Домой

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 2015 роки Розглянувши Програму
Скачать 287.76 Kb.
НазваниеПро затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 2015 роки Розглянувши Програму
Дата12.03.2013
Размер287.76 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Голова районної ради П.Бучок
Охорони навколишнього природного середовища в перемишлянському районі на 2012-2015 роки
Мета та основні цілі програми
Програма передбачає досягнення таких основних цілей
Опис природно-ресурсного потенціалу району
Стан та охорона навколишнього природного середовища
Водні ресурси
Земельні ресурси і ґрунти
Біологічне та ландшафтне різноманіття (рослинний і тваринний світ, заповідна справа)
Біологічне та ландшафтне різноманіття нашого району дуже велике, загальна площа фонду становить - 28400 га.
ДП “Бібрський лісгосп”
ТзОВ МГ “Свірж”
Наявність таких об’єктів дає можливість для відкриття всіх зон відпочинку, лікувальних установ, туристичних офісів.
4. Еколого – просвітницька освітня та виховна робота, пропаганда здорового довкілля.
До програми охорони навколишнього природного середовища в перемишлянському районі
Подобные работы:
УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

IX сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № 168

29 березня 2012 р.

м. Перемишляни


Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовища в

Перемишлянському районі на 2012 – 2015 роки


Розглянувши Програму охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 – 2015 роки, на виконання п.11.2 рішення VIІІ сесії VI скликання Перемишлянської районної ради від 10.01.2012 р. № 145, враховуючи рекомендації постійної комісій районної ради з питань сільського і лісового господарства, земельних відносин та екології, з питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій і президії районної ради, керуючись п. 16 частини першої ст. 43, п. 1 частини першої ст. 44, ст.ст. 47,57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Перемишлянська районна рада

ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 – 2015 роки згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань сільського і лісового господарства, земельних відносин та екології (І.Сорока) та І.Роя, першого заступника голови Перемишлянської РДА .


^ Голова районної ради П.Бучок


Додаток

до рішення ІХ сесії VІ скликання

Перемишлянської районної ради

від 29 березня 2012 року № 168


П о г о д ж е н о З а т в е р д ж е н о

Голова Рішенням IХ сесії VI скликання

Перемишлянської Перемишлянської районної ради

районної державної

адміністрації від 29 березня 2012 року № 168

О.Краєвський

______________ ____________________П.Бучок

___” _____________ 2012р.


ПРОГРАМА


^ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2012-2015 РОКИ


м. ПЕРЕМИШЛЯНИ


Паспорт
районної цільової програми 1. Назва: Програма охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 – 2015 роки
 1. Замовник: Перемишлянська районна державна адміністрація
 1. Мета: Стабілізація екологічної ситуації в Перемишлянському районі, відтворення природних рослинних ресурсів, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування безпечних умов для життя і здоров’я населення.
 1. Початок: 2012 рік закінчення: 2015 рік
 1. Етапи фінансування: Щорічно


6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі кошти районного бюджету (тис. грн.):

В межах кошторисних призначень.


7. Очікувані результати виконання програми:

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

– покращення якості поверхневих вод внаслідок будівництва нових та реконструкції (ремонту, модернізації) існуючих очисних споруд;

– зменшення кількості для захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, будівництва об’єктів поводження з відходами (заводів, установок, ліній з переробки та утилізації відходів), вивезення на утилізацію заборонених і непридатних для використання пестицидів, посилення контролю за експлуатацією полігонів ТПВ;

– зниження інтенсивності ерозійних процесів, підвищення родючості ґрунтів;

– захист територій від затоплення і підтоплення;

– припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття, формування регіональної екомережі;

– створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.


8. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням, терміни проведення звітності: Львівська обласна державна адміністрація, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, Державна екологічна інспекція в Львівській області, Перемишлянська районна рада, Перемишлянська районна державна адміністрація.


Керівник установи
замовника програми _____________________ Краєвський О. Й.

(підпис)


Керівник програми _____________________ Горецька І. В.

(підпис)


З М І С ТВСТУП…………………………………………………………………………………

4

 1. Мета та основні цілі Програми……………………………………………………

5

 1. Опис природно – ресурсного потенціалу району………………………………..

6

 1. Стан та охорона природного середовища:
3. 1. атмосферне повітря………………………………………………………..

6

3.2. водні ресурси………………………………………………………………

7

3.3. земельні ресурси і ґрунти………………………………………………….

8

3.4. надра………………………………………………………………………...

9

  1. біологічне та ландшафтне різноманіття

(рослинний і тваринний світ, заповідна справа)…………………………

10

 1. Еколого-просвітницька освітня та виховна робота,

пропаганда здорового довкілля………………………………………………

12

5. Заходи до Програми охорони навколишнього природного

середовища в Перемишлянському районі на 2012 - 2015 роки……………………

13ВСТУП

Програму охорони природного навколишнього середовища в Перемишлянському районі на 2012-2015 роки (далі – Програма) розроблено з метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів Перемишлянського району на перспективу.

Програма розроблена у відповідності до чинного законодавства і враховує основні вимоги Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Конституції України, Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про відходи», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про природно-заповідний фонд України» тощо.

Програма спрямована на поліпшення стану навколишнього природного середовища, підтримання екологічної рівноваги на території Перемишлянського району, забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля шляхом підвищення ефективності

Основою Програми є система заходів, які при потребі будуть коригуватись.

 1. ^ МЕТА ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ

Мета Програми – зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, безпечне поводження з відходами, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування безпечних умов для життя і здоров’я населення, ліквідація причин виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Програмою реалізується системний підхід до вирішення екологічних проблем через урахування характерних для області соціально-економічних умов, екологічних проблем.


^ Програма передбачає досягнення таких основних цілей:

  • Забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів від забруднення і виснаження;

  • Вирішення основних проблем, пов’язаних з утилізацією, переробкою та захороненням твердих промислових і побутових відходів, знешкодженням пестицидів;

  • Реалізація заходів щодо зберігання та утилізації відходів;

  • Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у поверхневі води

  • Зниження рівня забруднення атмосфери від викидів підприємств та автотранспорту;

  • Активізація еколого – просвітницької діяльності.

На даний час необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) розвиток території, покращення стану навколишнього природного середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорону від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я населення, а також моніторинг за змінами природних і антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах. Саме для вирішення цих завдань необхідна розробка Програми охорони навколишнього природного середовища в Перемишлянському районі на 2012 – 2015 роки.


 1. ^ ОПИС ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ

Природні умови і природні ресурси Перемишлянського району багаті та різноманітні. Вони формують його природно-ресурсний і рекреаційний потенціал.

Площа району в адміністративних межах займає 918 тис. км., що становить 4,2 відсотка території Львівщини. В адміністративному плані до Перемишлянського району віднесено 89 населених пункти, об’єднаних у 29 місцевих рад, з яких – 2 міських і 27 сільських.

Перемишлянський район розташований у південно - східній частині Львівської області. Межує на півдні - із Золочівським районом, на сході-із Тернопільською областю, на півдні – з Івано-Франківською областю, на північному заході – з Жидачівським районом, на заході - з Миколаївським районом.

Перемишляни – місто районного значення, адміністративний центр району, розташований на річці Гнила Липа, в 45 км. від м. Львова. Через територію району проходить автотраса Львів-Івано-Франківськ. У районі достатньо розгалужена сітка доріг з твердим покриттям. Мережа автомобільних доріг, що проходить територією району та обслуговується філією «Перемишлянський райавтодор» складає 362,8 км, з них територіальні –79,6 км, обласні – 24,9 км та районі 258,3 км. Протяжність доріг з твердим покриттям складає 357,4 км (98,5%).

Територія Перемишлянського району в Географічному відношенні належить до природної області Волино – Подільської височини, що являє собою найбільш високу сильно розчленовану частину Подільської височини, особливо його північній уступ “Гологори“, що служить головним вододілом між Чорним і Балтійським морями із складною геологічною будовою. По території району проходить головний європейський вододіл. Тут протікають річки: Гнила Липа, Нараївка, Свірж, Золота Липа, Бібрка, Давидівка (ліві притоки Дністра).

 Абсолютні висоти досягають 400-500 метрів. Найвища точка знаходиться на території Романівської сільської ради гора Камула (471м). Висота над рівнем моря 337 м.

На Перемишлянщині наявні такі корисні копалини: формувальні і скляні піски, глина, гончарна глина, торф, вапняки, побутовий камінь. В селах Іванівка та Кореличі відкриті джерела мінеральної води, які можна використовувати як лікувальний препарат, що підтверджено біологічними аналізами.

На території району відсутні водосховища, проте налічується 72 водойми площею водного дзеркала 862 га. За цільовим призначенням в основному використовуються для риборозведення.

Ріки що протікають територією району в період весняної повені і випадання значних опадів не створюють зон затоплення.

Внаслідок весняної повені чи дощового паводку на території району прогнозується виникнення незначних зон затоплення, в основному сільськогосподарські угіддя - пасовища.

Пересічна температура січня -4,2 - -4,8 °С, липня +17,4 - +18,2 °С. Період у році з температурою понад +10°С становить 150-160 днів. Перемишлянський район розміщений у зоні достатнього зволоження. Середньомісячна сума атмосферних опадів складає 631-767 мм на рік, а максимальна кількість їх випадає у червні, липні, серпні. Грунти темно сірі опідзолені (понад 55% площі ра­йону), ясно-сірі і сірі лісові (до 25%). Під лісовими площами знаходиться 28,4 тис. га (31% території району). Основними породами дерев є бук (47% всієї площі лісів), дуб, граб, сосна, ялиця, модрина, береза, ясен тощо.

Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього середовища змушує змінювати підходи щодо подальшого економічного розвитку й оцінювати його з урахуванням екологічних пріоритетів (екологічного імперативу), наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки. Забруднюються повітря, води і ґрунти, виснажуються природні ресурси, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно впливає на живі організми і людей.


 1. ^ СТАН ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

  1. Атмосферне повітря

Стрімкий розвиток виробництва, яким характеризується сьогодення, висуває нові складні проблеми, зокрема збереження чистоти одного з найважливіших компонентів біосфери - повітряної оболонки. Останнім часом фактори антропогенного забруднення атмосфери набули глобального характеру. Джерела забруднення повітряного басейну, як і шляхи боротьби з ним, добре відомі. Проте, як показує практика, додержання цих законів скоріше є винятком з правил. До переліку об’єктів, які включені до “Переліку екологічно-небезпечних об’єктів України” на території Перемишлянського району немає. Підприємства і організації, які викидають забруднюючі речовини в атмосферне повітря з стаціонарних джерел, мають розроблені проекти ГДВ, на основі чого їм видано дозволи на викиди. Кожне підприємство району веде облік викидів і проводить оплату за забрудненнями атмосферного повітря.

У зв’язку з неритмічністю роботи підприємств, скороченням обсягів випуску продукції, а також повною зупинкою виробництва, кількість викидів забруднюючих речовин (сірчистий ангідрит, окисли вуглецю, окисли азоту, вуглеводні – без легких органічних сполук) в атмосферне повітря значно зменшились.

Одними з найбільших забруднювачів а атмосферного повітря в районі є:

  • Бібрське ЛВУМГ, яке викидає в середньому за рік 8900 т. забруднюючих речовин;

  • ПП «Укртехпостач» викидає в середньому за рік 30-35 т. забруднюючих речовин;

  • КП “Перемишлянитеплоененерго” викидає в середньому за рік 11-13 т. забруднюючих речовин.

Решта підприємства мають, порівняно, невеликий обсяг викидів.

Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через район, а також в зв’язку з різким збільшенням кількості місцевих транспортних засобів, спостерігається певне забруднення атмосферного повітря пилом та окислами азоту. Майже всі складові вихлопних газів автомобілів шкідливі для людського організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні фотохімічного смогу. Зменшення цього впливу можливе шляхом удосконалення схем руху, розташування майданчиків для паркування автомобілів, покращення якості палива, а також доріг. Що стосується саме м. Перемишляни, то ситуація зміниться суттєво, коли буде закінчено будівництво об’їзної дороги, адже тоді центральна частина міста буде розвантажена від транспорту.

Найбільшим підприємством, яке надає послуги по перевезенню пасажирів в районі є ПП «Автошлях», де проводиться постійний контроль за викидами забруднюючих речовин від транспортних засобів, оскільки є в наявності діагностичний пункт.

Основним еталоном охорони атмосферного повітря є Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ, який спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення, поліпшення і зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, встановлює стандарти і нормативи в галузі економічної безпеки атмосферного повітря, визначає перелік порушень законодавства з притягненням винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності з відшкодуванням заподіяних збитків.

  1. ^ Водні ресурси

Водоресурсний потенціал регіону є основою соціального, екологічного благополуччя та його економічного розвитку. В даний час водогосподарські проблеми набули загальнодержавного значення і стали одним із головних факторів національної безпеки. У загальному комплексі природних ресурсів району одне з першочергових місць належить водним ресурсам. Водні ресурси на сьогоднішній час відіграють важливу роль в житті людей та економіки району. Проблема полягає у вирішенні протиріччя: людина є основним фактором благополуччя або неблагополуччя водних екосистем, які забруднюються і деградують внаслідок її діяльності, і в той же час потребує чисту воду, безпечну для здоров’я. Це протиріччя потребує забезпечення рівноваги між цими двома аспектами водно-екологічних проблем.

Через територією Перемишлянського району протікають такі річки як: Гнила Липа, Золота Липа, Боберка, Давидівка, Нараївка, Свірж і багато безіменних потічків, які відносяться до басейну річки Дністер. На території району відсутні водосховища, проте налічується 72 водойми площею водного дзеркала 862 га., які за цільовим призначенням в основному використовуються для риборозведення.

Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб населення і суспільного господарства водою можливі при поліпшенні якості води та водного режиму річок, раціональному використанні води підприємствами всіх галузей суспільного господарства та відтворення водних ресурсів.

Усі промислові й сільськогосподарські підприємства зобов’язані проводити заходи щодо економного використання водних ресурсів; застосовувати сучасні ефективні й досконалі технічні засоби і технології, щоб запобігти великим втратам і забрудненню води; контролювати якість і кількість скинутих у водні об’єкти промислових стоків тощо.

На балансі ДКП “Перемишлянського ВКГ” знаходяться очисні споруди повної біологічної очистки, які приймають госппобутові і виробничі стоки від м.Перемишляни. Проектна потужність очисних споруд становить 876000 м3 в рік фактично поступає до 121200 м3 стічних вод. Скиди у водні об’єкти (р.Гнила Липа і р.Боберка) проходять через очисні споруди ДКП “Перемишлянське ВКГ”. Однак залишається невирішені питання :

  • проведення капітального ремонту очисних споруд застарілої конструкції;

  • проведення капітального ремонту насосної станції;

  • необхідно провести заміну каналізаційного напірного колектора – 2400 м. та самотічного – 800 м.;

  • винесення в натуру прибережних захисних смуг.

Внаслідок економічних чинників суттєво знизилась ефективність використання осушених земель і погіршення технічного стану меліоративної мережі.

В Перемишлянському районі побудовано 6 осушних систем, площа яких становить 14,7 тис. га., з них гончарного дренажу 13,0 тис. га.:

  • Осушна система Гнила Липа – площа 5,9 тис. га, з них осушено гончарним дренажем – 4,4 тис. га, протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 109,3 км.

  • Куровицька осушна система – площа 0,8 тис. га., з них осушено гончарним дренажем – 0,6 тис. га., протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 46,7 км.

  • Осушна система Золота Липа - площа 1,905 тис. га., протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 38,8 км.

  • Давидівська осушна система - площа 0,45 тис. га., з них осушено гончарним дренажем – 0,26 тис. га., протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 28,3 км.

  • Система гончарного дренажу – площа 5,9 тис. га., з них осушено гончарним дренажем – 5,9 тис. га., протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 77,1 км.

  • Звенигородська осушна система – площа 0,6 тис. га., з них осушено гончарним дренажем – 0,4 тис. га., протяжність внутрішньогосподарських каналів становить 22,7 км.

Зростаюче і багато в чому неконтрольоване використання водойм, постійне забруднення гідросфери підвищують небезпеку вичерпання водних ресурсів, Людина повинна докорінно змінити своє ставлення до водокористування. Людство вже надто щільно підійшло до межі, за якою подальше зростання масштабів господарської діяльності. Якщо воно і далі ґрунтуватиметься на споживацьких принципах використання води, може порушити екологічний баланс.

  1. ^ Земельні ресурси і ґрунти

Земельні ресурси є складовою частиною природно-ресурсного потенціалу району, просторовою базою для розвитку і функціонування різних галузей виробництва. Земля є продуктом природи і замінити її яким-небудь іншим засобом виробництва неможливо. Незамінність землі обумовлює необхідність її збереження, раціонального використання та постійного підвищення якості.

В Перемишлянському районі загальна площа земель становить 91794 га. В тому числі: сільгоспугіддя - 57714 га;

З них : рілля –37907 га;

сади –1110 га;

сінокоси – 6537 га;

пасовища – 12160 га.

На території району є 484,58 га земель запасу за межами населених пунктів та 38,7 га земель запасу в межах населених пунктів, які самозаліснились.

На території району сформувались темно-сірі опідзолені ґрунти (понад 55%), ясно-сірі і сірі лісові (до 25%).

До екологічних проблем нашого району, що мають негативні наслідки у галузі охорони земель належать такі явища: недотримання сівозмін, забруднення сільськогосподарських угідь, розорювання крутосхилів, прибережних захисних смуг здовж річок та навколо інших водойм, забруднення і засмічення земель побутовими та іншими відходами. Внаслідок перелічених негативних процесів відстежуються прояви водної та вітрової ерозії, псування та деградації частини земель. Зокрема, у районі ерозійно-деградовані землі складають понад 50 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. Значних збитків землі було завдано сільськогосподарським господарством. В гонитві за врожаєм ґрунти почали орати дедалі глибше та частіше вносити в них у величезній кількості мінеральні добрива та пестициди. Це призводило до деградаційних процесів у ґрунтах. Водна та вітрова ерозії повністю знищує ґрунти або значно зменшує вміст у них азоту, фосфору, калію, мікроелементів усього того, від чого залежить родючість ґрунту. Активізують ерозію ґрунтів часті оранки, культивація, боронування вздовж схилів, ущільнення трамбування колесами та гусеницями важкої сільськогосподарської техніки.

Основними засобами відновлення ґрунтів на оголених ділянках є насадження лісозахисних смуг, екологічно обґрунтоване зрошення земель, впровадження сівозмін, періодична консервація угідь ( коли земля відпочиває).

Крім сільськогосподарських господарств негативно впливає - транспорт. Двигуни автомобілів під час роботи виділяють в навколишнє природнє середовище з вихлопними газами оксиди азоту, свинцю, які під час руху автомобільного транспорту на трасах залишають бензин, мастила, бруд із вмістом токсичних речовин. Все це дощовими потоками змивається в навколишній ґрунти.

З метою реалізації основних напрямів земельної реформи розроблено Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Перемишлянському районі на 2011 – 2015 роки. Передбачені Даною Програмою заходи направлені на раціональне використання та охорону земель, розвиток ринку земель, розмежування земель державної і комунальної власності, проведення (коригування) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, інвентаризацію земель, встановлення меж населених пунктів.

  1. Надра

Надра – це поклади руди, нафти, вугілля, солей та інших копалин, що містяться в землі. До корисних копалин належать усі природні мінеральні утворення, які людина використовує в натуральному вигляді або після переробки. На Перемишлянщині наявні такі корисні копалини: формувальні і скляні піски, глина гончарна, торф, вапняки, побутовий камінь. Нині важко знайти галузь виробництва, де б не використовувалися мінеральні ресурси. Вони мають величезне значення для людини. Це і джерело енергії, і сировина для виробництва численних промислових виробів, побутових товарів, синтезу нових речовин із заданими властивостями (замінюють дерево, цемент, тканини), і різноманітний будівельний матеріали. Мінеральні добрива, які виробляють із корисних копалин, широко застосовуються у сільському господарстві.

Нині мінеральні ресурси значною мірою визначають економічний потенціал. Проте головною їх особливістю є те, що вони, на відміну від рослинних і тваринних ресурсів, належать до так званих не поновлюваних природних ресурсів. У їх використанні складається критична ситуація, яка пов’язана передусім з різким зростанням видобутку корисних копалин у всьому світі.

Відомо, що при добуванні корисних копалин кар’єрним способом руйнується верхній шар ґрунту, що істотно впливає на природний ландшафт , щоб запобігти таким негативним наслідкам потрібно якнайширше впроваджувати маловідходне або (в ідеалі) безвідходні технології. Суть яких має полягати в тому, що із земних надр треба брати якомога менше, а з того, що взято, вилучати якомога більше корисних компонентів. Так, при кар’єрному методі добування корисних копалин накопичується дуже багато “пустих” порід, які можна використовувати для засипання боліт, ярів, балок, тобто за їхньою допомогою отримувати нові площі корисних земель.

На території району розміщено глиняні та піщані кар’єри. Площа торф’яних полів в районі складає 43 га. В основному, торфовища знаходяться у Короснянській та Свірзькій сільських радах.

Джерела мінеральної води виявлено в селах Іванівка та Кореличі. По даних земельних ділянках було розроблено інвестиційні пропозиції, які неодноразово представлялися на інвестиційних ярмарках в м. Львові.

Радикальним заходом збереження земель, на яких розробляють родовища корисних копалин, є їх рекультивація (поновлення). Завданням рекультивації є не тільки повернення землі для використання в сільському і лісовому господарствах, а й запобігання її подальшій деградації, створення стійких екологічних систем, оздоровлення природного середовища регіону.

  1. ^ Біологічне та ландшафтне різноманіття (рослинний і тваринний світ, заповідна справа)

Людина завжди існувала в оточенні різноманітного рослинного і тваринного світу. Задовольняючи свої потреби, вона дедалі активніше втручалася у взаємозв’язки живої природи. Природні екосистеми, в яких протягом тривалої еволюції виробилися стійкість до зовнішніх впливів, нині відчувають принципово нові, антропогенні навантаження, що призводить до змін динамічної природної рівноваги. Результатом цього є перебудова екологічних систем, наслідки якої важко прогнозувати. Наприклад, різко скоротилися ареали і чисельність сотень видів рослин, сьогодні вимирання загрожує багатьом видам тварин.
^

Біологічне та ландшафтне різноманіття нашого району дуже велике, загальна площа фонду становить - 28400 га.:

  • 1695 га. - площі належить ДЛГП “Галсільліс”

  • 26705 га -. площі займає ДП «Бібрський лісгосп», з них 1275,6 га. – ліси природоохоронного, наукового, історико – культурного призначення, 20047,4 га –рекреаційно – оздоровчі ліси, 5382 га. – експлуатаційні ліси.


Основними породами дерев є бук (47% від всієї площі лісів), дуб, граб, сосна, ялиця, модрина, береза, ясен тощо. Лісистість території сягає 31% (середня в області - 28%).

Згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04 червня 2003 року № 90 по ДП „Бібрський лісгосп” затверджена, з 01.01.2004 року, нова розрахункова лісосіка в об’ємі 21,7 тис. м3. Дана розрахункова лісосіка є діюча на 2012 рік.

Порівнюючи з попередньою розрахунковою лісосікою, яка була з 1980 року і обсяг якої становив близько 100 тис. м3, спостерігається суттєве зменшення промислового вирубування лісу (табл. 1).

Табл. №1
Один. виміру

2009

2010

2011

Очікув. 2012

Лісовирощування всього

га.

97

86

50

60

в т.ч. лісовідновлення

га.

95

84

50

60

а) посадка л/к ДЛФ

га.

54

52

36

18

б) прир.залісення

га.

41

32

14

42

Лісорозведення (нові ліси ДЛФ)

га.

2

2

-

-

Сприяння природ. поновленню

га.

126

56

35

30

Загот. лісового насіння

кг.

7332

3431

3648

3000

Вирощування посад. матеріалу

тис.шт.

609,73

627,34

348,4

300


Одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного й естетичного виховання людей, об’єктом наукових досліджень, важливою базою отримання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей є тваринний світ.

На мисливських угіддях Перемишлянського району налічується значна кількість козуль, диких свиней, білок, лисиць, тхорів, куниць, куріпок, диких качок, зайця-русака. Сприяння розмноженню диких тварин, рівновагу і контроль веде 4 мисливські господарства:
^

ДП “Бібрський лісгосп”


Загальна площа угідь : 4788 га.

В т.ч. лісових – 3715 га.

польових – 1053 га.

водно-болотних – 20 га.

Перемишлянський РТМІР “Лісівник”


Загальна площа угідь : 22057 га.

В т.ч. лісових – 11411 га.

польових – 10127 га.

водно-болотних – 5119 га.
^

ТзОВ МГ “Свірж”


Загальна площа угідь : 7924 га.

В т.ч. лісових – 5749 га.

польових – 2150 га.

водно-болотних – 25 га.

УТМР “Перемишлянське мисливське господарство”


Загальна площа угідь : 23142 га.

В т.ч. лісових – 6378 га.

польових – 16288 га.

водно-болотних – 466 га.

Важливою проблемою мисливських господарств є браконьєрство боротьба з яким ведеться з залученням працівників міліції. Головну роль в охороні тваринного світу належить товариствам мисливців, які регулюють відстрілювання диких тварин і птахів та вилов риби і збереження рідкісних видів, а також громадських інспекторів, лісництв.

Основні вимоги до охорони та принципи охорони, використання і відтворення тваринного світу є:

  • збереження умов існування видового й популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

  • недопустимість погіршення середовища і існування, шліхів міграції та умов розмноження диких тварин;

  • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

  • додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об’єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення;

  • раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин, регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди природі та суспільному господарству.

Особливе місце займає заповідна справа, яка не тільки сприяє збереженню унікальних природних об’єктів, а й забезпечує охорону найменш порушених антропогенною діяльністю природних екосистем, її важливість у комплексній проблемі охорони довкілля не заперечна.

На території державного лісового фонду Перемишлянського району знаходяться чотири об’єкти природно-заповідного фонду:

 1. Ландшафтний заказник місцевого значення “Романівський” (с. Романів, площа 482 га, Романівське лісництво. Високопродуктивний буковий генетичний резерват. На території заказника знаходиться гора Камула);

 2. Ландшафтний заказник місцевого значення “Свірзький” (с. Свірж, площа 451 га, Свірзьке лісництво. Високопродуктивні, високоякісні, природного походження домінуючі букові, а також дубові і грабові насадження);

 3. Парк - памятка садово-паркового мистецтва “Парк ХІХ ст.” (м. Бібрка, площа 1,5 га. Старовинний парк, на території якого ростуть вікові дерева: дуби, липи, червоний клен, декоративні дерева і кущі).

 4. Ботанічна пам’ятка природи “Група вікових дубів і лип” (с.Свірж, площа – 0,05 га. два вікові дуби- велетні та чотири липи віком понад 300 років).
^

Наявність таких об’єктів дає можливість для відкриття всіх зон відпочинку, лікувальних установ, туристичних офісів.


Отже заповідна справа означає ”заборона”, яку треба поширювати, а щодо охорони навколишнього середовища – вилучення з господарського користування певних територіальних комплексів з метою підтримання екологічної рівноваги, збереження еталонів незайманої природи.

^ 4. ЕКОЛОГО – ПРОСВІТНИЦЬКА ОСВІТНЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ДОВКІЛЛЯ.

Доступ до інформації – це одне з фундаментальних прав людини і демократичних прав, забезпечуваних у багатьох країнах і закріплених у міжнародному законодавстві, конституціях, окремих законах і підзаконних актах або положеннях, що є частиною законодавства чи підзаконних актів. Захист цих прав, а також екологічних прав - права кожної людини сьогодення і майбутніх поколінь на життя в здоровому навколишньому середовищі, що підходить для здоров'я і благополуччя - є основою сталого розвитку.

Одержання інформації про навколишнє середовище чи з питань, що стосуються навколишнього середовища, є першим кроком на шляху забезпечення можливостей громадськості брати участь у процесі прийняття рішень стосовно навколишнього середовища, і в захисті навколишнього середовища. На основі отриманої інформації громадськість може вирішити, чи потрібно їй включатися у певні процедури прийняття рішень, чи вживати заходів для доступу до правосуддя, чи такої необхідності немає.

Екологічна освіта - це безперервний процес навчання, виховання і розвитку, спрямований на формування екологічної культури, екологічної відповідальності кожної людини нашої планети.

Екологічна освіта повинна бути спрямована на поширення інформації щодо актуальних проблем екології, підвищення рівня освіти в галузі охорони навколишнього природного середовища, формування в суспільстві екологічно орієнтованого світогляду, розуміння катастрофічних наслідків антропогенного навантаження на довкілля.

Проблема екологічної освіти і виховання дедалі більше набуває міжнародного характеру. Екологічна освіта перебуває у постійному розвитку і є результатом переорієнтації та узгодження різних дисциплін. Вона має поширюватися на різні вікові і соціально - професійні групи населення і передусім на соціальні групи, професійна діяльність яких впливає на якість навколишнього середовища.

Одним із основних заходів пропаганди здорового довкілля є просвітницька робота з молоддю, бо саме в молодому віці формуються основи ставлення людини до навколишнього середовища.

Програмою дій суспільства ХХІ століття має стати Програма – нової філософії життя, яка навчить нас поважати природу, Землю, екосистеми і поводитися в довкіллі так , щоб не перешкоджати нормальному функціонуванню біосфери, щоб життя на планеті Земля продовжувалось і розквітало.


5. ЗАХОДИ

^ ДО ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2012 - 2015 РОКИ
з/п

Зміст заходіу

Термін виконання (роки)

Виконавці

Джерело фінансування

Вартість тис. грн.

1.

Проведення інвентаризації об’єктів природно – заповідного фонду району: група вікових дубів і лип с. Свірж та парк – пам’ятка ХІХ ст. м. Бібрка


2013-2014

Управління земельних ресурсів у Перемишлянському районі, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

10,0

2.

Проведення заходів з охорони земель

2012-2015

Управління земельних ресурсів у Перемишлянському районі, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

3.

Виготовлення проектно – кошторисної документації для будівництва сміттєзвалища в м. Перемишляни

2013

Перемишлянська міська рада

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

4.

Проведення капітального ремонту очисних споруд м. Бібрка

2012-2015

Бібрська міська рада

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

5.

Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж м.Перемишляни

2012-2013

Перемишлянська міська рада

Державний та місцевий бюджети

570,18

6.

Реконструкція міських водопровідних мереж м. Бібрка

2012-2013

Бібрська міська рада

Державний та місцевий бюджети

425,16

7.

Впорядкування тимчасових площадок для зберігання побутових відходів

2012 - 2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

8.

Затарення та вивезення заборонених і непридатних до застосування в сільському господарстві пестицидів

2012 - 2015

Районна державна адміністрація

Державний та місцевий бюджети, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

9.

Ліквідація несанкціонованих звалищ та причини їх виникнення

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

10.

Ліквідація смітників та запобігання їх виникненню на берегах річок

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

11.

Проведення благоустрою та озеленення населених пунктів

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

12.

У передноворічні періоди здійснення посиленого контролю за вирубуванням та реалізацією хвойних насаджень

2013-2015

Органи місцевого самоврядування, ДЛГП «Галсільліс», ДП «Бібрський лісгосп», Перемишлянський РВ УМВС у Львівській області

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

13.

Недопущення порушення вимог природоохоронного законодавства в частині незаконного збору, заготівлі, торгівлі рідкісними та зникаючими ранньоквітучими рослинами первоцвітами, що знаходяться під загрозою зникнення і занесених до Червоної книги

2012-2015

Органи місцевого самоврядування, Перемишлянський РВ УМВС у Львівській області

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

14.

Проведення робіт пов’язаних з благоустроєм водойм (вирубка чагарників на берегах рік)


2012-2015

Органи місцевого самоврядування, Перемишлянський ЕД № 3 Дублянського УВГ Львівського обласного виробничого УВГ «Облводгосп»

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень


Заступник голови районної ради –

керуючий справами Г.Горинецька

Скачать 287.76 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты