Домой

Інформатика Код модуля
Скачать 27.15 Kb.
НазваниеІнформатика Код модуля
Дата16.04.2013
Размер27.15 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

 1. Назва модуля: Інформатика

 2. Код модуля: ОМП_6019_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр 1

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години – 32 (лекції – 16, лаб. роб. – 16)

 1. Лектор: к.ф.-м.н., доцент Петрович Роман Йосипович

 2. Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати:

 • будову, принципи функціонування комп’ютера і види програмного забезпечення;

 • системне програмне забезпечення: операційні системи, оболонки, утиліти;

 • прикладне програмне забезпечення: редактори текстів, електронні таблиці, системи

 • керування базами даних, засоби комунікацій, програми для математичних обчислень.

 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера;

Студент повинен вміти:

 • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;

 • виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи;

 • використовувати текстові редактори для підготовки текстів та документації;

 • використовувати програмне забезпечення(електронні таблиці, системи керування базами даних тощо) для розв’язування типових задач;

 • розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язанані з майбутньою професійною діяльністю.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

Пререквізит:

Кореквізити: “Комп'ютерні інформаційні мережі”,”Організація баз даних та знань”

 1. Зміст модуля:

 • Системи підготовки табличних документів.

 • Робота з формулами. Графічні об’єкти.

 • Cписки. Підсумкові таблиці.

 • Системи управління базами даних.

 • Загальна характеристика можливостей і область застосування. Побудова бази даних. Розробка проекту бази даних, створення бази даних, зміна проекту бази даних.

 • Робота з таблицями, запитами, формами та звітами.

 1. Рекомендована література:

 1. Эффективная работа:Access 2002 / Э.Феддема. – СПб.: Питер, 2003.– 944 с.: ил

 2. К. Н. Праг, М. Р. Ирвин Microsoft Access 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 1040 с.

 3. Эдвард Джонс, Дерек Саттон Office 97. Библия пользователя, Диалектика, Киев, Москва, 1997 р.

 4. Александр Колесников. Excel 97. Анализ данных. Деловая графика. Работа в сети, Киев, BHV, 1997 p.

 5. Операційні системи WINDOWS і MS-DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в INTERNET. Операційні системи WINDOWS XP. Лекції та завдання до лабораторних робіт / М-во освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. – Львів: Каменяр, 2006. – 246с.

 6. Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Застосування SQL та VBA. Лекції та завдання до лабораторних робіт. / М-во освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. – Львів: Каменяр, 2007. – 246с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.

 • Підсумковий контроль (70 %, залік):.

 1. Мова навчання: українська.

Скачать 27.15 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты