Домой

Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо у 2010 році
НазваниеСписок рукописів навчальних посібників та підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо у 2010 році
страница32/111
Дата09.04.2013
Размер13.7 Mb.
ТипДокументы
Подобные работы:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   111

(3 папки)

781

1.4/17-

Г- 1022

від

08.04.10

Навчальний посібник

«Материнство: як підготуватися до вагітності, перебіг та виходи пологів, організація нагляду за породіллею та дитиною»

Удовіка Н.О., Луб’яна С.С.

Луганський державний медичний університет

Вдовиченко Ю.П.- проф., Нац. медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика;

Рибалка А.М.- проф., Кримський державний медичний ун-т ім. С.І. Георгієвського;

Чурілов А.В.- проф., Донецький нац. медичний ун-т ім. М.Горького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

782

1.4/17-

Г- 972

від

02.04.10

Навчальний посібник

«Діагностика та лікування ушкоджень хребта»

Швець О.І., Івченко В.К., Самойленко О.А., Івченко А.В.

Луганський державний медичний університет

Герасименко С.І. – проф., Інститут травматології та ортопедії АМН України;

Климовицький В.Г.- проф., Донецький нац. медичний ун-т ім. М.Горького;

Радченко В.О.- проф., Інститут петології хребта і суглобів ім.проф.М.І. Ситенка АМН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

783

1.4/17-

Г- 981

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Історія держави і права України»

Герасимчук О.П.

Національний університет «Острозька академія»

Яремчук В.П.- доц., Нац. університет «Острозька академія»;

Редькіна О.М.- доц., Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського;

Книш В.В.- доц., Івано-Франківський ун-т права імені Короля Данила Галицького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

784

1.4/17-

Г- 993

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Демографічна та етнічна географія України: практичні заняття»

Заставецька Л.Б.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ткач Д.В.- доц., Тернопільський національний економічний ун-т;

Джаман В.О.- проф., Чернівецький нац. ун-т ім.Ю.Федьковича;

Пушкар І.М.- проф., Тернопільський нац. педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

785

1.4/17-

Г- 1070

від

12.04.10

Навчальний посібник

«Статистика»

Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Парфенцева Н.О.- проф., Державна академія статистики, обліку та аудиту;

Липчук В.В.- проф., Львівський нац. аграрний ун-т;

Андрушків Б.М.- проф., Тернопільський державний технічний ун-т

РУКОПИС

Сухомлін Л.Є.

786

1.4/17-

Г- 1063

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Художній стиль як відображення художньо-світоглядних традицій»

Северинова М.Ю.

Національна музична академіяУкраїни імені П.І.Чайковського

Шульгіна В.Д.- проф., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

Троєльникова Л.О.- доц., Інститут культурології Академії мистецтв України;

Бондаревська І.А.- Нац. ун-т образотворчого мистецтва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

787

1.4/17-

Г- 1064

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Геоекономіка»

Нікітіна М.Г.

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

Дергачова В.В.- проф., Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний інститут»;

Хлобистов Є.В.- проф., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України;

Герасимчук З.- Луцький національний технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

788

1.4/17-

Г- 1048

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Барановська Л.В., Шинкарук В.Д., Саражинська І.А., Іващенко Н.І.,Погоріла С.Г.

Білоцерківський національний аграрний університет

Семчик В.І.- проф., Інститут держави і права ім. В.М.Корецького;

Цвид-Гром О.П.- доц., Білоцерківський інститут економіки та управління Відритого міжнародного ун-ту розвитку людини «Україна»

Іваницька Н.Л.- проф., Вінницький державний педагогічний ун-т імені М.Коцюбинського;

Глотов О.Л.- проф., Білоцерківський нац. аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

789

1.4/17-

Г-1040

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Ветеринарно-санітарна експертиза кормів, кормових добавок та сировини для їх виробництва»

Букалова Н.В., Хіцька О.А., Богатко Н.М.

Білоцерківський національний аграрний університет

Салата В.З.- доц., Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького;

Фотіна Т.І.- проф., Сумський нац. аграрний ун-т;

Рухляда В.В.- проф., Білоцерківський нац. аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

790

1.4/17-

Г- 1055

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів»

Димань Т.М., Мазур Т.Г.

Білоцерківський національний аграрний університет

Грицан Ю.І.- проф., Дніпропетровський державний аграрний університет;

Козярін І.П.- проф., Нац. медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика;

Івченко В.М.- проф., Білоцерківський нац. аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

791

1.4/17-

Г- 987

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Страхування»

Логутова Т.Г.

Приазовський державний технічний університет

Гудзь П.В.- проф., Запорізький нац. технічний ун-т;

Білопольський М.Г.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського;

Ларіна Р.Р.- проф, Донецький державний ун-т управління

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

792

1.4/17-

Г- 986

від

06.04.10

Підручник

«Маркетингова політика розподілення»

Щербак В.Г.

Європейський університет

(м. Київ)

Воротіна Л.І.- проф., Європейський ун-т;

Яковлєв А.І.- проф., Нац. технічний ун-т «ХПІ»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

793

1.4/17-

Г- 1009

від

07.04.10

Навчальний посібник

«Економіка будівництва»

Черчик Л.М., Іванченко А.М.

Національний університет водного господарства та природокористування (м.Рівне)

Мішенін Є.В.- Сумський нац. аграрний ун-т;

Левицька С.О.- проф., Нац. ун-т водного господарства та природокористування;

Ковальов В.М.- проф., Українська інженерно-педагогічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

794

1.4/17-

Г- 1010

від

07.04.10

Навчальний посібник

«Практика перекладу релігійних текстів (німецька мова)»

Меньшикова Н.В., Супрун Т.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гладуш Н.Ф.- проф., Київський нац. лінгвістичний ун-т;

Гавриш М.М.- доц., Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

795

1.4/17-

Г- 1062

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Маркетинго-логістичний менеджмент в сфері перевезень»

Аксьонов І.М.

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Зайончик Л.Г.- проф., Державне підприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень»;

Ареф’єва О.В. Нац. авіаційний ун-т;

Копитко В.І.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Мироненко В.К.- проф., Денжавний ун-т економіки й технологій транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

796

1.4/17-

Г- 1046

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Компютерне моделювання і проектування процесів газотурбінних і компресорних установок»

Буданов В.О., Мураховський В.Г.

Одеська державна академія холоду

Бондаренко Г.А.- проф., Сумський державний університет;

Оробей В.Ф.- проф., Одеський нац. політехнічний ун-т;

Кирилов В.Х.- проф., Одеський морський нац. ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

797

1.4/17-

Г- 1037

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Хімічна екологія»

Ямборак Р.С., Шелудченко Б.А., Шелудченко І.А.

Подільський державний аграрно-технвчний університет

(м.Кам’янець-Подільський)

Тевтуль Я.Ю.- Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича;

Адаменко О.М.- проф., Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

798

1.4/17-

Г- 1053

від

08.04.10

Навчальний посібник

«Англійська мова з менеджменту»

Севастьянова Ж.В., Сорока І.А.

Університет економіки та права «Крок»

(м.Київ)

Ольшанський Д.В.- доц., Київський ун-т імені Бориса Грінченка;

Матвєйченко В.В.- доц., Київський нац. лінгвістичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

799

1.4/17-

Г- 980

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Математика для економістів»

Пасічник Я.А.

Національний університет «Острозька академія»

Топішко І.І.- доц., Національний університет «Острозька академія»;

Власюк А.П.- проф., Нац. ун-т водного господарства та природокористування;

Джунь Й.В.- проф., Гуманітарний ун-т імені академіка Степана Дем’янчука

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

800

1.4/17-

Г- 997

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Технологія виробництва молока та яловичини»

Рубан Ю.Д.

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України

Зубець М.В.- Українська академія аграрних наук;

Єфіменко М.Я.- Інститут розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

801

1.4/17-

Г- 996

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Нормування праці»

Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О.

Приватне підприємство «Новий Світ 2000»

Петенко І.В.- проф., Донецький державний ун-т управління МОН України;

Єськов О.Л.- проф.,Донбаська державна машинобудівна академія;

Назарова Г.В.- проф., Харківський нац. економічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

802

1.4/17-

Г- 995

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Основи педагогіки та психології»

Романовська Л.І., Подкоритова Л.О.

Приватне підприємство «Новий Світ 2000»

Чепелєва Н.В.- проф., Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України;

Сметанський М.І.- проф., Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»;

Дуткевич Т.В.- доц., Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

803

1.4/17-

Г- 994

від

06.04.10

Навчальний посібник

«Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація»

Алексієвець М.М., Бондаренко С.В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Бармак М.В. – проф., Тернопільський нац. педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка;

Кондратюк К.К.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Добржанський О.В.- проф., Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича

РУКОПИС

Даниленко В.І.

804

1.4/17-

Г- 1057

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Загальні принципи побудови та захисту компютерних мереж» (частина 1)

Євсеєв С.П., Кавун С.В., Король О.Г., Сорокін В.Є.,

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

Баранник В.В.- проф., Харківський ун-т Повітряних сил імені Івана Кожедуба;

Лістровий С.В.- проф., Українська державна академія залізничного транспорту;

Гребенников А.Г.- проф., Нац. аерокосмічний ун-т ім.Жуковського «ХАІ»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

805

1.4/17-

Г- 1057

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Технології і стандарти компютерних мереж» (частина 2)

Євсеєв С.П., Кузнєцов О.О., Король О.Г., Сорокін В.Є., Терованесов М.Р., Чевардін В.Є.

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

Смердов А.А.- проф., Полтавська державна аграрна академія;

Каргін А.О.- проф., Донецький нац. ун-т;

Денищенко І.Я.- д.т.н., Донецький інститут автомобільного транспорту


РУКОПИС

Кривошея А.Н.

806

1.4/17-

Г- 1061

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Політологія»

Зінчук В.П.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Бебик В.М.- проф., Всеукраїнська асоціація політичних наук;

Голубко В.Є.- проф., Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності;

Романюк А.С.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

807

1.4/17-

Г- 1072

від

12.04.10

Навчальний посібник

«Хімічна технологія неметалічних тугоплавких та силікатних матеріалів»

Семченко Г.Д.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Білий Я.І.- проф., Український державний хіміко-технологічний університет;

Ілюха Н.Г.- проф., Українська інженерно-педагогічна академія;

Винниченко В.І.- доц., Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

808

1.4/17-

Г- 1041

від

09.04.10

Навчальний посібник

«Energetics and ecology»

(англ. мовою)

Вереітіна І.А., Мартинова Р.Ю.

Одеська державна академія холоду

Геллер В.З.- проф., Одеська нац. академі харчових технологій;

Сафранов Т.А.- проф., Одеський державний екологічний ун-т;Кудряшова В.О.- проф., Одеська нац. академія звязку ім. О.С.Попова

РУКОПИС
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   111

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты