Домой

Я україни n 201 від 09. 07. 97
НазваниеЯ україни n 201 від 09. 07. 97
страница1/8
Дата12.03.2013
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
Содержание
1.2. Державні санітарні правила призначені для проектних
1.3. Державні санітарні правила розроблені у відповідності з
1.4. Вимоги по охороні атмосферного повітря, які вводяться в
1.5. Ці правила є загальнодержавним нормативним документом і
1.6. Зазначені державні санітарні правила визначають вимоги
1.7. Державний нагляд за додержанням цих правил здійснюється
1.8. Дані правила вводяться в дію з 01.01.98 року замість
2. Санітарні вимоги до охорони атмосферного повітря
2.2. Характеристика існуючого (за станом на період складання
2.3. Заходи щодо запобігання, зниження або ліквідації
ГДК, 0,8 ОБРД, 0,8 ГДЗ оцінюється з врахуванням трансформації
У випадках, коли природоохоронні нормативи допустимого вмісту
2.4. Рішення, які відносяться до планувальних заходів
2.5. Забороняється розміщення нових об'єктів, що є джерелами
2.6. Передпроектні і проектні матеріали, в яких
3. Санітарні вимоги щодо охорони атмосферного повітря
3.2. При виборі майданчика для будівництва (або розширення)
3.2.1. Забороняється розміщення підприємств, що відносяться
Примітка: згідно з ДБН 360-92 ("Містобудування. Планування і
3.2.2. У виключних випадках питання про можливість вибору
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


N 201 від 09.07.97

м.Київ


Затверджено:

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 9 липня 1997 р. N 201


Погоджено:

Міністерством охорони навколишнього

природного середовища та ядерної

безпеки України

від 18 березня 1996 р. N 11-4-279

Державним комітетом України по

гідрометеорології

від 12 грудня 1995 р. N К-2-822


Державні санітарні правила

охорони атмосферного повітря населених місць (від

забруднення хімічними та біологічними речовинами)

( ДСП-201-97 )


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я

N 30 ( v0030282-00 ) від 23.02.2000 }


1. Загальні положення


1.1. Державні санітарні правила містять основні вимоги до

охорони атмосферного повітря населених місць і місць масового

відпочинку та оздоровлення населення, виконання яких повинно

забезпечити запобігання несприятливому впливу забруднення

повітряного середовища на здоров'я населення та санітарно-побутові

умови його життя.

^ 1.2. Державні санітарні правила призначені для проектних,

науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій і

установ, промислових підприємств, будівельних організацій

незалежно від форм власності та підпорядкування і громадян, які

займаються розміщенням, проектуванням нових, реконструкцією чи

технічним переозброєнням і експлуатацією існуючих підприємств,

споруд та інших об'єктів*, що є джерелами забруднення атмосферного

повітря, а також для фахівців державної санітарно-епідеміологічної

служби і інших спеціально уповноважених органів і служб, які

здійснюють державний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря.

____________

* Далі - об'єктів.


^ 1.3. Державні санітарні правила розроблені у відповідності з

Основами законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Законом

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення" ( 4004-12 ), Законом України "Про охорону навколишнього

природного середовища" ( 1264-12 ), Законом України "Про охорону

атмосферного повітря" ( 2707-12 ).

^ 1.4. Вимоги по охороні атмосферного повітря, які вводяться в

Державні стандарти та відомчі нормативні документи, повинні

відповідати положенням цих правил, а передбачені ними нормативи

якості атмосферного повітря повинні відповідати встановленим

значенням гігієнічних нормативів.

^ 1.5. Ці правила є загальнодержавним нормативним документом і

додержання їх - обов'язкове для міністерств і відомств,

підприємств, установ, організацій всіх форм власності, посадових

осіб і громадян.

Порушення державних санітарних правил тягне за собою

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну

відповідальність згідно з законодавством України.

^ 1.6. Зазначені державні санітарні правила визначають вимоги

щодо попередження несприятливого впливу (на здоров'я людей та

санітарно-побутові умови їх проживання) хімічних і біологічних

речовин, які розповсюджуються в атмосферному повітрі від джерел їх

надходження. Вимоги по охороні атмосферного повітря від впливу

фізичних факторів передбачені в самостійних нормативних

документах.

^ 1.7. Державний нагляд за додержанням цих правил здійснюється

органами і установами санітарно-епідеміологічної служби у

відповідності з діючим законодавством України.

^ 1.8. Дані правила вводяться в дію з 01.01.98 року замість

"Санитарных правил по охране атмосферного воздуха населенных мест"

N 4946-89 (Москва, 1989).


^ 2. Санітарні вимоги до охорони атмосферного повітря

населених місць при розробці містобудівної документації


2.1. Містобудівна документація загальнодержавного

(національного) рівня (державні містобудівні програми і проекти,

схеми розміщення окремих галузей народного господарства),

регіонального рівня (схеми планування територій областей,

прикордонні міждержавні містобудівні програми і проекти і т.п.), а

також місцевого рівня (генеральні плани населених пунктів, проекти

планування функціональних територій житлових, промислових районів,

курортних зон і т.п., схеми розвитку і розміщення галузей міського

господарства) повинна розроблятися з додержанням Державних

санітарних правил планування та забудови населених місць

(затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173

( z0379-96 ).

В розділі "Охорона навколишнього середовища" вказаної документації

подаються дані про стан забруднення атмосферного повітря, а також

заходи щодо запобігання, зниження чи ліквідації цього забруднення.

^ 2.2. Характеристика існуючого (за станом на період складання

містобудівної документації) забруднення атмосферного повітря

повинна включати дані про рівні вмісту забруднюючих речовин,

одержані в системі державного моніторингу навколишнього природного

середовища у розрізі прийнятих для даного виду документації

базових одиниць територіального поділу (для загальнодержавного

рівня - область чи адміністративний район, для регіонального рівня

- адміністративний район, населений пункт чи окремі найважливіші

господарські об'єкти, для місцевого рівня - території в зоні

діяння викидів існуючих і запропонованих до розміщення нових

об'єктів. При відсутності фактичних даних про рівні забруднення

атмосферного повітря на окремих територіях допускається одержання

їх шляхом розрахунків (за методиками, затвердженими у

встановленому порядку) або за методом аналогії з відомими

джерелами забруднення повітряного середовища.

^ 2.3. Заходи щодо запобігання, зниження або ліквідації

забруднення атмосферного повітря повинні передбачати впровадження

сучасних рішень планувального характеру, а також враховувати

можливість здійснення ефективних рішень технологічного,

санітарно-технічного та організаційного характеру, позитивний

вітчизняний та зарубіжний досвід їх використання, включаючи

застосування маловідхідної та безвідхідної технології,

комплексного використання природних ресурсів, споруд та пристроїв

для ефективного вловлювання, знешкодження та утилізації шкідливих

речовин і приладів для контролю вмісту їх у викидах та

атмосферному повітрі.

Передбачені заходи повинні забезпечувати додержання

гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в

атмосферному повітрі населених місць (гранично допустимих

концентрацій - ГДК, орієнтовних безпечних рівнів діяння - ОБРД,

гранично допустимого забруднення - ГДЗ у повітрі житлової забудови

та 0,8 ГДК, 0,8 ОБРД, 0,8 ГДЗ - у повітрі місць масового

відпочинку і оздоровлення населеннях, згідно з вимогами,

викладеними у розділі 8 цих правил. Додержання ГДК, ОБРД чи 0,8

^ ГДК, 0,8 ОБРД, 0,8 ГДЗ оцінюється з врахуванням трансформації

речовин в атмосфері і фонового забруднення за рахунок діючих, тих,

що будуються, та намічених для будівництва об'єктів.

^ У випадках, коли природоохоронні нормативи допустимого вмісту

забруднюючих речовин мають менші значення у порівнянні з

гігієнічними, повинні прийматися природоохоронні нормативи.

^ 2.4. Рішення, які відносяться до планувальних заходів,

повинні включати:

диференціювання територій (у розрізі прийнятих для даного

виду документації базових одиниць територіального поділу згідно з

п.2.2 цих правил) у відповідності з гігієнічними нормативами

допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

населених місць;

визначення пріоритетних територій для проведення заходів щодо

оздоровлення атмосферного повітря з врахуванням особливостей

існуючої та перспективної системи розселення населення, ландшафту

і природно-кліматичних умов;

визначення системи обмежень на певні види використання

територій у межах земель, віднесених до відповідного рівня

містобудівної документації (загальнодержавного, регіонального,

місцевого) з врахуванням існуючого і перспективного рівня

забруднення атмосферного повітря.

^ 2.5. Забороняється розміщення нових об'єктів, що є джерелами

забруднення атмосфери, на територіях з рівнями забруднення, що

перевищують встановлені гігієнічні нормативи. Реконструкція,

розширення, технічне переозброєння або перепрофілювання діючих

об'єктів на таких територіях визначаються реальною можливістю

скорочення на них надходжень в атмосферу в обсягах, що

забезпечують додержання нормативів гранично допустимих викидів

(ГДВ) з врахуванням перспективи розвитку.

^ 2.6. Передпроектні і проектні матеріали, в яких

обгрунтовується можливість розміщення нових, реконструкція,

розширення і технічне переозброєння або перепрофілювання діючих

об'єктів (техніко-економічні обгрунтування (ТЕО) та

техніко-економічні розрахунки (ТЕР) розміщення, будівництва чи

розвитку об'єкта, генеральні плани груп промислових підприємств з

загальними об'єктами (промвузли і т. п.) повинні містити матеріали

і дані у відповідності з вимогами пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цих

правил.

Примітка: до місць масового відпочинку та оздоровлення населення

слід відносити території, виділені у затвердженій

містобудівній документації (генеральних планах міст,

схемах районного планування і розвитку приміських зон і

ін.), або рішеннях органів місцевого самоуправління для

пансіонатів, баз відпочинку, туризму, дачних ділянок,

організованого відпочинку населення (міські пляжі,

парки, спортивні бази і споруди на відкритому повітрі).


^ 3. Санітарні вимоги щодо охорони атмосферного повітря

населених місць на стадії вибору земельної ділянки для

будівництва


3.1. Майданчики для будівництва нових та розширення існуючих

підприємств і інших об'єктів, експлуатація яких

супроводжуватиметься викидами шкідливих речовин в атмосферу,

повинні вибиратися у промислових зонах міст і інших населених

пунктів у суворій відповідності до затверджених у встановленому

порядку генеральних планів їх розвитку чи проектів планування і

забудови з додержанням Державних санітарних правил планування та

забудови населених місць ( z0379-96 ).


^ 3.2. При виборі майданчика для будівництва (або розширення)

промислових і інших об'єктів повинні враховуватись: аерокліматична

характеристика, рельєф місцевості, умови природного провітрювання,

туманоутворення, а також регіональні закономірності розповсюдження

промислових викидів в атмосферу.

^ 3.2.1. Забороняється розміщення підприємств, що відносяться

згідно з санітарною класифікацією до I та II класів на майданчиках

з незадовільними аерокліматичними умовами (3 та 4 зони, районовані

за метеорологічним потенціалом забруднення), які характеризуються

умовами застою атмосфери (штилі, температурні інверсії, стійкі

тумани) протягом понад 3-х днів підряд.

^ Примітка: згідно з ДБН 360-92 ("Містобудування. Планування і

забудова міських і сільських поселень"), п.10.9

територія України має 4 зони залежно від метеорологічних

умов; 1 - низького потенціалу забруднення:

характеризується приземними інверсіями до 35%, швидкістю

вітру 0-1 м/сек, рідкими туманами, (менше 10%), 2 -

помірного потенціалу забруднення: повторюваність

приземних інверсій до 40%, швидкість вітру 10-20 м/сек.,

тумани до 10% або тумани 10-20% при швидкості вітру до

10 м/сек.; 3 - підвищеного потенціалу забруднення:

характеризується повторюваністю слабких вітрів і туманів

до 10-20%, приземних інверсій до 40%; 4 - високого

потенціалу забруднення: повторюваність слабких вітрів і

туманів більше 20%, приземних інверсій до 60% на рік.


^ 3.2.2. У виключних випадках питання про можливість вибору

майданчиків для розміщення нових або розширення існуючих об'єктів,

розташованих на територіях з незадовільними аерокліматичними

умовами, вирішуються в кожному конкретному випадку Головним

державним санітарним лікарем України з врахуванням висновків

Держкомгідромету України та Мінекобезпеки України.


^ 3.3. Майданчики для розміщення промислових підприємств,

окремих виробництв і інших об'єктів повинні вибиратись з

врахуванням можливості створення санітарно-захисних зон (СЗЗ),

розміри яких визначаються класами виробництв у відповідності з

^ Державними санітарними правилами планування та забудови населених

місць ( z0379-96 ). Межі зони повинні встановлюватись від

крайнього джерела викидів на території проммайданчика до межі

найближчої існуючої чи перспективної житлові забудови. Достатність

розмірів санітарно-захисних зон перевіряється за даними прогнозних

розрахунків очікуваного забруднення атмосферного повітря,

виконаних за діючими методиками розрахунків розсіювання в

атмосфері шкідливих речовин, що містяться у промислових викидах, а

також за результатами лабораторних досліджень забруднення

атмосферного повітря в районах розміщення аналогічних діючих

об'єктів. Рівень вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі

за межами санітарно-захисної, зони не повинен перевищувати

гігієнічних нормативів (ГДК, ОБРД, ГДЗ), встановлених для

атмосферного повітря населених місць. Концентрації забруднюючих

речовин на території промоб'єкта та території його

санітарно-захисної зони можуть бути більшими ніж вказані

нормативи, але не повинні перевищувати значень, які дорівнюють 30%

від величини ГДК (ОБРД) для повітря робочої зони. Вказані

концентрації також не повинні негативно впливати на устаткування,

матеріали, готову продукцію інших виробництв, розміщених на цій

території, та на сільськогосподарське виробництво (у випадках

використання території санітарно-захисної зони з цією метою).

^ 3.3.1. У випадках, коли розрахункові або фактичні

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

перевищують ГДК, ОБРД, ГДЗ за межами нормативної

санітарно-захисної зони, необхідно переглянути проектні рішення з

метою забезпечення нормативного рівня забруднення повітряного

середовища за її межами. Якщо і після додаткової проробки не

виявлені технічні можливості забезпечення допустимого рівня

забруднення атмосфери за межами нормативної санітарно-захисної

зони, то її розміри приймаються у відповідності з результатами

розрахунку чи фактичних досліджень забруднення атмосфери навколо

аналогічних об'єктів.

^ 3.3.2. Можливість розміщення нових виробництв або розширення

існуючих на площадках діючих підприємств, коли виникає

необхідність переселення населення із території санітарно-захисної

зони, повинна бути підтверджена розрахунками очікуваного

забруднення атмосферного повітря, а також гарантійним листом за

підписом керівника відповідного міністерства (відомства), власника

чи юридичної особи (для підприємств інших форм власності) про

забезпечення створення санітарно-захисної зони нормативних

розмірів і переселення людей з її території до моменту закінчення

будівництва.


^ 3.4. До числа обов'язкових матеріалів, які обгрунтовують

можливість забезпечення належної охорони атмосферного повітря на

стадії вибору земельної ділянки, повинні відноситись:

матеріали обгрунтування вибору району, пункту, майданчика

(траси) для будівництва, які включають особливості

фізико-географічних і аерокліматичних умов, рельєфу місцевості, а

також погоджених з органами державного санітарного нагляду даних

про фонове забруднення атмосферного повітря;

перелік забруднюючих речовин, які викидатимуться в атмосферу

(з врахуванням можливих продуктів їх трансформації), зазначенням

величин їх ГДК чи ОБРД та класів небезпечності; забороняється

виключати з переліку речовини, які не мають встановлених значень

ГДК, ОБРД; у цьому випадку потрібно вжити необхідних заходів для

їх встановлення у порядку, визначеному Головним державним

санітарним лікарем України, та додати до матеріалів копії

документів, що стверджують вирішення цього питання до закінчення

проектування об'єкта;

якісні та кількісні характеристики викидів забруднюючих

речовин в атмосферу з порівняльними даними фактичних викидів на

найбільш досконалих аналогічних вітчизняних та закордонних

промислових об'єктах (виробництвах), підтверджених практикою

експлуатації;

основні принципові рішення, які передбачаються для

запобігання забрудненню повітряного басейну та використання

відходів виробництва;

відомості про можливі аварійні та залпові викиди в атмосферне

повітря;

обгрунтування розмірів та організації санітарно-захисної

зони;

розрахунки очікуваного (прогнозного) забруднення атмосферного

повітря з врахуванням фонових концентрацій шкідливих домішок від

діючих об'єктів та тих, що будуються, і намічених до будівництва,

що підтверджують можливість додержання гігієнічних нормативів у

відповідності з вимогами п. 2.3 цих правил;

розрахунки економічного збитку, який буде наноситись

внаслідок забруднення атмосферного повітря, та економічної

ефективності передбачених повітроохоронних заходів;

графічні матеріали: ситуаційний план (або схема) в радіусі до

50 висот найбільш високого з джерел викидів, що розташовуються на

проммайданчику (але не менше 2 км) з зазначенням діючих об'єктів,

тих, що будуються, та намічених до будівництва, існуючих і

перспективних районів житлово-громадського будівництва, зон

масового відпочинку та оздоровлення населення, меж

санітарно-захисних та інших охоронних зон (межі санітарної охорони

курортів і ін.), рельєфу місцевості, середньорічної та сезонної

"рози вітрів", масштабу, експлікації;

генеральний план майданчика об'єкта, що розміщується, з
  1   2   3   4   5   6   7   8

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты