Домой

План перевірок 10-13 Аудитори-контролери 14-21
Скачать 125.69 Kb.
НазваниеПлан перевірок 10-13 Аудитори-контролери 14-21
Дата12.04.2013
Размер125.69 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

Затверджено:

рішенням Аудиторської палати України

від 26 травня 2005 року №149/5.2


ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг

в Україні


Зміст Параграфи


Вступ 1-4

Об'єкт контролю 5-9

План перевірок 10-13

Аудитори-контролери 14-21

Основні питання перевірок 22-23

Документування перевірок 24-26

Конфіденційність 27-31

Додаткові процедури і дисциплінарні заходи 32-35

Розв'язання конфліктів 36-37

Моніторинг процесу виконання перевірок 38-40

Прикінцеві положення 41-44


Вступ

1. Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості

аудиторських послуг розроблено у відповідності до Закону України

"Про аудиторську діяльність" і Концептуальної основи забезпечення

якості аудиторських послуг в Україні та є складовою національної

системи контролю якості аудиторських послуг, яка впроваджується

Аудиторською палатою України.


2. Це Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів

аудиторської діяльності. Воно охоплює політику та процедури

контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності для всіх

аудиторських послуг, а також дотримання суб'єктами аудиторської

діяльності відповідних професійних стандартів стосовно завдань з

надання впевненості.


3. Це Положення розроблено у відповідності до стандартів

контролю якості та з урахуванням особливостей розвитку економіки

України.


4. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг організує та

провадить Аудиторська палата України (далі - АПУ).


Об'єкт контролю

5. Об'єктом контролю якості аудиторських послуг в Україні,

який забезпечує АПУ, є ефективність роботи систем контролю якості

суб'єктів аудиторської діяльності.


6. При здійсненні перевірок повинні розглядатися

організаційна структура фірми, політика і процедури, обрані

суб'єктом аудиторської діяльності для досягнення впевненості у

відповідності професійним стандартам.


7. Природа, обсяг і формальність політики і процедур контролю

якості суб'єктів аудиторської діяльності повинні бути достатніми і

відповідати обсягу діяльності суб'єкта аудиторської діяльності,

кількості його офісів, ступеню автономності повноважень, наданих

персоналові й офісам, знанню і досвідові персоналу, природі і

складності практики фірми, ефективності здійснення контролю.


8. Політика і процедури контролю якості суб'єктів

аудиторської діяльності, що є об'єктом перевірок, повинні бути

розроблені на основі чинних стандартів контролю якості, інших

професійних стандартів і норм і включати наступні основні

елементи:

а) етичні вимоги (незалежність, чесність і об'єктивність,

професійна компетентність та професійна поведінка);

b) прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та

виконання конкретних завдань;

c) призначення груп з завдання та керування персоналом;

d) виконання завдань (включаючи консультації і вирішення

питань розбіжності у думках);

e) перевірка контролю якості виконання завдання;

f) моніторинг.


9. Метою перевірки є допомога суб'єктам аудиторської

діяльності в забезпеченні впевненості, що аудиторські послуги

надаються у відповідності з професійними стандартами. Процес

перевірки не повинен бути конфронтаційним, а має проводитися в

дусі співпраці. Це також допомагає тому, щоб перевірка

здійснювалася швидко і ефективно.


План перевірок

10. Щорічно АПУ затверджує план перевірок систем контролю

якості аудиторських послуг в Україні (далі - план перевірок), який

містить перелік суб'єктів аудиторської діяльності, система

контролю якості яких підлягає перевірці в наступному році. Такий

план повинен бути затверджений не пізніше ніж на засіданні АПУ у

листопаді поточного року.


11. АПУ організовує і здійснює першу перевірку системи

контролю якості всіх суб'єктів аудиторської діяльності у

відповідності до цього Положення впродовж п'яти років з 01 січня

2006 року по 31 грудня 2010 року. Надалі перевірки здійснюються на

постійній основі у відповідності до плану перевірок.


12. Кожен суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний

проходити перевірку контролю якості аудиторської діяльності не

рідше одного разу на п'ять років.


13. АПУ здійснює позапланові тематичні перевірки системи

контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності у випадку

отримання АПУ скарги, звернення або іншого документу, що порушує

питання якості надання аудиторських послуг окремим суб'єктом

аудиторської діяльності.


Аудитори-контролери

14. Перевірки систем контролю якості суб'єктів аудиторської

діяльності здійснюються членами профільної Комісії АПУ (далі

Комісія АПУ). Крім того, АПУ створює групу з контролю якості

аудиторських послуг (далі - група контролерів), до складу якої

входять наймані аудитори-контролери.


15. Комісія АПУ розробляє та виносить на затвердження АПУ

структуру групи контролерів, перелік вимог до членів групи та

посадові оклади.


16. Група контролерів здійснює перевірки якості аудиторських

послуг за планом перевірок і за окремими дорученнями Комісії АПУ.


17. Перевірки систем контролю якості суб'єктів аудиторської

діяльності також можуть здійснюватися окремими аудиторськими

фірмами, які мають намір проводити такі перевірки та отримали

акредитацію в АПУ.


18. Комісія АПУ провадить акредитацію аудиторської фірми, яка

має намір проводити перевірки якості аудиторських послуг інших

суб'єктів аудиторської діяльності за планом перевірок.


19. Акредитація здійснюється на підставі власної заяви

аудиторської фірми шляхом розгляду в Комісії АПУ на відповідність

вимогам цього Положення та іншим рішенням АПУ наданої заявником

документації.


20. Комісія АПУ розробляє і затверджує вимоги до

документації, яку подають аудиторські фірми для акредитації в АПУ.

Зазначена документація має містити наступне:

- в аудиторській фірмі є достатня кількість (не менше 5 осіб)

сертифікованих аудиторів, кожний з яких має практичний

досвід з аудиту не менше 5 років;

- фірма має внутрішній Стандарт контролю якості аудиту та

супутніх послуг;

- фірма має програми перевірки та затверджені форми

контрольних тестів;

- фірма не мала зауважень з боку АПУ щодо якості надання

аудиторських послуг.


21. Комісія АПУ розглядає заяву і надану аудиторською фірмою

документацію і виносить відповідне рішення. Для акредитації АПУ

беруться до уваги рекомендації територіальних відділень Спілки

аудиторів України та регіональних відділень АПУ.


Основні питання перевірок

22. Комісія АПУ визначає перелік обов'язкових питань

перевірки з урахуванням обсягів та строків діяльності суб'єкта

аудиторської діяльності, кількості аудиторських перевірок на

одного сертифікованого аудитора за рік, середньої вартості

прийнятих замовлень, наявності скарг, звернень, клієнтів,

користувачів, результатів перевірки державних контролюючих органів

та інше.


23. Питання перевірки повинні охоплювати наступне:

- історія фірми (державна реєстрація і розвиток фірми,

структура власності, наявність філій, відокремлених

підрозділів, офісів, обсяг наданих послуг та його розподіл

по видам послуг, тип клієнтів, галузі, в яких працює

суб'єкт аудиторської діяльності, професійна кваліфікація

партнерів та персоналу);


- загальний огляд політики і процедур контролю якості фірми

(наявність внутрішніх положень з процедур контролю якості,

що відповідає стандартам аудиту та іншим нормативним

документам з аудиту, останнє відновлення внутрішніх

положень для забезпечення повноти відображення змін у

нормативній базі, можливість отримати копії внутрішніх

положень персоналом, зайнятим наданням аудиторських

послуг);


- дотримання етичних вимог (наявність на фірмі політики і

процедур, що забезпечують особисту незалежність усіх

партнерів і персоналу від усіх клієнтів по аудиту,

документування політики і процедур незалежності, наявність

особи, відповідальної за розв'язання питань, зв'язаних з

незалежністю, чесністю й об'єктивністю);


- професійна кваліфікація персоналу і її удосконалення

(процедури при найманні професійного персоналу, наявність

політики і процедур забезпечення того, що персонал має

відповідний рівень підготовки і досвідченості, процедури

інформування персоналу про поточний розвиток професійних

стандартів, наявність вимог до персоналу, зайнятому

наданням аудиторських послуг, про участь в зовнішніх

програмах удосконалення професійних знань, ведення

відповідної документації, що підтверджує, що персонал

відповідає вимогам АПУ та регуляторних органів до

професійного рівня, регулярність проведення оцінювання

роботи персоналу);


- прийняття та продовження роботи з клієнтами (наявність

документованої політики і процедур оцінки потенційних

клієнтів і їхнього схвалення як клієнтів, знання цих

процедур усім персоналом, процедури оцінювання

незалежності від потенційних клієнтів, наявність персоналу,

відповідального за прийом і продовження роботи з клієнтом);


- виконання завдання (вимога використовувати стандартизовані

форми робочих документів, наявність письмових внутрішніх

положень і вимога документування процесу виконання аудиту,

наявність процедур, що забезпечують виконання робот

відповідно до схвалених програм роботи, наявність

стандартизованих форм робочих документів, вимог до їх

зберігання);


- моніторинг системи внутрішнього контролю якості (наявність

політики і процедур та відповідального фахівця або

керівника за забезпечення моніторингу системи якості,

застосовувані процедури для своєчасного аналізу і

повідомлення професійного персоналу відповідних рівнів про

результати моніторингу системи якості і пропонованих змін у

політиці і процедурах фірми).


Документування перевірок

24. Під час перевірки застосовуються контрольні листи, анкети

та тести, що розробляються Комісією АПУ у відповідності до цього

Положення.


25. Документи, складені контролерами під час перевірки,

зберігаються в АПУ з дотриманням положень конфіденційності

інформації.


26. За результатами перевірки контролерами складаються звіти,

один екземпляр кожного з яких залишається у суб'єкта аудиторської

діяльності:

- звіт про перевірку (повний) складається контролерами за

наслідками перевірки та може включати інформацію, яка б

давала можливість ідентифікувати замовника аудиторських

послуг. Цей звіт надається тільки керівнику суб'єкта

аудиторської діяльності конфіденційно, за межі цього

суб'єкта не виноситься, у професійній організації не

зберігається;


- звіт узагальнений складається контролерами та не може

містити інформацію, яка б давала можливість ідентифікувати

замовників аудиторських послуг і інформацію стосовно

господарської діяльності суб'єкта аудиторської діяльності.

Цей звіт надається керівнику суб'єкта аудиторської

діяльності та Комісії АПУ;


- висновок за результатами контролю затверджується Комісією

АПУ та є офіційним документом за результатами контролю, що

може бути використано для оприлюднення будь-яким чином.


Конфіденційність

27. Конфіденційність даних клієнтів та даних суб'єкта

аудиторської діяльності повинна бути забезпечена Комісією АПУ.


28. Забезпечення конфіденційності повинно ґрунтуватися на

декількох рівнях захисту.


29. На першому рівні захисту слід забезпечити збереження

безпеки інформації, до якої надано доступ перевіряючим, що

перевіряють суб'єкт аудиторської діяльності. Для цього

застосовуються заяви аудиторів-контролерів про конфіденційність

інформації, до якої вони отримають доступ, з одночасним складанням

переліку такої інформації.


30. Другий рівень захисту повинен забезпечити захист при

складанні звітів про проведення контролю. Для цього звітність про

результати контролю складається у порядку, передбаченому у пункті

26 цього Положення.


31. Інші рівні захисту мають бути спрямовані на захист

ділової репутації аудитора.


Додаткові процедури і дисциплінарні заходи

32. У випадку негативного висновку за результатами контролю

(суттєвих порушень) Комісія АПУ видає суб'єкту аудиторської

діяльності припис про виконання процедур, спрямованих на

забезпечення контролю якості (наприклад, вимога про проходження

додаткового удосконалення професійних знань), та призначає

повторну перевірку якості аудиторських послуг не пізніше ніж

упродовж одного року.


33. У випадку повторного негативного висновку за результатами

контролю, орган, що здійснював контроль якості аудиторських

послуг, повинен надати на розгляд Аудиторській палаті України

матеріали перевірки (з дотриманням конфіденційності інформації) та

порушити питання про виключення суб'єкта аудиторської діяльності,

щодо якого здійснювався контроль, з Реєстру аудиторських фірм та

аудиторів, які одноособово надають послуги. Аудиторська палата

України може здійснити також дисциплінарні заходи щодо керівника

такого суб'єкта аудиторської діяльності шляхом припинення чинності

або скасування його сертифіката аудитора.


34. У випадку уникнення контролю або не проходження контролю

у визначений термін з вини суб'єкта аудиторської діяльності,

Аудиторською палатою України розглядається питання про виключення

таких суб'єктів аудиторської діяльності з Реєстру аудиторських

фірм та аудиторів, які одноособово надають послуги.


35. До керівників суб'єктів аудиторської діяльності, що

уникають контролю, Аудиторська палата України здійснює

дисциплінарні заходи.


Розв'язання конфліктів

36. Усі конфлікти, що виникають під час перевірок систем

контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності, розглядаються

Комісією АПУ.


37. У випадку, коли будь-яка з сторін конфлікту незгодна з

результатами розв'язання спору, вона може звернутися до АПУ.

Прийняті рішення АПУ підлягають обов'язковому виконанню суб'єктами

аудиторської діяльності.


Моніторинг процесу виконання перевірок

38. Комісія АПУ постійно здійснює контроль виконання

перевірок і переглядає відповідність та адекватність питань

перевірки, застосовуваних методів та документів під час перевірки

відповідним стандартам контролю якості.


39. Комісія АПУ застосовує процедури забезпечення того, що

всі контролери ознайомлені з вимогами Комісії АПУ щодо здійснення

перевірок систем контролю якості та усвідомлюють свою

відповідальність за їх якісне здійснення.


40. За наслідками моніторингу процесу виконання перевірок

Комісія АПУ може здійснювати заходи щодо поліпшення процесу

контролю. Перелік зазначених заходів складається Комісією АПУ,

розглядається та затверджується на засіданні АПУ.


Прикінцеві положення

41. Це Положення вводиться в дію з моменту його затвердження

Аудиторською палатою України.


42. Профільна комісія АПУ забезпечує обов'язкове оприлюднення

переліку суб'єктів аудиторської діяльності, які пройшли контроль

якості. Також може бути дозволено використання ними логотипу на

офіційній документації з надписом, що свідчить про проходження

такого контролю.


43. Фінансування заходів контролю якості здійснюється за

рахунок коштів АПУ.


44. Фінансування заходів контролю акредитованої аудиторської

фірми здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності за

погодженням з профільною комісією АП

Скачать 125.69 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты