Домой

Список наукових праць
Скачать 238.96 Kb.
НазваниеСписок наукових праць
Дата09.04.2013
Размер238.96 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Список наукових праць
Подобные работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Факультет природничих наук

Кафедра

Екологія

Прізвище, iм’я, по-батькові викладача

Святенко Анатолій Іванович

Посада

Доцент кафедри екології

Вчене звання

Доцент

Вчена ступінь

Кандидат технічних наук^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

№ п/п

Тип


Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

45

СТ

Шмандій1, В.М.; Дяденко2 Н.М.; Приходько3 А.С.

Технологічні рішення щодо покращення процесу біологічного очищення стічних вод

Збірник статей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». – Запоріжжя: Видавництво, 2011. – 127-129

2011

0,083
Фунд.

Укр.
44

ТДК

Нечипоренко- Шабуніна Т.Г.

Важливість урахування навантаження на активний мул і мулового індексу в аеротенку

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції аспірантів і студентів „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”; Донецьк, 2011, С. 114-115

2011

0,083
Фунд.

Укр.
43

СТ

Бучек1 І.Ю.; Підліснюк2 В.В.

Аналіз стану забрудненості кар’єрних вод під час видобування залізної руди відкритим способом

Вісник КНУ ім. М. Остроградського, Кременчук. –Вип..2/ 2011 (67), част. 1, С. 99-102

2011

0,15

Техн.

Фунд.

Укр.
42

ТДК

Нечипоренко- Шабуніна Т.Г.Дослідження зміни мулового індексу від навантаження в аеротенках

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”; Кременчук, ПП Щербатих, 2011, С. 130-132

2011

0,083
Фунд.

Укр.
41

ТДК

Дяденко Н.М.

Вплив способу подачі стічних вод у аеротенки на ефективність біологічного очищення

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”; Кременчук, ПП Щербатих, 2011, С. 128-130

2011

0,1
Фунд.

Укр.
40

СТ

Дяденко1 Н.М.; Нечипоренко- Шабуніна2 Т.Г.

Дослідження зміни ефективності очищення стічних вод в аеротенках під впливом різних чинників

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, Вип.1/2011 (11), С. 64-66.

2011

0,15

Техн.

Фунд.

Укр.
39

СТ

Бучек И.Ю

Анализ загрязненности шахтных вод в карьерах открытой добычи железной руды

Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, Межвузовский сборник научных работ, М., Изд. дом “Спектр”, Вып. 7/2010, С. 44-49

2010

0.083
Фунд.

Рос.
38

ТДК

Дяденко Н.М.

Особливості окислення нафтопродуктів різної будови за допомогою біодеструкторів

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”; Київ, ПП Щербатих, 2010, С. 148-149

2010

0.083
Фунд.

Укр.
37

ТДК

Дяденко Н.М.

Застосування мікроорганізмів-деструкторів для очищення нафтомістких зливових стічних вод

Тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». – Житомир: ЖДТУ, 2010. – Т .1 – 44-45.

2010

0,083
Фунд.

Укр.
36

СТ

Дяденко Н.М.

Особливості застосування мікроорганізмів-деструкторів для очищення осадів нафтомістких виробничих стічних водЕкологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.1/2010 (9), С. 39-42.

2010

0,208

Техн.

Фунд.

Укр.
35

ТДК

Корнійко, Л.М.

Важливість урахування структури потоків при розрахунках процесу біологічного очищення міських стічних вод за допомогою математичних моделей

Тези наукових доповідей VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009,С. 289-291.

2009

0,125
Фунд.

Укр.
34

ТДК

Лебедєва, М.С.

Вивчення впливу концентрації кисню на економічні показники процесу біологічного очищення стоків

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”; Київ, ПП Щербатих, 2009, С. 164.

2009

0,042
Фунд.

Укр.
33Корнійко, Л.М.

Розрахунок процесу біологічного очищення міських стічних вод за допомогою математичних моделей з урахуванням структури потоків

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип. 2009 3(7), С.79-83.

2009

0,208

Техн.

Фунд.

Укр.
32

СТ

Гордова1, М.О.; Шмандій2, В.М.

Повторне використання забруднених стоків на теплоелектроцентралях

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.2/2009 (6), С. 7-9.

2009

0,125

Техн.

Фунд.

Укр.
31

ТДК

Гордова1, М.О.; Шмандій2, В.М.

Повторне використання забруднених стоків на теплоелектроцентралях

Тези наукових доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”; Київ, ПП Щербатих, 2009, С. 154.

2009

0,042
Фунд.

Укр.
30

СТ

Корнійко, Л.М.

Важливість врахування особливостей біологічного очищення в аеротенках для поліпшення показників їх роботи

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.4/2009, С.95-98.

2009

0,167

Техн.

Фунд.

Укр.
29

СТ

Лебедєва1, М.С.; Андрусенко2, О.М.

Деякі технологічні рішення щодо покращення процесу біологічного очищення стічних вод

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.1/2009(5), С.53-55.

2009

0,125

Техн.

Фунд.

Укр.
28Шмандій1, В.М.; Яновська2, М.О.

Утилізація засолених промивних вод іонообмінних фільтрів на теплоелектроцентралях

Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.1/2009(5), С.53-55.

2008

0,167

Техн.

Фунд.

Укр.
27

ТДК

Петровська М.О.


Визначення мулового режиму в аеротенку

Матеріали X Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Регіональні екологічні проблеми“, м. Одеса, 2008., с.224-225

2008

0,08
Фунд.

Укр.
26

ТДК

Шмандій1, В.М.; Яновська2, М.О.

Шляхи вирішення проблеми утилізації засолених промивних вод іонообмінних фільтрів

Тези V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій“, м. Житомир, 19-22 березня 2008р., ЖДТУ, 2008, с.315-317

2008

0,125
Фунд.

Укр.
25

СТ

Шмандій1, В.М.; Яновська2, М.О.

До питання впровадження технологій знесолення та пом’якшення промивних вод іонообмінних фільтрів

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2007, Ч.1, Вип. 1(42), с. 153-156

2007

0,167

Техн.

Фунд.

Укр.
24

СТ

Корнійко1, Л.М.; Артеменко2, О.І.

Проблеми розробки раціональних технологічних режимів очищення міських стічних вод

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2007, Вип. 2(43), Ч.2, с.110-113

2007

0,167

Техн.

Фунд.

Укр.
23

СТ

Зюман1, Б.В.; Лебедева2, М.С.

Моніторинг стану водойм дренажних каналів міста Кременчука

Вісник ЖДТУ, Житомир. – 2007, Вип. 4(43), с.161-165

2007

0,21

Техн.

Фунд.

Укр.
22

СТ

Корнійко1, Л.М.; Шалугін2, В.С.

Особливості застосування мікроорганізмів-деструкторів для очищення нафтомістких стічних вод


Вісник КДПУ, Кременчук. – 2005, Вип. 2(31), с.110-113

2005

0,1 67

Техн.

Фунд.

Укр.
21

СТ

Артеменко О.І.

Значення взаємовпливу аеробних та анаеробних процесів при біологічному очищенні міських стічних вод


Вісник КДПУ, Кременчук. – 2005, Вип. 5(34), с.130-133

2005

0,1 67

Техн.

Фунд.

Укр.
20

НПР

Шмандій1, В.М.; Козловська2, Т.Ф.; Капелько3, В.М.; Солошич4, І.О.

Звіт з НДР «Дослідження складових екологічного ризику в техногенно навантаженому регіоні»

Науково-дослідна робота кафедри екології КДПУ імені Михайла Остроградського (РК № 0104U009594)

2005Фунд.

Укр.
19

СТ

Корнійко1 Л.М.;

Перепелица2, Т.Н.; Артеменко3 ,О.И.

Исследование влияния процессов в первичных отстойниках на общую эффективность процессов очистки городских сточних вод

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2004, Вип. 4/2005(33), Ч.2, с.24-27

2004

0,167

Техн.

Фунд.

Рос.
18

СТ

Артеменко О.І.

Деякі особливості біологічного очищення міських стічних вод

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2004, Вип. 1(24), с.98-101

2004

0,167

Техн.

Фунд.

Укр.
17

СТ

Корнійко1 Л.М.;

Галушко2 Л.В; Козловська 3 Т.Ф.

Исследование возможности применения микроорганизмов донных отложений в процессах очистки воды

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2004, Вип. 5/2004(28), с.168-170

2004

0,125

Техн.

Фунд.

Рос.
16

СТ

Корнійко1 Л.М.;

Анікіна2, М.П.

К вопросу повышения эффективности процесса биологической очистки стоков

Вісник КДПУ, Кременчук. – 2002, Вип. 2(13), с.81-82

2002

0,08

Техн.

Фунд.

Рос.
15

СТ
Методы повышения устойчивости и эффективности работы сооружений биологической очистки сточных вод


Проблемы создания новых машин и технологий: Сб. научн. трудов КГПУ, Вып. 2 (11). - Кременчуг, 2001, с. 408-410

2001

0,125

Техн.

Фунд.

Рос.
14

СТ

Корнійко, Л.М.

Разработка рациональных технологических схем очистки подземных вод до питьевого качества

Проблемы создания новых машин и технологий: Сб. научн. трудов КГПУ, Вып. 1 (10). - Кременчуг, 2001, с. 310-312

2001

0,125

Техн.

Фунд.

Рос.
13

СТ

Шмандій В.М.

Пути повышения эффективности работы сооружений для утилизации осадков на очистных сооружениях городов

Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов: Сб. научн. статей. – Одесса: ОЦНТЭИ, 2001.

2001

0,125
Фунд.

Рос.
12

СТ

Шмандій В.М.

Способы интенсификации работы фильтров с зернистой загрузкой

Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб., Вып. 27. – К.:Техніка, 2001.

2001

0,21
Фунд.

Рос.
11

СТ

Шмандій В.М.

Проблемы утилизации отходов на городских очистных сооружениях

Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов: Сб. научн. статей. – Одесса: ОЦНТЭИ, 2000

2000

0,21
Фунд.

Рос.
10

СТ

Шмандій В.М.

Влияние регенерации активного ила в аэротенках на эффективность работы городских очистных сооружений

Проблемы создания новых машин и технологий: Научн. труды КГПИ.- Вып. 1(8). - Кременчуг, 2000.

2000

0,08

Техн.

Фунд.

Рос.
9

СТ

Шмандій В.М.

Пути повышения эффективности работы городских очистных сооружений

Экология, экономика, рынок: Сб. научн. статей. - Одесса: ОЦНТЭИ,1999.

1999

0,21
Фунд.

Рос.
8

СТ

Шмандій В.М.

Повышение стабильности биологической очистки сточных вод в условиях изменяющейся техногенной нагрузки

Проблемы создания новых машин и технологий: Научные труды КГПИ, Вып. 1.- раздел 5.–Кременчуг, 1999.

1999

0,125

Техн.

Фунд.

Рос.
7

СТ

Шмандій В.М.

К вопросу ликвидации загрязнения почв нефтепродуктами

Збірник наукових праць КДПІ, Вип. 1, ч.4.-Кременчуг, 1998.

1998

0,125

Техн.

Фунд.

Рос.
6

СТ

Шмандій1, В.М.; Глявін2, В.О.

Способы уменьшения загрязнения окружающей природной среды при транспортировке нефти и нефтепродуктов

Доклады III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности»,- С.-Пб.,- 1998.

1998

0,167
Фунд.

Рос.
5

НПР
Моделирование процесса аэробной биологической очистки сточных вод

Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата техн. Наук по специальности 05.17.08 – процессы и аппараты химической технологии. – ВНИИБиотехника, 1991 – 16 с.

1991

0,7
Фунд.

Рос.
4

НПР
Моделирование процесса аэробной биологической очистки сточных вод

Диссертация на соискание научной степени кандидата техн. Наук по специальности 05.17.08 – процессы и аппараты химической технологии. – ВНИИБиотехника, 1991 – 160 с.

1991

6,6
Фунд.

Рос.
3

СТ

Святенко1, Т.А.; Скирдов2, І.В.

Биологическая очистка сточных вод заводов БВК

Водоснабжение и санитарная техника, - М., 1991.- №2

1991

0,125
Фунд.

Рос.
2

СТ

Абаев Г.Н.

Тепловой баланс и массопередача в аэротенках заводов БВК

Биотехнология. – М., 1990. - №4

1991

0,125
Фунд.

Рос.
1

ТДК

Абаев 1, Г.Н.; Кожарська2, Н.В.

Тепловой баланс и массопередача в аэротенках заводов БВК

Тезисы докладов семинара «Совершенствование технологии и оборудования процессов переработки и транспорта нефти». - Новополоцк, 1989.

1989

0,08
Фунд.

Рос.
Скачать 238.96 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты