Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»
Скачать 35.27 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»
Дата22.02.2013
Размер35.27 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2 Розділи програми фахових вступних випробувань
Архітектура комп’ютера і системне програмне забезпечення
Алгоритмізація і програмування
Технології розв'язання задач
Бази даних
Подобные работы:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050103 «Програмна інженерія»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Фахові вступні випробування для зарахування абітурієнтів на навчання із скороченим терміном заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.050103 „Програмна інженерія” призначені для перевірки системи знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».

Програма призначена для ознайомлення абітурієнтів з переліком навчальних змістовних модулів, зміст яких використовується для складання тестових завдань при проведенні фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за очно-заочною формою навчання з додатковим наданням денних послуг за прискореною програмою.


Завдання спрямовані на перевірку формування найважливіших вмінь базового рівня, які визначені у вимогах до обов'язкового рівня підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».

При виконанні завдань абітурієнти повинні показати наступний рівень формування вмінь:

 • здійснювати перетворення чисел з однієї системи числення до іншої;

 • здійснювати арифметичні дії у двійковій системі числення;

 • використовувати стандартні алгоритмічні конструкції при програмуванні;

 • реалізовувати заданий алгоритм на будь-якій мові програмування;

 • розв'язувати найпростіші задачі.

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня опанування абітурієнтами наступних змістовних модулів:

 • Основи інформатики

 • Архітектура комп’ютера і системне програмне забезпечення

 • Алгоритмізація і програмування

 • Технології розв'язання задач

 • Бази даних

 • Комп`ютерні мережі

 • Електронні таблиці^ 2 РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Основи інформатики

Інформація, форми подання інформації в компютері. Дискретизація інформації. Кодування інформації. Системи числення. Подання чисел в пам'яті комп'ютера. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій системі числення. Базові поняття та операції математичної логіки.

Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. Робота з файлами електронних таблиць. Опрацювання та пошук інформації в середовищі табличного процесора. Використання вбудованих формул і функцій. Ділова графіка.


^ Архітектура комп’ютера і системне програмне забезпечення

Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера. Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. Структури комп’ютерних систем. Операційна система, її призначення та основні функції. Поняття файла. Каталоги. Підкаталоги. Операції з файлами. Системи опрацювання текстів.


^ Алгоритмізація і програмування

Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Програма і мови програмування. Поняття транслятора. Структура програми. Типи даних. Вирази. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов. Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. Процедури і функції. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи впорядкування та пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками.


^ Технології розв'язання задач

Базові поняття теорії графов. Чисельні методи розв'язання найпростіших задач: знаходження інтегралу методом трапецій, розв'язання нелінійного рівняння методом дихотомії.


^ Бази даних

Поняття про бази даних, їх призначення та функції. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних та створення її структури. Робота з таблицями. Пошук, упорядкування та фільтрація даних. Використання запитів. Форми, звіти.


Комп `ютерні мережі

Види, основні характеристики та принципи використання комп`ютерних мереж. Поняття серверу і робочої станції. Технологія клієнт сервер. Глобальна мережа Інтернет, її апаратні, програмні та інформаційні ресурси. Ідентифікація комп`ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет. Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд сторінок. Програми- браузери.


Скачать 35.27 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты