Домой

1. "Химерна проза" 70-х рр. Причини появи, стильові особливості. Дилогія В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені Млини" вершинні твори письменника
Скачать 58.02 Kb.
Название1. "Химерна проза" 70-х рр. Причини появи, стильові особливості. Дилогія В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені Млини" вершинні твори письменника
Дата06.04.2013
Размер58.02 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:


Перелік питань на екзамен з новітньої української літератури


1. "Химерна проза" 70-х рр. Причини появи, стильові особливості. Дилогія В.Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені Млини" - вершинні твори письменника.

2. Художнє осмислення глобальних загальнолюдських проблем у романі О.Гончара "Тронка". Відповідальність за творену сьогодні історію народу. Жанрова своєрідність роману. Драматичне наповнення твору. Образна система.

3. Українська література на сучасному етапі (кін. 80-х-90-ті роки). Головні тенденції розвитку. Нові імена, твори, події, аналіз твору сучасного письменника (на вибір).

4. Творчість О.Гончара 80-х-поч. 90-х рр. ("Далекі вогнища", "Спогад про океан", публіцистика) її проблематика й художні особливості.

5. Роман О.Гончара "Твоя зоря". Своєрідність композиції, поєднання різних сюжетно-стильових пластів. Багатство проблематики, символіка твору. Образ Кирила Заболотного як авторський ідеал.

6. Тенденції розвитку української прози 60-80-х рр. Тематичне багатство. Жанрово-стильові шукання. Досягнення і втрати.

7. Роман М.Стельмаха "Правда і Кривда". Особливості сюжету і композиції. Образ Марка Безсмертного - естетичний ідеал митця. Інші образи твору. Стиль, мова. Фольклорний струмінь у романі.

8. Багатство поетичних форм у творчості Д.Павличка, художня своєрідність його поезії, соціальні й естетичні орієнтири (цикл "Таємниця твого обличчя" та ін.). Проблематика поезії Д.Павличка останніх років.

9. Майстерність психологічного малюнка у прозі Ю.Мушкетика. Історичне наука про добу Руїни. Роман "На брата брат". Іван Виговський: історична особа і художній образ. Образи братів Журавок. Використання принципу контрасту.

10. Лірика Л.Костенко. Багатство проблем, своєрідність поетичного світу, глибина осмислення дійсності.

11. Основні тенденції розвитку сучасної драматургії. Провідні мотиви й образи драматургічної спадщини О.Коломійця і М.Зарудного.

12. Розкриття гострих морально-етичних проблем у новелістиці Григора Тютюнника. Стильові особливості творів письменника.

13. Історична проза П.Загребельного. Роман "Диво". Своєрідність побудови, схрещення часових площин. Проблеми мистецтва в романі. Образи князя Ярослава, зодчого Сивоока.

14. Історична проза Б.Лепкого. Цикли творів про Київську Русь та козацьку добу. Повість "Крутіж" - захоплюючий пригодницький твір про один з найскладніших періодів нашої історії. Сюжет, композиція, образна система твору.

15. Творчість Бориса Олійника. Інтимна лірика поета. "Материнський цикл", поеми "У дзеркалі слова", "Крило".

16. Проза В.Шевчука. Тяжіння до книжності, культурництва у романах "Три листки за вікном", "Дім на горі". Оригінальність композиції. Різноманітність жанрових пошуків.

17. Художня неповторність лірики М.Вінграновського. Еволюція поетичного світобачення. Драматизм громадської та інтимної лірики поета.

18. Ю.Мушкетик – майстер психологічної прози. Роман "Яса" – широкомасштабний твір про найважливіші події політичного, економічного та культурного життя на Україні в ХУІІ столітті. Образ кошового Запорозької Січі Івана Сірка. Історичні постаті у творі. Мокій Сироватка та Лаврін Перехрест - найкращі представники народних мас.

19. Література рідного краю: імена, твори, події. Найбільш відомі письменники-земляки, ідейно-художнє багатство їх творчості.

20. Проблематика й художні особливості поеми А.Малишка "Прометей". Інтимна й пейзажна лірика митця. Малишко - поет-пісняр.

21. Роман П.Загребельного "Роксолана" в контексті української історичної прози 70-80-х рр. та серед інших історичних романів письменника. Конфлікт, проблематика, образи, стиль.

22. Проза і драматургія періоду Великої Вітчизняної війни: тенденції розвитку їх змісту і форм. Кращі епічні твори (Л.Смілянського, В.Козаченка, Ю.Смолича, Л.Первомайського та ін.).

23. Життєві й творчі вершини В.Стуса. Художнє осмислення дійсності 60-70-х рр. у творчості поета. Філософська глибина та філологічна культура поезії В.Стуса.

24. Поеми Д.Павличка ("Земля", "Іван Загайчук", "Поєдинок", "Князь" та ін.). Відображення в них еволюції письменницького світобачення.

25. Українські письменники – лауреати Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка 2004 року.

26. Історико-психологічний роман П.Загребельного "Я.Богдан" в контексті інших творів про визвольну боротьбу українського народу та її вождя. Майстерність композиції, поліфонічність. Складність, суперечливість образу Богдана Хмельницького.

27. Багатство поетичних форм і риси індивідуального стилю поезії А.Малишка (сонети, балади, цикли, поеми і т.д.). Патріотичні мотиви поезії А.Малишка років Великої Вітчизняної війни.

28. Ідейно-художній зміст і проблематика роману В.Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!", його місце серед інших творів письменника.

29. Особливості поетичного світу І.Драча, тематика, жанрове багатство. Чорнобильська тематика в сучасній українській літературі. Ідейно-художній зміст поеми "Чорнобильська мадонна" І.Драча, своєрідність композиції, образи.

30. Морально-етична проблематика, викривальний пафос, спрямований проти духовного браконьєрства, національного нігілізму, інших вад людини й суспільства у творчості О.Гончара ("Собор", "Чорний яр" та ін.)

31. Українська поезія періоду Великої Вітчизняної війни: тенденції розвитку тем, жанрів. Короткочасна духовна "відлига" і її значення. Відновлення "в правах" національного і трагічного як естетичних категорій.

32. Поетична спадщина М.Стельмаха. Автобіографічні повісті "Гуси-лебеді летять", "І Щедрий вечір".

33. Гуманістичний зміст і стильові особливості творів О.Гончара про Велику Вітчизняну війну ("Прапороносці", новелістика, фронтові поезії).

34. Сучасний український гумор і сатира. Огляд творчості одного з сучасних письменників-сатириків (С.Олійника, П.Глазового, Є.Дударя).

35. Ідейно-художній зміст повістей Григора Тютюнника "Облога", "Вогник далеко в степу". Місце його творчості в новітній українській прозі.

36. Романістика В.Винниченка (загальний огляд). Роман "Сонячна машина" - перший український науково-фантастичний утопічний роман. Досягнення і втрати письменника.

37. "Шістдесятництво" як явище в літературно-мистецькому житті. Патріотичні мотиви у творчості В.Симоненка, її стильові ознаки. Соціальна сатира("Казка про Дурила" та ін.).

38. Новаторство О.Корнійчука в художньому осмисленні теми війни у драмі "Фронт". Історія створення п'єси, її тогочасний резонанс, проблематика, образна система.

39. О.Гончар. Еволюція в осмисленні теми Великої Вітчизняної війни (романи "Людина і зброя", "Циклон", новелістика 60-80-х рр.).

40. Тетралогія Б.Лепкого "Мазепа". Своєрідність композиції. Осмислення діяльності видатного державного діяча гетьмана Мазепи. Романтичне наповнення образів. Досягнення і втрати автора в романах.

41. Проблема духовності людини й народу в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай". Композиція, образи, стильові ознаки твору.

42. Загальний огляд прози Р.Іваничука. Роман “Орда” як зразок роману символів. Перехрещення часових площин у творі.

43. Історія написання роману “Мальви”. Засудження яничарства у творі. Особливості сюжетотворення, персонажної системи.

44. “Химерність” творів В.Дрозда. Ідейно-художній аналіз збірки “Білий кінь Шептало”. Використання засобів умовності.

45. Роман Є.Гуцала “Позичений чоловік”. Незвичність поетики твору. Особливості використання засобів гумору в романі. Фольклорні джерела.

46. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко” в системі художніх творів про видатного козацького ватажка. Поєднання історичної правди та художньої. Особливості химерування у творі.

47. “Журавлиний крик” Р.Іваничука – історичний роман про драматичну долю останнього кошового Запорізької Січі. Особливості сюжету композиції, образної системи. Роль символіки у творі.

48. Загальний огляд прози В.Захарченка. Ідейно-художній аналіз роману “Клекіт старого лелеки” (або іншого роману на вибір).

49. “Історії” – містечкові, міські, сільські – улюблений жанр А.Дімарова. Морально-етична проблематика творів.

50. “Листя землі” В.Дрозда – епопея про драматичну долю українського народу. Особливості композиції роману. Реальне і фантастичне у творі.

51. Посилення соціально-критичного пафосу у творах П.Загребельного останніх років (повість “Гола душа”, романи “Юлія або запрошення до самовбивства”, “Брухт”). Вплив естетики модернізму.

52. Притчевість – родова ознака філософсько-фантастичних повістей В.Шевчука “Птахи з невидимого острова”, “Дерево пам’яті”, “Місячний біль” (детальний аналіз одного з творів на вибір).

53. Філософсько-символічне наповнення творів останніх років (зб. “Око Прірви”, “Біс плоті”, “Декоративна жінка”.) Детальний аналіз одного з творів на вибір.


Скачать 58.02 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты