Домой

Висновок незалежного аудитора
Скачать 30.46 Kb.
НазваниеВисновок незалежного аудитора
Дата26.03.2013
Размер30.46 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповідальність управлінського персоналу
Відповідальність аудитора
Подобные работы:

Висновок незалежного аудитора

та консолідована фінансова звітність

Акціонерного комерційного банку

«ІНДУСТРІАЛБАНК»


станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Акціонерам

Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК»


вул. 40 років Радянської України, 39Д

м Запоріжжя

69037

Україна


Висновок щодо фінансових звітів


Нами, Аудиторською фірмою «Грант Торнтон Україна» – український член Грант Торнтон Інтернешнл (свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2166 від 26.01.2001р.), проведено аудиторську перевірку консолідованих фінансових звітів Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – Банк), що включають, баланс, станом на кінець дня 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності.


^ Відповідальність управлінського персоналу


Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до вимог Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

^ Відповідальність аудитора


Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, що застосовується Банком, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


Висновок


На нашу думку, консолідовані фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Аудиторська фірма «Грант Торнтон Україна»

В.Б. Казаков

Керуючий партнер


І.Л. Константінов

Партнер з аудиту

(Сертифікат НБУ №0000051 від 03.02.2005 року)


м. Київ, 16 квітня 2008 року

Скачать 30.46 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты