. Щокварталу суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють операції з металобрухтом, надають у міську Міжвідомчу комісію по контролю за операціями з металобрухтом інформацію про кількість металобрухту, що надійшов та кількість відправленого металобрухту з розбивкою по видах брухту кольорових і чорних металів, а також із зазначенням постачальників і споживачів брухту.


Заступник голови - керівник апарату

міської державної адміністрації М.П. Міненко


Начальник Головного управління

промисловості і сільського

господарства Е.К. Ахтемов


Узгоджено:

Заступник голови міської

державної адміністрації І.В. Локтіонов


Юридичний відділ Л.В. Глушакова

Скачать 164.36 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты