Домой

Вознесенська міська рада
НазваниеВознесенська міська рада
Дата12.03.2013
Размер50.5 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:
У
Копія
КРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Від 22.01.2010 № 12 LVII сесія V скликання


м. Вознесенськ


Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища


Відповідно до п. «є» ст. 19, ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету України від 01.03.99р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору», від 17.09.96 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», від 07.05.1998р. № 634 «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища», з метою забезпечення фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища, передбачених міською програмою охорони довкілля та раціонального природокористування та цільового використання коштів, а також поліпшення екологічної ситуації в м. Вознесенську, керуючись пп. 25 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища (додається).


2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ІХ сесії Вознесенської міської ради 23 скликання від 30.11.1999 № 9 «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та землекористування (Алексєєва Л.М.).

 


Міський голова                                  /підпис/ Ю.І.Гержов


Вірно:


Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук


Додаток

Затверджено

рішення LVII сесії міської ради

V скликання

від 22.01.2010 № 12


ПОЛОЖЕННЯ

про міський фонд охорони навколишнього природного середовища


1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі-фонд) створюється у складі міського бюджету, відповідно до пп. 25 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та постанов Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.96р. «Про зат-вердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», №634 від 07.05.98р. «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я людей.


2. Фонд формується за рахунок:

2.1. Зборів за забруднення навколишнього природного середовища;

2.2. Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством, а саме:

- коштів, стягнених з громадян, іноземних громадян та осіб без громадянства за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

- коштів стягнених з підприємств, установ та організацій, незалежно від форм влас-ності, за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

- коштів, отриманих від реалізації незаконно здобутих природних ресурсів або про-дукції, виробленої з них;

2.3. Цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

2.4. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розмір відрахувань збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень, що зараховуються до бюджету міста, визначаються Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний бюджетний рік.


3. Платежі, зазначені в п. 2 цього Положення є джерелами формування спеціального фонду бюджету м. Вознесенська і зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державного казначейства України.


4. Кошти Фонду виділяються для цільового фінансування видів діяльності, що належать до визначених, у відповідності до чинного законодавства, природоохоронних заходів, а саме:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- охорона атмосферного повітря;

- охорона і раціональне використання земель;

  • охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів;

  • охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

  • охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу;

  • збереження природно-заповідного фонду;

  • раціональне використання і збереження відходів виробництва та побутових відходів;

  • ядерна і радіаційна безпека;

  • наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці.


5. Кошти Фонду витрачаються на заходи, передбачені у пункті 4 цього Положення відповідно до програм, затверджених Вознесенською міською радою.

Не використані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік. Кошториси витрат на поточний рік складаються в обсязі прогнозних над-ходжень до Фонду.


6. Головним розпорядником коштів Фонду є Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради та інші виконавчі органи Вознесенської міської ради у межах бюджетних призначень, визначених рішенням Вознесенської міської ради «Про бюджет міста Вознесенська» на відповідний рік.


7. Вознесенська міська рада щорічно розглядає та затверджує звіт про витрати коштів Фонду. Щорічний звіт про використання коштів Фонду підлягає обов’язковому обнародуванню у періодичних виданнях, як складова звіту про виконання бюджету міста Вознесенська.


8. Зміни і доповнення до Положення про Фонд, пропозиції щодо його реорганізації або ліквідації виносяться на розгляд сесії Вознесенської міської ради відповідно до Регламенту Вознесенської міської ради, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».


Вірно:


Секретар виконавчого комітету Ю.І.Балашов


Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты