Домой

«Про стан виконання державної програми «Здоров’я нації», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27. 12
Название«Про стан виконання державної програми «Здоров’я нації», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27. 12
Дата04.03.2013
Размер64.5 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:


« Про стан виконання державної програми «Здоров’я нації», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2002, у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6,

ЗОШ І-ІІІ ст. № 16, гімназії


Рішення колегії управління освіти Первомайської міської ради


31.10.2008 №

Заслухавши та обговоривши довідку головного спеціаліста управління освіти Короткової Н.Б. «Про стан виконання державної програми «Здоров’я нації», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2002, у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 16, гімназії», колегія зазначає, що робота ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (директор Бойко Г.О.), №16 (директор Мочалова О.І.), гімназії (директор Качура Н.С.) щодо поліпшення стану фізичного, психічного, соціального здоров’я дітей будується відповідно до Закону України «Про освіту», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки», затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2002 №13, навчальних програм, Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 № 1133, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України,  затвердженого   наказом МОН України від 02.08.2005 № 458.

Разом з тим, колегією відзначено надзвичайну актуальність проблеми збереження здоров’я дітей, про що свідчить порівняльний моніторинг захворюваності учнів ЗОШ № 6, 16, гімназії за 4 роки.

Адміністрації закладів, що перевірялися, тримають на контролі питання формування в учнівської молоді основ здорового способу життя, необхідності постійного догляду за власним здоров’ям, ціннісного ставлення до себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Так, стан виконання державної програми «Здоров’я нації» слухалися на педагогічних радах, нарадах при директорові, відображені у наказах по ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 16, гімназії: «Про організацію харчування», «Про заборону тютюнопаління на території навчального закладу», «Про попередження захворювань на грип та інші респіраторні захворювання» тощо.

Система роботи по збереженню та зміцненню здоров’я дітей у навчальному закладі включає в себе не лише уроки, виховну роботу, забезпечення режиму дня, а й, насамперед, контроль за станом здоров’я учнів.

Учні ЗОШ № 6, 16, гімназії щороку проходять безоплатний поглиблений медичний огляд. Питання про результати медичного  огляду учнів школи щорічно розглядаються  на нарадах при директорові. У ЗОШ № 6, гімназії (Бойко Г.О., Качура Н.С.) видані накази за результатами проходження комплексного медичного огляду учнями. У гімназії створена та діє спеціальна медична група для дітей з відхиленням або порушенням у розвитку організму.

Викладання дисциплін, які безпосередньо впливають на формування основ здорового способу життя у школярів, а саме: основ здоров’я, біології, фізичної культури і підготовки юнаків до захисту Вітчизни, у вищевказаних школах забезпечують 24 педагоги, з яких 50% мають вищу категорію, 17% - першу категорію, 17% - другу категорію та 16% - спеціалісти. Навчання здійснюється згідно з календарно-тематичним плануванням, яке відповідає вимогам державного Стандарту базової та повної загальної середньої освіти, інструктивно-методичним рекомендаціям щодо вивчення цих дисциплін у 2008-2009 навчальному році.

Аналіз  охоплення школярів  ЗОШ № 6, 16 та гімназії спортивними  гуртками та секціями  свідчить  про увагу адміністрацій вказаних шкіл до даної проблеми:

Заклад

% охоплення учнів

спортивними гуртками та секціями

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

40%

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16

45 %

Гімназія

38 %

На виконання Державної програми «Здоров’я нації» у ЗОШ № 6, 16, (Бой- ко Г.О. Мочалова О.І.,) щодня проводиться ранкова зарядка, до якої залучаються всі класи.

У закладах, які перевірялися, вироблена чітка система організації та проведення спортивно-масових заходів, що відображено у річних планах роботи та планах спортивно-оздоровчих заходів.

Заслуговує на увагу досвід роботи ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 (директор Мочало- ва О.І.) щодо запровадження у закладі Моделі Школи сприяння здоров’ю. Заклад працює у даному напрямку 3-й рік.

Крім того, адміністрації ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 (директор Мочалова О.І.) та гімназії (директор Качура Н.С.) разом із психологами і соціальними педагогами закладів чимало зусиль приділяють заходам по адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів, психологічному супроводу навчального процесу.

Колегія відмічає, що важливе місце в організації належної діяльності освітніх установ у напрямку зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей посідає харчування. Адміністрації ЗОШ № 6, 16 та гімназії (Бойко Г.О., Мочалова О.І., Качура Н.С.) тримають на контролі питання організації харчування учнів всіх категорій, виконання натуральних норм. У навчальних закладах міста всіма видами харчування охоплено 92 % учнів.

Незважаючи на вищевказані позитивні результати, в організації роботи по виконанню державної програми «Здоров’я нації» в діяльності закладів, що підлягали перевірці, виявлено ряд недоліків:

  • не виданий наказ про результати медичного огляду учнів у ЗОШ І-ІІІ ст. № 16;

  • наявні порушення щодо організації роботи спеціальної медичної групи у ЗОШ № 6, 16 (Бойко Г.О., Мочалова О.І.);

  • не проводиться щоденна ранкова зарядка на виконання наказу управління освіти міської ради від 11.01.2007 №19 «Про режим роботи загальноосвітніх закладів» у Первомайській гімназії (Качура Н.С.);

  • потребують дооформлення та поповнення методичним, дидактичним і роздатковим матеріалом кабінети основ здоров’я у ЗОШ № 6 та № 16 (Бойко Г.О., Мочалова О.І.).

Однією з найбільших проблем у навчальних закладах є недостатня кількість інвентарю та сучасного фізкультурного нестандартного обладнання у спортивних залах. Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення шкіл свідчить, що згідно з Переліком типового обладнання і спортивного інвентарю спортивних і тренажерних залів для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 52% забезпечення всім необхідним матеріалом має ЗОШ №16 та гімназії (Мочалова О.І., Качура Н.С.) і лише 38 - % базу – ЗОШ № 6 (Бойко Г.О.).

Крім того, залишається низьким % охоплення учнів гарячим харчуванням. У закладах міста у вересні-жовтні 2008 року цей показник становив лише 47,5%. За 2007/2008 навчальний рік середній відсоток охоплення гарячим харчуванням по м. Первомайську – 57,2 % від загальної кількості учнів, тоді як у Миколаївській області він складає 84 %, по Україні такий показник – 88,2%.

Колегією також відмічено недостатність проведеної закладами інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків щодо основ здорового способу життя, значення для здоров’я дітей оптимального режиму дня.

Так, на думку опитаних вчителів фізичної культури щодо можливості удосконалення роботи з фізичного виховання в умовах школи, основним чинником, який впливає на вагоме зниження стану фізичного здоров’я юного населення України, є недостатня спрямованість батьків на здоровий спосіб життя та відсутність об’єднання зусиль медицини, освіти, родини.

Викликає занепокоєння і той факт, що більше половини опитаних учнів не мають постійного сталого режиму дня, а кожен третій із опитаних приділяє сну не більше 7-ми годин, а ще 40 % – не більше 8-ми годин на добу.

Виходячи із вищезазначеного, колегія ухвалила:

1. Інформацію головного спеціаліста управління освіти Короткової Н.Б. про стан виконання державної програми «Здоров’я нації», міської комплексної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2002, у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (директор Бойко Г.О.), 16 (Мочалова О.І.), гімназії (Качура Н.С.) взяти до уваги.

2. Стан ефективності діяльності ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (директор Бойко Г.О.), 16 (Мочалова О.І.), гімназії (Качура Н.С.) у напрямку збереження фізичного, соціального та психічного здоров’я учнівської молоді вважати задовільним.

3. Директору ЗОШ № 16 Мочаловій О.І. видавати накази за наслідками медичного диспансерного огляду учнів.

до 20.11.2008 та щорічно

4. Директорам ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, 16 Бойко Г.О., Мочаловій О.І. забезпечити приведення у відповідність:

4.1. До Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України,  затвердженого   наказом МОН України від 02.08.2005 № 458, заняття фізичною культурою дітей, які за результатами диспансерного огляду віднесені до спеціальної медичної групи.

до 15.11.2008 та постійно

4.2. До Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 №601,

кабінетів основ здоров’я у закладах.

до 01.09.2009

5. Директору гімназії Качурі Н.С. забезпечити виконання наказу управління освіти міської ради від 11.01.2007 №19 «Про режим роботи загальноосвітніх закладів».

до 15.11.2008 та постійно

6. Директорам загальноосвітніх шкіл міста:

6.1. Забезпечити систематичний та дієвий контроль за здійсненням заходів на виконання Державної програми «Здоров’я нації» на 2003-2011 роки.

Постійно

6.2. Віднайти шляхи залучення позабюджетних коштів для покращення спортивно-оздоровчої матеріальної бази закладів.

Постійно

6.3. Охопити гарячим харчуванням не менше 30% учнів 5-11 класів за рахунок

батьківської плати.

Протягом року

6.4. Розробити заходи щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань формування здорового способу життя, значення для здоров’я дітей оптимального режиму дня, забезпечити їх виконання.

до 01.12.2008 та постійно

7. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста управління освіти Короткову Н.Б.


Голова колегії

Начальник управління освіти Г.Ф.Остапенко


Секретар В.Т.Чутенко

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты