Домой

Критерії формування Плану зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів
Скачать 33.65 Kb.
НазваниеКритерії формування Плану зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів
Дата24.03.2013
Размер33.65 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 27.11.2008 № 196/9.1


Критерії формування Плану зовнішніх перевірок

систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів


  1. Зовнішні перевірки систем контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності (далі – зовнішні перевірки) здійснюються Комітетом з контролю за аудиторською діяльністю Аудиторської палати України на періодичній основі шляхом проведення перевірок кожного суб’єкта аудиторської діяльності не рідше одного разу на п’ять років.

  2. Щорічні зовнішні перевірки проводяться Комітетом з контролю у відповідності з Планом зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів (далі - План зовнішніх перевірок), який затверджується не пізніше дати чергового засіданні Аудиторської палати України (далі - АПУ) у листопаді поточного року та оприлюднюється до кінця поточного року.

  3. План зовнішніх перевірок на наступний рік (наприклад, на 2009 рік) формується за даними Реєстру аудиторів та аудиторських фірм поточного року (2008 року) з урахуванням аналітичної інформації, отриманої за результатами аналізу звітів аудиторських фірм (аудиторів) про виконані роботи (надані послуги) (форма № 1-аудит) за попередній рік (2007 рік), та результатів моніторингу аудиторської діяльності за поточний рік (2008 рік).

  4. Враховуючи п’ятирічну періодичність зовнішніх перевірок, до Плану зовнішніх перевірок на наступний рік (наприклад, на 2009 рік) включається одна п’ята частина від загальної кількості суб’єктів аудиторської діяльності, які звітували в АПУ за формою № 1-аудит за попередній рік (2007 рік), по кожному регіону окремо.

  5. Загальна кількість суб’єктів аудиторської діяльності, які будуть включені до Плану зовнішніх перевірок від регіону (далі – квота регіону), визначається шляхом множення відношення кількості суб’єктів аудиторської діяльності регіону до їхньої загальної кількості по Україні на загальну кількість суб’єктів аудиторської діяльності, визначених згідно з п.4 цих Критеріїв.

  6. У межах квоти регіону визначається конкретний перелік суб’єктів аудиторської діяльності від регіону (далі – перелік від регіону), які включаються до Плану зовнішніх перевірок. Перелік від регіону формується за результатами рейтингу на підставі інтегруючого коефіцієнта, тобто до Переліку від регіону включається в межах квоти регіону відповідна кількість суб’єктів аудиторської діяльності, які мають максимальне значення інтегруючого коефіцієнта. Інтегруючий коефіцієнт розраховується на підставі даних звітів за формою № 1-аудит за попередній рік шляхом множення загальної кількості замовлень з аудиту на фактичний обсяг наданих послуг з аудиту (код рядка 110) та ділення отриманого результату на нормуючий коефіцієнт, що дорівнює 1000.

  7. До переліку від регіону в наступних роках (після 2009 року) не будуть включатися суб’єкти аудиторської діяльності, які пройшли зовнішні перевірки в попередніх роках та отримали позитивну оцінку їхньої систем контролю якості. До переліку від регіону понад квоту регіону можуть включатися суб’єкти аудиторської діяльності, рішення про включення яких до Плану зовнішніх перевірок прийняла АПУ за результатами моніторингу аудиторської діяльності таких суб’єктів у поточному році.

  8. Суб’єкти аудиторської діяльності, які були включені до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм у поточному році (наприклад, у 2008 році), а також суб’єкти аудиторської діяльності, що не виконували завдання з аудиту за даними звітів за формою № 1-аудит за попередній рік, будуть включені до Плану зовнішніх перевірок у наступних роках. При цьому першочерговість їх включення до переліку від регіону буде визначатися на підставі рейтингу за інтегруючим коефіцієнтом, розрахованим за результатами виконання інших завдань і надання інших послуг аналогічно до п.6 цих Критеріїв.

  9. Після затвердження АПУ Плану зовнішніх перевірок на наступний рік цей документ оприлюднюється в офіційному виданні АПУ – журналі «Аудитор України» та розміщується на веб-сайті АПУ до 31 грудня поточного року. Після офіційного оприлюднення Плану зовнішніх перевірок Комітет з контролю за аудиторською діяльністю АПУ деталізує цей план у квартальні плани зовнішніх перевірок з урахуванням оптимального використання наявних ресурсів АПУ для проведення таких перевірок і термінів проведення зовнішніх перевірок, погоджених з кожним суб’єктом аудиторської діяльності, що включений до Плану зовнішніх перевірок. Погодження термінів проведення зовнішніх перевірок повинно бути здійснено до 20 січня наступного року. В разі непогодження окремим суб’єктом аудиторської діяльності цих термінів у зазначений строк Комітет з контролю самостійно планує проведення зовнішніх перевірок цих суб’єктів. Квартальні плани зовнішніх перевірок затверджуються Головою АПУ до 31 січня наступного року та є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами зовнішніх перевірок.

  10. У разі розроблення та затвердження АПУ Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, ці Критерії будуть включені до нього окремим розділом.Скачать 33.65 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты