Домой

Національна комісія з цінних паперів
НазваниеНаціональна комісія з цінних паперів
страница1/4
Дата26.03.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА
Голова Комісії Д.Тевелєв
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948
IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійно
К = вк – (рк+на)
V. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійн
VІ. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб – власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку
АНКЕТА І. Інформація про юридичну особу
V. Інші питання
АНКЕТАщодо структури власності юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у професійному учаснику фондового ринку
Подобные работы:
  1   2   3   4НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

13.03.2012 м. Київ № 394Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління
^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948

Відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
^

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:1. Затвердити Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління (додається).

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.


^
Голова Комісії Д.ТевелєвПротокол засідання Комісії

від «13» березня 2012р. № 11


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

13 березня 2012 року № 394


^

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 26 квітня 2012 року

за № 635/20948
Порядок погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління


І. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 373 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».


2. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку (крім банку), вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник істотної участі – юридична особа (у тому числі іноземна юридична особа) чи фізична особа (у тому числі іноземець), які отримали відповідне погодження Комісії та набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

заявник – юридична особа, фізична особа, група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подає заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь – пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю – володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку за дорученням власника (власників) професійного учасника (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

пряме володіння участю – володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

спільне з іншими особами володіння участю – володіння групою осіб, пов’язаних відносинами контролю, істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України у сфері регулювання ринків фінансових послуг.


4. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі – набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

У разі якщо заявник має намір згідно з вимогами цього Порядку вперше набути істотну участь у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, то він повинен отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути.


5. Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25, 50, 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного (складеного) капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі письмове погодження Комісії не потрібне.


6. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному (складеному) капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100.

Розмір істотної участі заявника в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.


7. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.


8. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.


9. Власник істотної участі, який зменшив цю участь таким чином, що його частка у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку становить менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 відсотків, повинен повідомити Комісію про таке зменшення (із зазначенням цього розміру) протягом п’яти робочих днів з фактичної дати зменшення істотної участі.


10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.


ІІ. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку


1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений цим Порядком.

Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою, завірені печаткою юридичної особи, не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи.

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають подаватися з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Аудиторський висновок аудитора подається відповідно до вимог, установлених Законом України «Про аудиторську діяльність» та цим Порядком.

Аудиторський висновок аудитора іноземної держави підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.


2. Юридична особа, яка зареєстрована за законодавством України для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, подає такі документи:

2.1. Заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1).

2.2. Документи, що надають змогу ідентифікувати заявника (юридичну особу):

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи;

копію установчого документа зі змінами, у тому числі шляхом викладення у новій редакції (за наявності таких змін), засвідчену нотаріально або органом, який видав документ (у разі збільшення істотної участі надається тільки у випадку внесення змін до нього);

копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником.

2.3. Документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 2), заповнену юридичною особою, що має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи – заявника, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (додаток 3), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі її наявності) юридичної особи;

інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов’язків юридичною (фізичною) особою як платником податків;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявності непогашеної чи незнятої судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм.


2.4. Відомості про свою структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу IІІ цього Порядку.

2.5. Документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за попередній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, щодо:

повноти і відповідності законодавству України, що регулює відносини у сфері бухгалтерського обліку, у тому числі вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі відповідно до розрахунку, передбаченого пунктом 2 розділу ІV цього Порядку;

економічної оцінки фінансового стану щодо реальних та потенційних фінансових можливостей, у тому числі рівня ліквідності, фінансової стійкості


(або платоспроможності, або автономії), покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування), рентабельності активів;

оцінки здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану заявника у разі набуття або збільшення істотної участі, його спроможності забезпечити погашення своїх зобов’язань або вести прибуткову діяльність тощо).

До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на її рахунках.

2.6. Копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції.3. Іноземна юридична особа для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені абзацами другим та третім підпункту 2.3, підпунктом 2.4, абзацом восьмим підпункту 2.5, підпунктом 2.6 пункту 2 цього розділу, надає такі документи:

копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

легалізований витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього звітного періоду (року) та за попередній звітний період, установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі;

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

4. Фізична особа (громадянин України) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

4.1. Заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1).


4.2. Документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

4.3. Документи щодо ділової репутації фізичної особи:

анкету (додаток 4) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

довідку органів внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості або наявності непогашеної чи незнятої судимості, у тому числі за корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності або тероризм;

інформацію органу державної податкової служби України про стан виконання обов’язків фізичною особою як платником податків.
4.4. Документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан фізичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку:

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за звітний період (рік);

довідку банку, у якому відкрито рахунок фізичної особи (у разі його наявності), з якого буде здійснюватись оплата для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 4 до цього Порядку.


4.5. Копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України з питань захисту економічної конкуренції.5. Фізична особа (іноземець) для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, передбаченими підпунктом 4.2, абзацом другим підпункту 4.3, абзацом третім підпункту 4.4, підпунктом 4.5 пункту 4 цього розділу, надає такі документи:

довідку відповідного податкового органу країни місцезнаходження іноземця про його доходи за останній звітний рік та про стан виконання обов’язків фізичною особою як платником податків та/або письмове запевнення про неможливість її подання, якщо законодавством країни проживання фізичної особи – іноземця не передбачено отримання такої довідки з відповідною копією декларації про доходи, та/або у разі наявності доходів, отриманих в Україні, довідку органу державної податкової служби України про отримані доходи за останній звітний рік;

письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

  1   2   3   4

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты