Домой

Партнери
НазваниеПартнери
страница3/4
Дата05.04.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Лебідь Оксана Юріївна
Кіщак Оксана Михайлівна
Лещишин Тарас Романович
Лозовська Людмила Іванінвна
Ляшенко Оксана Анатоліївна
Мормуль Микола Федорович
Мормуль Микола Федорович
Мормуль Микола Федорович
Нагумик Костянтин Ігорович
Науменко Наталія Юріївна
Ніколаєв Тарас Геннадійович
Ніколаєв Тарас Геннадійович
Олійников Роман Васильович
Олійников Роман Васильович
Пантелеєва Тетяна Євгенівна
Певзнер Олег Мендельович
Петрусенко Ігор Володимирович
Потій Олександр Володимирович
Потій Олександр Володимирович
Пошивалов Володимир Павлович
...
Полное содержание
Подобные работы:
1   2   3   4

Лебідь Оксана Юріївна, викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Теорія нечітких множин у системах захисту інформації


^ Лебідь Оксана Юріївна, викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Харенко Ярослава Віталіївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Кіщак Оксана Михайлівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз банкрутства як складова виміру ефективності діяльності підприємства


^ Лещишин Тарас Романович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Моделі, методи та інструментальні засоби проектування автоматизованих систем навчання


^ Лозовська Людмила Іванінвна, к.ф.-м.н., доц., доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Лунев Антон Іванович, студент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Информационная поддержка методов управления капиталом торговой системы


^ Ляшенко Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Кузьменко Ірина Володимирівна, студентка, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Інформаційні технології в управлінській діяльності кафедри

^ Мормуль Микола Федорович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Щитов Дмитро Миколайович, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Багатокритеріальний вибір управлінських рішень та оцінка ефективності роботи систем


^ Мормуль Микола Федорович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Щитов Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Кількісний аналіз підприємницьких ризиків статистичним методом


^ Мормуль Микола Федорович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Янюк Крістіна Олегівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз прийняття управлінських рішень у митних органах. Автоматизована система прийняття управлінських рішень у сфері управління персоналом


^ Нагумик Костянтин Ігорович, магістрант, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Обеспечение безопасности информации в ИС с помощью сервиса управления правами


^ Науменко Наталія Юріївна, к.т.н., доц., доцент, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Залюбовська Наталія Григорівна, студентка, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Застосування PERT-аналізу під час проектування інформаційної системи підприємства


^ Ніколаєв Тарас Геннадійович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Можливості використання пакета EViews для прогнозування бізнес-процесів на підприємстві


^ Ніколаєв Тарас Геннадійович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Ніколаєв Дмитро Геннадійович, фахівець з інформаційних технологій, ТОВ НВП “Флагман”, м. Дніпропетровськ

Процес використання інформаційних технологій на прикладі ТОВ НВП “Флагман”


^ Олійников Роман Васильович, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Казимиров Олександр Володимирович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анализ графа обратных состояний шифра Mickey


^ Олійников Роман Васильович, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Кіянчук Руслан Ігорович, студент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Использование Т-функций в симметричных криптографических преобразованиях


^ Пантелеєва Тетяна Євгенівна, інспектор, Миколаївська митниця, м. Миколаїв

Новітні інформаційні технології в сучасному суспільстві


Пархоменко Валерій Михайлович, заступник завідуючого кафедрою, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби України, м. Київ

Інформаційні технології в системі підвищення кваліфікації персоналу митних органів за комбінованою формою навчання (традиційна і дистанційна)


^ Певзнер Олег Мендельович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Економіко-математичне моделювання та управління зниженням спам-ризиків у митній справі


^ Петрусенко Ігор Володимирович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Одна математическая проблема компьютерной обработки изображений для целей таможенного контроля


^ Потій Олександр Володимирович, д.т.н., доц., начальник кафедри, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків

Комін Дмитро Сергійович, ад’юнкт, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків

Формальное описание требований, предъявляемых к результатам оценивания гарантий информационной безопасности


^ Потій Олександр Володимирович, д.т.н., доц., начальник кафедри, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків

Пилипенко Дмитро Юрійович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Предпосылки формирования культуры информационной безопасности

^ Пошивалов Володимир Павлович, д.т.н., проф., завідувач відділу, Інститут технічної механіки НАН України і НКА України, м. Дніпропетровськ

Бігус Георгій Аркадійович, д.т.н., проф., професор, Московський державний технічний університет ім. М. Е. Баумана, м. Москва (Російська Федерація)

^ Данієв Юрій Фаїзович, к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник, Інститут технічної механіки НАН України і НКА України, м. Дніпропетровськ

Управління імовірнісними показниками ресурсу складних технічних систем


^ Пошивалова Олена Володимирівна, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Чибашов Юрій Павлович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз впливу окремих факторів на темпи експортно-імпортного потенціалу України


^ Роговенко Володимир Валентинович, начальник лабораторії, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Волик Ольга Федорівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз та порівняння програмного забезпечення суб’єктів ЗЕД України


^ Романов Олег В’ячеславович, старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія, директор проектів Асоціації зовнішньоекономічних зв’язків Дніпропетровського регіону, м. Дніпропетровськ

^ Савельєв Ілля Володимирович, асистент, керівник лабораторії, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

Електронні комерційні операції в бізнес-процесах підприємств


^ Россочинський Володимир Михайлович, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Волченко Ірина Володимирівна, головний інспектор, Східна митниця, м. Донецьк

Моделювання систем масового обслуговування


^ Рябова Наталія Володимирівна, к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Волошина Наталія Олексіївна, старший викладач, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

^ Тесленко Ігор Васильович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Онтологический портал как интегрированная технология для управления знаниями предприятия

^ Сегеда Надія Євстахіївна, старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Информационные технологии в современном документообороте


^ Селезньова Ольга Миколаївна, к.ю.н., доцент, Буковинський університет, м. Чернівці

Державне управління інформаційною сферою: початок аналізу


^ Сінько Юлія Вікторівна, провідний інспектор, Житомирська митниця, м. Житомир

Електронне декларування як один з напрямів забезпечення митної безпеки держави


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., проф., професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Ісаєв Сергій Олександрович, аспірант, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Исследование методов формирования нелинейных узлов замен


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Рубан Ігор Вікторович, д.т.н., проф., начальник кафедри, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків

^ Прибильнов Дмитро Вікторович, інженер відділення навчальної лабораторії, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків

Классификация методов обнаружения вторжений в информационные системы


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Ткачов Валентин Андрійович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Підходи до забезпечення захисту конфіденційних даних в інформаційно-пошукових системах


^ Тимофєєв Дмитро Сергійович, старший викладач, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Ковальська Ірина Олександрівна, студентка, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Защита от внутренних угроз. DLP-системы

^ Тимофєєв Дмитро Сергійович, старший викладач, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Кучинська Марина Євгенівна, магістрант, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Забезпечення інформаційної безпеки підприємства на основі формування корпоративної культури персоналу


^ Ткачов Віктор Васильович, д.т.н., завідувач кафедри, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Поронько Олександр Вікторович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Автоматизація аналізу статистичних даних у митній справі для проведення митного аудиту


^ Ткачова Оксана Костянтинівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Використання методів системного аналізу для вибору оптимальної системи захисту інформації в комп’ютерних мережах


^ Ульяновська Юлія Вікторівна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Кравець Сергій Сергійович, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Проблеми захисту інформації в каналах передачі даних


^ Урясьєв Антон Сергійович, технічний директор, компанія OWOX, м. Дніпропетровськ

Безопасность систем e-commerce


Храпач Юлія Олександрівна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Алгоритмы, использующиеся при создании электронной подписи


^ Ченцов Віктор Васильович, д.і.н., проф., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Шапошник Світлана Петрівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Особливості застосування інформаційних систем електронного документообігу в управлінській діяльності митних органів


^ Чуйко Катерина Олегівна, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Усунення неефективностей у деяких програмних конструкціях

^ Шаповалов Олексій Олексійович, провідний економіст, Управління Національного банку України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ

Шаповалов Олексій Вікторович, к.т.н., доц., с.н.с., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Система управління інформаційною безпекою згідно з міжнародними стандартами


^ Шемет Артем Олександрович, головний інспектор, Дніпропетровська митниця, м. Дніпропетровськ

Деякі аспекти застосування паралельних алгоритмів у системах резервування даних


^ Щитов Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Мормуль Микола Федорович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Система підтримки прийняття рішень для підрозділу митного оформлення


^ Щитов Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Щитов Дмитро Миколайович, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

^ Коваленко Ганна Миколаївна, інспектор, Запорізька митниця, м. Запоріжжя

Статистичний аналіз митних платежів до держбюджету


Яценко Ірина В’ячеславівна, начальник відділу, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Россоха Євген Віталійович, головний спеціаліст, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Проблеми інформаційної безпеки


Романов Олег В’ячеславович, старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія, директор проектів Асоціації зовнішньоекономічних зв’язків Дніпропетровського регіону, м. Дніпропетровськ

^ Савельєв Ілля Володимирович, асистент, керівник лабораторії, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

The experience of the improvement of the process learning comfar III expert (unido) software


Секція 3. застосування логістичних підходів

У транспортних системах і митній справі

ауд. 221 корпусу № 1 (вул. Дзержинського, 2/4)


Голова:

Сохацький Анатолій Валентинович

д.т.н., доц., професор кафедри транспортних систем і технологій, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Заступник голови:

Леснікова Ірина Юріївна

к.т.н., доц., доцент кафедри транспортних систем і технологій, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ


Андріанов Ігор Васильович, д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки університету Аахена, м. Аахен (Німеччина)

^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Linear and nonlinear waves in discrete structures: continualization and discrete effects


^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Іванков Андрій Орестович, к.т.н., доц., генеральний директор, ЗАТ “Южтранс”, м. Шахти, Російська Федерація

Оценка эффективности логистической системы транспортного предприятия ООО “Южтранс”


^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Сергієнко Олег Валерійович, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Виявлення митних ризиків на основі концепції витрат втрачених можливостей


^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Франко Наталія Василівна, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Удосконалення методики дослідження процесів у трубопровідних системах


^ Булгакова Юлія Вікторівна, асистент кафедри, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

Романюк Юрій Павлович, заступник начальника митниці, Східна митниця, м. Донецьк

Аналіз чинників, що впливають на впровадження електронного декларування в Україні

^ Головінов Геннадій Георгійович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Кузьменко Альбіна Ігорівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Кандиба Олексій Миколайович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз можливості впровадження логістичних принципів у ланцюжок експортних поставок продукції МНПК “Веста”.


^ Коцюк Олександр Якович, к.т.н., доц., професор, Національний транспортний університет, м. Київ

Лужанська Наталія Олександрівна, старший викладач, Національний транспортний університет, м. Київ

Методичні основи оптимізації кількості вантажних митних комплексів


^ Кравчук Сергій Сергійович, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Косинська Катерина Юріївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз підходів до розробки імітаційної моделі вантажного митного комплексу


^ Кравчук Сергій Сергійович, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Періг Галина Володимирівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз показників роботи об’єктів транспортно-митної інфраструктури


^ Лебідь Ірина Георгіївна, к.т.н., доц., доцент, Національний транспортний університет, м. Київ

Застосування логістичного підходу до виконання зовнішньоторговельних операцій


^ Нагорний Євген Васильович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

Окороков Андрій Михайлович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Умови створення та цілі функціонування транспортно-вантажних комплексів


^ Нестеренко Галина Іванівна, к.т.н., доц., декан, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

^ Кузьменко Альбіна Ігорівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Медведюк Юлія Валеріївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Оцінювання економічної ефективності логістичних систем безперевантажувальних перевезень


^ Окороков Андрій Михайлович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

^ Таранець Єлізавета Ігорівна, асистент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

^ Таранець Ольга Ігорівна, асистент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Економічна ефективність впровадження центрів збирання та розподілу вантажів у транспортних системах


^ Пасічна Ольга Павлівна, здобувач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Торговельна політика Євросоюзу стосовно України


Пасічник Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., проф., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Добриніна Яна Сергіївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Енергетична безпека європейського транзиту газу газотранспортною системою України


^ Пасічник Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., проф., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Кутирєв В’ячеслав Валерійович, головний інспектор, Східна митниця, м. Донецьк

Застосування сучасних автоматизованих систем управління у складі транспортно-логістичних комплексів


^ Сохацький Анатолій Валентинович, д.т.н., доц., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Перспективні інформаційні технології – засіб удосконалення ідентифікації об’єктів у системі державного контролю

^ Сохацький Анатолій Валентинович, д.т.н., доц., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Борівська Альбіна Олександрівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Державні вантажні митні комплекси: переваги та недоліки

1   2   3   4

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты