Домой

Звітність з в І т
Скачать 182.51 Kb.
НазваниеЗвітність з в І т
Дата24.03.2013
Размер182.51 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Назва показників
Завдання з надання впевненості, всього
Супутні послуги, всього
Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього
Назва показників
Назва показників
Назва показників
V. Кількість працівників
Усього, осіб
Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи
Кількість працівників, які працюють за сумісництвом
VІ. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб’єктами аудиторської діяльності
Назва показників
Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)
Назва показників
Кількість негативних висновків
Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511-513 та 521-523)
Дата закінчення трудових відносин
Примітка 3. Перелік № сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601-603)
Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524,
...
Полное содержание
Подобные работы:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

28 січня 2010 року № 210/12


Звітність

З В І Т


аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги

за __________ рік


Подають:

Терміни подання

Форма № 1 – аудит

Суб`єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці

- до Аудиторської палати України через Уповноваженого представнику АПУ у відповідному регіоні


Не пізніше

15 березня року, наступного за звітним

(Річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

28 січня 2010 р. № 210/12

за погодженням з Держкомстатом

Респондент:

Найменування/Ім'я суб`єкта аудиторської діяльності: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/Місце проживання (юридична адреса): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


телефон (____)_____________________ e-mail ____________________ веб-адреса (за наявності)_______________________


Ідентифікаційний код/номер
Вид економічної діяльності за КВЕД
Номер свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
І. Основні показники діяльності


^ Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Надано послуг

100^ Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

110обов`язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 1)

111ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 1)

112огляд історичної фінансової інформації

113завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

114З рядків 111-114 виконано співвиконавцями - суб’єктами аудиторської діяльності

119^ Супутні послуги, всього,

в тому числі:

120завдання з виконання погоджених процедур

121завдання з підготовки фінансової інформації

122Інші професійні послуги, всього,

в тому числі:

130ведення бухгалтерського обліку

131відновлення бухгалтерського обліку

132консультаційні послуги, всього

133З рядка 133 консультування з питань оподаткування

133.1представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

134інші види аудиторських послуг

135^ Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього,

в тому числі:

1401

2

3

4

проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів

141здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

142з рядків 120, 130, 140 виконано співвиконавцями – суб’єктами господарювання

190
ІІ. Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб’єктів господарювання


^ Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

200державні підприємства

211комунальні підприємства

212інші види підприємств

213публічні (відкриті) акціонерні товариства

221приватні (закриті) акціонерні товариства

222товариства з обмеженою відповідальністю

223інші види господарських товариств

224об’єднання підприємств (юридичних осіб)

230об’єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

240Інші організаційно – правові форми

250
ІІІ. Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання


^ Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

300сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво

310добувна промисловість, переробна промисловість

320виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

330будівництво

340торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів

350діяльність транспорту та зв’язку

360фінансова діяльність

370З рядка 370 фінансове посередництво

371З рядка 370 страхування

372З рядка 370 грошове посередництво (банків)

373інші види економічної діяльності

380

ІV. Статутний капітал аудиторської фірми


^ Назва показників

Код рядка

Частка, %

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

Статутний капітал

400

X
Частка аудиторів у статутному капіталі

410
X


^ V. Кількість працівників


Назва показників

Код рядка

^ Усього, осіб

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

Кількість працівників (рядки 510+520)

500^ Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи

510з рядка 510 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

511аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

512аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

513з рядків 511-513 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

514з рядка 510 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

515з рядка 515 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

516^ Кількість працівників, які працюють за сумісництвом

520з рядка 520 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

521аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

522аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

523з рядків 521-523 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

524з рядка 520 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

525з рядка 525 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

526

^ VІ. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб’єктами аудиторської діяльності


^ Назва показників

Код рядка

Усього, осіб, залучених протягом року

1

2

3

Кількість виконавців цивільно-правових договорів

600
з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікатиаудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

601
аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

602
аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

603
з рядків 601-603 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

604
з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

605
з рядка 605 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

606


^ Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)


^ Назва показників


Всього висновків

Кількість безумовно-позитивних висновків

Кількість умовно-позитивних висновків

^ Кількість негативних висновків

Кількість відмов від висловлення думки

Обов`язковий аудит фінансової звітності
Ініціативний аудит фінансової звітності

^ Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511-513 та 521-523)


п/п

сертифіката

Дата початку трудових відносин

^ Дата закінчення трудових відносин

Відпрацьовано за рік годин

аудитора

аудитора банків

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

^ Примітка 3. Перелік № сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601-603)


п/п

сертифіката

аудитора

аудитора банків^ Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606)


п/п

Рядок звіту, до якого відноситься примітка

Найменування сертифікату

^ Серія та номер сертифікату

Дата видачі сертифікату

Керівник аудиторської фірми

(аудитор – підприємець) _____________________ __________________

(підпис) (ПІБ)


Виконавець _______________________ __________________

(підпис) (ПІБ)

«______» _______________ 20___ р.

Скачать 182.51 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты