Домой

1. Історія держави І права зарубіжних країн вивчає
Скачать 302.85 Kb.
Название1. Історія держави І права зарубіжних країн вивчає
Дата23.03.2013
Размер302.85 Kb.
ТипДокументы
Содержание
4. Методами називають
5. Назвіть представників соціологічної школи права
7. До найвидатніших правителів-реформаторів Вавилону належали
9. Які особливості правового характеру жерців у Стародавньому Вавилоні?
10. Правовий статус вавилонського раба характеризувало
11. Із яких джерел ми дізнаємося про історію Стародавнього Єгипту?
12. Яка з назв позначає період розвитку Стародавнього Єгипту?
13. Хто є засновником науки єгиптології?
15. Що виступає джерелами права Стародавнього Єгипту?
16. За формою правління Стародавній Єгипет був
17. Визначіть правильний період в історії розвитку Стародавньої Індії
18. Племенами - завойовниками Індії були
20. Яку староіндійську державу Ви можете назвати
22. Судочинство у Стародавній Індії здійснювали
24. Монопольне право тлумачити закони і давати поради представникам інших варн в індійському суспільстві мала варна
25. Виберіть вірне твердження Раджа
26. Що являють собою закони Ману?
27. Як називали стародавні китайці свою державу?
29. У якому з старокитайських царств Шан Ян провів свої реформи?
31. Цар в Китаї називався
...
Полное содержание
Подобные работы:

Модуль 1


1. Історія держави і права зарубіжних країн вивчає:

- суспільно-політичний розвиток країн світу;

- правові системи зарубіжних країн;

- процеси становлення, розвитку, занепаду чи загибелі держав та систем права;

- динаміку виникнення та розвитку провідних світових держав у відповідні епохи.


2. Історія держави і права зарубіжних країн має тісний зв’язок з:

- політекономією;

- соціологією;

- теорією держави і права;

- конституційним правом.


3. Які з перерахованих методів необхідно віднести до загальнонаукових:

- метод діалектики;

- історичний;

- логічний;

- порівняльний.


^ 4. Методами називають:

- процеси виникнення, розвитку та занепаду різних типів держави і права;

- закономірності виникнення і розвитку держави і права;

- сукупність способів пізнання і прийомів дослідження.


^ 5. Назвіть представників соціологічної школи права:

-Г. Пухта;

-О. Холмс;

-Г. Спенсер.


6. До соціальної групи невільників Стародавнього Вавилону належали:

- тамкари;

- авілуми;

- вардуми;

- мушкенуми.


^ 7. До найвидатніших правителів-реформаторів Вавилону належали:

- Дарій 1;

- Джокер;

- Урукагіна;

- Шан Ян.


8. Доповніть твердження : „Найвищим державним сановником у Стародавньому Вавилоні був...”

- лугаль;

- ну банда;

- джаті;

- енсі.


^ 9. Які особливості правового характеру жерців у Стародавньому Вавилоні?

- вони брали активну участь в управлінні державою;

- вони сплачували податки;

- вони не могли займатися природними науками;

- до них застосовувались найважчі види кримінальних покарань.


^ 10. Правовий статус вавилонського раба характеризувало:

- можливість мати сім`ю ;

- спроможність укладати цивільні угоди;

- можливість мати у власності майно;

- неможливість застосування до раба фізичних покарань.

^ 11. Із яких джерел ми дізнаємося про історію Стародавнього Єгипту?

- з “Авести”;

- з „Книги мертвих”;

- з „Палермського каменя”;

- з „Рамаяни”.


^ 12. Яка з назв позначає період розвитку Стародавнього Єгипту?

- Епоха архаїки;

- Східна Хань;

- Імперія Маур`їв;

- Пізнє царство.


^ 13. Хто є засновником науки єгиптології?

- Ж. Р. Шампольйон;

- Е. С. Морзе;

- К. Біттель;

- Ю. Г. Андерсон.


14. Кому з перелічених богів поклонялися єгиптяни?

- Адоніс;

- Шамаш;

- Мардук;

- Амон.


^ 15. Що виступає джерелами права Стародавнього Єгипту?

- Закони Хаммурапі;

- кодифікація Боккора;

- Закони Ману;

- Книга законів царства Вей.


^ 16. За формою правління Стародавній Єгипет був:

- рабовласницькою теократичною монархією;

- рабовласницькою олігархічною республікою;

- брахманською монархією;

- охлократичною деспотією.


^ 17. Визначіть правильний період в історії розвитку Стародавньої Індії:

- Середнє Царство;

- Західне Чжоу;

- Хараппський період;

- Аркадське царство.


^ 18. Племенами - завойовниками Індії були:

- хетти;

- арії;

- лівійці;

- амореї.


19. До суспільних верств Індії відносяться:

- авілуми;

- лужень;

- сейко;

- кшатрії.


^ 20. Яку староіндійську державу Ви можете назвати:

- Магатка;

- Нубія;

- Лідійське царство;

- Фригійське царство.

21. Визначіть, які з перелічених джерел права староіндійські

- Закони Хаммурапі;

- «Книга законів царства Вей»;

- Артхашастра;

- «Закон 12 таблиць».


^ 22. Судочинство у Стародавній Індії здійснювали:

- царські та общинні суди;

- сільські та міські суди;

- колегії суддів;

- магістерські та ратушні суди.


23. Ініціатором порушення судової справи у Стародавньому Вавилоні були:

- державні органи;

- родичі потерпілого;

- сільська община;

- органи місцевої адміністрації.


^ 24. Монопольне право тлумачити закони і давати поради представникам інших варн в індійському суспільстві мала варна:

- брахманів;

- кшатріїв;

- вайшіїв;

- шудр.


^ 25. Виберіть вірне твердження Раджа

- був деспотом;

- обожнювався;

- вважався власником всієї землі;

- відносився до варни брахманів.


^ 26. Що являють собою закони Ману?

- релігійні накази брахманів;

- норми організації державної влади і взаємовідносин громадян;

- норми цивільного і кримінального права;

- норми сімейного і спадкового права.


^ 27. Як називали стародавні китайці свою державу?

- Країною Вранішнього Сонця;

- Піднебесна;

- Кемет;

- Бхарат.


28. Хто із старокитайських державних діячів створив державу Західне Чжоу?

- Цінь Шіхуан;

- Ван Ман;

- Шан Ян;

- У-ван.


^ 29. У якому з старокитайських царств Шан Ян провів свої реформи?

- Цінь;

- Янь;

- Хань;

- Чжао.


30. Реформа Шан Яна у 4 ст. до н.е.

- зміцнювала кругову поруку селян;

- забороняла продаж землі;

- намагалася зруйнувати громадське землеволодіння;

- звільнила рабів.

^ 31. Цар в Китаї називався :

- сян;

- Ван;

- цзи;


32. Найрозвинутішою частиною старокитайської системи права було:

- шлюбно-сімейне право;

- договірне право;

- майнове право;

- кримінальне право.


^ 33. За державний злочин у Китаї разом із злочинцем каралися на смерть родичі:

- по лінії батька;

- по лінії матері;

- по лінії дружини;

- всі.


^ 34. Яка з перелічених суспільних верств є складовою суспільного ладу Стародавнього Китаю?

- брахмани;

- авілуми;

- лужень;

- кшатрії.


^ 35. Хто з старокитайських правителів відкрив перший китайський «університет»?

- Лю Бан;

- У Ді;

- Ван Ман;

- Цінь Шіхуан.


36. Як називалися перші форми державності у Стародавній Греції?

- номи;

- різноплемінний союз;

- міста-поліси;

- родоплемінний союз.


^ 37. До кого в Афінській державі застосовували остракізм?

- до кримінальних злочинів;

- до зрадників держави;

- до неплатоспроможних громадян;

- до громадян, які становили безпеку для демократичного устрою держави.


^ 38. Яку державну посаду займав мудрець Солон?

- полемарх;

- архонт;

- стратег;

- державний скарбник.


39. Назвіть збірник права Афінської держави, укладений для розрядки напруги між аристократією і демосом.

- Закони Ману;

- Закони Драконта;

- Закони Лікурга;

- Закони Хаммурапі.


^ 40. Який з перелічених органів влади був створений Клісфеном?

- Рада-500;

- Рада старійшин;

- ареопаг;

- геліея.

41. Яка з перелічених суспільних верств відповідає суспільному ладу Афінської держави?

- вердуми;

- ілоти;

- періеки;

- метеки.


^ 42. Накладання амімії означало:

- вигнання за межі держави;

- надання волі рабу;

- позбавлення громадянства;

- перетворення вільної особи на раба.


^ 43. Виконання літургій передбачало:

- обов’язкову участь особи в роботі Народних зборів;

- присутність при розгляді судових справ;

- участь в Олімпійських іграх;

- здійснення пожертв на суспільні справи.


^ 44. Яку з перелічених дій могли самостійно здійснювати метки?

- займатися торгівлею;

- купувати землю;

- брати участь у народних зборах;

- займати державні посади.


^ 45. Які з перелічених категорій афінян могли брати участь у Народних зборах?

- жінки від 18 років;

- чоловіки-громадяни від 20 років;

- метекі;

- вільновідпущеники.


^ 46. Спарта за політичним устроєм була:

- демократичною республікою;

- необмеженою монархією;

- аристократичною республікою;

- військовою деспотією.


^ 47. Клер Стародавньої Спарти це:

- військова одиниця;

- грошова одиниця;

- земельна ділянка;

- орган державної влади.


48. Хто був одним із найвизначніших законодавців Стародавньої Спарти?

- Клісфен;

- Лікург;

- Солон;

-Перикл.


^ 49. Як називався орган державної влади, що складався з 28 громадян не молодших за 60 років і 2 царів?

- апела;

- геліея;

- герусія;

- колегія ефорів.


^ 50. У компетенцію колегії ефорів входило:

- розподіл земельних ділянок;

- керівництво внутрішньою і зовнішньою політикою;

- прийняття законів;

- керівництво діяльності герусії та апели.

51. Крипті- це:

- ритуал жертвоприношення;

- спільні трапези;

- масове убивство ілотів;

- суд над кримінальними злочинцями.


^ 52. Яке плем’я було першим населенням Спарти?

- дорійці;

- ахеяни;

- гунни;

- латини.


53. Яке з перелічених племен підкорило в 11 ст. До н. е. Корінне населення Спарти?

- дорійці;

- галли;

- франки;

- вандали.


^ 54. Праці кого з істориків, мислителів є джерелом інформації про Стародавній Рим?

- Плутарх;

- Лікург;

- Гомер;

- Цицерон.


55. Яка з верств входила до суспільства давнього (додержавного) Риму?

- перегрини;

- колони;

- нобілі;

- квірити.


^ 56. Обмеженість статусу плебеїв у Стародавньому Римі полягає у:

- забороні обіймати військові посади;

- забороні займатися політичною діяльністю;

- забороні займатися торгівлею;

- все разом взяте.


^ 57. Встановлення республіканського ладу в Римі пов’язане з:

- реформами Сервія Тулія;

- поваленням влади рексів;

- запровадженням центуріатних коміцій;

- всі відповіді правильні.


^ 58. Хто з перелічених державних діячів був обраний на посаду по життєвого диктатора?

- Цезар;

- Сулла;

- Костянтин;

- Діоклетіан.


^ 59. Початок етапу домінанту датується:

- 305 р. н. е.;

- 284 р. н. е.;

- 27 р. до н. е.


60. В часи імперії місто Рим безпосередньо очолював:

- імператор;

- консул;

- претор;

- префект.

^ 61. Найдавнішим джерелом права Риму були:

- «Закони XII таблиць»;

- звичаї;

- право народів;

- закони.


62. Хто виступив першими суддями у Стародавньому Римі?

- жерці;

- претори;

- рекс;

- сенат.


63. Інтереси якої соціальної верстви реально відображали «Закони XII таблиць»?

- плебеїв;

- клієнтів;

- патриціїв;

- рабів.


^ 64. Яка власність іменувалася у римському праві квіритського?

- власність громадян Риму;

- власність чужинців;

- власність рабів;

- власність клієнтів.


^ 65. Право на користування чужою річчю за «Законами XII таблиць» називалося:

- едикт;

- манципація;

- сервітут;

- делікт.


66. Яка доля чекала за законом боржника, який не повернув борги декільком кредиторам?

- боржник робився рабом кредиторів;

- його продавали за Тибр;

- розрубували на частини;

- закидували камінням.


^ 67. Що римляни відносили до делікта?

- крадіжка худоби;

- вбивство громадянина;

- державна зрада;

- порушення договору.


68. Громадянин, що купив річ без манципації, міг просити захисту своїх прав на цю річ

- в суді;

- у претора;

- у народних зборів;

- в сенаті.


Модуль 2


^ 1. Коли виник термін феодалізм?

- у V ст. н.е.;

- у ст. н.е.;

- перед Англійською буржуазною революцією;

- перед Французькою буржуазною революцією


^ 2. До основних рис феодального права слід віднести:

- казуїстичність

- партикуляризм;

- правовий формалізм;

- синкретизм

3. Формування епохи феодалізму припадає на:

- V – VI ст. ст. ;

- VI – VIII ст. ст.;

- X – IX ст. ст. ;

- IV – VIII ст. ст.


^ 4. Які прошарки населення могли входити до рицарства:

- селяни;

- світські феодали;

- духовенство;

- жителі міст


5. Які події призвели до занепаду феодалізму?

- феодальна роздробленість;

- реформація;

- поява підприємницької діяльності капіталістичного типу;

- буржуазні революції XVII – XVIII ст.


^ 6. Феодальна власність на землю мала:

- колективний характер;

- ієрархічний характер;

- общинний характер;

- корпоративний характер


^ 7. Бенефіціальна реформа – це ?

- військова реформа;

- аграрна реформа;

- церковна реформа;

- реформа судочинства


8. Ініціатором проведення бенефіціальної реформи був:

- Хлодвіг I

- Карл Великий;

- Карл Мартелл;

- Дагоберт I


^ 9. Хто з фракських правителів, будучи неграмотним, заохочував розвиток освіти, науки, словесності?

- Карл Великий;

- Карл Мартелл;

- Піпін Короткий

- Хлодвіг I


^ 10. Капітулярії – це :

- звичаї

- франські конституції

- акти майордомів

- постанови королів законодавчого характеру


11. Що розуміла «Салічна правда» під злочином:

- порушення королівського миру

- заподіяння шкоди особі

- знищення або пошкодження майна

- усе разом узяте


^ 12. Найвищим вергельдом у Франкському королівстві захищалися:

- духовенство

- військова еліта (антрустіони)

- римська знать

- вільні общинники

^ 13. Найбільш розповсюдженими покараннями за злочини у «Салічній правді» були:

- тілесні покарання

- смертна кара

- грошові штрафи

- оголошення поза законом


^ 14. Характерними рисами судового процесу у франків були:

- застосування тортур

- застосування ордалій

- закритий характер судового засідання

- змагальний характер судового процесу


15. Домен – це :

- джерело французького феодального права

- вищий станово-представницький орган Франції

- воєнно-релігійна експедиція на Близький Схід

- землеволодіння короля


^ 16. Коли були скликані перші в історії Франції Генеральні Штати:

- 1297 р.

- 1302 р.

- 1357 р.

- 1356 р.


17. Які з перерахованих прерогатив можна віднести до сфери повноважень Генеральних штатів:

- питання фінансового управління

- обрання короля

- затвердження загальнодержавних податків

- затвердження найвищих посадових осіб держави


^ 18. Коли було прийнято «Великий березневий ордонанс»:

- 1297 р.

- 1302 р.

- 1356 р.

- 1357 р.


19. «Великий березневий ордонанс» вперше проголосив:

- недоторканість депутатів

- недоторканість особи короля

- недоторканість королівського уряду

- недоторканість чиновникі


^ 20. За якого монарха кардинал Рішельє здійснював свою реформаторську діяльність:

- Людовік IX Святий

- Людовік XIII Справедливий

- Філіпп II Август

- Філіпп IV Красивий


^ 21. Які соціальні верстви феодальних держав були зацікавлені у становленні абсолютизму:

- молода буржуазія

- рицарі

- великі феодальні магнати

- міщани


^ 22. Ознаками французького класичного абсолютизму є:

- поділ населення на нерівноправні за своїм статусом групи

- поява королівського законодавства в країні

- повне підпорядкування церкви світській владі

- збереження станово-представницьких установ

^ 23. Якому державному діячеві Німеччини за Верденським договором були передані землі, на яких було утворено феодальну Німеччину:

- Оттону I

- Фрідріху II Великому

- Карлу IV

- Людовіку Німецькому


^ 24. Священна Римська імперія німецької нації була утворена в:

- 843 р.

- 962 р.

- 970 р.

- 1356 р.


25. Хто стояв на чолі Священної Римської імперії німецької нації?

- Папа Римський

- імператор Німеччини

- курфюрсти

- спільно Папа Римський та імператор Німеччини


^ 26. Яким імператором було видано «Золоту Буллу» :

- Оттоном I

- Карлом V Габсбургом

- Карлом IV

- Фрідріхом II Великим


27. Вкажіть який з перелічених документів відображав політико-правові погляди основоположника Реформації Мартіна Лютера:

- 12 статей

- 95 тез

- Статейне письмо

- Версальський трактат


^ 28. Який період історії Англії називають англосаксонським:

- період абсолютизму

- період створення англійського парламенту

- період вторгнення на Британський архіпелаг різноманітних племен

- період війни Червоної та Білої троянд


^ 29. Вищою державною установою в англосаксонський період в Англії був:

- парламент

- народні збори

- вітенагемон

- таємна рада


^ 30. В якому році Вільгельм Нормандський став королем Англії:

- 980 р.

- 1123 р.

- 1266 р.

- 1066 р.


31. За правління якого англійського монарха була прийнята «Велика Хартія вольностей»?

- Іоанна Безземельного

- Едуарда IV

- Генріха II

- Едуарда I


^ 32. Чиї права захищала «Велика Хартія вольностей»?

- феодалів

- міщан

- церкви

- селян

33. «Велика Хартія вольностей» 1215 р.:

- гарантувала недоторканість членів англійського парламенту

- затверджувала порядок вибору короля

- визначала правове становище особи, що знаходилася під арештом

- обмежувала королівську владу


^ 34. Для чого сплачувалися «щитові гроші»?

- це податок, яким обкладалися іноземні покупці в Англії

- це податок на церкву

- це воєнний податок

- податок з селян


^ 35. Хто в Англії встановлював розміри податків?

- монарх

- парламент

- Зоряна палата

- канцлер королівської Ради


36. Зоряна палата – це:

- представницький орган

- законодавчий орган

- органи виконавчої влади

- вища судова установа


^ 37. До джерел французького феодального права відносяться:

- прецеденти

- кутюми

- «Велика Хартія вільностей»

- «Салічна правда»


^ 38. У якому столітті були створені «Кутюми Бовезі»?

- XII ст.

- XIII ст.

- XIV ст.

- XV ст.


39. «Акт про відправлення правосуддя» 1539 р. у Франції закріпив:

- інквізиційний процес

- судовий процес ведеться латинською і французькою мовами

- кримінальна справа порушується тільки за скаргою потерпілого

- суддя, який допустив помилку у судочинстві не несе за це ніякої відповідальності


^ 40. Яке з перелічених джерел права відноситься до німецького феодального права:

- «Кутюми Бовезі»

- «Саксонське зерцало »

- «Салічна правда»

- «Велика Хартія вільностей»


^ 41. Хто вважається укладачем «Саксонське зерцала»?

- Філіпп де Бомануар

- Іоанн Безземельний

- Ейхе фон Ренков

- укладач невідомий


^ 42. Норми якого права розглядала «Кароліна»?

- цивільного

- трудового

- канонічного

- кримінального

43. Судочинство за «Кароліною» було:

- таємним, письмовим

- таємним, усним

- публічним, письмовим

- публічним, усним


^ 44. Поділ права на земське, міське, канонічне стало традиційним у:

- Німеччині

- Франції

- Англії

- усіх країнах


45. Яке з перелічених джерел права відноситься до англійсько-феодального права:

- «Кутюми Бовезі»

- «Сексонське зерцало»

- «Салічна правда»

- «Велика Хартія вільностей»


^ 46. Джерелами права Англії доби абсолютизму були:

- збірники звичаєвого права

- судовий прецедент

- статутне право

- усе разом


^ 47. «Криваве законодавство» Англії являло собою:

- законодавчі акти репресивного характеру, спрямовані проти учасників селянських повстань

- репресивні закони проти піратів

- закони спрямовані проти бродяг та жебраків

- кодекс законів проти повсталих колоній


^ 48. «Право справедливості» як джерело права Англії доби абсолютизму виникло із:

- одноосібного вирішення судових справ королем

- судового прецеденту

- «загального права»

- практики діяльності роз’їзних королівських суддів


^ 49. Засновником Ісламу є:

- Омар

- Осман

- Алі

- Мухаммед


50. Яка з перерахованих держав була об’єктом експансії Арабського Халіфату:

- держава франків

- Іспанія

- Британія

- Візантійська імперія


^ 51. Основним джерелом мусульманського права виступає:

- купоми

- ордонанси

- сунна

- «Салічна правда»


52. Істинні мусульмани були зобов’язані були сплачувати одну сорокову частку доходів від нерухомості на:

- підтримку бідних верств населення

- будівництво мечетей та інших культових споруд

- озброєння армії

- утримання почесної охорони Халіфа

^ 53. Права і привілеї представників панівного класу Арабської держави:

- не регламентувалися мусульманським правом

- детально регламентувалися нормами права держави

- залежали від ступеня наближеності до Мухаммеда

- визначалися родовитістю походження феодала


^ 54. Центральними органами державного управління Арабського Халіфату були:

- канцелярії еміра

- дивани

- колегії шейхів

- міністеріали


^ 55. Розпад Арабського Халіфату на окремі держави мав своїм наслідком те, що Халіф:

- вважався номінальним головою держави

- став лише духовним головою мусульман

- зосередив найвищі судові функції

- був координатором дій місцевих правителів


^ 56. Судові справи розглядалися:

- таємно, письмово

- таємно, усно

- публічно, письмово

- публічно, усно


57. До основних положень «Корану» слід віднести:

- казуїстичність

- партикуляризм

- правовий формалізм

- синкретизм


Модуль 3


^ 1. Яка з названих соціальних верств була най зацікавленішою у побудові безстанового суспільства:

- буржуазія

- селянство

- духовенство

- цехові ремісники


^ 2. Домінуючи правління буржуазної держави:

- деспотична монархія

- абсолютна монархія

- станово-представницька монархія

- конституційна монархія


^ 3. Який з перерахованих принципів буржуазного права до нього не належить:

- принцип індивідуалізму

- принцип незмінюваності суддів

- принцип законності

- принцип верховенства права


^ 4. Виникненню капіталізму в Англії передувало:

- урбанізація

- поширення нових суспільно-політичних ідей

- первинне нагромадження капіталу

- загальнонаціональна криза


^ 5. «Петиція про право» 1628 р. містила такі положення:

- проголошувала демократичні права і свободи

- забороняла розташовувати на постій загони королівської армії

- забороняла збір податків на користь казни

- забороняла арешти депутатів парламенту

^ 6. Якого англійського монарха в ході революції було публічно страчено?

- Карла I

- Карла II

- Якова II

- Вільгельма III Оранського


^ 7. До політичних партій періоду Англійської революції відносяться:

- лейбористи

- левеллери

- жирондисти

- якобінці


8. Олівер Кромвель був лідером:

- індепендентів

- пресвітеріан

- левеллерів

- діггерів


^ 9. Конституція О. Кромвеля мала назву:

- «Велика ремонстрація»

- «Петиція про право»

- «Білль про права»

- «Знаряддя управління»


^ 10. Англійський «Білль про права» (1689 р.) містив норми, які стосувалися:

- становища парламенту в системі державних органів

- захисту прав та інтересів англійських громадян

- надання англійським колоніям права на самоврядування

- порядку успадкування престолу


^ 11. Які з названих положень варто віднести до особливостей англійської буржуазної революції:

- союз буржуазії з «новим дворянством»

- консервативний характер революції

- незавершеність соціально-економічних і політичних перетворень

- все разом узяте


^ 12. Офіційно Англія отримала назву Великобританія:

- у січні 1649 р., після страти короля Карла

- 19 травня 1649 р., коли вона була проголошена республікою

- у 1801 р., коли була укладена унія з Ірландією

- у 1707 р., коли парламент узаконив союз із Шотландією


13. Перша група колоністів, яка складалася із англійських ……… прибула до Америки у:

- 1607 р.

- 1620 р.

- 1700 р.

- 1733 р.


^ 14. Представницький орган, спільний для всіх колоній, називався:

- Континентальний прогрес

- державна адміністрація

- суд адміралтейства

- союз губернаторів


^ 15. У квітні 1775 р. розпочалася війна за незалежність колоній, яка велася між:

- Францією та північноамериканськими колоніями

- Голландією та північноамериканськими колоніями

- Англією і Францією

- Англією та північноамериканськими колоніями

^ 16. Значення війни за незалежність у державотворчому процесі США полягало в тому, що вона:

- знищила рабовласництво як пережиток минулої епохи

- призвела до утворення федеральної держави

- поширила на США англосаксонську систему права

- надала жителям колоній громадських прав


^ 17. Першим американським президентом було обрано:

- Т. Джефферсона

- Дж. Монро

- Дж. Вашингтона

- Дж. Адамса


18. Американська революція переслідувала:

- національно-визвольну мету

- знищення привілеїв аристократії

- знищення привілеїв духовенства

- усе разом взяте


^ 19. Декларація незалежності США проголошувала:

- рівноправність всіх вільних жителів колоній

- надання штатам державного суверенітету

- право пригнобленого народу на повстання

- усі перераховані положення правильні


^ 20. Конвент схвалив конституцію США:

- 25 травня 1787 р.

- 17 вересня 1787 р.

- 4 березня 1789 р.

- 15 квітня 1790 р.


21. Вкажіть положення які не відповідають Конституції США:

- законодавча влада належить двопалатному конгресу

- виконавчу владу Конституція вручила президенту

- судова влада належить Верховному суду і місцевим федеральним судам

- Конституція проголосила США парламентською республікою


^ 22. Історично склалося так, що у США становилася форма правління у владі:

- конституційної монархії

- дуалістичної монархії

- президентської республіки

- парламентської республіки


^ 23. Громадянська війна розпочалася у:

- листопаді 1860 р.

- січні 1861 р.

- квітні 1861 р.

- травні 1865 р.


24. До правових наслідків громадянської війни в США слід віднести:

- розорення багатьох штатів, жертви серед мирного населення

- збереження США як федеративної держави

- надання штатам права вільного виходу зі складу федерації

- розширення території США


^ 25. Рішенням Верховного Суду у 1868 р.:

- було скасоване право штатів на вихід зі складу держави

- обмежені виборчі права негрів

- заборонені шлюби між білими і чорними

- було скасоване рабство

^ 26. «Білль про права» закріпив:

- суд присяжних

- принцип презумпції невинуватості

- принцип недоторканості житла

- право громадян держави носити зброю


^ 27. Кого з мислителів відносять до ідеологів французького просвітництва?

- І. Кант

- Д. Дідро

- Т. Пейн

- Дж. Адам


28. Які з перелічених вимог не стали просвітницькими:

- ліквідація кріпатства

- ліквідація привілеїв духовенства

- конфіскація церковних земель

- поділ влади


^ 29. Як називався передреволюційний парламент Франції?

- Генеральні штати

- Національні збори

- Народні збори

- Національний Конвент


^ 30. Велика Французька революція розпочалася:

- 5 травня 1789 р.

- 17 червня 1789 р.

- 14 липня 1789 р.

- 26 серпня 1789 р.


31. Французьким монархом періоду Великої Французької революції був:

- Людовік XIII

- Людовік XIV

- Людовік XVI

- Людовік XVIII


^ 32. З наведених положень вкажіть на ті, які належать до «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р.:

- скасовувалися станові привілеї

- проголошувався принцип національного верховенства

- проголошувалися громадянські права і свободи

- всі положення вірні


^ 33. Перша Конституція Франції 1791 р.:

- проголосила Францію буржуазною республікою

- передала виконавчу владу прем’єр-міністру

- закріпила в державі режим конституційної монархії

- становила загальне виробниче право для чоловіків


34. Прихід до влади ………… у серпні 1792 р. мав такі державно-правові наслідки:

- Франція вперше проголошувалася республікою

- встановлювала цензове виробниче право для чоловіків

- прийнятий аграрний закон, який скасовував викуп селянами землі

- всі викладені положення


^ 35. Які з названих структур можна віднести до механізму якобінської диктатури:

- Національна рада, в руках якої зосереджувалася вся революційна влада

- Комітет державної безпеки як орган боротьби з контрреволюцією

- Національний конвент, який зосередив законодавчі повноваження та виконавчу владу

- міжнародний революційний трибунал

^ 36. Укажіть, яке з наведених положень є правильним:

- Конституція 1793 р. діяла короткий термін, оскільки невдовзі стався державний переворот, що призвів до падіння якобінської диктатури

- у Конституції 1793 р. монархічна форма правління була прикрита режимом якобінської диктатури

- третя Конституція Франції реставрувала в державі монархічну форму правління

- внаслідок контрреволюційного заколоту 27 липня 1794 р. була повалена якобінська диктатура


^ 37. Головою Комітету громадського порятунку був:

- Ж. – П. Марат

- М. Робесп’єр

- Ж. Дантон

- Наполеон I


38. Режим консульства у Франції встановив такий механізм державного правління:

- законодавча влада належала трьом консулатам

- лише підпис трьох консулів надавав законопроекту силу закону

- передбачався розподіл законодавчої влади між різними установами

- законодавча влада належала Наполеону I


^ 39. Уряд Директорії був повалений у:

- 1794 р.

-1798 р.

- 1799 р.

- 1800 р.


40. Наполеон I був проголошений імператором:

- за результатами плебісумту

- за результатами виборів

- власним наказом

- постановою сенату


^ 41. За Хартією 1814 р. Франці проголошувалася:

- абсолютною монархією

- конституційною монархією

- станово-представницькою

- буржуазно-демократичною республікою


^ 42. Які з положень відповідають Хартії Людовіка XVIII ?

- старому дворянству повертаються всі титули

- католицизм оголошується державною релігією

- законодавчі повноваження здійснює тільки палата депутатів

- виконавча влада належить тільки королю


^ 43. В результаті Липневої революції 1830 р. королем Франції став:

- Наполеон III

- Людовік XVI

- Луї Філін оранський

- Карл X


44. Коли була проголошена Друга республіка у Франції:

- 1814 р.

- 1830 р.

- 1848 р.

- 1870 р.


^ 45. 2 грудня 1852 р. відбулася така подія:

- Наполеон III проголошений імператором

- Наполеон III потрапив у полон до Пруської армії

- прийнята конституція III республіки

- встановлена Липнева монархія

^ 46. Причиною падіння Другої імперії у Франції була:

- ліквідація інституту імператора

- поразка у франко-прусській війні 1870 р.

- масові соціальні виступи

- прийняття конституції, яка базується на республіканській формі правління


^ 47. Коли був встановлений режим Третьої республіки:

- 4 вересня 1870 р.

- 18 березня 1871 р. в день проголошення Паризької комуни

- 28 вересня 1871 р. в день повалення Паризької комуни

- у 1875 р., в результаті прийняття конституційних законів


^ 48. Президентом Третьої республіки у кінці серпня 1871 р. був проголошений:

- Л. Є. Варле

- А. Тьєр

- Р. Пуанкаре

- М. Е. Мак-Магон


49. Коли було прийнято існування Священної римської імперії німецької нації?

- у 1800 р.

- у 1805 р.

- у1806 р.

- у18014 р.


^ 50. Коли було утворено Німецький Союз?

- у 1800 р.

- у 1805 р.

- у 1806 р.

- у 1814 р.


51. Після створення німецького союзу держав найвищим органом об’єднання німецьких держав став:

- союзний сейм (бундесрат)

- союзна рада

- бундестаг

- рейхстаг


^ 52. Конституція Пруссії 1850 р. була прийнята:

- рейхстагом

- Національними зборами

- Установчими зборами

- референдумом


53. У якому році було утворено Австро-Угорщину?

- у 1815 р.

- у 1848 р.

- у1866 р.

- у 1867 р.


^ 54. Австрійський парламент називався:

- сейм

- ландтаг

- рейхсрат

- бундесрат


55. Угорський парламент називався:

- сейм

- ландтаг

- рейхсрат

- бундесрат

^ 56. Німеччина стала називатися імперією з:

- 18 серпня 1866 р.-1 січня 1871 р.

- 16 квітня 1871 р.

- 1 січня 1872 р.


57. За формою державного устрою Німеччина стала:

- унітарною державою

- федерацією

- конфедерацією

- імперією


^ 58. За формою державного правління Німеччина стала:

- конституційною монархією

- дуалістичною монархією

- абсолютною монархією

- республікою


^ 59. Главою уряду Німецької імперії призначався:

- імператор

- найзер

- каканулер

- президент


60. Рейхстагом називалася:

- союзна рада

- кабінет міністрів

- вищий судовий орган

- палата депутатів


^ 61. Конституція Німецької імперії 1871 р. стала відображена компромісу і міцного союзу між:

- імператором і кануулером

- феодально-юнкерськими землевласниками і торговельно-промисловою буржуазією

- союзною радою і рейхстагом

- між суб’єктами федерації


^ 62. На яких основоположних принципах відбувалося становлення буржуазного права?

- єдності закону

- юридичної рівності

- законності

- усі вказані відповіді вірні


^ 63. Укажіть, яке з наведених положень вірне:

- англосаксонські правові системи чітко розмежовують право матеріальне і процесуальне

- головним джерелом континентальної системи права виступає закон

- у державах континентальної системи права закон і право не є тотожними

- усі положення вірні


^ 64. Джерелами Цивільного кодексу Франції 1804 р. були:

- революційне законодавство

- кутюми

- юридична доктрина післяреволюційного часу

- усе разом узяте


^ 65. До консервативно-реакційних характеристик Кримінального кодексу Франції 1810 р. слід віднести:

- відновлення такого виду покарання, як довічна каторга

- запровадження смертної кари з попереднім відрубуванням руки

- застосування депортації в колонії

- усе разом узяте


Модуль 4


^ 1. Яке з положень не належить до Малої конституції Польщі:

- законодавча влада в країні належить Сейму;

- начальник держави керує міжнародною політикою плюс виконавчою гілкою влади;

- конституція гарантує свободу слова, друку, зборів;

- начальник держави і уряду відповідальні перед Сеймом?


^ 2. Яке з положень характеризує Конституцію Польші 1921 р.:

- закони приймаються і затверджуються Сеймом;

- виконавча влада належить Президентові та уряду;

- заступником Президента був Голова Сейму;

- Президент не ніс ніякої юридичної відповідальності за свої дії?


^ 3. У зовнішній політиці Ю. Пілсудський орієнтувався співпрацю з:

- Великобританією;

- США;

- СРСР;

- Францією.


4. Конституція Польщі 1935 р. Відрізнялася тим, що вона:

- ліквідовувала суди;

- передбачала охорону материнства і дитини;

- гарантувала рівність усіх перед законом;

- зосереджувала владу в руках Президента.


^ 5. Польща була окупована німецькими військами:

- у 1938 р.

- у 1939 р.

- у 1940 р.

- у 1941 р.


6. У вересні 1944 р.уряд Польщі провів реформу ,за якого:

- були обмежені функції парламенту;

- посилювалася роль Президента;

- були націоналізовані банки, транспорт , промисловість;

- введено 8- годинний робочий день.


^ 7. Профспілка «Солідарність» була заснована 17 серпня 1980 р.

- у Гданську;

- у Варшаві;

- у Кракові;

- у Любліні.


8. Який президент першим з країн світу визнав незалежність України і встановив з нею

дипломатичні відносини:

- В. Ярузельський;

- Ю. Підсудський;

- Л. Валенса;

- А. Кваснєвський.


^ 9. Польща вступила у НАТО за президентства А.Кваснєвського:

- у 1998 р.

- у 1999 р.

- у 2000 р.

- у 2001 р.


10. Яке положення не належить до Конституції Чехословаччини 1920 р.

- Чехословаччина - демократична держава;

- законодавча влада належить Національним зборам;

- главою держави був Президент;

- Президент обирався на 5 років.

^ 11. Реформаторське крило Комуністичної партії Чехословаччини очолив:

- А. Дубчек

- А. Новотний

- А. Свобода

- Г. Гусак.


12. Події у листопаді 1989 р.,що призвели до ліквідації комуністичного режиму у

Чехословаччині, одержали назву :

- трояндова революція

- помаранчева революція

- оксамитова революція

- ваш варіант.


^ 13. Розпад Чехословаччини на дві держави - Чехію та Словаччину відбувся:

- 10 грудня 1989 р.

- 28 грудня 1989 р.

- 1 січня 1993 р.

- 26 січня 1993 р.


^ 14. Першим президентом Чеської республіки був обраний:

- Г.Густав

- В.Гавел

- М.Якіш

- Л.Адамец.


15. З Королівства сербів, хорватів і словенців з’явилася Югославія:

- у 1918 р.

- у 1925 р.

- у 1927 р.

- у 1929 р.


16. Після звільнення Югославії від фашистів було проголошено:

- конституційну монархію

- дуалістичну монархію

- деспотичну монархію

- республіку.


17. Першими про свою незалежність заявили:

- Словенія і Хорватія

- Боснія та Герцеговина

- Словенія та Чорногорія

- Сербія і Хорватія.

Скачать 302.85 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты