Домой

Р І шенн явід 28. 12. 2011 №6/12-206 м. Слов’янськ Про Програму розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства «Трудовий архів» на 2012 рік Керуючись статтею 43 Закон
Скачать 41.45 Kb.
НазваниеР І шенн явід 28. 12. 2011 №6/12-206 м. Слов’янськ Про Програму розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства «Трудовий архів» на 2012 рік Керуючись статтею 43 Закон
Дата23.03.2013
Размер41.45 Kb.
ТипЗакон
Подобные работы:
У К Р А Ї Н А


С Л О В ‘Я Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

Д О Н Е Ц Ь К О Ї О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я
від 28.12.2011 № 6/12-206

м. Слов’янськ


Про Програму розвитку та фінансової

підтримки Комунального підприємства

«Трудовий архів» на 2012 рік


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, з метою поліпшення умов для гарантованого забезпечення зберігання інформації в архівних документах ліквідованих підприємств та виконання запитів соціально-правового характеру відповідно вимог діючого законодавства, враховуючи клопотання КП „Трудовий архів” від 13.12.2011 № 01-17/67, висновки постійних комісій районної ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів та з питань житлово-комунального господарства, Слов’янська районна рада, -


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства «Трудовий архів” на 2012 рік /далі – Програма/, що додається.


2. Директору Комунального підприємства «Трудовий архів» Трушу А.І. забезпечити виконання програми в повному обсязі .


3. Слов’янській районній державній адміністрації /Бєлоконов/, при формуванні районного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо внесення змін до нього передбачати кошти для виконання зазначених Програмою заходів, виходячи з можливостей районного бюджету.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства / Бондаренко/.


Голова районної ради (підпис) О.В. Бондаренко


Затверджено

рішенням сесії районної ради

від 28.12.2011 № 6/12-206


ПРОГРАМА

розвитку та фінансової підтримки

Комунального підприємства

«Трудовий архів»

на 2012 рік


1. Загальні положення

Комунальне підприємство «Трудовий архів» Слов’янської районної ради Донецької області засновано відповідно до рішення Слов’янської районної ради від 20.12.2002 № 24/5-108.

Основними видами діяльності підприємства є:

- тимчасове збері­гання документів, утворених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

- забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що розташовані на території району;

- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з архівним відділом райдержадміністрації підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду;

- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплекту­вання документів з особового складу, документів фінансово-госпо­дарської діяльності та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду та строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з Правилами роботи архівних підрозділів органів місцевого самоврядування, державної влади, підприємств, установ і організацій;

- організація користування документами у службових, наукових, со­ціально-правових та інших цілях, видача у встановленому архівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на збері­ганні, подання для розгляду та погодження експертної комісії (далі ЕК) архівного відділу районної державної адмініст­рації описів справ з особового складу підприємств, установ і організацій та актів про виділення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

- участь у заходах підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій.


2. Мета реалізації Програми.

Метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на поліпшення умов для гарантованого забезпечення зберігання інформації в архівних документах ліквідованих підприємств та поліпшення виконання запитів соціально - правового характеру.

3. Завдання Програми.

3.1. Збільшення обсягу надаваємих послуг.

3.2. Залучення до співробітництва підприємств різних форм власності.

3.3. Забезпечення умов для зберігання архівних документів.

3.4. Упорядкування документів підприємств району.

4. Джерела фінансування:

Фінансування Програми здійснюється за рахунок господарської діяльності Комунального підприємства «Трудовий архів» Слов’янської районної ради Донецької області та коштів загального фонду бюджету Слов’янського району.

Для здійснення вищезазначених завдань та забезпечення функціонування підприємства потреба на 2012 рік становить 80,00 тис.грн., в тому числі на оплату праці працівників – 80,00 тис.грн/ (з урахуванням нарахувань на заробітну плату, індексації заробітної плати).

5. Очікуваний результат.

Комунальне підприємство «Трудовий архів» зможе надавати повний спектр архівних послуг (від збереження до науково-технічної обробки та упорядкування документів), покращити умови зберігання вже накопичених документів та більш якісно надавати послуги соціально-правового характеру.

Скачать 41.45 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты