Домой

Курс лекцый 4-е выданне, стэрыятыпнае Мiнск 2006 удк 808. 26(075. 8)
НазваниеКурс лекцый 4-е выданне, стэрыятыпнае Мiнск 2006 удк 808. 26(075. 8)
страница1/31
Дата02.03.2013
Размер2.88 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Антанюк, Л.А.
Тэма 1. беларуская мова ў сістэме славянскіх моў 12
Тэма 2. фанетычныя, арфаэпічныя, граматычныя, стылістычныя і іншыя асаблівасці сучаснай беларускай мовы 25
Кантрольныя пытанні да лекцыі №2 38
Агульная характарыстыка дзеяслова і яго трыванні 74
Кантрольныя пытанні да лекцыі №3 98
Кантрольныя пытанні да лекцыі №4 118
Тэма 3. спецыяльная лексіка беларускай мовы (тэрміналогія) 133
Кантрольныя пытанні да лекцыі №7 158
Кантрольныя пытанні да лекцыі №8 171
Экзаменацыйныя пытанні 258
Тэма 1. беларуская мова ў сістэме славянскіх моў
Агульныя звесткі пра славянскія мовы
Асаблівасці ўтварэння і развіцця беларускай літаратурнай мовы
Першыя пісьмовыя тэксты на старажытнаўсходне-славянскай мове
Дзелавая літаратура
Супрасльскі збор (сярэдзіна 15ст.), Увараўскі збор (15ст.), Віленскі зборнік 1495г., Зборнік Красінскага (сярэдзіна 16ст.)
Перакладная жыцейская літаратура 15–16 стст
Рэлігійная літаратура (16–17 стст.).
Мемуарная літаратура.
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Акадэмiя кipaвання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання


Л.А. Антанюк

Б.А. Плотнікаў


Беларуская мова:

прафесійная лексікаКурс лекцый


4-е выданне, стэрыятыпнае


Мiнск 2006

УДК 808.26(075.8)

Б


БК 81.2Бел.

А72


Серыя заснавана ў 2001 годзе


Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Д
^ Антанюк, Л.А.

А72               Беларуская мова: прафесiйная лексіка: курс лекцый / Л.А. Антанюк ,
Б.А. Плотнiкаў. – 4-е выд., стэр. – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь, 2006. –240 с. – (Сiстэма адкрытага навучання).

ISBN 985-457-568-3


Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".


УДК 808.26(075.8)

ББК 81.2Бел.
рукуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.ISBN 985-457-568-3Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А., 2004


Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004


ЗМЕСТ

УСТУП 8

^ ТЭМА 1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў СІСТЭМЕ СЛАВЯНСКІХ МОЎ 12

Лекцыя 1. Прадмет, метады и задачы курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)». Вывучэнне курса ў сістэме Адкрытая адукацыя 12

Агульныя звесткі пра славянскія мовы 12

Асаблівасці ўтварэння і развіцця беларускай літаратурнай мовы 15

^ ТЭМА 2. ФАНЕТЫЧНЫЯ, АРФАЭПІЧНЫЯ, ГРАМАТЫЧНЫЯ, СТЫЛІСТЫЧНЫЯ І ІНШЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 25

Лекцыя 2. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення 25

Аб’ект фанетыкі і яе асноўныя дысцыпліны 25

Фаналогія і арфаграфія. Графіка беларускай мовы 28

Паняцце транскрыпцыі 31

Паняцце арфаэпіі. Вымаўленне галосных 33

Вымаўленне зычных 35

^ Кантрольныя пытанні да лекцыі №2 38

Лекцыя 3. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы 39

Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады 40

Катэгорыя роду 45

Катэгорыя ліку 50

Катэгорыя склону 53

Прыметнік 62

Лічэбнік 65

Займеннік 69

Дзеяслоў 74

^ Агульная характарыстыка дзеяслова і яго трыванні 74

Катэгорыі стану, пераходнасці, зваротнасці дзеяслова 77

Катэгорыя ладу 80

Катэгорыя часу 81

Катэгорыі асобы, ліку і роду дзеяслова 82

Спражэнне дзеясловаў 84

Дзеепрыметнік 85

Інфінітыў і дзеепрыслоўе 87

Прыслоўе 88

Службовыя часціны мовы 90

Часціцы і мадальныя словы 94

Выклічнікі і гукапераймальныя словы 97

^ Кантрольныя пытанні да лекцыі №3 98

Лекцыя 4. Стылістыка. Культура маўлення кіраўніка 99

Стылістычнае чляненне мовы 99

Культура маўлення і яе асноўныя кампаненты 108

Дакладнасць, лагічнасць і дарэчнасць маўлення 113

Чысціня, выразнасць і багацце маўлення 115

^ Кантрольныя пытанні да лекцыі №4 118

Лекцыя 5. Дзелавыя зносіны кіраўніка 119

Пісьмовыя дакументы ў сферы дзелавых зносін 119

Віды аргументацыі ў дзелавых зносінах 123

Кантрольныя пытанні да лекцыі №5 132

^ ТЭМА 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ (ТЭРМІНАЛОГІЯ) 133

Лекцыя 6. Паняцце аб спецыяльнай лексіцы і тэрміналогіі. Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі 133

Кантрольныя пытанні да лекцыі №6 150

Лекцыя 7. Гістарычныя вытокі фарміравання беларускай тэрміналогіі 151

^ Кантрольныя пытанні да лекцыі №7 158

Лекцыя 8. Асноўныя сацыялінгвістычныя фактары развіцця беларускай тэрміналогіі ў XIY – першай палове XYII стст. Развіццё беларускай тэрміналогіі ў другой палове XYII–першай палове XIX стст. Развіццё лексікі новай беларускай літаратурнай мовы ў XIX – пачатку XXстст. 159

^ Кантрольныя пытанні да лекцыі №8 171

Лекцыя 9. Асаблівасці развіцця беларускай тэрміналогіі ў савецкі перыяд. Сучасны стан развіцця 172

Лекцыя 10. Характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі паводле паходжання 194

Лекцыя 11. Граматычная характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі 205

Кантрольныя пытанні да лекцый №9–11 221

Лекцыя 12. Семантычная характарыстыка сучаснай беларускай тэрміналогіі 222

Кантрольныя пытанні да лекцыі №12 231

Лекцыя 13. Задачы ўпарадкавання сучаснай беларускай тэрміналогіі 232

Кантрольныя пытанні да лекцыі №13 242

Лекцыя 14. Інтэрнацыяналізацыя і міжнародная уніфікацыя сучаснай тэрміналогіі 243

Кантрольныя пытанні да лекцыі №14 257

^ ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ 258

ЛІТАРАТУРА 264  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты