Домой

Лекція 1 2 Тема: Вивчення біографії письменника
Скачать 67.98 Kb.
НазваниеЛекція 1 2 Тема: Вивчення біографії письменника
Дата06.04.2013
Размер67.98 Kb.
ТипЛекція
Содержание
Портрет письменника
Прізвище, ім'я, по-батькові
Ананім – псевдонім із літер власного імені у зворотному порядку (Наві Волирк) Астронім
Громадянська та політична діяльність письменника.
Світогляд письменника
Літературний портрет
Нагороди, преміювання письменника
Особисте життя, коло друзів
Подобные работы:

Лекція 7.1 - 7.2

Тема:Вивчення біографії письменника.

Мета вивчення - знати принципи та шляхи вивчення біографії письменника.

Література:

І.Мірошниченко Л.Ф.Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах.Київ.2000

2.Сторчак К.М.Основи методики літератури.Київ.1965

План:

1 .Шляхи вивчення біографії письменника.

2.Принципи вивчення біографії письменника.

3.Етапи вивчення біографії письменника.

Основний зміст.

Біографія письменника традиційно розглядається на етапі підготовки до сприйняття художнього твору. У цей же час визначаються принципи відбору біографічного матеріалу,методи та прийоми його реалізації.

У 5 – 8 класах вивчаються лише біографічні епізоди,пов'язані з програмним твором. Методичні форми вивчення епізодів: слово(розповідь) вчителя про письменника,робота з портретом, екскурсія до музею,на виставку, до пам'ятника і т.д.; використовування фото, картин, ілюстрацій, що розкривають особистість письменника та допомагають відобразити колорит його епохи.

Слово вчителя – важливий методичний прийом,найчастіше використовується у середніх класах. Дає можливість відобразити суспільно-історичний фон, настрій та стиль епохи, що описується у творі, тобто підготувати учнів до його сприйняття. Якщо учні знають про батьківщину письменника,вчитель може звернутися до епізодів біографії.

Програмою передбачений різний об'єм вивчення біографії письменника. В одних випадках вивчаються короткі дані про письменників, в інших – огляд головних етапів його життя та творчості або глибоке вивчення його життєвого та творчого шляху (у молодших класах об'єм менший, у старших – більший). В анотації до програми записано: "Життєвий шлях письменника", "Життєвий та творчий шлях письменника", "Біографічний огляд", "Короткі відомості про письменника" і т.д. Програма вирішує, який саме шлях вивчення біографії письменника обирається: 1. Спочатку вивчається біографія,а потім творчий шлях; 2. Біографія письменника розглядається одночасно з творчістю; 3. Біографія вивчається частково, незалежно від того, перший чи другий шлях був вибраний.

Вивчаючи біографію,життєвий та творчий шлях письменника в старших класах, слід використовувати ті дані, що вже є, тобто використовується принцип концентризму. Він полягає в тому, що частина матеріалу, який вивчається у середніх класах, з'являється потім в старших, але з різним ступенем глибини. Концентрична побудова матеріалу передбачає його повторення у більш складному вигляді на наступному ступені навчання. У кожному наступному класі увага школярів акцентується на раніше невідомих біографічних даних та рисах особистості письменника. Раніше вивчений матеріал становиться опорою при засвоєнні нових знань. Інший принцип – лінійності, при якому осягнення особистості письменника розглядається в органічній єдності на протязі всіх уроків з монографічної теми. Це означає, по-перше, що життєвий та творчий шлях письменника аналізується послідовно; по-друге, його біографія вивчається у тісному взаємозв'язку з творчістю і цей взаємозв'язок буде реалізовуватись з урахуванням вищеназваних аспектів; по-третє, вивчення життя письменника проводиться з тією повнотою та глибиною, що необхідні для осягнення особистості письменника та його творчості.

При вивченні біографії важко визначити якісь постійні методи,прийоми та форми роботи, бо кожний письменник є неповторно особистістю, яка потребує окремого підходу.

1 .^ Портрет письменника (картини, гравюри, ілюстрації, фото і т.д.). Як би не використовувався портрет, головне – його гармонічне поєднання з темою уроку. На заключному уроці можна провести виставу всіх портретів, що використовувались на уроках, що допоможе систематизувати та закріпити знання. Учням надається також визначення портрету як мистецтвознавчий та як літературознавчий термін.

2.^ Прізвище, ім'я, по-батькові. Вчитель повинен перевірити правильність написання та вимови його П.І.Б. Для кращого запам’ятовування їх використовується історичний коментар (до ім’я додавалось ім'я його визначних предків) і лексичний коментар ("де" свідчило про належність людини до дворянського роду). В окремих випадках звертається увага учнів на етимологію прізвища (Рилєєв – той, що грає на рилєї, музичному українському інструменті типу ліри), Чаплін – англ. капелан, священик.

Шукша – щось зайве, тобто Шукшин – остання,пізня дитина.

На уроці часто звертаються до поняття псевдоніма. В 5 класі при вивченні творчості М.Твена (Семюеля Ленгхорна Клеменса) учні записують до словників слово "псевдонім" – придумані ім’я та прізвище, під якими автор друкує свої твори. Після цього вчитель поясняє, що М. Твен у молоді роки навчався лоцманській справі. Його псевдонім перекладається як "мірка два" та означає глибину для проходження судна.

Види псевдонімів (у 9 класі на вступній лекції)

Аланіми – автор підписується прізвищем померлого автора (Пабло Неруда)

Анаграма – псевдонім,який утворюється перестановкою літер власного імені (Харитон Макентун – Антиох Кантемир)

^ Ананім – псевдонім із літер власного імені у зворотному порядку (Наві Волирк) Астронім – кілька зірочок або інших знаків.

Криптонім – псевдонім,утворений з ініціалів автора (Е.Т.А.Г. – Ернст Теодор Амадей Гофман)

Деякі письменники використовують псевдонім разом із власним ім'ям (Анрі Бейль – Стендаль).

Існують частково вигадані псевдоніми, тільки ім'я, або тільки прізвище (Костянтин Симонов – Кирил Симонов; Анна Ахматова – Анна Горенко). Близькі до них псевдоніми-усічення (О.Грін – О.Гріневський).

Слід пояснити учням,що законодавство дозволяє мати псевдонім всім бажаючим авторам, і його розкриття за життя автора проти його волі є порушенням літературної етики.

Називаючи прізвище письменника, вчитель повинен урахувати наявність однакових прізвищ у літературному світі (Лев Толстой, Олексій Толстой; нім. Письменник Арнольд Цвейг та австрійський Стефан Цвейг). Іноді співпадають не тільки прізвище, але й ім'я (Олександр Дюма – син та батько, брати Григорій та Григір Тютюнник).

3.Дати. Досвід свідчить,що учні погано запам'ятовують дати .Кожний вчитель повинен визначити найнеобхідніші дати. Щоб учні краще запам'ятали дати, їх необхідно прив'язувати до конкретних історичних подій, або знати інші орієнтири (в першій половині 19 сторіччя; в епоху Шекспіра і т.д.).

4.Епоха.Письменник та його час нерозривно пов'язані. Підбираючи матеріал до характеристики епохи,вчителю доцільно скористатися схемою:

1. Час вчитель визначає сам (роки життя письменника, його творчої діяльності і історичні межі – півстоліття,століття і т.д.).

2. Історія – найважливіші події,що вплинули на формування світогляду,творчого процесу,життя письменника.

3. Найвідоміші твори – в області філософії, літератури, мистецтва – творча атмосфера, у якій жив та працював письменник.

5.^ Громадянська та політична діяльність письменника. Матеріал цієї рубрики дає можливість показати письменника як громадянина, пояснити, чому письменник звертається до тієї чи іншої теми і т.д. Це тісно пов'язано з дослідженням учнями тематики та проблематики творів. Під час пред'явлення матеріалу доцільно ввести елементи бесіди,широке використання наочності та епістолярної спадщини письменника, виступу-повідомлення.

6.^ Світогляд письменник. Необхідно дуже відповідально ставитись до вибору матеріалу та його пояснення. Учні повинні розуміти,що світогляд письменника, як і усілякої іншої людини, формується на протязі усього життя, тобто змінюється. Цим пояснюються протиріччя у творчості деяких письменників.

Розкрити світогляд письменника вчителю допоможуть:

а)висловлювання про нього інших відомих діячів;

б)висловлювання письменника про свої погляди та переконання;

в)уривки з творів,які відображають погляди автора на життя;

г)використання епістолярної спадщини (листування Бальзака з Ганською)

7. Автобіографія. Мета автобіографії – викласти концепцію власного життя. Тому вона має велике значення,на уроці немов би звучить голос самого письменника. Її читають вчитель або учні. Читання може супроводжуватись музикою, виставою робіт письменника і т.д. Найчастіше беруться лише деякі моменти автобіографії, ті, що характеризують деякі сторінки творчості письменника. Автобіографія використовується, коли необхідно зупинитися на ключових моментах його творчості та перейти до вивчення його окремих творів.

Проводиться також робота з анкетою письменника,що виробляє в учнів звичку виділяти найважливіше у творчості письменника.

8. ^ Літературний портрет. Використовуючи його, вчитель не тільки розкриє глибше творчу особистість письменника, але й приверне увагу учнів до дуже цікавого літературного жанру.

Наприклад, у літературних портретах С. Цвейга можна знайти матеріали про Бальзака, Діккенса, Стендаля і т.д. Цим жанром займалися також А.Моруа, В. Катаєв.

9. ^ Нагороди, преміювання письменника. Дає можливість виявити рівень популярності письменника,ступінь його визнання у країні і т.д.

10. Бібліотека письменника. Дозволяє узнати, що читав письменник, коло його інтересів, це допоможе не тільки зацікавити учнів, але й зацікавить їх у створенні власної бібліотеки. Можна використовувати книги, фото, екскурсії (квартира-музей Пушкіна – 3560 книг його бібліотеки).

11. ^ Особисте життя, коло друзів. Слід використовувати лише науково перевірені дані. Найкраще використовувати уривки з їх творів, їх листи і т.д. Учні зможуть краще пізнати творчість письменника, його внутрішній світ, творчі задуми і т.д.

12. Наочність, Т.З.Н. Використовуються всі види наочності: предметно-образна (документи,фотокопії,картини,портрети), словесно-образна (відеофільми,радіокомпозиції), умовно-схематична (карти, таблиці, схеми), динамічно-синтетична (кінофільми, телефільми).

13. Письменник та Україна.

- письменники,що бували в Україні(Горький,Пушкін,Бальзак)
- письменники,що жили в Україні(Булгаков,Ахматова,Короленко)

- письменники,що писали про Україну (Байрон, Меріме, Маяковський, Лермонтов)

Скачать 67.98 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты