Домой

Реферат Звіт про ндр: 47 с., 18 табл., 4 рисунків, 35 джерел
НазваниеРеферат Звіт про ндр: 47 с., 18 табл., 4 рисунків, 35 джерел
страница1/5
Дата08.04.2013
Размер0.6 Mb.
ТипРеферат
Содержание
РефератЗвіт про НДР: 47 с., 18 табл., 4 рисунків, 35 джерелОб’єкт дослідження.
Мета роботи: встановити роль мікроелементного дисбалансу у виникненні захворювань у новонароджених та дітей старшого віку.
Практичне значення
Перелік умовних позначень
Мета роботи: встановити роль мікроелементного дисбалансу у виникненні захворювань у новонароджених та дітей старшого віку.
Практичне значення одержаних результатів.
РОЗДІЛ 1 Вибір напрямку дослідження
1.2 Роль мікроелементів у постнатальній адаптації дітей зі ЗВУР
1.3 Мікроелементне забезпечення при патології нирок у дітей
1.4 Особливості мікроелементного балансу у дітей, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет
2.1 Матеріали та об’єм дослідження
2.2 Лабораторні методи
Розділ 3 мікроелементне забезпечення сироватки та еритроцитів здорових доношених новонароджених
Таблиця 3.1 - Вміст мікроелементів в сироватці крові матерів та у пуповинній крові
Таблиця 3.2 - Вміст мікроелементів у плаценті, еритроцитах крові матерів та у пуповинній крові
Таблиця 3.3 - Коефіцієнти співвідношень МЕ в біосередовищах вагітних жінок, новонароджених і плаценті
Розділ 4 мікроелементні порушення у разі затримки внутрішньоутробного розвитку плода
Розділ 5 порушення мікроелементного балансу у дітей із запальними захворюваннями нирок
Розділ 6 особливості мікроелементного забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу
Таблиця 6.1 - Вміст мікроелементів у сироватці крові дітей хворих на ЦД-1
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5


УДК [616-085:577.128]-053.2/.3

КП

№ держреєстрації 0109U008513


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м.Суми, вул. Римского-Корсакова, 2.

Тел. (0542) 33-41-08, факс (0542) 33-40-49


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-мат.н., професор

___________А.М.Чорноус


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


КОРЕКЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

ТА У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП


(заключний)


Начальник НДЧ

канд.фіз.мат.наук Д.І.Курбатов


Керівник теми

доктор мед.наук, проф. В.Е.Маркевич

2011.12.27


2011


Рукопис закінчено 26 грудня 2011 р.

Результати роботи розглянуто на засіданні наукової ради СумДУ,

протокол від 29.12.2011 р. № 5


СПИСОК ВИКОНАВЦІВ


Керівник роботи

доктор мед.наук, проф. Маркевич В.Е.

(вступ, висновки)

Відповідальний виконавець Тарасова І.В

канд.мед.наук, доцент (розділ 4)


Виконавець

канд.мед.наук, доцент Лобода А.М.

(розділ 5)


Виконавець

канд.мед.наук, доцент Зайцев І.Е.

(розділ 2)


Виконавець

канд.мед.наук, доцент Загородній М.П.

(розділ 1)


Виконавець Редько О.К.

асистент (розділ 3)


Виконавець Петрашенко В.О.

аспірант (розділ 3)

Виконавець Глущенко Н.В.

асистент (розділ 6 )


Виконавець Турова Л.О.

асистент (розділ 5, 7)


^ Реферат


Звіт про НДР: 47 с., 18 табл., 4 рисунків, 35 джерел


Об’єкт дослідження. Здорові доношені новонароджені; діти із затримкою внутрішньоутробного розвитку, діти, хворі на інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит.
^

Мета роботи: встановити роль мікроелементного дисбалансу у виникненні захворювань у новонароджених та дітей старшого віку.


Задачі дослідження: дослідити особливості мікроелементного статусу здорових доношених новонароджених та дітей зі ЗВУР. Встановити роль дисбалансу мікроелементів в патогенезі низки соматичних захворювань (інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит) у дітей різних вікових груп.

Методи дослідження. Клінічні, лабораторні, атомно-абсорбційної масспектрофотометрії, статистичні.

Основні наукові результати на даному етапі роботи: вивчена забезпеченість мікроелементами здорових доношених новонароджених та новонароджених зі ЗВУР, дітей, хворих на цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у покращенні існуючих технологій діагностики та профілактики соматичних захворювань у новонароджених та дітей старшого віку, розроблена схема корекції краплями “Береш Плюс” мікроелементних порушень у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку.


МІКРОЕЛЕМЕНТИ, Затримка внутрішньоутробного розвитку, НОВОНАРОДЖЕНІ, ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ЗАЛІЗО, МІДЬ, ЦИНК, КОБАЛЬТ, МАРГАНЕЦЬ, НІКЕЛЬ.


ЗМІСТ

Перелік умовних позначень……………………………………………....5


ВСТУП………………………………………………………………………………..6

Розділ 1 Вибір напрямку досліджень…………………………………...8

    1. Роль мікроелементів у забезпеченні життєдіяльності плода та новонародженого та дітей старшого віку…………...........................................…...8

    2. Роль мікроелементів у постнатальній адаптації дітей зі ЗВУР………….….11

    3. Мікроелементне забезпечення при патології нирок у дітей...........................12

    4. Особливості мікроелементного балансу у дітей, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет ........................................................................................................15

Розділ 2 Матеріали та методи досліджень………………………...18

2.1 Матеріали та об’єм досліджень……………………………………………….18

2.2 Лабораторні методи…………………………………………………………....18

РОЗДІЛ 3 МІКРОЕЛЕМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИРОВАТКИ ТА ЕРИТРОЦИТІВ ЗДОРОВИХ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ...............20

РОЗДІЛ 4 МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПОРУШЕННЯ У РАЗІ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДА……………………………..25

РОЗДІЛ 5 ПОРУШЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО БАЛАНСУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК..................................................30

РОЗДІЛ 6 ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ.........................................................32

РОЗДІЛ 7 ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ “БЕРЕШ ПЛЮС” ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ...................................36

Висновки………………………………………………………………………...43

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………….44
^

Перелік умовних позначеньЗДА – залізодефіцитна анемія

ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку

ЦД – цукровий діабет

МЕ – мікроелементи

ЗН – здорові новонароджені

Fe – залізо

Cu – мідь

Zn - цинк

Co – кобальт

Ni – нікель

Al - алюміній

Cr - хром

Pb - свинець


Вступ


Стабільність хімічного складу організму є однією із найголовніших та обов’язкових умов збереження здоров’я. Не викликає сумнівів той факт, що більшість захворювань мають хімічне походження та розвиваються через дефіцит, надлишок або дисбаланс мікро- та макроелементів в організмі . Це пов’язано з тим, що хімічні елементи виконують не лише структурну функцію, а являються активними центрами практично всіх ферментів, гормонів, антитіл, тобто впливають та регулюють багаточисельні життєво необхідні процеси в організмі людини. Так як більшість вказаних вище біологічно активних речовин є незамінними, то закономірно розвиваються патофізіологічні зміни, котрі призводять до виникнення захворювання. В сучасній медичній науці зростає інтерес до більш детального вивчення обміну макро - та мікроелементів в організмі людини в нормі та при різноманітних патологічних станах. Розвивається новий напрямок в біомедичних дослідженнях – мікроелементологія .

Актуальною проблемою медицини є вивчення порушення мікроелементного гомеостаза в організмі дитини. У зв’язку із анатомо-фізіологічними особливостями, дитячий організм більш вразливий до дисбалансу мінералів. Діти більш чутливі до дії несприятливих екзо - та ендогенних факторів, тому мікроелементний дисбаланс може викликати значні зміни в стані здоров’я дітей.

В даній роботі досліджені особливості забезпечення мікроелементами здорових доношених новонароджених, малюків із затримкою внутрішньоутробного розвитку, а також дітей старшого віку, хворих на цукровий діабет та запальні захворювання нирок. Визначено вміст в біосередовищах (сироватка та еритроцити крові, сеча) макроелементів (залізо, мідь, цинк), есенціальних (кобальт, хром, нікель) та токсичних мікроелементів (кадмій, свинець).

Накопичений останнім часом матеріал про роль мікроелементів у процесі росту та розвитку дітей потребує систематизації та узагальнення. Це зумовлює актуальність подальшого вивчення даної проблеми.
  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты