Домой

Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124 І зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07. 05. 2003 за №353/7674 (зі змінами)
НазваниеПравила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124 І зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07. 05. 2003 за №353/7674 (зі змінами)
страница1/8
Дата04.03.2013
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України. (Додаток 1)
1. Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України.
Пояснення щодо заповнення форми № 363-Н
Форма № 762 “Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної продукції”
Пояснення щодо заповнення форми № 762
Назва форми
Пояснення щодо заповнення форми № 762
2. Форми статистичної звітності банків та підприємств
Пояснення щодо заповнення форми № 310Д
Пояснення щодо заповнення форми № 310Д
Середньозважена процентна ставка за кредитами розраховується за такою формулою
Сукупна вартість окремого кредиту (i)
Правові аспекти
Форма № 321 “Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”
Форма № 350Д “Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)”
Пояснення щодо заповнення форми № 350Д
Під час надання інформації в іноземній валюті
Сукупна вартість окремого депозиту (i) за депозитним договором розраховується за такою формулою
Правові аспекти
Форма № 360 “Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Проект для обговорення від 29.10.2012ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України


Чинна редакція нормативно-правового акта

Редакція нормативно-правового акта зі змінами з урахуванням пропозицій

Обґрунтування змін

1

2
Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 (зі змінами)

Глава 2 “Складання та подання форм статистичної звітності”

2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку та/або із застосуванням банкоматів на території регіону, у формі файлів електронною поштою територіальним управлінням Національного банку України з подальшим пересиланням їх Центральній розрахунковій палаті Національного банку України для надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі регіонів (термін “регіон” вживається у значенні, наведеному в Законі України від 08.09.2005 № 2850-IV “Про стимулювання розвитку регіонів” у редакції від 21.04.2011) за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку та/або із застосуванням банкоматів на території регіону, у формі файлів електронною поштою територіальним управлінням Національного банку України з подальшим пересиланням їх Центральній розрахунковій палаті Національного банку України для надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.


Обґрунтування: Рекомендація Державної служби статистики України


^ Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається
до Національного банку України. (Додаток 1)


^ 1. Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України.

Форма № 363-Н “Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)”

Таблиця форми:

Таблиця форми:

Обґрунтування: Нормативно-правове затвердження змін до розрахунку показників форми (у зв’язку з новою редакцією Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкції про його застосування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 03.01.2012 №1 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку»).
Правові аспекти:
Необхідність внесення змін зумовлена постановою Правління Національного банку України від 03.01.2012 №1 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку».
Очікувані результати:
Відповідність розрахунку показників форми новій редакції Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Інструкції про його застосування.

у шапці колонок 3, 4, 5-11 слова “у тому числі за секторами економіки*”

У шапці колонок 3, 4, 5-11 знак “*” виключити.

*згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 № 96 зі змінами.Виноску до таблиці виключити.


^ Пояснення щодо заповнення форми № 363-Н


Пояснення щодо заповнення форми № 363-Н
Пояснення щодо заповнення форми викласти в новій редакції.

^ Форма № 762 “Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної продукції”

Назва форми

Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції


Таблиця форми

Форма № 762 (місячна) “Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції”


^ Пояснення щодо заповнення форми № 762


Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції


дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3,4, а також кредит рахунку 6410 за звітний місяць;


дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7,8, а також залишок рахунку 6410.


^ Назва форми

Звіт про реалізацію пам'ятних і інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції


Таблиця форми

Форма № 762 (місячна) “Звіт про реалізацію пам'ятних і інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції”


^ Пояснення щодо заповнення форми № 762


Звіт про реалізацію пам'ятних і інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції


дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3,4, а також кредит рахунку 6410 та 6412 за звітний місяць;


дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7,8, а також залишок рахунку 6410 та 6412.

Обґрунтування: Започаткування випуску інвестиційних монет України відповідно до постанов Правління Національного банку України від 15.11.2011 № 405 “Про започаткування випуску інвестиційних монет України” та від 26.12.2011 № 473 “Про введення в обіг інвестиційних монет України”.
Правові аспекти:
Постанови Правління Національного банку України від 15.11.2011 № 405 “Про започаткування випуску інвестиційних монет України”, від 26.12.2011 № 473 “Про введення в обіг інвестиційних монет України” та зміни у Плані рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, які були внесені для забезпечення обліку доходів за операціями з інвестиційними монетами України шляхом створення рахунків групи 6412 «Доходи від продажу інвестиційних монет».
Очікувані результати:
Отримання даних статистичної звітності від Операційного та територіальних управлінь Національного банку України щодо руху кожного найменування інвестиційних монет, проведення аналізу їх реалізації з метою визначення тиражу, що дозволить надавати керівництву Національного банку України достовірну інформацію про результати реалізації інвестиційних монет України.


^ 2. Форми статистичної звітності банків та підприємств

Форма № 310Д “Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)”


^ Пояснення щодо заповнення форми № 310Д


Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:


суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) або пролонгованих протягом дня кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);


суми і вартість кредитів (у процентах річних), що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.


Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми кредиту. Під зміною суми кредиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором.


За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:


обороти за кредитами, фактично наданими за день;


обороти за пролонгованими кредитами;


інші обороти за рахунком.


Вартість користування наданими коштами у звітності за формою відображається у вигляді процентів річних як сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує позичальник у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту). 


У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.


Суми оборотів за рахунками обліку кредитних операцій, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами або виникли в результаті реструктуризації (або зміни валюти) кредитного договору або в разі переоформлення раніше наданого банком кредиту на іншого позичальника, переуступки боргу за кредитом клієнта одним банком іншому банку, для цілей цієї форми не вважаються фактично наданими (пролонгованими) кредитами за день, й інформація про них не надається.

^ Пояснення щодо заповнення форми № 310Д


Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:


суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) або пролонгованих протягом дня кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);


суми і вартість кредитів (у процентах річних), що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.


Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми кредиту. Під зміною суми кредиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:


обороти за кредитами, фактично наданими за день;


обороти за пролонгованими кредитами;


інші обороти за рахунком.


У звітності за формою вартість користування коштами відображається як середньозважена процентна ставка. Вона розраховується як відношення суми добутків сукупних вартостей окремих кредитів та їх обсягів до загального обсягу всіх кредитів.


^ Середньозважена процентна ставка за кредитами розраховується за такою формулою:


ρ = / ,де ρ – середньозважена процентна ставка за кредитами, процент річних;

Pi – сукупна вартість окремого кредиту (i), процент річних;

Vi – обсяг окремого кредиту (i);

n – кількість кредитів (i).


Сукупна вартість окремого кредиту розраховується як сума процентної ставки за кредитом та всіх інших платежів (комісій), що сплачуються позичальником на користь банку у зв’язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання кредитного договору.


^ Сукупна вартість окремого кредиту (i) розраховується за такою формулою:


д
Pi = Ri + ,
е Pi – сукупна вартість окремого кредиту (i), процент річних;


Ri – процентна ставка за кредитом (i), визначена у кредитному договорі, процент річних;

Fij –платіж (комісія) (j) за окремим кредитом (i), процент річних;

m – кількість платежів (комісій) (j) на користь банку за кредитом (i).


У разі встановлення банком плати за кредит у вигляді не процентів річних, а фіксованої суми, остання для звітності за формою перераховується у проценти річних за такою формулою:(Ri = (Si / Vi) * 100%,де Si – фіксована сума плати за кредит (i);

Vi – обсяг окремого кредиту (i).


У разі встановлення банком платежу (комісії) у вигляді не процентів річних, а фіксованої суми, остання для звітності за формою перераховується у проценти річних за такою формулою:


д
(Fij = (Tij / Vi) * 100%,
е Tij – фіксована сума платежу (комісії) (j) за окремим кредитом (i);


Vi – обсяг окремого кредиту (i).


При розрахунку сукупної вартості окремого кредиту інформація по платежам (комісіям) на користь третіх осіб (страхових компаній, нотаріальних контор тощо) не враховується.


У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних. При розрахунку сукупної вартості окремого кредиту інформація по платежам (комісіям) на користь третіх осіб (страхових компаній, нотаріальних контор, тощо) не враховується.

Суми оборотів за рахунками обліку кредитних операцій, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами або виникли в результаті реструктуризації (або зміни валюти) кредитного договору або в разі переоформлення раніше наданого банком кредиту на іншого позичальника, переуступки боргу за кредитом клієнта одним банком іншому банку, для цілей цієї форми не вважаються фактично наданими (пролонгованими) кредитами за день, й інформація про них не надається.


Обґрунтування: Покращення алгоритму розрахунку показників звіту з урахуванням запитів банків.

^ Правові аспекти: Нормативно-правові акти не створюють необхідності внесення змін до Правил.

Очікувані результати: Підвищення якості складання звіту.


^ Форма № 321 “Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”
Форму та пояснення щодо її заповнення викласти в новій редакції.

Обґрунтування: Забезпечення єдиного визначення і розрахунку банками щомісячних процентних ставок за непогашеними кредитами та їх гармонізації з міжнародними стандартами відповідно до кращої практики центральних банків країн ЄС.
Правові аспекти:
Рекомендації Регламенту ЄЦБ/2001/18 (із змінами) щодо статистики процентних ставок, що застосовуються монетарними фінансовими інституціями для депозитів та кредитів домашніх господарств та нефінансових корпорацій.
Очікувані результати:
Однозначний розрахунок щомісячних процентних ставок за непогашеними кредитами та забезпечення порівнянності з показниками інших країн світу.

^ Форма № 350Д “Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)”


Пояснення щодо заповнення форми № 350Д


Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).


Під час надання інформації в іноземній валюті:


ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);


відображаються суми і вартість депозитів (у процентах річних) (вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми залученого депозиту. Під зміною суми залученого депозиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту за додатковим договором і сумою депозиту за первинним договором.


За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:


обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;


обороти за пролонгованими депозитами;


інші обороти за рахунком.


Вартість користування залученими коштами у звітності за формою відображається у вигляді процентів річних як сукупний розмір винагороди (реальна плата за депозит), що визначений у депозитному договорі, з урахуванням як плати за користування залученими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших видатків, установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує банк у зв'язку з залученням, використанням та поверненням депозиту). 


Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк повинен відображати інформацію за цими депозитними договорами таким чином:

суми незнижуваного залишку - відповідно до строку залучення цих коштів згідно з умовами договору;


суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, - як кошти на вимогу.


Суми оборотів за рахунками обліку залучених депозитів, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами, для цілей цієї форми не вважаються фактично залученими та пролонгованими депозитами за день, й інформація про них не надається.


Обсяги капіталізації відсотків, нарахованих банком на наявні вклади, не вважаються залученими тимчасово вільними коштами клієнтів, й інформація про них не надається.


У разі перенесення на рахунках бухгалтерського обліку коштів клієнта зі строкового вкладу на вклад на вимогу (у зв'язку з неявкою клієнта в зазначений у договорі термін) інформація про них не надається, а обороти за такими операціями слід вести за параметром Д020 "Інші обороти за рахунком".


^ Пояснення щодо заповнення форми № 350Д


Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).


^ Під час надання інформації в іноземній валюті:


ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);


відображаються суми і вартість депозитів (у процентах річних) (вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.


Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми залученого депозиту. Під зміною суми залученого депозиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою депозиту за додатковим договором і сумою депозиту за первинним договором.


За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:


обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;


обороти за пролонгованими депозитами;


інші обороти за рахунком.


Вартість користування залученими коштами у звітності за формою відображається як середньозважена процентна ставка, яка розраховується як відношення суми добутків сукупної вартості окремих депозитів за депозитними договорами та їх обсягів до загального обсягу всіх депозитів.

С
ρ = /
ередньозважена процентна ставка за депозитами розраховується за такою формулою:де ρ – середньозважена процентна ставка за депозитами (в процентах річних);

Pi – сукупна вартість окремого депозиту (i) за депозитним договором (в процентах річних);

Vi –обсяг окремого депозиту (i) за депозитним договором;

n – кількість депозитів (i);

обсяг всіх депозитів.


Сукупна вартість окремого депозиту за депозитним договором розраховується як сума процентної ставки за депозитом та будь-яких інших видатків, що сплачується банком у зв’язку з залученням, використанням та поверненням депозиту, і які відомі та можуть бути обраховані на момент укладання депозитного договору.


^ Сукупна вартість окремого депозиту (i) за депозитним договором розраховується за такою формулою:

д
Pi = Ri +
е Pi – сукупна вартість окремого депозиту (i) за депозитним договором (в процентах річних);


Ri – ставка за депозитом (i), визначена у депозитному договорі (в процентах річних);

m – кількість платежів (j), які сплачуються у зв’язку із залученням, використанням та поверненням депозиту (i);

сума всіх інших платежів (j), які сплачуються банком у зв’язку із залученням, використанням на поверненням депозиту (i) (в процентах річних).


У разі встановлення банком плати за депозит не у вигляді процентів річних, а як фіксовану суму, остання у звітності за формою перераховується у проценти річних за такою формулою:


(Ri = Si / Vi * 100%

де Si – фіксована сума плати за депозит;

Vi – загальний обсяг депозиту.


Якщо умовами строкового банківського депозиту (вкладу) передбачається можливість вільного користування клієнтом коштами понад обумовлену договором суму незнижуваного залишку, банк повинен відображати інформацію за цими депозитними договорами таким чином:

суми незнижуваного залишку - відповідно до строку залучення цих коштів згідно з умовами договору;


суми перевищення незнижуваного залишку, які клієнт може знімати без обмежень, - як кошти на вимогу.


Суми оборотів за рахунками обліку залучених депозитів, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами, для цілей цієї форми не вважаються фактично залученими та пролонгованими депозитами за день, й інформація про них не надається.


Обсяги капіталізації відсотків, нарахованих банком на наявні вклади, не вважаються залученими тимчасово вільними коштами клієнтів, й інформація про них не надається.


У разі перенесення на рахунках бухгалтерського обліку коштів клієнта зі строкового вкладу на вклад на вимогу (у зв'язку з неявкою клієнта в зазначений у договорі термін) інформація про них не надається, а обороти за такими операціями слід вести за параметром Д020 “Інші обороти за рахунком”.

Обґрунтування: З урахуванням запитів банків щодо алгоритму розрахунку показників звіту.

^ Правові аспекти: Нормативно-правові акти не створюють необхідності внесення змін до Правил.

Очікувані результати: Підвищення якості складання звіту.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты