Домой

Д. Ульгийсайхан, Л. Скородумова
НазваниеД. Ульгийсайхан, Л. Скородумова
страница4/70
Дата11.04.2013
Размер8.32 Mb.
ТипЛитература
Нутаг дэвсгэр-засагзахиргааны нэгжүүд
Улаанбаатар нийслэл
Сонгинохайрхан дүүрэг
Улиастай хот
Арвайхээр хот
Мөрөн хот
Орон нутгийн өөрөө удирдахёсны байгууллагууд
Нийслэлийн засаг даргынтамгын газрын бүтэц
Албан тушаалтнууд
Подобные работы:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

II. Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд

Местные административные органы

^ Нутаг дэвсгэр-засаг
захиргааны нэгжүүд


Территориально-административные
единицы

Бүс, аймаг, хот, сумдууд
Округа, аймаки, города (центры)
и сомоны

^ Улаанбаатар нийслэл
Столица Улан-Батор

Дүүрэг
Районы, столицы

Багануур дүүрэг Баганур

Багахангай дүүрэг Багахангай

Баянгол дүүрэг Баянгол

Баянзүрх дүүрэг Баяндзурх

Налайх дүүрэг Налайха (пригород столицы)

^ Сонгинохайрхан дүүрэг Сонгинхайрхан

Сүхбаатар дүүрэг Сүхэ-Баторский

Хан-Уул дүүрэг Хан-Ул

Чингэлтэй дүүрэг Чингэлтэй

Бүс
Округа

Баруун бүс Западный

Бүсийн тулгуур төв хот Окружной центр

Зүүн бүс Восточный

Төвийн бүс Центральный

Хангайн бүс Хангайский

Аймаг
Аймаки

Архангай аймаг
Архангайский аймак

Цэцэрлэг хот г. Цэцэрлэг

Сумууд
Сомоны

Батцэнгэл сум Батцэнгэл

Булган сум Булган

Жаргалант сум Джаргалант

Их Тамир сум Их Тамир

Өгийнуур сум Угийнур

Өлзийт сум Ульдзийт

Өндөр-Улаан сум Ундур-Улан

Тариат сум Тариат

Түвшрүүлэх сум Тувшрулэх

Хайрхан сум Хайрхан

Хангай сум Хангай

Хашаат сум Хашат

Хотонт сум Хотонт

Цахир сум Цахир

Цэнхэр сум Цэнхэр

Чулуут сум Чулут

Эрдэнэмандал сум Эрдэнэмандал

Баян-Өлгий аймаг
Баян-Ульгийский аймак

Өлгий хот г. Ульгий

Сумууд
Сомоны

Алтай сум Алтай

Алтанцөгц сум Алтанцугц

Баяннуур сум Баяннур

Бугат сум Бугат

Булган сум Булган

Буянт сум Буянт

Дэлүүн сум Дэлун

Ногооннуур сум Ногоннур

Сагсай сум Сагсай

Толбо сум Толбо

Улаанхус сум Уланхус

Цагааннуур сум Цаганнур

Цэнгэл сум Цэнгэл

Баянхонгор аймаг
Баянхонгорский аймак

Баянхонгор хот г. Баянхонгор

Cумууд
Cомоны

Баацагаан сум Бацагаан

Баянбулаг сум Баянбулаг

Баянговь сум Баянгоби

Баянлиг сум Баянлиг

Баян-Овоо сум Баян-Обо

Баян-Өндөр сум Баян-Ундур

Баянцагаан сум Баянцаган

Богд сум Богд

Бөмбөгөр сум Бумбугур

Бууцагаан сум Буцаган

Галуут сум Галут

Гурванбулаг сум Гурванбулаг

Жаргалант сум Джаргалант

Жинст сум Джинсэт

Заг сум Дзаг

Өлзийт сум Ульдзийт

Хүрээмарал сум Хурэмарал

Шинэжинст сум Шинэджинсэт

Эрдэнэцогт сум Эрдэнэцогт

Булган аймаг
Булганский аймак

Булган хот г. Булган

Cумууд
Cомоны

Баян-Агт сум Баян-Агт

Бугат сум Бугат

Бүрэгхангай сум Бүрэгхангай

Гурванбулаг сум Гурванбулаг

Дашинчилэн сум Дашинчилэн

Могод сум Могод

Орхон сум Орхон

Сайхан сум Сайхан

Сэлэнгэ сум Сэлэнгийскй

Тэшиг сум Тэшиг

Улаантолгой сум Улантолгой

Хангал сум Хангал

Хишиг-Өндөр сум Хишиг-Ундур

Хутаг-Өндөр сум Хутаг-Ундур

Говь-Сүмбэр аймаг
Гоби-Сумбэрский аймак

Чойр хот г. Чойр

Cумууд
Cомоны

Баянтал Баянтал

Сүмбэр Сумбэр

Шинэ-Овоо Шинэ-Обо

Говь-Алтай аймаг
Гоби-Алтайский аймак

Алтай хот г. Алтай

Cумууд
Cомоны

Баян-Уул сум Баян-Ул

Бигэр сум Бигэр

Бугат сум Бугат

Гуулин сум Гулин

Дарви сум Дарви

Дэлгэр сум Дэлгэр

Есөнбулаг Есунбулаг

Жаргалан сум Джаргалан

Тайшир сум Тайшир

Тонхил сум Тонхил

Төгрөг сум Тугруг

Халиун сум Халиун

Хөхморьт сум Хухморьт

Цогт сум Цогт

Цээл сум Цэл

Чандмань сум Чандмань

Шарга сум Шарга

Эрдэнэ сум Эрдэнэ

Дархан-Уул аймаг
Дархан-Ульский аймак

Дархан хот г. Дархан

Cумууд
Cомоны

Орхон сум Орхонский

Хонгор сум Хонгор

Шарын гол сум Шарынгольский

Дорноговь аймаг
Восточногобийский аймак

Сайншанд хот г. Сайншанд

Cумууд
Cомоны

Айраг сум Айраг

Алтанширээ сум Алтанширэ

Даланжаргалан сум Даланджаргалан

Дэлгэрэх сум Дэлгэрэх

Иххэт сум Иххэт

Замын -Үүд сум Дзамын-Уд

Зүүнбаян сум Дзунбаян

Мандах сум Мандах

Өргөн сум Ургун

Сайхандулаан сум Сайхандулан

Сүмбэр сум Сумбэр

Улаанбадрах сум Уланбадрах

Хатанбулаг сум Хатанбулаг

Хөвсгөл сум Хубсугул

Эрдэнэ сум Эрдэнэ

Дорнод аймаг
Восточный аймак

Чойбалсан хот г. Чойбалсан

Cумууд
Cомоны

Баяндун сум Баяндун

Баян-Уул сум Баян-Ул

Баянтүмэн сум Баянтумэн

Булган сум Булган

Гурванзагал сум Гурвандзагал

Дашбалбар сум Дашбалбар

Матад сум Матад

Сүмбэр сум Сумбэр

Сэргэлэн сум Сэргэлэн

Халх гол сум Халхингольский

Хөлөнбуйр сум Хулунбуйр

Цагаан-Овоо сум Цаган-Обо

Чулуунхороот сум Чулунхорот

Эрээнцав сум Эрэнцав

Дундговь аймаг
Среднегобийский аймак

Мандалговь хот г. Мандалгоби

Cумууд
Cомоны

Адаацаг сум Адацаг

Баянжаргалан сум Баянджаргалан

Говь-Угтаал сум Говь-Угтал

Гурвансайхан сум Гурвансайхан

Дэлгэрцогт сум Дэлгэрцогт

Дэлгэрхангай сум Дэлгэрхангай

Дэрэн сум Дэрэн

Луус сум Лус

Өлзийт сум Ульдзийт

Өндөршил сум Ундуршил

Сайнцагаан сум Сайнцаган

Сайхан-Овоо сум Сайхан-Обо

Хулд сум Хулд

Цагаандэлгэр сум Цагандэлгэр

Эрдэнэдалай сум Эрдэнэдалай

Завхан аймаг
Дзавханский аймак

^ Улиастай хот г. Улясутай

Cумууд
Cомоны

Алдархаан сум Алдархан

Баянтэс сум Баянтэс

Баянхайрхан сум Баянхайрхан

Булнай сум Булнай

Дөрвөлжин сум Дурвулджин

Завханмандал сум Дзавханмандал

Идэр сум Идэр

Их-Уул сум Их-Ул

Нөмрөг сум Нумруг

Тосонцэнгэл сум Тосонцэнгэл

Отгон сум Отгон

Сантмаргац сум Сантамаргац

Сонгино сум Сонгино

Түдэвтэй сум Тудэвтэй

Тэлмэн сум Тэлмэн

Тэс сум Тэс

Ургамал сум Ургамал

Цагаанхайрхан сум Цаганхайрхан

Цагаанчулуут сум Цаганчулут

Цэцэн-Уул сум Цэцэн-Ул

Шилүүстэй сум Шилустэй

Эрдэнэхайрхан сум Эрдэнэхайрхан

Яруу сум Яру

Орхон-Уул аймаг
Орхон-Ульский аймак

Эрдэнэт хот г. Эрдэнэт

Cумууд
Cомоны

Баян-Өндөр сум Баян-Ундур

Жаргалант сум Джаргалант

Улаантолгой сум Улантолгой

Өвөрхангай аймаг
Увурхангайский аймак

^ Арвайхээр хот г. Арвайхэр

Cумууд
Cомоны

Баруунбаян-Улаан сум Барунбаян-Улан

Бат-Өлзий сум Бат-Ульдзий

Баянгол сум Баянгол

Баянтээг сум Баянтэг

Баян-Өндөр сум Баян-Ундур

Бүрд сум Бурд

Богд сум Богд

Гучин-Ус сум Гучин-Ус

Зүйл сум Дзуйл

Зүүнбаян-Улаан сум Дзунбаян-Улан

Нарийнтээл сум Нарийнтэл

Өлзийт сум Ульдзийт

Сант сум Сант

Тарагт сум Тарагт

Төгрөг сум Тугруг

Уянга сум Уянга

Хайрхандулаан сум Хайрхандулан

Хар-Хорин сум Харахорин

Хужирт сум Худжирт

Өмнөговь аймаг
Южногобийский аймак

Даланзадгад хот г.Даландзадгад

Cумууд
Cомоны

Баяндалай сум Баяндалай

Баян-Овоо сум Баян-Обо

Булган сум Булган

Гурвантэс сум Гурвантэс

Мандал-Овоо сум Мандал-Обо

Манлай сум Манлай

Ноён сум Ноён

Номгон сум Номгон

Сэврэй сум Сэврэй

Ханбогд сум Ханбогд

Ханхонгор сум Ханхонгор

Хүрмэн сум Хурмэн

Цогт-Овоо сум Цогт-Обо

Цогтцэций сум Цогтцэций

Сүхбаатар аймаг
Сухэ-Баторский аймак

Баруун-Урт хот г. Барун-Урт

Cумууд
Cомоны

Асгат сум Асгат

Баяндэлгэр сум Баяндэлгэр

Бүрэнцогт сум Бурэнцогт

Дарьганга сум Дарьганга

Мөнххаан сум Мунххан

Наран сум Наран

Онгон сум Онгон

Сүхбаатар сум Сухэ-Баторский

Түвшинширээ сум Тувшинширэ

Түмэнцогт сум Тумэнцогт

Халзан сум Халдзан

Эрдэнэцагаан сум Эрдэнэцаган

Сэлэнгэ аймаг
Селенгинский аймак

Сүхбаатар хот г. Сухэ-Батор

Cумууд
Cомоны

Алтанбулаг сум Алтанбулаг

Баруунбүрэн сум Барунбурэн

Баянгол сум Баянгол

Дулаанхаан сум Дуланхан

Ерөө сум Еро

Зүүнбүрэн сум Дзунбурэн

Зүүн-Хараа сум Дзунхара

Жавхлант сум Джавхлант

Мандал сум Мандал

Орхон сум Орхон

Орхонтуул сум Орхонтул

Сайхан сум Сайхан

Сант сум Сант

Түнхэл сум Тунхэл

Түшиг сум Тушиг

Цагааннуур сум Цаганнур

Хүдэр сум Худэр

Хонгор сум Хонгор

Шаамар сум Шамар

Төв аймаг
Центральный аймак

Зуунмод хот г. Дзунмод

Cумууд
Cомоны

Алтанбулаг сум Алтанбулаг

Аргалант сум Аргалант

Батсүмбэр сум Батсумбэр

Баян сум Баян

Баянбараат сум Баянбарат

Баяндэлгэр сум Баяндэлгэр

Баянчандмань сум Баянчандмань

Баянцогт сум Баянцогт

Бүрэн сум Бурэн

Борнуур сум Борнур

Гачуурт сум Гачурт

Дэлгэрхаан сум Дэлгэрхан

Заамар сум Дзамар

Жаргалант сум Джаргалант

Лүн сум Лун

Мөнгөнморьт сум Мунгунморьт

Өндөрширээт сум Ундурширэт

Өнжүүл сум Унджул

Партизан сум Партизан

Сүмбэр сум Сумбэр

Сэргэлэн сум Сэргэлэн

Угтаалцайдам сум Угталцайдам

Цээл сум Цэл

Эрдэнэ сум Эрдэнэ

Эрдэнэсант сум Эрдэнэсант

Увс аймаг
Увсунурский аймак

Улаангом хот г. Улангом

Cумууд
Cомоны

Баруунтуруун сум Барунтурун

Бөхмөрөн сум Бухмурун

Давст сум Давст

Завхан сум Дзавхан

Зүүнговь сум Дзунгоби

Зүүнхангай сум Дзунхангай

Малчин сум Малчин

Наранбулаг сум Наранбулаг

Өндөрхангай сум Ундурхангай

Сагил сум Сагил

Тариалан сум Тариалан

Тэс сум Тэс

Хяргас сум Хяргас

Цагаанхайрхан сум Цаганхайрхан

Ховд аймаг
Кобдоский аймак

Ховд хот г. Кобдо

Cумууд
Cомоны

Булган сум Булган

Буянт сум Буянт

Дарив сум Дарив

Дуут сум Дут

Дөргөн сум Дургун

Зэрэг сум Дзэрэг

Манхан сум Манхан

Мөнххайрхан сум Мунххайрхан

Мөст сум Муст

Мянгад сум Мянгат

Үенч сум Уенч

Цэцэг сум Цэцэг

Чандмань сум Чандамань

Эрдэнэ-Бүрэн сум Эрдэнэ-Бурэн

Хөвсгөл аймаг
Хубсугульский аймак

^ Мөрөн хот г. Мурэн

Cумууд
Cомоны

Алаг-Эрдэнэ сум Алаг-Эрдэнэ

Арбулаг сум Арбулаг

Баянзүрх сум Баяндзурх

Бүрэнтогтох сум Бурэнтогтох

Галт сум Галт

Жаргалант сум Джаргалант

Их-Уул сум Их-Ул

Рашаант сум Рашант

Рэнчинлхүмбэ сум Рэнчинлхумбэ

Тариалан сум Тариалан

Тосонцэнгэл сум Тосонцэнгэл

Төмөрбулаг сум Тумурбулаг

Түнэл сум Тунэл

Улаан-Уул сум Улан-Ула

Цагаан-Үүр сум Цаган-Ур

Чандмань-Өндөр сум Чандмань-Ундур

Шинэ-Идэр сум Шинэ-Идэр

Ханх сум Ханха

Хатгал сум Хатгал

Хэнтий аймаг
Хэнтийский аймак

Өндөрхаан хот г. Ундурхан

Cумууд
Cомоны

Батноров сум Батноров

Батширээт сум Батширэт

Баян-Адрага сум Баян-Адрага

Баянмөнх сум Баянмунх

Баян-Овоо сум Баян-Обо

Баянхутаг сум Баянхутаг

Биндэр сум Биндэр

Бүрэнхаан сум Бурэнхан

Бэрх сум Бэрх

Галшар сум Галшар

Дадал сум Дадал

Дэлгэрхаан сум Дэлгэрхан

Жаргалтхаан сум Джаргалтхан

Норовлин сум Норовлин

Өлзийт сум Ульдзийт

Өмнөдэлгэр сум Умундэлгэр

Хэрлэнбаян-Улаан сум Хэрлэнбаян-Улан

Цэнхэрмандал сум Цэнхэрмандал

^ Орон нутгийн өөрөө удирдах
ёсны байгууллагууд
Местные органы самоуправления

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал собрание представителей граждан

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ги-
шүүн
член собрания представителей граждан

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга секретарь со-
брания представителей граждан

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэр-
гүүлэгч гишүүн
член президиума собрания представителей граждан

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэр-
гүүлэгчдийн газар
президиум со-
брания представителей граждан

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэр-
гүүлэгчдийн дарга
председатель президиума собрания представителей граждан

хороо, баг-иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бага нэгж хоро, баг — минимальные единицы собрания представителей граждан

^ Нийслэлийн засаг даргын
тамгын газрын бүтэц
Структура администрации столицы

аж ахуйн тасаг хозяйственная часть

ариун цэвэр-халдвар судлалын алба санитарно-эпидемиологическая служба

архивын алба служба архива

архитектур төлөвлөлтийн газар департамент архитектуры и планирования

аялал жуулчлалын хэлтэс отдел туризма

байгалийн халдварт өвчинтэй тэмцэх нэгж служба борьбы с природными инфекционными заболеваниями

байгаль орчны хяналтын газар департамент контроля природы и окружающей среды

барилга, хөрөнгө оруулалтын газар департамент строительства и капиталовложений

биеийн тамир, спортын хороо комитет по физкультуре и спорту

бичиг хэрэг канцелярия

боловсролын газар департамент образования

гаалийн газар таможенное управление

гадаад харилцааны хэлтэс отдел внешних сношений

газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөн-
гийн бүртгэлийн алба
служба регистрации земельных отношений и недвижимости

газрын харилцаа, хот байгуулалтын алба служба земельных отношений и градостроительства

гал түймэртэй тэмцэх газар департамент противопожарной охраны

гэгээрэл хөгжлийн төв центр развития просвещения

диспетчерийн алба диспетчерская служба

дотоод хяналт шалгалтын алба служба внутреннего контроля

жин, хэмжүүрийн алба служба мер и весов

засаг даргын орлогч заместитель главы администрации

иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба служба регистрации и учёта личных удостоверений граждан

иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх товчоо отдел записи актов гражданского состояния, ЗАГС

мал эмнэлгийн үржлийн алба зоотехническая служба

мал эмнэлгийн хяналтын алба служба ветеринарного надзора

мэргэжлийн хяналтын хэлтэс отдел профессионального контроля

нийгмийн бодлогын газар департамент социальной политики

нийгмийн даатгалын хэлтэс отдел со-
циального страхования

нийгмийн халамжийн төв центр социального обеспечения

нийслэлийн ерөнхий архитекторч главный архитектор столицы

нийслэлийн ерөнхий дендрологич главный дендролог столицы

нийслэлийн ерөнхий менежер главный менеджер столицы

нийслэлийн байнгын онцгой комисс постоянная чрезвычайная комиссия столицы

нийслэлийн захирагчийн ажлын алба аппарат мэра столицы

нийслэлийн татварын газар налоговое управление столицы

нийслэлийн эрүүл мэндийн газар управление здравоохранения столицы

нийтлэг үйлчилгээний хэлтэс отдел общего обслуживания

олон нийтийн зохион байгуулах хэлтэс организационно-массовый отдел

орон нутгийн үйлчилгээний хэлтэс отдел местного обслуживания

өмчийн газар департамент собственности

өмч хувьчлалын газар управление по приватизации

паспортын хэлтэс паспортный отдел

санхүүгийн хэлтэс финансовый отдел

санхүүгийн хяналт шалгалтын газар департамент финансового контроля

соёлын хэлтэс отдел культуры

стандарт, хэмжил зүйн төв центр стан-
дартизации

статистик мэдээлэл, судалгааны газар статистическая служба

стратегийн удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс отдел стратегического менеджмента и планирования

сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтэс отдел планирования

тамгийн газар администрация, канцелярия

төлөвлөлт, санхүү, эдийн засгийн хэл-
тэс
отдел планирования, финансов и экономики

төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс департамент государственного менеджмента

төрийн нэгдсэн сангийн хэлтэс отдел государственного единого фонда

тээвэр зохицуулалтын газар департамент координации транспорта, управ-
ление регулирования городских перевозок

улаанбаатар хотын захирагч бөгөөд нийслэлийн засаг дарга мэр Улан-Батора и глава администрации столицы

ус суваг ашиглалтын газар департамент эксплуатации водоканала

үйлдвэр, үйлчилгээний хэлтэс отдел промышленности и обслуживания

үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газар департамент по учёту и регистрации недвижимости

халаалтын зуухны ашиглалтын төв центр по обслуживанию котельных

халамжийн газар департамент социальной защиты

халамж үйлчилгээний төв центр опеки и обслуживания

хороо первичная территориально-адми-
нистративная единица

хорооны засаг дарга глава администрации хоро

хот байгуулалт, инженерийн байгууламжийн хэлтэс отдел градостроительства и инженерных сооружений

хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар управление коммунально-бы-
тового хозяйства

хотын захирагчийн ажлын алба администрация мэра города

хотын мал эмнэлгийн хяналтын газар городская служба ветеринарного контроля

хөдөлмөрийн бирж биржа труда

хөдөлмөр зохицуулалтын хэлтэс отдел по трудоустройству

хөдөлмөрчдийн гомдол санал хүлээн авах байр пункт приёма предложений и жалоб граждан

хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газар департамент капиталовложений и благоустройства города

хууль зүй, дотоод хэргийн хэлтэс отдел юриспруденции и внутренних дел

хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн га-
зар
департамент по вопросам детей, молодёжи и женщин

цагдаагийн газар полицейское управление

цэрэг, иргэний хамгаалалтын хэлтэс военный комиссариат

шуурхай мэдээллийн алба служба опе-
ративной информации

шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасаг отделение исполнения судебных решений

ядуурлыг бууруулах алба служба по снижению бедности

Аймгийн засаг даргын тамгын
газрын бүтэц
Структура администрации аймака

аймгийн засаг дарга губернатор аймака

аймгийн засаг даргын орлогч вице-губернатор

архивын тасаг отдел архива

байгалийн халдварт өвчинтэй тэмцэх нэгж единица по борьбе с природно-очаговыми болезнями

байгалийн цогцолбор газрын хамгаалалтын алба служба охраны природных комплексов

байгаль орчны алба экологическая служба

банкны өр барагдуулах алба служба по ликвидации банковской задолженности

биеийн тамир, спортын хороо комитет по физической культуре и спорту

боловсрол, соёлын төв центр образования и культуры

гаалийн алба таможенная служба

гал түймэртэй тэмцэх алба единица противопожарной службы

газар хөдлөлтийн станц сейсмологическая станция

дархан цаазтай газар заповедник

дотоод ажил, хяналтын алба служба внутреннего контроля

ерөнхий агрономич главный агроном

ерөнхий зоотехник главный зоотехник

ерөнхий малын эмч главный ветеринарный врач

засаг даргын тамгийн газар канцелярия губернатора аймака

зоотехникийн алба зоотехническая служба

иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба служба регистрации и учёта личных удостоверений граждан

материал хангамжийн алба служба материально-технического снабжения

мэргэжлийн хяналтын хэлтэс аудиторский отдел

нийгмийн даатгалын хэлтэс отдел социального страхования

нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс отдел политики социального развития

нийтлэг үйлчилгээний газар отдел коммунального обслуживания

өмчийн газар управление по имуществу

санхүүгийн хяналт шалгалтын алба служба финансового контроля

санхүү, эдийн засгийн бодлогын хэлтэс отдел финансовой и экономической политики

стандарт, хэмжил зүйн төв центр стандартов, мер и весов

статистикийн хэлтэс статистический отдел

татварын хэлтэс налоговое управле-
ние

төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс отдел государственной администрации (госадминистрации)

төрийн нэгдсэн сангийн хэлтэс отдел государственного единого фонда (казначейства)

ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв гидрометеорологический центр

үйлдвэр, худалдаа, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хэлтэс отдел политики промышленности, торговли, сельского хозяйства и экологии

хөдөө аж ахуйн газар управление сельского хозяйства

хөдөлмөр зохицуулалтын алба служба по трудоустройству

хууль зүйн хэлтэс юридический отдел

хянан шалгах хороо комитет по контролю (аудит)

цагдаагийн хэлтэс отделение полиции

цэрэг, иргэний хамгаалалтын штаб штаб армии и гражданской обороны (военный комиссариат)

шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасаг отдел по исполнению судебных решений

эдийн засгийн зөвлөх менежер эксперт по экономике

эрүүл мэндийн газар управление здоровья

^ Албан тушаалтнууд
Государственные служащие

аж ахуйн эрхлэгч заведующий хозяйственной частью

ангийн байцаагч егерь

ангийн байцаагч охотничий инспектор

ариун цэврийн байцаагч санитарно-эпидемиологический инспектор

архивын эрхлэгч заведующий архивом

баг первичная административно-терри-
ториальная единица

багийн дарга глава администрации ба-
га

байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, газрын харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн работник по вопросам экологии, сель-
ского хозяйства и земельных отношений

байгаль хамгаалагч инспектор охраны природы

бичиг хэргийн эрхлэгч заведующий канцелярией, делопроизводитель

бичээч машинистка

боловсон хүчин работник по вопросам кадров

гаалийн байцаагч таможенный инспектор

гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн работник отдела внешних сношений

газрын даамал инспектор по земельным вопросам

газрын төлбөрийн байцаагч инспектор по вопросам земельной ренты

галын байцаагч инспектор противопожарной охраны

дайчилгаа хариуцсан офицер офицер по мобилизации

даргын туслах помощник мэра

дизелийн диспетчер диспетчер дизельной станции

дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн специалист по внутренним вопросам

дулааны хангамж хариуцсан мэргэжилтэн специалист по теплоснабжению

дүүрэг хариуцсан зохион байгуулагч куратор района столицы

дэд бүтэц, үйлдвэр худалдаа хариуцсан түшмэл работник по вопросам инфраструктуры, промышленности и торговли

ерөнхий нягтлан главный бухгалтер

жижиг, дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн работник по малым и средним предприятиям

жижүүр дежурный

жин хэмжүүрийн ажилтан работник службы мер и весов

замын цагдаагийн байцаагч инспектор дорожно-патрульной службы

иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн работник по вопросам миграции граждан

иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн специалист по вопросам миграции граждан

иргэний гэр бүлийн байцаагч инспектор по вопросам семейного положения граждан

кассчин кассир

малын эмч ветеринарный врач

мөрдөн байцаагч следователь

нийгмийн даатгалын байцаагч инспектор социального страхования

нийтийн хоолны мэргэжилтэн работник общественного питания

ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн работник по озеленению

нярав заведующий складом

ойн байцаагч лесничий

орлогын байцаагч инспектор по доходам

орон сууц хариуцсан зохион байгуулагч организатор по жилищным вопросам

өргөдөл гомдол хариуцсан зохион байгуулагч ответственный по заявлениям и жалобам граждан

өрхийн эмч семейный врач

паспортын байцаагч инспектор паспортного стола

статистикийн мэргэжилтэн специалист по статистике

сүм хийд, шашны асуудал эрхэлсэн ажилтан работник по вопросам церквей

сумын засаг дарга глава администрации сомона

сумын засаг даргын тамгын газар канцелярия администрации сомона

татварын байцаагч налоговый инспектор

тоо бүртгэл, иргэний хамгаалалт эрхэлсэн офицер офицер по вопросам учёта и гражданской обороны

тохижилт, ариун цэвэр хариуцсан мэргэжилтэн специалист по благоустройству и санитарии

төр засгийн шийдвэрийн биелэлт хариуцсан түшмэл ответственный за выполнение государственных решений

төрийн өмчийн төлөөлөгч предста-
витель государственной собственности

төрийн өмчийн хорооны төлөөлөгч представитель Комитета государственной собственности

төсвийн зарлага, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн специалист по рас-
ходам и финансированию бюджета

төсвийн мэргэжилтэн специалист по бюджету

тэтгэвэр шимтгэлийн байцаагч инспектор по вопросам пенсий и пособий

үйлдвэр, тээвэр, холбоо, ахуй үйлчил-
гээ хариуцсан түшмэл
работник по вопросам промышленности, транспорта, связи и коммунального хозяйства

ус хангамжийн мэргэжилтэн специалист водоснабжения

хөдөлмөр хамгааллын байцаагч инспектор охраны труда

хөдөлмөр хамгааллын байцаагч инспектор по безопасности труда

худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн работник торговли и обслуживания

хүн ам зүйч демограф

хуулийн зөвлөх юрисконсульт

хууль, нийгмийн дэг журам хариуцсан мэргэжилтэн специалист по вопросам права и общественного порядка

хүүхдийн асуудал хариуцсан ажилтан работник по вопросам детей

хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч организатор по вопросам детей, молодёжи и женщин

хэв журмын байцаагч инспектор общественного порядка

хяналт шалгалт хариуцсан зохион байгуулагч организатор контроля и ревизии

цахилгааны хангамж хариуцсан мэргэжилтэн специалист по электроснабжению

шуурхай ажил хариуцсан туслах помощник по оперативным вопросам

шүүхийн шийдвэрийн тогтоол гүй-
цэтгэгч
судебный исполнитель

эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламж хариуцсан мэргэжилтэн работник скорой помощи

эрүүгийн албаны төлөөлөгч работник уголовного розыска

эрүүл мэнд, хүн ам зүй, биеийн тамир спортын асуудал хариуцсан зохион байгуулагч организатор по вопросам здоровья, народонаселения, физкультуры и спорта

эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч инспектор медицинского страхования

ядуурал, нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч организатор по вопросам бедности и социальной защиты

ядуурлыг бууруулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга секретарь Совета по снижению бедности


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты