Домой

Партнери
НазваниеПартнери
страница2/4
Дата05.04.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Мацуга Ольга Миколаївна
Мацуга Ольга Миколаївна
Мацуга Ольга Миколаївна
Молотков Олег Никанорович
Костенко Денис Євгенович
Мороз Борис Іванович
Молнар Анатолій Юрійович
Мороз Борис Іванович
Мороз Борис Іванович
Кабак Леонід Віталійович
Найдюк Станіслав Васильович
Нечай Ганна Вікторівна
Пирогова Яна Владиславівна
Разумей Максим Миколайович
Сорока Леонід Степанович
Сотнік Євгеній Олександрович
Сорока Леонід Степанович
Федченко Ірина Василівна
Лазурик Валентин Тимофійович
Родіонова Анна Олександрівна
...
Полное содержание
Подобные работы:
1   2   3   4

^ Мацуга Ольга Миколаївна, к.т.н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Лавренюк Катерина Сергіївна, студентка, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Ядро програмного забезпечення “DataClustering” кластеризації даних


^ Мацуга Ольга Миколаївна, к.т.н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Халаїмова Наталія Олегівна, магістрант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Генетичні алгоритми в задачі відновлення сплайн-розподілів з одним вузлом склеювання


^ Мацуга Ольга Миколаївна, к.т.н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Шило Юлія Сергіївна, студентка, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Розробка інформаційної технології непараметричного відновлення розподілів


^ Молотков Олег Никанорович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Пономарьов Віктор Миколайович, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Костенко Денис Євгенович, провідний спеціаліст, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Сучасні генератори псевдовипадкових послідовностей як засіб створення паролів

^ Мороз Борис Іванович, д.т.н., проф., декан, завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Буланий Олександр Павлович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Молнар Анатолій Юрійович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Прогнозування показників імпорту за допомогою нейронної мережі зустрічного поширення без зворотних зв’язків


^ Мороз Борис Іванович, д.т.н., проф., декан, завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Коноваленко Сергій Миколайович, начальник лабораторії, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Методи розпізнавання ризиків порушення митного законодавства


^ Мороз Борис Іванович, д.т.н., проф., декан, завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Трофімов Олександр Володимирович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Кабак Леонід Віталійович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Ітераційні методи та алгоритми розв’язання задач


^ Найдюк Станіслав Васильович, головний інспектор, Департамент митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Система ідентифікації та автентифікації як невід’ємна частина інформаційної безпеки в Державній митній службі України


^ Нечай Ганна Вікторівна, асистент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Информационные технологии анализа и исследования временных рядов методами хаотической динамики


^ Пирогова Яна Владиславівна, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Розробка алгоритму та програмного забезпечення побудови поверхонь


^ Разумей Максим Миколайович, головний інспектор, Департамент митних платежів Держмитслужби України, м. Київ

Розвиток електронного документообігу дозвільних документів у митній службі України


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Барсов Валерій Ігорович, к.т.н., доц., декан, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

^ Сотнік Євгеній Олександрович, аспірант, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Концепция построения GRID структур на основе использования принципов обработки информации в модулярной системе счисления


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Буланий Олександр Павлович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Федченко Ірина Василівна, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Стохастичне моделювання контрабандних ризиків


Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Лазурик Валентин Тимофійович, д.ф.-м.н., проф., декан, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Васильєва Лариса Валентинівна, к.б.н., доц., заступник декана, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

^ Родіонова Анна Олександрівна, аспірант, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Сучасні інформаційні технології в підготовці фахівців митної служби


^ Сорока Леонід Степанович, д.т.н., проф., ректор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Стєрвоєдов Микола Григорович, к.т.н., доц., завідувач кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

^ Рева Сергій Миколайович, старший викладач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Малахова Марина Олегівна, аспірант, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Система удаленного контроля, диагностики и управления территориально-распределенными источниками рентгеновского излучения


^ Стєрвоєдов Микола Григорович, к.т.н., доц., завідувач кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Малихіна Тетяна Василівна, старший викладач, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Разработка переносного прибора для локации источника излучения


^ Ульяновська Юлія Вікторівна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Білик Наталія Володимирівна, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Обзор методов обработки нечеткой экспертной информации в интеллектуальных системах обработки данных


^ Холодова Ольга Юріївна, к.т.н., старший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

^ Столярова Катерина Геннадіївна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Необходимость использования информационных технологий в транспортной логистике


^ Холодова Ольга Юріївна, к.т.н., старший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

^ Шарабан Мар’ян Олександрович, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Гречко Олексій Костянтинович, студент, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Сучасні інформаційні технології в митній справі


^ Ченцов Віктор Васильович, д.і.н., проф., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Дорда Ірина Володимирівна, заступник директора, Департамент митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Стратегічні напрями реформування державного управління в умовах національної інформатизації


^ Шевчук Олександр Михайлович, здобувач, Національний університет “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”, м. Харків

Упровадження електронного декларування лікарських засобів як крок до спрощення митних процедур


^ Щитов Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Хамазюк Павло Олександрович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Інтелектуальний аналіз даних у митній справі


^ Яковенко Вадим Олександрович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Лихопуд Сергій Вікторович, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Структурно-об’єктні технології розробки інтерфейсного комплексу корпоративної інформаційної системи


^ Яковенко Вадим Олександрович, к.т.н., доц., доцент Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Петренко Юлія Миколаївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Моделі та технології функціонування систем митного контролю


Секція 2. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ. Удосконалення використання інформаційних технологій

в управлінській діяльності

актова зала корпусу № 1 (вул. Дзержинського, 2/4)


Голова:

Говоруха Володимир Борисович

к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри вищої математики та інформатики, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Заступник голови:

Франко Наталія Василівна

к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри вищої математики та інформатики, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ


Байбуз Олег Григорович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

^ Швацька Юлія Ігорівна, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Інформаційна технологія аналізу надійності інформаційно-обчислювальних систем у процесі експлуатації


^ Бондаренко Михайло Федорович, д.т.н., проф., ректор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Кравченко Павло Олександрович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

^ Макутоніна Лідія Вікторівна, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Обоснование и выбор критериев для комбинированных инфраструктур открытых ключей


^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Юшко Дар’я Борисівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Інформатизація системи логістики порту Маріуполь як підґрунтя до підвищення її ефективності


^ Васильцова Наталія Володимирівна, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Панфьорова Ірина Юріївна, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Автоматизация учета динамики изменения кадровых стратегий в системе управления персоналом организации

^ Волик Анастасія Сергіївна, головний інспектор, Департамент митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Автоматизація аналізу даних статистики митної служби на основі OLAP-технологій


^ Волинець Павло Володимирович, старший інспектор митного поста, Південна митниця, м. Одеса

Деякі питання впровадження електронного декларування


^ Габрінець Володимир Олексійович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Интегрированная информационно-спутниковая система для снижения транспортных издержек


^ Говоруха Володимир Борисович, к.ф.-.м.н., доц., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Дубель Ольга Вікторівна, провідний спеціаліст, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Функції систем захисту інформації


^ Говоруха Володимир Борисович, к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Лебідь Оксана Юріївна, викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Роговенко Володимир Валентинович, начальник лабораторії, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Використання платформ е-learning для управління навчанням


^ Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Горбенко Юрій Іванович, к.т.н., с.н.с., технічний директор, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

^ Онопрієнко Віктор Васильович, к.т.н., доц., заступник генерального директора, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

^ Бондаренко Володимир Іванович, начальник департаменту, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, м. Київ

^ Чічмар Сергій Володимирович, начальник відділу, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Тоцький Олександр Сергійович, начальник відділу, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Стан застосування та можливі напрями розвитку системи ЕЦП

^ Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Заболотний Володимир Ілліч, к.т.н., доц., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

^ Замула Олександр Андрійович, к.т.н., доц., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Пропозиції ХНУРЕ щодо підготовки магістрів за спеціальностями напряму “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (8.170101)


^ Горбенко Юрій Іванович, к.т.н., с.н.с., технічний директор, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Мордвинов Руслан Ігорович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Усовершенствование генератора псевдослучайной последовательности для цифровых подписей


^ Григор’єв Віктор Михайлович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Безопасный доступ к виртуальной сетевой лаборатории


^ Дем’яненко Анатолій Григорович, к.т.н., проф., завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

Мареніченко Валентин Васильович, к.т.н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

Болонський процес і перспективи застосування та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній вищій інженерній освіті


^ Євланов Максим Вікторович, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Никитюк Володимир Анатолійович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Теоретико-множественное описание интеграции ИТ-сервисов в информационную систему предприятия


^ Єфіменко Сергій Ернестович, головний інспектор із захисту інформації, Полтавська митниця, м. Полтава

Ткаченко Аліна Сергіївна, асистент, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Експертні оцінки з використанням методу Сааті


^ Жир Сергій Іванович, к.ф.-м.н., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Франкевич Ігор Валерійович, головний інспектор, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України, м. Київ

Визначення ризиків за допомогою якісно-кількісного аналізу інформації


^ Жир Сергій Іванович, к.ф.-м.н., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Шевченко Віта Юріївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Застосування теорії стратегічних ігор при виборі форм митного контролю


^ Заболотний Костянтин Сергійович, д.т.н., проф., професор, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Панченко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

^ Франко Наталія Василівна, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Модель учебного процесса для подготовки современного инженера


^ Замула Олександр Андрійович, к.т.н., доц., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Использование технологии распределенного спектра при решении некоторых классических задач приема сигналов в корпоративных системах


^ Замула Олександр Андрійович, к.т.н., доц., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Черниш Владислав Ігорович, магістрант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Застосування міжнародного стандарту ISO/IEC 27003:2010 у практиці корпоративних систем України


Іванков Андрій Орестович, к.т.н., доц., генеральний директор, ООО “Южтранс”, м. Шахти, Російська Федерація

^ Буланова Наталія Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Информационно-аналитическая система учета перемещения грузов ООО “Южная угольная компания”


Іванов Роман В’ячеславович, к.ф.-м.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Теоретичні основи побудови системи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб на основі методу послідовного аналізу

^ Кабак Леонід Віталійович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Гончар Ольга Сергіївна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Моделі формування баз знань для обробки інформації, що формується в результаті зчитування номерів транспортних засобів


^ Калитко Галина Володимирівна, провідний інспектор, Вінницька митниця, м. Вінниця

Кащеєва Олена Віталіївна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Стан і перспективи розвитку електронного документообігу в Україні


^ Качко Олена Григорівна, д.т.н., проф., виконавчий директор, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Горбенко Юрій Іванович, к.т.н., с.н.с., технічний директор, Приватне акціонерне товариство “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

^ Заросилова Маріна Геннадіївна, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Бубир Андрій Павлович, студент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Сравнительный анализ методов направленного шифрования для системы ЭЦП


^ Кащеєва Олена Віталіївна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Інтернет-технології в дистанційній освіті


Кірюхін Олег Вікторович, консультант з юридичних питань, представництво фірми “AMG Worldwide Investments Limited” (England), м. Дніпропетровськ

^ Кірюхіна Алла Іванівна, провідний спеціаліст, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Райченко Анна Іванівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Використання неліцензійного програмного забезпечення як одна із загроз комп’ютерній безпеці підприємств


^ Козінов Сергій Віталійович, к.ф.-м.н., науковий співробітник, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Забезпечення інформаційної безпеки корпоративних мереж


^ Комаров Олег Вікторович, головний інспектор, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмит-
служби України, м. Київ


Адміністрування інформаційно-технологічних ризиків як один з механізмів управлінської діяльності митної служби України


^ Кудрявцева Марина Сергіївна, к.т.н., доц., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Целевая модель системы управления проектами развития электроэнергетического комплекса


^ Кухар Яна Миколаївна, провідний інспектор, Львівська митниця, м. Львів

Інформаційна безпека комп’ютерних систем. Методи запобігання просочуванню інформації, що використовується в Державній митній службі України, через технічні канали витоку

1   2   3   4

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты