Домой

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисциплін «Алгоритмічні мови та програмування», «Алгоритмізація І програмування». Укладач(І): к т. н., доц. Лур’є І. А., кількість сторінок 29
Скачать 327.29 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисциплін «Алгоритмічні мови та програмування», «Алгоритмізація І програмування». Укладач(І): к т. н., доц. Лур’є І. А., кількість сторінок 29
страница1/2
Дата17.04.2013
Размер327.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Алгоритмічні мови та програмування
Максимальний бал – 8,5 (згідно робочої програми))
Тема: «Оператор вибору та циклічні алгоритми»
Контрольна робота виконується письмово на лекційному занятті.
Тема: «Використання мови С++ для створення програм»
Алгоритмізація і програмування
Тема: «Обробка масивів засобами мови С»
Подобные работы:
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформатики і комп’ютерних технологій


Реєстр.№________


ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


(тести, поточний, підсумковий контроль і т.д.)


з дисциплін

«Алгоритмічні мови та програмування»

«Алгоритмізація і програмування»

для студентів

І курсу

напряму підготовки

«Cсистемна інженерія»

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

галузь

0502 Автоматика та управління

факультету

КібернетикиХерсон-2008р.

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисциплін «Алгоритмічні мови та програмування», «Алгоритмізація і програмування».

Укладач(і): к.т.н., доц. Лур’є І.А., кількість сторінок 29


Рецензент: к.т.н., доц. Корніловська Н.В.


Затверджено
на засіданні кафедри інформатики і комп’ютерних технологій
протокол № 4від “08”лютого 2008р.
Зав. кафедриВідповідальний за випуск


Вступ


Завдання, представлені нижче, ставлять за мету закріплення навичок та повторення матеріалу викладеного в І та ІІ семестрах з дисципліни «Алгоритмічні мови та програмування» (спеціальність 6.050201 «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики») та в ІІ семестрі з дисципліни «Алгоритмізація і програмування» (спеціальність 6.050202 «Автоматизоване управління технологічними процесами»)

Після вивчення цих дисциплін студенти винні вільно володіти матеріалом із наступних тем:

 1. основні поняття - інформатика, інформаційні технології. носії інформації, кодування і передача інформації, історія розвитку електронних обчислювальних машин;

 2. алгоритмічна мова C, розробка та програмування алгоритмів найпростіших структур, оператори мови C, особливості реалізації базових алгоритмічних структур: лінійної, розгалуженої, циклічної;

 3. налагодження вже написаних програм;

 4. наближені методи - знаходження найбільшого і найменшого значень функції, знаходження кореня методом половинного ділення;

 5. основні поняття ООП (об’єктно-орієнтованого програмування) – інкапсуляція, поліморфізм, спадкування;

 6. алгоритмічна мова С++, оператори та базові конструкції мови С++.1


Зміст


«Алгоритмічні мови та програмування»

 1. І семестр.

  1. Модуль №1.

   1. Тест №1. Тема: «Апаратне забезпечення ПК».

   2. Модульна контрольна робота №1. Тема: «Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів засобами мови С».

  2. Модуль №2.

   1. Модульна контрольна робота №2. Тема: «Оператор вибору та циклічні алгоритми».

  3. Питання до іспиту (І семестр).

 2. ІІ семестр.

  1. Модуль №3.

   1. Модульна контрольна робота №3. Тема: «Обробка масивів засобами мови С».

  2. Модуль №4.

   1. Модульна контрольна робота №4. Тема: «Використання мови С++ для створення програм».

  3. Питання до іспиту (ІІ семестр).

«Алгоритмізація і програмування»

 1. ІІ семестр.

  1. Модуль №1.

   1. Модульна контрольна робота №1. Тема: «Оператор вибору та циклічні алгоритми».

  2. Модуль №2.

   1. Модульна контрольна робота №2. Тема: «Обробка масивів засобами мови С».

  3. Питання до іспиту.

Література

^ АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

І семестр

Модуль №1


Тест №1. Тема: «Апаратне забезпечення ПК»

(Тест виконується письмово на лабораторному занятті.

Максимальний бал – 13 (згідно робочої програми))

 1. Поняття інформації в інформатиці означає:

  1. відомості про що-небудь;

  2. зменшення невизначеності;

  3. знання;

  4. комп'ютерну програму;

  5. комп'ютерні повідомлення.

 2. Оперативна пам'ять (ОЗУ) служить для:

  1. тимчасового зберігання даних і очищається при вимиканні живлення ПК;

  2. тимчасового зберігання даних і при вимиканні живлення ПК не очищається;

  3. тимчасового зберігання даних, від стану живлення ПК не залежить;

  4. довгострокового зберігання даних.

 3. Комп'ютер - універсальний засіб для роботи в першу чергу з:

  1. числами;

  2. інформацією;

  3. символами;

  4. програмами;

  5. мовами програмування.

 4. Що з перерахованого не є зовнішньою пам'яттю?

  1. накопичувач на гнучкому магнітному диску (дисковод 3,5");

  2. накопичувач на лазерному диску (CD-ROM);

  3. накопичувач на жорсткому магнітному диску (жорсткий диск);

  4. BIOS.

 5. Інформатика, в основному, вивчає:

  1. методи обробки інформації;

  2. комп'ютер;

  3. графічний редактор;

  4. закони нагромадження інформації;

  5. текстову інформацію.

 6. Привід CD-ROM дозволяє:

  1. тільки зчитувати інформацію з компакт-диску;

  2. тільки записувати інформацію на компакт-диск;

  3. зчитувати й записувати інформацію на компакт-диск;

  4. тільки програвати музичні файли.

 7. Оперативна інформація може зберігатися:

  1. у книгах;

  2. на відеокасетах;

  3. на компакт-дисках;

  4. у пам'яті людини;

  5. у газетах і журналах.

 8. Який тип принтерів є найбільш продуктивним?

  1. матричний принтер;

  2. струминний принтер;

  3. лазерний принтер;

  4. фото принтер.

 9. Що таке шлях?

  1. зазначення місцезнаходження файлу або каталогу за допомогою вказівки диска ы послідовного перерахування вкладених каталогів;

  2. перерахування списку дисків;

  3. перерахування каталогів;

  4. список файлів і каталогів.

 10. За допомогою сканера можна:

  1. вводити в ПК фотографії, тексти ы малюнки;

  2. вводити тільки фотографії;

  3. виводити в цифровому вигляді фотографії, малюнки ы тексти;

  4. друкувати текстову інформацію.

 11. Плоттер - це пристрій для:

  1. сканування інформації;

  2. зчитування графічної інформації;

  3. виводу;

  4. введення.

 12. Який пристрій комп'ютера моделює мислення людини?

  1. оперативна пам'ять;

  2. процесор;

  3. зовнішня пам'ять;

  4. регістри процесора.

 13. Який пристрій ЕОМ відноситься до зовнішніх?

  1. арифметико-логічний пристрій;

  2. центральний процесор;

  3. принтер;

  4. оперативна пам'ять.

 14. Які види пам'яті використовуються в ПК?

  1. тільки оперативна пам'ять (ОЗУ, або RAM);

  2. тільки постійна пам'ять (ПЗУ) ROM;

  3. тільки зовнішня пам'ять (дискета, компакт-диск, жорсткий диск і т.д.);

  4. всі перераховані відповіді.

 15. Що є характеристикою монітора?

  1. колірне вирішення;

  2. тактова частота;

  3. дискретність;

  4. час доступу до інформації.

 16. Інформація всередині ПК зберігається у вигляді:

  1. файлів, що знаходяться у каталогах (папках);

  2. у цифровому вигляді;

  3. малюнків, текстів, звуків і відео;

  4. тільки в текстовому вигляді.

 17. Пристрій введення призначений для:

  1. передачі інформації від людини машині;

  2. обробки даних, що вводять;

  3. реалізації алгоритмів обробки, нагромадження й передачі інформації;

  4. передачі інформації в Глобальну мережу.

 18. Файлова система на диску має:

  1. лінійну структуру;

  2. ієрархічну структуру;

  3. не має структури;

  4. зв'язну лінійно - шматкову структуру.

 19. Пристроєм виводу є:

  1. клавіатура;

  2. стример;

  3. факс-модем;

  4. дискета.

 20. Що таке каталог?

  1. місце на диску, відведене для зберігання файлів і каталогів;

  2. одиниця зберігання інформації;

  3. пойменована сукупність файлів і каталогів;

  4. периферійний пристрій.

 21. Маніпулятор "миша" - це пристрій:

  1. сканування інформації;

  2. виводу;

  3. зчитування інформації;

  4. введення.

 22. Хто присвоює імена файлам і каталогам?

  1. тільки операційна система;

  2. файли і каталоги не мають ім'я;

  3. користувач, а також деякі програми;

  4. програми, при установці (інсталяції) на диск.

 23. Пристроєм введення є:

  1. сканер;

  2. принтер;

  3. дисплей;

  4. стример.

 24. Файл - це:

  1. програма;

  2. область зовнішньої пам'яті;

  3. іменована сукупність даних;

  4. текстова інформація.

 25. Пристрій виводу призначений для:

  1. навчання, гри, розрахунків і нагромадження інформації;

  2. програмного керування роботою обчислювальної машини;

  3. передачі інформації від машини людині;

  4. передачі інформації в Глобальну мережу.

 26. Розширення файлу:

  1. вказує на тип файлу;

  2. характеризує інформаційний об'єм файлу;

  3. містить будь-яку кількість символів;

  4. може характеризувати тип файлу і спосіб представлення інформації.


Модульна контрольна робота №1

Тема: «Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

засобами мови С»

(Контрольна робота виконується письмово на лекційному занятті.

^ Максимальний бал – 8,5 (згідно робочої програми))Дано два ненульових числа. Знайти їхню суму, різницю, добуток і частку.

Дано три цілих числа. Піднести до квадрата негативні числа і у третій ступінь - позитивні (число 0 не змінювати).Дано два числа. Знайти середнє арифметичне їхніх квадратів і середнє арифметичне їхніх модулів.

Із трьох даних чисел вибрати найменше і найбільше.Швидкість човна в стоячій воді V км/год, швидкість течії ріки U км/год (U < V). Час руху човна по озеру T1 год, а по ріці (проти течії) - T2 год. Визначити шлях S, пройдений човном.

Перерозподілити значення змінних X й Y так, щоб в X виявилося менше із цих значень, а в Y - більше.Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого - V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі віддаляються друг від друга.

Значення змінних X, Y, Z поміняти місцями так, щоб вони виявилися впорядкованими за зростанням.Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого - V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі спочатку рухаються назустріч один одному.

Значення змінних X, Y, Z поміняти місцями так, щоб вони виявилися впорядкованими за спаданням.Знайти периметр і площу прямокутного трикутника, якщо дані довжини його катетів a й b.

Дано два цілих змінни: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то присвоїти кожній змінної суму цих значень, а якщо рівні, то присвоїти змінним нульові значення.Дано довжину ребра куба. Знайти площу грані, площу повної поверхні і об'єм цього куба.

Дано два цілих змінних типу: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то присвоїти кожної змінної максимальне із цих значень, а якщо рівні, то присвоїти змінним нульові значення.Знайти довжину окружності і площу кругу заданого радіуса R. Як значення Pi використовувати 3.14.

Дано три змінних: X, Y, Z. Якщо їхні значення впорядковані за спадання, то подвоїти їх; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне.Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює R1, а зовнішній радіус дорівнює R2 (R1 < R2). Як значення Pi використовувати 3.14.

Дано три змінних: X, Y, Z. Якщо їхні значення впорядковані за зростанням або за спаданням, то подвоїти їх; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне.Дано сторону рівностороннього трикутника. Знайти площу цього трикутника і радіуси вписаної і описаної окружностей.

Дано цілі координати точки на площині. Якщо точка не лежить на координатних осях, то вивести 0. Якщо точка збігається із початком координат, то вивести 1. Якщо точка не збігається із початком координат, але лежить на осі OX або OY, то вивести відповідно 2 або 3.Дано довжину окружності. Знайти площу кругу, обмеженого цією окружністю. Як значення Pi використовувати 3.14.

Дано дійсні координати точки, що не лежить на координатних осях OX і OY. Вивести номер координатної чверті, у якій знаходиться дана точка.Дано площу кругу. Знайти довжину окружності, що обмежує це коло. Як значення Pi використовувати 3.14.

На числовій осі розташовані три точки: A, B, C. Визначити, яка із двох останніх точок (B або C) розташована ближче до A, і вивести цю точку і її відстань від крапки A.Знайти периметр і площу рівнобедреної трапеції з основами a і b (a > b) і кутом alpha при більшій основі (кут даний у радіанах).

Дано чотири цілих числа, одне із яких відмінно від трьох інших, рівних між собою. Вивести порядковий номер цього числа.Знайти периметр і площу прямокутної трапеції із основами a й b (a > b) і гострим кутом alpha (кут даний у радіанах).

Дано номер деякого року (позитивне ціле число). Вивести відповідний йому номер сторіччя, з огляду на то, що, наприклад, початком 20 сторіччя був 1901 рік.Знайти відстань між двома точками із заданими координатами (x1, y1) і (x2, y2).

Дано номер деякого року (позитивне ціле число). Вивести число днів цього року, з огляду на то, що звичайний рік нараховує 365 днів, а високосний - 366 днів. Високосним вважається рік, що ділиться на 4, за винятком тих років, які діляться на 100 і не діляться на 400 (наприклад, роки 300, 1300 й 1900 не є високосними, а 1200 й 2000 - є).Дано координати трьох вершин трикутника (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). Знайти його периметр і площу.

Для даного x обчислити значення наступної функції f: -1, якщо x<=0; x2, якщо 0=2.Знайти корінь квадратного рівняння Ax2+Bx+C=0, заданого своїми коефіцієнтами A, B, C (коефіцієнт A не дорівнює 0), якщо відомо, що дискримінант рівняння позитивний.

Для даного x обчислити значення наступної функції f: 0, якщо x<0; 1, якщо x належить [0,1); -1, якщо x належить [1,2).Знайти розв'язання системи рівнянь вигляду A1x+B1y=C1; A2x+B2y=C2, із заданими коефіцієнтами A1, B1, C1, A2, B2, C2, якщо відомо, що дана система має єдине розв’язання.

Дано ціле число, що лежить у діапазоні від -999 до 999. Вивести рядок - словесний опис даного числа вигляду "негативне двозначне число", "нульове число", "позитивне однозначне число" і т.д.Дано ціле чотиризначне число. Використовуючи операції div і mod, знайти добуток його цифр.

Дано ціле число, що лежить у діапазоні від 1 до 9999. Вивести рядок - словесний опис даного числа вигляду "парне двозначне число", "непарне чотиризначне число" і т.д.


Модуль №2


Модульна контрольна робота №2

^ Тема: «Оператор вибору та циклічні алгоритми»

Контрольна робота виконується письмово на лекційному занятті.

Максимальний бал – 18 (згідно робочої програми))Дано номер місяця (1 - січень, 2 - лютий, ...). Вивести назву відповідної пори року ("зима", "весна" і т.д.).

Дано два цілих числа A і B (AДано номер місяця (1 - січень, 2 - лютий, ...). Вивести число днів у цьому місяці для невисокосного року.

Дано два цілих числа A і B (AДано ціле число в діапазоні 0 - 9. Вивести рядок - назва відповідної цифри українською мовою (0 - "нуль", 1 - "один", 2 - "два", ...).

Дано дійсне число A і ціле число N (>0). Вивести A у ступені N: AN = A·A·...·A (числа A множаться N раз).Дано ціле число в діапазоні 1 - 5. Вивести рядок - словесний опис відповідної оцінки (1 - "погано", 2 - "незадовільно", 3 - "задовільно", 4 - "добре", 5 - "відмінно").

Дано дійсне число A і ціле число N (>0). Вивести всі цілі ступені числа A від 1 до N.Арифметичні дії над числами пронумеровані в такий спосіб: 1 - додавання, 2 - віднімання, 3 - множення, 4 - ділення. Дано номер дії і два числа A і B (В не дорівнює нулю). Виконати над числами зазначену дію і вивести результат.

Дано дійсне число A і ціле число N (>0). Вивести 1+A+A2+A3+...+AN.Одиниці маси пронумеровані в такий спосіб: 1 - кілограм, 2 - міліграм, 3 - грам, 4 - тонна, 5 - центнер. Дано номер одиниці маси і маса тіла M у цих одиницях (дійсне число). Вивести масу даного тіла в кілограмах.

Дано ціле число N (>1). Вивести найменше ціле K, при якому виконується нерівність 3K>N, і саме значення 3K.Робот може переміщатися в чотирьох напрямках ("Пв" - північ, "З" - захід, "Пд" - південь, "С" - схід) і приймати три цифрові команди: 0 - продовжувати рух, 1 - поворот ліворуч, -1 - поворот праворуч. Дано символ Т - вихідний напрямок робота і число N - послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди.

Дано ціле число N (>1). Вивести найбільше ціле K, при якому виконується нерівність 3KЛокатор орієнтований на одну зі сторін світу ("Пв" - північ, "З" - захід, "Пд" - південь, "С" - схід) і може приймати три цифрові команди: 1 - поворот ліворуч, -1 - поворот праворуч, 2 - поворот на 180 градусів. Дано символ Т - вихідна орієнтація локатора і числа N1 і N2 - дві послані йому команди. Вивести орієнтацію локатора після виконання даних команд.

Дано дійсне число A (>1). Вивести найменше із цілих чисел N, для яких сума 1+1/2+...+1/N буде більше A, і саму цю суму.Елементи окружності пронумеровані в такий спосіб: 1 - радіус (R), 2 - діаметр (D), 3 - довжина (L), 4 - площа кругу (S). Дано номер одного із цих елементів і його значення. Вивести значення інших елементів даної окружності (у тім же порядку). Як значення Pi використовувати 3.14.

Дано дійсне число A (>1). Вивести найбільше із цілих чисел N, для яких сума 1+1/2+...+1/N буде менше A, і саму цю суму.Елементи рівнобедреного прямокутного трикутника пронумеровані в такий спосіб: 1 - катет (a), 2 - гіпотенуза (c), 3 - висота, опущена на гіпотенузу (h), 4 - площа (S). Дано номер одного із цих елементів і його значення. Вивести значення інших елементів даного трикутника (у тім же порядку).

Дано ціле число N (>0). Вивести добуток 1·2·...·N.Елементи рівностороннього трикутника пронумеровані в такий спосіб: 1 - сторона (a), 2 - радіус вписаного кола (R1), 3 - радіус описаного кола (R2), 4 - площа (S). Дано номер одного із цих елементів і його значення. Вивести значення інших елементів даного трикутника (у тім же порядку).

Дано ціле число N (>0). Якщо N - непарне, то вивести добуток 1·3·...·N; якщо N — парне, то вивести добуток 2·4·...·N.Дано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату невисокосного року. Вивести значення D і M для дати, що передує зазначеної.

Дано ціле число N (>0). Вивести суму 2+1/(2!)+1/(3!)+...+1/(N!) (вираження N! - "N факторіал" - позначає добуток всіх цілих чисел від 1 до N: N!=1·2·...·N).Дано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату невисокосного року. Вивести значення D і M для дати, що випливає за зазначеною.

Дано дійсне число X і ціле число N (>0). Вивести 1+X+X2/2!+...+XN/N! (N!=1·2·...·N).Дано ціле число в діапазоні 20 - 69, що визначає вік (у літах). Вивести рядок - словесний опис зазначеного віку, забезпечивши правильне узгодження числа зі словом "рік", наприклад: 20 - "двадцять років", 32 - "тридцять два роки", 41 - "сорок один рік".

Дано дійсне число X і ціле число N (>0). Вивести 1-X2/2!+ X4/4!-...+(-1)NX2N/(2N)! (2N!=1·2·...·2N).Дано ціле число в діапазоні 100 - 999. Вивести рядок - словесний опис даного числа, наприклад: 256 - "двісті п'ятдесят шість", 814 - "вісімсот чотирнадцять".

Дано ціле число N (>2) і дві дійсні точки на числовій осі: A, B (AДано номер місяця (1 - січень, 2 - лютий, ...). Вивести назву відповідної пори року ("зима", "весна" і т.д.).

Дано дійсне число X (|X|<1) і ціле число N (>0). Вивести X-X3/3+X5/5-...+(-1)NX2N+1/(2N+1).Дано номер місяця (1 — січень, 2 — лютий, ...). Вивести число днів у цьому місяці для невисокосного року.

Дано ціле число N (>2) і дві дійсні точки на числовій осі: A, B (AДано ціле число в діапазоні 0 - 9. Вивести рядок - назву відповідної цифри українською мовою (0 - "нуль", 1 - "один", 2 - "два", ...).

Дано число D (>0). Послідовність чисел AN визначається в такий спосіб: A1 = 1, A2 = 2, AN = (AN-2+ AN-1)/2, N = 3, 4, ... Знайти перший з номерів K, для яких виконується умова |AK-AK-1|K-1 і AK.Одиниці маси пронумеровані в такий спосіб: 1 - кілограм, 2 - міліграм, 3 - грам, 4 - тонна, 5 - центнер. Дано номер одиниці маси й маса тіла M у цих одиницях (дійсне число). Вивести масу даного тіла в кілограмах.

Дано дійсне число X (|X|<1) і ціле число N (>0). Вивести X–X2/2+X3/3–... +(–1)N–1XN/N.


Питання до іспиту (І семестр)

 1. Огляд розповсюджених алгоритмічних мов.

 2. Особливості мови С, етапи створення програм на С.

 3. Символи, константи, ідентифікатори, ключеві слова.

 4. Використання коментарів в тексті програми.

 5. Базові типи даних.

 6. Арифметичні операції.

 7. Операції відношення та логічні операції.

 8. Операція присвоєння.

 9. Порозрядні операції.

 10. Операції () та [].

 11. Умовна операція ?.

 12. Операція кома, операція sizeof.

 13. Умовний оператор if.

 14. Оператор switch.

 15. Цикли.

 16. Оператор goto.

 17. Об’ява масивів в програмі.

 18. Масиви символів.

 19. Рядки. Функції для роботи з рядками.

 20. Двовимірні масиви.

 21. Об’ява покажчиків.

 22. Операції над покажчиками.

 23. Зв’язок між покажчиками та масивами.

 24. Масиви покажчиків.


ІІ семестр

Модуль №3


Модульна контрольна робота №3

  1   2

Скачать 327.29 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты