Домой

Тести по курсу "Економіка праці"
Скачать 92.07 Kb.
НазваниеТести по курсу "Економіка праці"
Дата11.03.2013
Размер92.07 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Відповіді до тестів по курсу "Економіка праці"
Подобные работы:

Тести

по курсу "Економіка праці"

 1. На скільки відсотків зміниться норма виробітку, якщо норма часу змінилася на 20%:

а) на 15%;

б) на 20%;

в) на 25%;

г) на 10%.

 1. Яка з перелічених категорій витрат робочого часу не входить до норми часу:

а) підготовчо-заключний час;

б) оперативний час;

в) час перерв по оргтехпричинам;

г) час обслуговування робочого місця;

д) час регламентованих перерв.

 1. За допомогою самофотографії можна визначити:

а) причини невиконання завдань працівниками;

б) величину та причини витрат робочого часу робочим;

в) фактичний баланс робочого часу;

г) умови праці.

 1. До технічно обґрунтованої норми часу входять:

а) тільки необхідні витрати часу, що припадають на одиницю продукції;

б) усі витрати часу, що припадають на одиницю продукції;

в) робочий час простоїв по організаційно-технічним причинам;

г) робочий час простоїв виробництва через аварії.

 1. Які з перелічених показників відносяться до продуктивності праці:

а) працемісткість;

б) собівартість;

в) виручка;

г) виробіток.

 1. Зростання продуктивності праці дає вплив на:

а) зростання кількості зайнятих у матеріальному виробництві;

б) зменшення собівартості продукції;

в) зростання кваліфікації працівників;

г) зменшення ринкової ціни продукції.

 1. Джерелом зростання продуктивності праці є:

а) кількість працюючих на підприємстві;

б) тип виробництва;

в) прискорення обертаємості обігових коштів;

г) впровадження нових технологій.

 1. Порівнянність продуктивності праці у різних виробництвах забезпечується при її визначенні методами:

а) вартісним;

б) трудовим;

в) натуральним;

г) натурально-вартісним.

 1. В структурі промислово-виробничого персоналу промислового підприємства найбільшу долю мають наступні категорії працівників:

а) робітники;

б) службовці;

в) інженерно-технічні працівники;

г) учні.

 1. Які з перерахованих видів навчання найбільш характерні для робочих:

а) лекції;

б) коледжі;

в) гімназії;

г) курси.

 1. Чисельність основних робітників фірми обчислюється на основі показника:

а) собівартості;

б) виручки;

в) трудомісткості;

г) НЧП.

 1. Об’єктивна чисельність працівників по обслуговуванню виробництва визначається за:

а) експертними оцінками;

б) функціями обслуговування виробництва;

в) долею їх чисельності у структурі ПВП;

г) наявною чисельністю основних робочих.

 1. Яка з перелічених трудових норм є неприпустимою для визначення чисельності службовців:

а) норма обслуговування;

б) норма керованості;

в) норма енерговитрат;

г) норма чисельності.

 1. Який з перелічених засобів нормування праці є основою для розрахунку технічно-обґрунтованих норм:

а) сумарний;

б) дослідно-статистичний;

в) експертний;

г) аналітичний.

 1. Яке поняття характеризує наступне визначення: "... – доцільна діяльність людей, в наслідок якої задовольняються матеріальні та духовні потреби суспільства та окремої людини":

а) технологія виробництва;

б) праця;

в) умови праці;

г) керівництво виробництвом.

 1. В чому полягає головна ціль удосконалювання форм розподілу та кооперації праці в організації:

а) вдосконалити умови праці;

б) вдосконалити технологію виробництва;

в) досягти вірного розподілу кадрів;

г) підвищити кваліфікацію праці.

 1. Які форми розподілу праці не існують на підприємстві:

а) функціональна;

б) загальна;

в) кваліфікаційна;

г) технологічна.

 1. Як називають род трудової діяльності, що вимагає певної підготовки робітника і характеризує конкретну сферу застосування праці:

а) професія;

б) кваліфікація;

в) профорієнтація;

г) спеціалізація.

 1. Що визначає вид трудової діяльності у рамках тої чи іншої професії:

а) профвідбір;

б) кваліфікація;

в) спеціалізація;

г) профорієнтація.

 1. Який з перелічених елементів не є складовою організації оплати праці:

а) форми та системи оплати праці;

б) тарифна система;

в) система організації виробництва;

г) нормування праці.

 1. Який з перелічених показників є основою для розрахунку заробітної плати робітників-відрядників:

а) виручка;

б) ціна одиниці виробу;

в) відрядна розцінка;

г) собівартість продукції.

 1. Який показник застосовується для розрахунку заробітної плати робітника, що не має кількісної оцінки праці:

а) виручка;

б) фактично відпрацьований час;

в) кількість робітників;

г) собівартість продукції.

 1. Яку систему оплати праці Ви запропонувати для робітників, що мають кількісну оцінку праці:

а) відрядну;

б) погодинну;

в) погодинно-преміальну;

г) побічно-відрядну.

 1. В структурі середньої заробітної платні найбільшу долю мають:

а) премії;

б) доплати;

в) надбавки;

г) тарифна частина.

 1. Премії робітникам фірми виплачуються з:

а) прибутку;

б) тарифного фонду заробітної плати;

в) фонду розвитку виробництва, науки та техніки;

г) відрядного фонду зарплати.

 1. Співвідношення між зростанням продуктивності праці та зростанням середньої платні виявляє прямий вплив на:

а) обсяг виробництва;

б) чисельність персоналу;

в) собівартість;

г) баланс робочого часу.

 1. Яке з тверджень вірно: "Атестація та раціоналізація робочих місць

а) передбачає існуючого рівня організації виробництва та розробку заходів по його вдосконаленню";

б) зміна технології виконання робіт";

в) переглядає вартість робочих місць";

г) знижує ціни на виконувані роботи".

 1. Яка з перелічених функцій не відноситься до керівництва персоналом:

а) обслуговування;

б) планування;

в) організація;

г) стимулювання;

д) контроль.

 1. Який з перелічених методичних підходів в установленні мінімальної заробітної платні на Вашу думку є найбільш об’єктивним:

а) статистичний;

б) витратний (по складеному рівню);

в) по вартості споживчого кошику;

г) аналоговий.

 1. Вказати, яка з перелічених функцій не відноситься до керівництва працею:

а) планування;

б) вдосконалення технології;

в) технологія організації праці;

г) мотивація праці;

д) контроль.

 1. Який з перелічених видів безробіття відносять до вимушеного:

а) економічне;

б) структурне;

в) технологічне;

г) інституційне.

 1. Основний показник ефективної роботи персоналу:

а) прибутковість;

б) продуктивність праці;

в) фондоозброєність;

г) рівень зарплати.

 1. До нормативно-довідкових документів відносять:

а) конституцію;

б) КЗ про працю;

в) ЕТКС;

г) інструкції.

 1. Який з перелічених показників характеризує продуктивність праці:

а) трудомісткість;

б) результативність;

в) рівень зарплати;

г) інтенсивність праці.

 1. До найбільш об’єктивних планування чисельності персоналу відносять:

а) метод найменших квадратів;

б) експертний метод;

в) графоаналітичний метод;

г) по трудомісткості робіт.

 1. Для виробничих бригад найбільш розповсюдженими завданнями є:

а) норми виробку;

б) нормовані завдання;

в) комплексні норми часу;

г) акордні завдання.

 1. Найбільш об’єктивну оцінку продуктивності праці розраховують по методу:

а) вартісному;

б) трудовому;

в) натуральному;

г) умовно-натуральному.

 1. Який з перелічених показників містить технологічну трудомісткість і трудомісткість по обслуговуванню і управлінню виробництвом:

а) повна трудомісткість;

б) виробнича трудомісткість;

в) трудомісткість основних робочих;

г) планова трудомісткість.

 1. Для яких категорій персоналу застосовують непрямі розцінки:

а) службовців;

б) спеціалістів;

в) допоміжних робітників;

г) технічних виконавців.

 1. До організації оплати праці входить:

а) нормування праці;

б) планування виробництва;

в) формування ціни на продукцію;

г) якість продукції.


^ Відповіді до тестів по курсу "Економіка праці"


1

в

9

а

17

б

25

а

33

в, г

2

в

10

г

18

а

26

в

34

а

3

в

11

г

19

б

27

а

35

г

4

а

12

б

20

в

28

а

36

б

5

а, г

13

в

21

в

29

в

37

б

6

б

14

г

22

б

30

б

38

а

7

г

15

б

23

а

31

г

39

в

8

б

16

в

24

г

32

б

40

а

Скачать 92.07 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты