Домой

Про проект районної програми розвитку архівної справи у Монастириському районі на 2012-2013 роки
Скачать 120.9 Kb.
НазваниеПро проект районної програми розвитку архівної справи у Монастириському районі на 2012-2013 роки
Дата21.02.2013
Размер120.9 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Районна програма
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована районна Програма
3. Визначення мети районної Програми
Станом на 01.01.2012 року архівний відділ зберігає 164 фонди, нараховується 13885 справ Національного архівного фонду.
Ресурсне забезпечення районної Програми
5. Перелік завдань і заходів районної Програми та результативні показники
7. Координація роботи і контроль за виконанням Програми
Напрями реалізації
Подобные работы:УКРАЇНА

МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇвід 28 грудня 2011 року № 630


Про проект районної програми


розвитку архівної справи

у Монастириському районі

на 2012-2013 роки


Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи ”від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ, на виконання розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей в Україні», підпункту 10 пункту «а» частини першої статті 38 Закону України «Про місце самоврядування в Україні»,», наказів Державної архівної служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 серпня 2011 року № 677 «Про стан зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій» з метою здійснення заходів щодо покращення розвитку архівної справи в районі та забезпечення передачі документів постійного та особового складу на постійне зберігання в архівний відділ райдержадміністрації та документів з особового складу ліквідованих установ, підприємств, організацій до трудового архіву, що забезпечить соціальні гарантії та права громадян :

  1. Схвалити проект районної програми розвитку архівної справи у

Монастириському районі на 2012-2013 роки (далі – проект районної Програми), що додається.

  1. Архівному відділу районної державної адміністрації подати проект

районної Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до регламенту Монастириської районної ради.

  1. Контроль за виконанням розпорядження доручити керівнику

апарату районної державної адміністрації Рафалюк Л.А.


Голова районної державної

адміністрації І.П.БІЛИК


Проект

СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

райдержадміністрації

28.12.2011 №630


^ РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Монастириському районі

на 2012-2013 роки


1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець програми

Архівний відділ районної державної адміністрації

4.

Учасники програми

Архівний відділ районної державної адміністрації, районна рада, відповідальні за ведення архівної справи та діловодства в органах влади та місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах

5.

Термін реалізації програми

2012 – 2013 роки

5.1.

Етапи виконання програми

І етап - 2012 рік

ІІ етап - 2013 рік

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:


305 тис. гривень

7.1.

коштів районного бюджету

285 тис. гривень

7.2.

кошти інших джерел

20 тис. гривень^ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована районна Програма


Архівний відділ Монастириської райдержадміністрації здійснює управління архівною справою і діловодством на території району. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

Документи Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі райдержадміністрації відображають економічний, соціальний, культурний розвиток району. Документи з особового складу забезпечують соціальні права громадян на отримання довідок про трудовий стаж, довідок про нарахування заробітної плати. Відділ здійснює контроль за архівними підрозділами органів влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, які часто не забезпечують збереженість документів Національного Архівного Фонду, що приводить до їх втрат, псування, знищення, розкрадання. Тому стан архівної справи в районі потребує здійснення низки заходів щодо її докорінного покращення, і у цьому потрібний державний підхід і фінансова підтримка.

Матеріально-технічна база державної архівної установи не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати Національного архівного фонду .

Архів потребує обладнання металевими стелажами та картонажами.

Недостатність фінансування не дає змоги планомірно і повноцінно поповнювати Національний архівний фонд документами культурної спадщини, що стосуються історії України, а також проводити роботу з їх виявлення, взяття на облік, копіювання.

Актуальним є питання щодо інформатизації архівної справи, впровадження в справу інформаційно-комунікаційних технологій з метою задоволення попиту громадян, держави і суспільства на інформацію.

Розв'язання перелічених та інших проблем передбачається цією районною Програмою.

^ 3. Визначення мети районної Програми


Метою районної Програми є здійснення заходів щодо покращення розвитку архівної справи в районі та забезпечення гарантованої збереженості документів постійного та особового складу, які є джерелом комплектування архівного відділу Монастириської райдержадміністрації незалежно від їх форми власності.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання районної Програми
^

Станом на 01.01.2012 року архівний відділ зберігає 164 фонди, нараховується 13885 справ Національного архівного фонду.


Для виконання районної Програми у 2012-2013 роках необхідно виділити кошти для упорядкування і прийняття документів постійного та особового складу в архівний відділ райдержадміністрації, забезпечення діяльності трудового архіву для передачі та зберігання у ньому документів особового складу установ, організацій, підприємств, ліквідованих без правонаступництва від архівного відділу районної державної адміністрації, документів особового складу колишніх колективних селянських спілок від органів місцевого самоврядування та документів, які не впорядковані і зберігаються у непристосованих для цього приміщеннях.

Для забезпечення гарантованої збереженості документів архівного відділу райдержадміністрації необхідно:

- компютер;

- підключення до мережі Інтернет;

- поточний ремонт;

- придбання стелажного обладнання ;

- придбання коробок для картонування;

- придбання канцтоварів;

- кошти на оплату за послуги, надані охороною ( охорона приміщень архіву);

- виділення додаткових штатних одиниць;

- надання додаткового приміщення;

- створення трудового архіву.

Фінансування витрат для забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу райдержадміністрації і гарантованої збереженості документів та здійснення виконання запитів громадян будуть проводитись за рахунок коштів районного бюджету в межах, виділених рішенням сесії районної ради, та коштів госпрозрахункової групи при архівному відділі райдержадміністрації .


Районна Програма буде реалізовуватись у два етапи:


І етап - 2012 рік;

ІІ етап – 2013 рік.


^ Ресурсне забезпечення районної Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання районної Програми


Етапи виконання

Усього витрат на виконання районної Програми2012 рік

І етап2013 рік

ІІ етап


Обсяг ресурсів, усього, (тис. гривень),

у тому числі:

197

108

305

Районний бюджет

187

98

285

Кошти інших джерел

10

10

20


Термін виконання Програми: 2012-2013 роки.


^ 5. Перелік завдань і заходів районної Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1.Створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду у державній архівній установі.

2. Здійснення заходів щодо покращення розвитку архівної справи в районі та забезпечення збереженості і передачі документів постійного та особового складу на постійне зберігання в архівний відділ райдержадміністрації, документів з особового складу ліквідованих установ, підприємств, організацій до трудового архіву.

3. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду, а саме:

1. Збереження документів.

    1. Оправлення та підшивка документів;

    2. Картонування документів;

    3. Перевірка наявності документів.

2. Описування:

2.1. Управлінської документації;

2.2. Особового складу.

3. Удосконалення та переробка описів:

3.1. Управлінської документації.

4. Каталогізація:

4.1. Управлінської документації.

5. Приймання на державне зберігання:

5.1. Управлінської документації.

6. Затвердження описів:

6.1. Управлінської документації;

6.2. Особового складу.

7. Експертиза цінності документів:

7.1. Управлінської документації.

8. Виконання запитів:

8.1. Соціально-правового характеру.

9. Підготовка:

9.1. Виставок;

9.2. Радіопередач;

9.3. Публікацій в пресі.

10. Прийняття документів особового складу:

10.1. Ліквідованих КСП без правонаступників;

10.2. Ліквідованих установ без правонаступників.

Для виконання завдань районної Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком .

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2012-2013 роки.

^ 7. Координація роботи і контроль за виконанням Програми


Координацію та контроль за ходом виконання районної Програми покласти на архівний відділ райдержадміністрації. Про хід виконання районної Програми інформувати районну державну адміністрацію до 1 липня та 1січня упродовж терміну її дії.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Л.А.РАФАЛЮК


С.С.Корсун  1. ^ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

заходів районної Програми розвитку архівної справи у Монастириському районі

на 2012-2013 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Термін виконан-ня заходу

(роки)

Виконавці

Джерела фінансуван-

ня

Орієнтовані обсяги фінансування

(вартість)гривень, у тому числі

по рокахОчікуваний результат

2012 рік

2013 рік

1.

Упорядкуван-

ня та розвиток архівної справи в районі

1.1. Придбання техніки, обладнання та витратних матеріалів

2012

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

Районний

бюджет

5000

5000

Створення належних умов зберігання документів Національного архівного фонду та використання їх інформації

1.2. Підключення до мережі Інтернет та обслуговування в даній мережі

2012-

2013

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

3000

1000

Впровадження в справу інформаційно-комунікаційних технологій з метою задоволення попиту громадян, держави і суспільства на інформацію

1.3. Придбання та оновлення обладна-ння і устаткування для зберігання документів /стелажі, тощо/

2012

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

10000

10000

Створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду у державній архівній установі

1.4. Виготовлення картонажів

2012-

2013

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

Районний бюджет

5000

5000

Створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду у державній архівній установі

1.5. Підключення та обслуговува-ння системи пожежо-охоронної сигналізації

2012
Районний бюджет


14000
7000


Створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду у державній архівній установі1.6. Поточний ремонт приміщень архівного відділу

2013

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

Інші джерела


10000


10000

Створення належних умов зберігання документів Національного архівного фонду

2.

Забезпечення збереженості документів по особовому складу ліквідованих підприємств та поліпшення забезпечення кадрами

2. Створення трудового архіву

2012 -2013

Районна рада


Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

2.1. Виділення та капітальний ремонт додаткового приміщення

2012-

2013

Районна рада

районний бюджет

100000
Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

2.2. Виділення додаткових штатних одиниць

2012-

2013

Районна рада

районний бюджет

50000

70000

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

Скачать 120.9 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты