Домой

1. Схвалити району цільову соціальну Програму «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки, що додається
Скачать 314.58 Kb.
Название1. Схвалити району цільову соціальну Програму «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки, що додається
Дата11.03.2013
Размер314.58 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Районна цільова соціальна програма
Аналіз причин виникнення проблеми
V. Очікувані результати
VI. Фінансово-економічне обґрунтування
VII. Аналітичні матеріали
Безпечне материнство (показники)
Репродуктивне здоров'я дітей та молоді (показники)
Планування сім’ї
Репродуктивне здоров’я населення
Завдання 1. Забезпечення безпечного материнства
Завдання 2. Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді
Завдання 3. Удосконалення системи планування сім'ї
Завдання 4. Збереження репродуктивного здоров'я населення
Завдання 5. Забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми
Розділ I. Забезпечення умов безпечного материнства
Розділ II. Удосконалення системи планування сім'ї
Розділ IІІ. Збереження репродуктивного здоров'я населення
Розділ IV. Організація та контроль за виконанням Програми
Розділ V. Фінансування
Подобные работы:ЖОВТНЕВА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Миколаївської області


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


28.10.2008 м. Миколаїв № 804-р


Про схвалення районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки


Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України від 4 квітня 2007 року № 372/34 «Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», з метою активізації пропаганди здорового способу життя для збереження репродуктивного здоров’я Жовтневого району:


1. Схвалити району цільову соціальну Програму «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки, що додається.


2. Затвердити заходи щодо виконання районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки (додаток 1).

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Бергер Л.П.) за пропозиціями розпорядників коштів врахувати обсяги видатків на реалізацію заходів районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки в межах фінансових можливостей районного бюджету.


4. Винести на розгляд чергової сесії районної ради схвалений цим розпорядженням проект районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки.


5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації з політико-правових та соціально-гуманітарних питань, керівника апарату Абрамова А.Ю.


Голова райдержадміністрації О.М. Стахорський


СХВАЛЕНО


розпорядженням голови райдержадміністрації

від 28.10.2008 № 804-р


^ РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

«Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки


І. Загальна частина


Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення.

Результати аналізу змін населення за останні 10-15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі, така ж ситуація зберігається і в Жовтневому районі.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, яке є невід’ємною складовою частиною здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено службу планування сім'ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, методів профілактики не планованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції.

Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня материнської та дитячої смертності, однак ці показники залишаються високими і значно перевищують середньоєвропейські. Потребують розв'язання проблеми невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат.

Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я населення.


^ Аналіз причин виникнення проблеми


Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров'я, зумовлені:

- незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту сім'ї, збереження традиційної культури взаємовідносин у сім'ї як основної складової суспільства;

- недостатньою соціальною і правовою захищеністю у сфері праці, відсутністю належного контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; дискримінацією жінок, особливо у сфері приватної підприємницької діяльності, що витісняє їх у низькооплачувані галузі або змушує шукати роботу в тіньовому секторі економіки чи за кордоном;

- недосконалістю нормативно-правової бази;

- смертністю чоловіків працездатного віку, що у 3,6 разів перевищує смертність жінок. Незворотні втрати чоловічого населення у репродуктивному віці позначаються на статевому співвідношенні у суспільстві, зумовлюючи наявність значної кількості одиноких жінок, неповних сімей та дітей-сиріт;

- високим рівнем материнської та малюкової смертності, пов'язаним з недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім'ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення сучасним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров'я та підготовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомоги;

- незадовільним станом здоров'я вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості ускладнень під час пологів, які спричинюють виникнення хвороб у новонароджених, а також впливають на рівень захворюваності дітей віком до 14 років та дитячої інвалідності;

- високим рівнем штучного переривання вагітності, що впливає на фертильність і перебіг наступної вагітності та пологів. Штучне переривання вагітності і пов'язані з ним ускладнення призводять до смерті майже кожної десятої жінки;

- незадовільним станом здоров'я підлітків, негативний вплив на яке має поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків);

- високим рівнем безпліддя українських сімей, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат;

- поширеною онкогінекологічною патологією репродуктивних органів, що є однією з основних причин смертності і призводить до втрати значної кількості молодих жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію;

- недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров'я.

Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров'я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, невиношування вагітності, онкогінекологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плода з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку.

У зв'язку з високими темпами поширення ВІЛ-інфекції особливої важливості набуває проблема ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що в свою чергу пов'язана з негативною динамікою збільшення ВІЛ-інфікованих дітей.


ІІ. Мета і основні завдання Програми


Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров'я населення як важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку Жовтневого району.


ІІІ. Основними завданнями Програми є:


- створення умов безпечного материнства;

- формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді;

- удосконалення системи планування сім'ї;

- збереження репродуктивного здоров'я населення;

- забезпечення ефективного управління виконанням Програми.

Для більш ефективного розв'язання проблеми репродуктивного здоров'я визначено основні групи:

- діти віком до 14 років;

- діти підліткового віку - 15-17 років;

- молодь у віці 18-20 років;

- молоді сім'ї до 35 років;

- вагітні жінки;

- жінки та чоловіки репродуктивного віку.


ІV. Пріоритетні напрями виконання Програми


Пріоритетними напрямами виконання Програми є:

у соціально-економічній сфері:


- пропагування сімейних цінностей, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім'ї;

- охорона здоров'я соціально незахищених верств населення.

у сфері освіти:

- розроблення та реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

- інформування населення з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров'я;

- проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань.

у сфері медицини:

- забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я для кожної цільової групи;

- впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я лікарями загальної практики та сімейними лікарями;

- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї відповідно до протоколів її надання;

- забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров'я;

- розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення;

- розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров'я на основі висновків науково-доказової медицини;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони репродуктивного здоров'я;

- удосконалення та оптимізація системи планування сім'ї;

- розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання не планованій вагітності;

- створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров'я та планування сім'ї;

- включення до навчальних програм переддипломної та післядипломної підготовки фахівців розділів з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї;

- підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров'я;

- удосконалення системи управління в закладах охорони здоров'я.

у сфері науки:

- виявлення факторів та механізму впливу на збереження і поліпшення репродуктивного здоров'я;

- проведення аналізу щодо стану захворюваності на туберкульоз органів репродуктивної системи.

у сфері управління та контролю за виконанням Програми:

- моніторинг та оцінка здійснення заходів Програми.


^ V. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу знизити рівень:

- материнської смертності на 20 відсотків;

- анемії серед вагітних на 45 відсотків;

- малюкової смертності на 20 відсотків;

- гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків;

- підліткової вагітності на 20 відсотків;

- запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

- штучного переривання вагітності у дорослих жінок на 20 відсотків;

- захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків;

- захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків;

- захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків;

- онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків;

- смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків;

- збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків;

- забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних;

- підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання не планованій вагітності на 20 відсотків.


^ VI. Фінансово-економічне обґрунтування


Фінансування завдань і заходів Програми здійснюватиметься з державного бюджету за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я, коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


^ VII. Аналітичні матеріали

7.1. Аналіз стану репродуктивного здоров’я населення Жовтневого та Корабельного районів

Демографічна ситуація:

Загальна кількість населення району в базовому році за віком та статтю (прогноз з 1січня 2006 року по 31 грудня 2006 року) – 118552 чоловік.


Вік

чоловіки

жінки

15-19

4006

3854

20-24

4096

3925

25-29

3753

3683

30-34

3592

3653

35-39

3279

3491

40-44

3612

4046

45-49

3683

4248

50-54

3229

3965

55-59

2765

3521

60-64

1766

2623

65-69

2462

3764

більше 70

21683

6135

Всього

57926

46908


Загальний рівень народжуваності –10,7%

Кількість ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку - 257

Рівень зареєстрованого безробіття - 3,11 %


^ Безпечне материнство (показники)


Кількість пологів за рік

877

Рівень материнської смертності (на 100 000)

0

Рівень анемії серед вагітних (на 100 вагітних)

35

Рівень малюкової смертності (до року на 1000, народжених живими)

7,78

Рівень гемолітичної хвороби новонароджених (новонароджені, починаючи з 1000 г, які мали гемолітичну хворобу на 1000, народжених живими)

0

Смертність новонароджених від синдрому дихальних розладів

(кількість смертей від розладу дихальної системи на 1000, народжених живими)

0

Кількість вагітних, що стали на облік до 12 тижнів до всіх зареєстрованих вагітних на антенанатальному догляді

92,8

Кількість жінок з екстрагенетальною патологією (вагітність високого ризику)

88


^ Репродуктивне здоров'я дітей та молоді (показники)


Рівень підліткової вагітності (кількість пологів та абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років).

16,2

Рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років (кількість захворювань у юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років).

13,6

Рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років (кількість абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років).

6,1


^ Планування сім’ї


Рівень використання сучасних засобів запобігання не планованій вагітності (кількість жінок, що отримують внутріматочний засіб та гормональні оральні засоби на 1000 жінок репродуктивного віку).

431,5

Рівень штучного переривання вагітності (кількість абортів у державних структурах на 1000 жінок репродуктивного віку).

42,8


^ Репродуктивне здоров’я населення


Рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом (кількість чоловіків та жінок старше 18 років із зареєстрованим сифілісом на 100 000 населення старше 18 років).

67,4

Рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків (кількість чоловіків старше 18 років із зареєстрованою гонореєю на 100 000 чоловіків старше 18 років).

22,8

Рівень захворюваності на рак шийки матки (кількість нововиявлених випадків раку шийки матки на 100 000 жіночого населення).

17,1

Рівень онкологічної захворюваності молочної залози (кількість нововиявлених випадків раку молочної залози на 100 000 жіночого населення).

59,2
7.2 Перелік показників району:

Завдання програми, показники та їх визначення

Зміна показника

Базовий рівень (2006)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

^ Завдання 1. Забезпечення безпечного материнства

Показник 1 Знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків (на 100 000 народжених живими)

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показник 2 Знизити рівень анемії серед вагітних на 45 відсотків (на 100 вагітних)

45%

27,3

25,9

24,6

23,2

21,8

20,5

19,1

17,7

16,4

15,0

Показник 3 Знизити рівень малюкової смертності на 20 відсотків (до року на 1000 живонароджених)

20%

7,8

7,6

7,4

7,3

7,1

6,9

6,7

6,6

6,4

6,2

Показник 4 Знизити рівень гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків (плоди, починаючи з 1000 г, що мали ГХ на 1000 народжених живими)

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показник 5 Знизити показник смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків (кількітсь смертей від РДС на 1000 народжених живими)

20%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показник 6 Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків (кількість дітей, що отримує годування до 6 місяців на 100 дітей, що досягли 1 року та хоча б певний час вигодовувалися грудьми)

60%

71,8%

70,5%

69,2%

67,9%

66,6%

65,2%

63,9%

62,6%

61,3%

60,0%

Показник 7 Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних (кількість тих, що встали на облік до 12 тижнів до всіх зареєстрованих вагітностей)

98%

92,8%

93,4%

94,0%

94,5%

95,1%

95,7%

96,3%

96,8%

97,4%

98,0%

^ Завдання 2. Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді

Показник 8 Знизити рівень підліткової вагітності на 20 відсотків (кількість пологів та абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

20%

16,2

15,8

15,5

15,1

14,8

14,4

14,0

13,7

13,3

13,0

Показник 9 Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20 відсотків (кількість захворювань у юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

20%

13,6

13,3

13,0

12,7

12,4

12,1

11,8

11,5

11,2

10,9

Показник 10 Довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг “Клініка дружня до молоді” до 90 відсотків

90%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Показник 11 Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків15-17 років на 20 відсотків (кількість абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

20%

6,1

6,0

5,8

5,7

5,6

5,4

5,3

5,2

5,0

4,9

^ Завдання 3. Удосконалення системи планування сім'ї

Показник 12 Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків (кількість жінок, що отримують ВМЗ та ГО на 1000 жінок репродуктивного віку)

20%

431,5

441,1

450,7

460,3

469,9

479,4

489,0

498,6

508,2

517,8

Показник 13 Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20 відсотків (кількість абортів у державних структурах на 1000 жінок репродуктивного віку)


20%

42,8

41,8

40,9

39,9

39,0

38,0

37,1

36,1

35,2

34,2

^ Завдання 4. Збереження репродуктивного здоров'я населення

Показник 14 Знизити рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків (кількість чоловіків та жінок старших за 18 років із зареєстрованим сифілісом на 100 000 населення старшого за 18 років)

30%

67,4

65,2

62,9

60,7

58,4

56,2

53,9

51,7

49,4

47,2

Показник 15 Знизити рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків (кількість чоловіків старших за 18 років із зареєстрованою гонореєю на 100 000 чоловіків старших за 18 років)

10%

22,8

22,5

22,3

22,0

21,8

21,5

21,3

21,0

20,8

20,5

Показник 16 Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20 % (кількість нововиявлених випадків раку шийки матки на 100 000 жіночого населення )

20%

17,1

16,7

16,3

16,0

15,6

15,2

14,8

14,4

14,1

13,7

Показник 17 Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків (кількість нововиявлених випадків раку молочної залози на 100 000 жіночого населення)

10%

59,2

58,5

57,9

57,2

56,6

55,9

55,3

54,6

53,9

53,3

^ Завдання 5. Забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми

Показник 18 Досягти результатів виконання Програми відповідно до визначених показників, відсотків

100%

60,0%

64,4%

68,9%

73,3%

77,8%

82,2%

86,7%

91,1%

95,6%

100,0%Додаток 1

до Програми


З А Х О Д И


щодо виконання районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров`я населення Жовтневого району» на 2008-2012 роки


^ Розділ I. Забезпечення умов безпечного материнства


1. Впроваджувати в життя профілактично спрямовані послуги з метою збереження репродуктивного здоров’я населення лікарями загальної практики та сімейної медицини.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


2. Постійно оволодівати новими науково-практичними технологіями у сфері репродуктивного здоров’я на основі досягнень сучасної медицини і впроваджувати в практику. Своєчасно приділяти увагу:


2.1. Забезпеченню пологового відділення необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами, одноразовими акушерськими пакетами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.


2.2. Забезпеченню пологового відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі.


2.3. Продовженню впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та висновків науково-доказової медицини.


2.4. Забезпеченню закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


3. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення Лікувально - профілактичних закладів охорони здоров’я району з метою покращення репродуктивного здоров’я, а саме:


3.1. Реорганізація пологового відділення для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні) сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері і дитини, забезпечення теплового ланцюжка.

3.2. Забезпечити закупівлю сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для пологового відділення.


3.3. Забезпечити районного акушер - гінеколога комп’ютером для здійснення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського і перинатального ризику.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


4. Забезпечити проведення тренінгів для сімейних лікарів та лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням), сільські, селищні ради (за узгодженням)


2008-2012 роки

5. Забезпечити проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


6. Запровадити школу відповідального батьківства у кожному закладі охорони здоров’я, що надає антенатальну допомогу, забезпечити їх необхідним обладнанням.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


^ Розділ II. Удосконалення системи планування сім'ї


1. Забезпечити безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, молодь у віці 14-17 років; жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-позитивні жінки.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


2. Забезпечити щорічне навчання лікарів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки - фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров`я та планування сім`ї.

Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням), сільські селищні ради (за узгодженням)


2008-2015 роки


^ Розділ IІІ. Збереження репродуктивного здоров'я населення


1. Поліпшити матеріально-технічне забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я з метою впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів (придбання щіточок для цитологічного дослідження, кольпоскопу).


Жовтнева центральна районна лікарня (за узгодженням)


2008-2012 роки


^ Розділ IV. Організація та контроль за виконанням Програми


1. Контроль за виконанням Програми покласти на Жовтневу центральну районну лікарню.


^ Розділ V. Фінансування


1. Фінансування заходів до Програми, проводиться згідно переліку завдань та заходів (додаток 2).


_____________________________


Додаток 2

до розпорядження


Перелік завдань та заходів передбачених для фінансування з бюджету району відповідно до районної цільової соціальної Програми «Репродуктивне здоров’я населення Жовтневого району» на період 2008-2012 років
з/п

Показники
Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, з місцевого бюджету

(тис. гривень)

Час реалізації заходу

І. Створення умов безпечного материнства

1.

Знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків

1.1.2.

Забезпечення пологового відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі

5,66

щорічно1.1.5.1.

Забезпечення пологового відділення необхідним обладнанням (кардіомоніторами – 32,0 тис. грн., апаратами штучної вентиляції легень – 70,0 тис. грн.)

102,00

32.0-2009

70.0-20101.1.5.2.

Забезпечення пологового відділення необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами)

0,585

щорічно1.1.6.

Забезпечення родопомічних закладів комп’ютерами

3,50

3.50-20091.1.7.

Продовження впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії у відповідності до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини

0,05

щорічно

2.

Знизити рівень анемії серед вагітних на 45 відсотків

1.2.1.

Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

2,73

щорічно

3.

Знизити рівень малюкової смертності на 20 відсотків

1.3.1.

Реорганізація пологового відділення для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка)


100,00

20081.3.2.

Забезпечення закупівлі сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень

138,896

2008

7.

Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних

1.7.2.

Проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними

-


1.7.3.

Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів

100

20091.7.5.

Запровадження шкіл відповідального батьківства у кожному закладі, що надає антенатальну допомогу, забезпечення їх необхідним обладнанням

1,70

2009

ІІ. Формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді

9.

Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20 відсотків

2.2.2.

Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)

1,50

2009

2010

2011

11.

Знизити рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків

2.4.2.

Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ВІЛ: видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах

1,50

2009

2010

2011

ІІІ. Удосконалення системи планування сім’ї

12.

Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків

3.1.4.

Забезпечення централізованої закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення (молодь у віці 14-17 років, жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ позитивні жінки), що проживають на території Жовтневого та Корабельного району

34,56

2008-20123.1.5.

Забезпечення впровадження комп’ютерної інформаційної системи з питань репродукції людини на базі жіночої консультації та гінекологічного відділення

7000

2009

13.

Знизити рівень штучного переривання вагітності на 20 відсотків

3.2.5.

Забезпечення розроблення та оптимізації планів і програм післядипломної підготовки лікарів – акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки – фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

-


3.2.6.

Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання непланованій вагітності за допомогою брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів, які надає обласний центр «Здоров’я»

-
ІV. Збереження репродуктивного здоров’я населення

16.

Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків

4.3.1.

Здійснення матеріально-технічного забезпечення пологового відділення охорони здоров’я для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів

12,60

2009

17.

Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків

4.4.3.

Розроблення та забезпечення розповсюдження інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок Жовтневого та Корабельного районів

-


_______________________________


Продовження

додатку 2 до Програми


Надання послуг

(кількість лікувально-профілактичних закладів та кількість надавачів послуг з репродуктивного здоров`я та планування сім`ї):


Пологове відділення районної лікарні

1

Жіноча консультація районної лікарні

1

Кількість кабінетів планування сім’ї

1

Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів

31

Кількість акушерів-гінекологів

20

Кількість сімейних лікарів/лікарів загальної практики

9

Кількість акушерок

31

Кількість медсестер (охорона материнства та дитинства)

34

Скачать 314.58 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты