Домой

Аудиторська фірма|фірма-виготовлювач| бізнес – аудит
Скачать 115.93 Kb.
НазваниеАудиторська фірма|фірма-виготовлювач| бізнес – аудит
Дата18.03.2013
Размер115.93 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Пат «інкерманський кар'єр розрізних вапняків «інкерстром»
2. Основні відомості про акціонерне Товариство|товариство|
3. Аудиторська перевірка здійснювалася на підставі і відповідно до Законів і нормативних актів
4. Для проведення перевірки за період з|із| 01.01.2011р. по 31.12.2011р. були надані наступні|слідуючі| документи
6. Аудит організації бухгалтерського обліку та фінансової звітністі.|урахування|
Подобные работы:


АУДИТОРСЬКА ФІРМА|фірма-виготовлювач|

БІЗНЕС – АУДИТ


99011, м. Севастополь

вул. Гоголя, буд.|дім| 35б кв. 52

Сертифікат Аудиторської палати України р/р 26007255715001 в СФ КБ «ПриВАТбанк»

Сlaptoplaptopерії А № 003916 від 24 вересня 1999 року МФО 324935, ЕДРПОУ 30581397

тіл.: 55-55-90, факс 49-96-48

Вих. № 51 /2012

від «25 » квітня 2012 року|.


КОРИСТУВАЧАМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА

У НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

І ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ


Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності за 2011 рік (скорочений)

^ ПАТ «ІНКЕРМАНСЬКИЙ КАР'ЄР РОЗРІЗНИХ ВАПНЯКІВ «ІНКЕРСТРОМ»


1. Основні відомості про аудиторську фірму|фірма-виготовлювач| і умови договору.

1.1. Повне найменування відповідно до засновницьких документів: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Бізнес - Аудит».

1.2. Код ЕДРПОУ – 30581397.

1.3. Свідоцтво №002168 про державну реєстрацію в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, затвердженому рішенням Аудиторської Палати України №1 від 26.01.2001р. Дія свідоцтва продовжена до 04.11.2015р.

1.4. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний номер Свідоцтва - №877 від 06.10.2008р., строк дії Свідоцтва продовжений до 04.11.2015р.

1.5. Юридична адреса та місце знаходження: 99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, б.35б, кв. 52. Телефон: (0692) 55-55-90.

1.6. Керівник: Директор ПП «АФ «Бізнес – Аудит» Кулешова Ніна Василівна, сертифікат аудитора серії А №003916 от 24.09.1999р., дія сертифіката продовжена до 24.09.2013р.

1.7. Основні відомості об умовах договору:

 • Дата і номер договору на проведення аудиту: Договір №20/2012 від 05.03.2012р.

 • Дата початку проведення аудиту: 12.03.2012р.

 • Дата закінчення аудиту: 24.04.2012р. (перевірка проводилася з перервами).

 • Предмет договору: провести аудиторську перевірку бухгалтерської документації ПАТ «Інкерстром» з питання підтвердження даних фінансової звітності за 2011 рік.^ 2. Основні відомості про акціонерне Товариство|товариство|:

Закрите|зачиняти| акціонерне товариство «Інкерманській кар'єр пильних| вапняків «Інкерстром» (далі - ПАТ «Інкерстром» або Товариство|товариство|) було зареєстроване Севастопольською державною адміністрацією в м. Севастополі 03.03.1992р. реєстровий номер АТ – 12/1694, номер запису про включення|приєднання| до відомостей про юридичну особу в ЕГРПУ - № 1 075 1200 0000 00238.

З метою приведення діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI Товариство змінило найменування з Закритого акціонерного товариства «Інкерстром» на Публічне акціонерне товариство «Інкерстром». Зміна найменування Товариства полягає у зміні типу Товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство та не є реорганізацією Товариства, у тому числі не є його перетворенням. Статут публічного акціонерного товариства «Інкерстром» у нової редакції зареєстрований 28.04.2011р., номер запису 1 075 105 0007 000238 (Протокол загальних зборів акціонерів від 15.04.2011р.).

п/п

Найменування

Відомості

1

Товариство

Публічне акціонерне товариство «Інкерстром»

2

ЄДРПОУ

02030057

3

Організаційно – правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство


4

Номер запису в ЄДРПОУ

№ 1 075 120 0000 000238,

5

Орган, що здійснює реєстрацію юридичної особі

Державний реєстратор Балаклавської районної

державної адміністрації у місті Севастополі

6

Дата зміни свідоцтва

28.04.2011р.

7

Підстава зміни свідоцтва

Зміна найменування юридичної особи

8

Номер запису в ЕДРПОУ

1 075 105 0007 000238

9

Юридична адреса емітента

99703, Севастополь|, вул|. Раєнко, 3

10

Поточний рахунок

№ 26007301110308

11

Назва банку

АТ «Банк «ТАВРИКА», м. Севастополь

12

МФО

300788

13

Основні види діяльності

по КВЕД


- добування декоративного та будівельного каменю, код 14.11.0;

- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив, код 14.30.0;

- добування вапняку, гіпсу та крейди, код 14.12.0;

- транспортне оброблення вантажів, код 63.11.0;

- оптова торгівля будівельнимі матеріалами, код 51.53.2;

- діяльність автомобільного вантажного транспорту, код 60.24.0

14

Кількість акціонерів


Всього – 120 акціонерів - фізичні особи (за станом на 31.12.2011р.)

15

Дані про особу, уповноважену вести реєстр акціонерів

ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», ЕДРПОУ 35917889, Ліцензія АВ № 498004 от 19.11.2009р. ТОВ «Фінансово-розрахункова група», ЕДРПОУ 23197123,,Ліцензія АГ №580116 від 23.08.2007р.


^ 3. Аудиторська перевірка здійснювалася на підставі і відповідно до Законів і нормативних актів:

- Закону України «Про| аудиторську діяльність» від 22.04.93р. № 3125-XII,| у редакції Закону України від 14.09.2006р. № 140-У|;

- Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА 700 «Висновок|ув'язнення| незалежного аудитора щодо|відносно| повного|цілковитого| пакету фінансових звітів загального|загального| призначення», МСА 701 «Модифікація висновку|ув'язнення| незалежного аудитора», МСА 720 «Інша інформація в документах, яку містять|утримують| перевірені фінансові звіти»),

- Закону України «Про господарські Товариства» №1576-ХII від 19.09.1991р. із змінами і доповненнями;

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-12 від 16.07.1999р.

- «Порядку представлення фінансової звітності», затверджений Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419;

- «Положенню про порядок реєстрації випуску акцій», затвердженому рішенням ДКЦПФР № 942 від 26.04.2007р.

- Положенню про порядок збільшення (зменшення) розміру Статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженому Рішенням ДКЦПФР від 22.02.2007р. № 387;

- «Вимоги до Аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються в ДКЦПФР при реєстрації випуску цінних паперів і інформації про випуск цінних паперів, а також до Аудиторського висновку при наданні регулярній інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій (крім комерційних банків)», затвердженому Рішенням ДКЦПФР № 484 від 17.11.2004 року;

- Положенню про підготовку Аудиторських висновків, які подаються в ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами і професійними учасниками фондового ринку, затвердженому рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528;

- Рішенню ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім облігацій місцевої позики)»;

- та інших чинних законодавчих актів України.


^ 4. Для проведення перевірки за період з|із| 01.01.2011р. по 31.12.2011р. були надані наступні|слідуючі| документи:

 1. Засновницькі документи ПАТ «Інкерстром» (зі змінамі);

 2. Баланс Товариства|товариства| за станом на 31.12.2011р. (Форма №1-м);

 3. «Звіт про фінансові результати за 2011 рік|.» (Форма №2-м);

 4. «Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.» (Форма №3);

 5. «Звіт про власний капітал за 2011 рік.» (Форма №4);

 6. Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік (Форма №5).

 7. Зворотно – сальдовий баланс Товариства|товариства| за 2011 рік, регістри|реєстри| бухгалтерського обліку|урахування| та первинні документи за період, що перевіряється: по касі та розрахунковому рахунку, по розрахунках з|із| підзвітними особами|лицями|, договірна документація та первинні документи по розрахунках з|із| постачальниками і замовниками, розрахунки по вибуттю майна (первинні документи перевірялися вибірковим порядком|ладом|).


5. Відповідальність

Відповідно до статі 30 Закону України «Про| аудиторську діяльність» та умови договору на проведення аудиту за повноту і достовірність наданих для проведення перевірки документів, регістрів|реєстрів| бухгалтерського обліку|урахування| та фінансової звітності за 2011 рік, за виявлені у ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства України, облікову політику та методологію обліку, за фінансові результати у цілому та звітність по ним відповідальність несе керівництво Товариства|товариства| - директор Чумак Сергій Степанович та головний бухгалтер – Ефімов Юрій Олександрович (весь період).

Аудиторська фірма|фірма-виготовлювач| несе відповідальність за висловлювання|вираз| думки щодо|відносно| даних фінансової звітності ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік на основі проведеної перевірки.

Об'єктом аудиту є|з'являється| річна фінансова звітність ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік. Аудиторська перевірка включає оцінку положень|становищ| та сум у фінансових звітах, оцінку використовуваних принципів бухгалтерського обліку|урахування|, а також оцінку фінансових звітів у цілому|загалом|.

Перевірка проведена методом зіставлення показників звітності Товариства|товариства| з|із| даними регістрів|реєстрів| бухгалтерського обліку|урахування|, їх відповідності встановленому|установленому| порядку|ладу| ведення бухгалтерського обліку|урахування| в Україні, національним стандартам бухгалтерського обліку|урахування|, що діють на Україні. Ми вважаємо|лічимо|, що проведена нами аудиторська перевірка дає обгрунтовану упевненість для висловлювання|виразу| нашої думки щодо|відносно| фінансової звітності ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік.


^ 6. Аудит організації бухгалтерського обліку та фінансової звітністі.|урахування|

Концептуальна основа фінансової звітності та бухгалтерського обліку|урахування| ПАТ «Інкерстром» грунтується на Положеннях|становищах| (стандартах) бухгалтерського обліку|урахування|, Законі України «Про| організацію бухгалтерського обліку|урахування| та звітності в Україні» № 996-Х1У від 16.07.1999р.

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться з використанням плану рахунків, затвердженого наказом МФ України від 30.11.1999р. №291, по журнально-ордерної системі обліку із застосуванням ПК. У зв’язку з введенням в дію з 01.04.2011р. розділу III Податкового Кодексу України у ПАТ «Інкерстром» були прийняти зміни в учетну політику Товариства відносно ведення податкового обліку.

В періоді, що перевіряється, інвентаризація матеріальних цінностей, розрахунків та грошових коштів Товариства не провадилася.

Фахівцями|спеціалісти| аудиторської фірми|фірма-виготовлювача| для підтвердження відповідних залишків рахунків за станом на 31.12.20411р. були використані альтернативні процедури.

Фінансова звітність ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік складена у повному обсязі відповідно до нормативів бухгалтерського обліку, зокрема Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Прийнята система бухгалтерського обліку|урахування| ПАТ «Інкерстром» задовольняє законодавчим і нормативним актам. Фінансова та податкова звітність протягом 2011 року надавалася у відповідні контролюючі органи у повному об'ємі.


ВИСНОВКИ.

1. Незалежною Аудиторською фірмою|фірма-виготовлювачем| «Бізнес – Аудит» у особі аудитора - директора Кулешової Н.В. проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ «Інкерстром» за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., у тому числі:

Баланс за станом на 31.12.2011р.(форма №1);

Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);

Звіт про рух грошових коштів на 31.12.2011р. (форма №3);

Звіт про власний капітал на 31.12.2011р. (форма №4);

Примітки|тлумачення| до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5);

з метою висловлювання|висловлювання| незалежної професійної думки щодо|відносно| її достовірності у всіх істотних|суттєвих| аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку|урахування|, прийнятої облікової політиці, адекватності відображення|відбиття| результатів ведення господарської діяльності за 2011 рік.

2. Перевірка проводилася відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА| №700 та №720) та інших законодавчих актів, регулюючих дані правовідносини|правостосунки|.

3. У ході аудиту проаналізовані бухгалтерські принципи, використовувані в Товаристві, розглянуті|розглядали| принципи оцінки матеріальних статей балансу, виконані керівництвом Товариства|товариства|, та звітність у цілому|загалом|. Аудиторський висновок|ув'язнення| складений на підставі перевірки звітності з метою отримання|здобуття| достатніх доказів того, що фінансові звіти не містять|утримують| у собі істотних|суттєвих| помилок.

4. У ході проведення аудиторської перевірки ПАТ «Інкерстром»|повизбирувати| |доситнами зібрано|повизбирувати| достатньо|досить| доказів повноти та правильності відображення|відбиття| в бухгалтерському обліку|урахуванні| господарсько – фінансової діяльності Товариства|товариства|. В результаті наша думка полягає в наступному|слідуючій|:

 • Надана ПАТ «Інкерстром» інформація по веденню бухгалтерського обліку|урахування| у 2011 році об'єктивно у всіх істотних|суттєвих| аспектах дає уявлення про реальний стан|достаток| активів та пасивів Товариства|товариства|.

 • Організація та методологія бухгалтерського обліку|урахування| в Товаристві, у цілому,|товаристві| відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік|урахування| та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-Х1У|, затвердженим національним Положенням|становищам| (стандартам) бухгалтерського обліку,|урахування| вибраної облікової політиці та іншим нормативним документам по питаннях організації бухгалтерського обліку|урахування| в Україні.

 • Показники фінансової звітності ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік підтверджуються первинними документами та даними регістрів|реєстрів| бухгалтерського обліку|урахування|, взаємопов'язані між собою, надають|уявляють| достовірну та об'єктивну картину фінансового стану|достатку| Товариства|товариства| на зазначену дату.

 • |урахВпродовж звітного періоду у ПАТ «Інкерстром» події, визначені частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які можуть вплинути на фінансово – господарський стан емітента, не відбувалися.

5. З урахуванням того, що фахівци аудиторської фірми при проведенні перевірки були обмежени часом та обсягом інформації, Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) АФ «Бізнес-Аудит» відносно фінансової звітності ПАТ «Інкерстром» за 2011 рік має умовно-позитивний характер.


Керівник ПП «Аудиторська фірма|фірма-виготовлювач|

«Бізнес-Аудит» Н.В.Кулешова

Сертифікат аудитора

Серія А № 003916


Скачать 115.93 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты