Домой

Партнери
НазваниеПартнери
страница1/4
Дата05.04.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Державний науково-дослідний інститут
Російська митна академія
Інститут транспортних систем і технологій нан україни
Шанхайський митний коледж
Східний науковий центр транспортної
Варшавська вища школа мита та логістики
Місія єс із надання прикордонної допомоги молдові та україні
Інститут інформаційних технологій
Асоціація транскордонних досліджень
Склад робочої групи оргкомітету конференції
Мороз Б. І.
Єлісеєв О. В.
Павленко О. О.
Пасічник А. М.
Говоруха В. Б.
Календар конференції
Пленарне засідання
Сороки Леоніда Степановича.
Урчіолі Лука
Пасічник Анатолій Миколайович
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4

ПАРТНЕРИ
ВСЕСВІТНЯ МИТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Всемирная таможенная организация

World Customs Organization^ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МИТНОЇ СПРАВИ

Государственный научно-исследовательский институт таможенного дела

State Research Institute of customs business^ РОСІЙСЬКА МИТНА АКАДЕМІЯ

Российская таможенная академия

Russian Customs Academy^ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

Институт транспортных систем и технологий НАН

Украины

Institute of Transport Systems and Technologies of NAS

of Ukraine^ ШАНХАЙСЬКИЙ МИТНИЙ КОЛЕДЖ

Шанхайский таможенный колледж

Shanghai Customs College^ СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ

АКАДЕМІЇ НАУК

Восточный научный центр Транспортной академии наук

Eastern Scientific Center of the Transport Academy of Sciences of Ukraine^ ВАРШАВСЬКА ВИЩА ШКОЛА МИТА ТА ЛОГІСТИКИ

Варшавская высшая школа пошлин и логистики

Warsaw School of customs and logistic^ МІСІЯ ЄС ІЗ НАДАННЯ ПРИКОРДОННОЇ ДОПОМОГИ МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ

Миссия ЕС по оказанию приграничной помощи Молдавии и Украине

European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM)^ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Институт информационных технологий

Information Technology Institute
^ АСОЦІАЦІЯ ТРАНСКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ассоциация трансграничных исследований

Cross-border Research Association

^ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ


Сорока Л. С., д.т.н., професор, ректор Академії митної служби України – голова;

Петруня Ю. Є., д.е.н., професор, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Академії митної служби України – заступник голови;

^ Мороз Б. І., д.т.н., професор, декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій Академії митної служби України – заступник голови;

Гармаш Є. В., к.ю.н., проректор з науково-педагогічної роботи та митної справи Академії митної служби України – директор Центру митної справи та післядипломної освіти;

^ Єлісеєв О. В., проректор з фінансово-господарських питань та інвестиційної діяльності;

Виноградова Н. Л., к.держ.упр., начальник відділу аспірантури та науково-організаційної роботи Академії митної служби України;

^ Павленко О. О., д.пед.н., доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків Академії митної служби України;

Дробецька Т. О., головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

^ Пасічник А. М., д.ф.-м.н., професор, професор кафедри транспортних систем і технологій Академії митної служби України;

Сохацький А. В., д.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних систем і технологій Академії митної служби України;

^ Говоруха В. Б., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри вищої математики та інформатики Академії митної служби України;

Акуловський В. Г., к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії митної служби України;

Молотков О. Н., к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Академії митної служби України.


^ КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ


08.00 – 09.50 – реєстрація учасників;

10.00 – 12.30 – відкриття конференції, пленарне засідання;

12.30 – 13.30 – перерва;

13.30 – 16.30 – робота секцій;

16.30 – 17.00 – заключне пленарне засідання, закриття конференції.


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Відкриття конференції


1000–1230,

актова зала корпусу № 1

(вул. Дзержинського, 2/4)


Вступне слово ректора Академії митної служби України, д.т.н., проф., заслуженого винахідника України ^ Сороки Леоніда Степановича.


Пашко Павло Володимирович, д.е.н., директор Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Модернізація технологій інформаційного митного контролю: перспективи і реальність


^ Урчіолі Лука, Асоціація транскордонних досліджень, м. Лозанна (Швейцарія)

Рушійні фактори і бар’єри електронного обміну даними – огляд митних адміністрацій


^ Пасічник Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., проф., професор, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Проблеми енергетичної безпеки європейського транзиту газу газотранспортною системою України


^ Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Сутність та основи застосування електронного цифрового підпису


^ Толс Мартінш, експерт з питань митного управління Місії ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM)

Інформаційні технології в системі управління митною організацією


^ Дорда Ірина Володимирівна, заступник директора, Департамент митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Використання інформаційних технологій для формування статистичних даних з метою прийняття управлінських рішень у митній справі

^ Бакаі Криштоф Петер, начальник департаменту міжнародних відносин, Національна податкова та митна адміністрація (Угорщина)

Досвід функціонування та розвитку податкової та митної адміністрації Угорщини


^ Коноваленко Сергій Миколайович, начальник лабораторії, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Використання методів та засобів в межах концепції “Електронна митниця”


Яблонскіс Альвідас, доктор, доцент, Університет Ніколаса Ромеріуса, м. Вільнюс (Литва)

Міжнародна логістика і митна діяльність


^ ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Закриття конференції


1630–1700,

ауд. № 222 корпусу № 1

(вул. Дзержинського, 2/4)


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

1330–1630


Секція 1. СуЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИТНІЙ СПРАВІ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ауд. 404 корпусу № 1 (вул. Дзержинського, 2/4)


Голова:

^ Мороз Борис Іванович

д.т.н., проф., декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Співголова:

^ Левикін Віктор Макарович

д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків;

Заступник голови:

^ Молотков Олег Никанорович

к.т.н., доц., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ


^ Лаурінавічюс Альфонсас, завідувач кафедри, Університет Міколаса Ромеріса, м. Вільнюс (Литва)

Управление изменениями в сфере таможенной деятельности: современность и перспективы


^ Антоненко Інна Петрівна, головний інспектор, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України, м. Київ

^ Шарова Наталія Володимирівна, головний інспектор, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України, м. Київ

Показники результативності застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками


^ Аргунов Владислав Анатолійович, начальник відділу, Харківська обласна митниця, м. Харків

Історія розвитку та використання інформаційних технологій на Харківській обласній митниці


^ Байбуз Олег Григорович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Луценко Олег Павлович, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

^ Мащенко Леонід Володимирович, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Використання методів пошуку розладок для аналізу ф’ючерсного валютного ринку FOREX

^ Байбуз Олег Григорович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Сидорова Марина Геннадіївна, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Обчислювальна технологія оцінки якості кластеризації


^ Білова Наталія Анатоліївна, д.б.н., проф., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Сухацька Ірина Юріївна, к.х.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Божко Катерина Миколаївна, головний спеціаліст, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Можливості дослідження товарів сучасними експертними методами


^ Бойчук Альона Владиславівна, старший інспектор митного поста, Херсонська митниця, м. Каховка

Основні проблеми, які виникають при використанні електронного декларування на митницях


^ Борисенко Ольга Петрівна, к.е.н., доц., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Інформатизація контрольно-аналітичних процедур як фактор підвищення ефективності державного регулювання ЗЕД


^ Буланий Олександр Павлович, к.ф.-м.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Падалка Михайло Миколайович, головний інспектор із захисту інформації, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України, м. Київ

Аналіз розладнання показників відрахувань у період 2006–2009 рр.


^ Васильєва Валентина Георгіївна, к.держ.упр., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку в умовах проектування інформаційної бази управління


^ Ватковський Сергій Олександрович, аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Інформаційна технологія оцінки згортки випадкових величин розподілу Вейбулла


^ Вергелес Ілона Олегівна, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Інформаційні технології в адаптивному управлінні мобільними безпровідними мережами


^ Джинджоян Володимир Вергарович, старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Мороз Юлія Олександрівна, студентка, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Использование информационных систем и технологий во внешнеэкономической деятельности


^ Дук Наталія Миколаївна, к.геогр.н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Дослідження територіальної структури митної системи України з використання ГІС-технологій


^ Дюбко Володимир Петрович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Клименко Світлана Володимирівна, к.т.н., старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ

^ Гринець Олена Віталіївна, магістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Використання сучасних інформаційних технологій у комплексній системі психометричних досліджень


^ Дюбко Володимир Петрович, к.т.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Клименко Світлана Володимирівна, к.т.н., старший викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

^ Поліщук Василь Васильович, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз схем включення чутливих елементів багатофункціональних пристроїв


^ Дяченко Олександр Олександрович, інспектор, Кримська митниця, м. Євпаторія

Розробка автоматизованої системи митного контролю на морському транспорті


^ Захарова Світлана Леонідівна, старший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

^ Наторіна Альона Олександрівна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Донецьк

Підвищення міжнародного іміджу митних органів України за допомогою маркетингової програми

Івашова Людмила Миколаївна, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Сурдіна Анна Андріївна, викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Уведення митними органами попереднього документального контролю як етапу провадження процедури електронного декларування


^ Калашникова Ольга Леонідівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Зарубін Костянтин Валер’янович, начальник служби, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей


^ Кахович Юлія Олександрівна, к.е.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Катайцева Світлана Олександрівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

^ Мельницька Тетяна Павлівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

“Електронна митниця” – майбутнє митної спільноти світу


^ Ковальська Любов Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Собчук Дмитро Сергійович, студент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Значення інформаційних потоків у розвитку економіки регіону


^ Коляда Світлана Петрівна, к.е.н., доц., доцент, Академія митної служби України , м. Дніпропетровськ

Теремта Артур Йосипович, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Аналіз нетарифних методів регулювання ЗЕД


^ Коляда Світлана Петрівна, к.е.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Дубровіна Наталія Василівна, інспектор митного поста, Львівська митниця, м. Старий Самбір

Використання сучасних інформаційних технологій у роботі Державної митної служби України


^ Коляда Світлана Петрівна, к.е.н., доц., доцент, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Левченко Тетяна Володимирівна, курсант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Стиль керівництва в ДМСУ та його вплив на ефективність її діяльності

^ Костенко Вікторія Вікторівна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Лавренюк Ірина Валеріївна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Порівняння алгоритмів сегментації зображень для вдосконалення засобів пошуку та обробки інформації в ідентифікації культурних цінностей графічного характеру


^ Крюк Тетяна Владленівна, к.х.н., доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Коробій Анастасія Сергіївна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

^ Ткаченко Тетяна Сергіївна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Удосконалення системи боротьби з контрабандою та зловживаннями в митній сфері


^ Лавренюк Анна Сергіївна, головний інспектор, Департамент митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України, м. Київ

Лавренюк Ірина Валеріївна, старший викладач, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Зведення даних до формалізованого вигляду та використання алгоритмів нечіткого порівняння рядків


^ Лесюк Ольга Василівна, начальник відділу, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Комунікаційні навігатори в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи вУкраїні


^ Ліханіна Юлія Олексіївна, головний інспектор, Львівська митниця, м. Львів

Стан і перспективи впровадження електронного декларування в митній системі України


^ Матвєєва Яна Юріївна, старший інспектор митного поста, Львівська митниця, м. Мостиська

Електронне декларування як один із чинників розвитку митної справи та зовнішньоекономічної діяльності


^ Матвійчук Ганна Володимирівна, асистент, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Кіндрик Тетяна Олександрівна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Заходи щодо вдосконалення системи аналізу та управління ризиками в митній справі України


^ Матвійчук Ганна Володимирівна, асистент, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Хуторна Віта Сергіївна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

^ Котляр Ольга Іванівна, студентка, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Необхідність посилення покарання за контрабанду наркотичних засобів в Україні на основі світового досвіду

  1   2   3   4

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты