Домой

Програма здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду архівного відділу Татарбунарської районної державної адміністрації на 2010-2014 роки
Скачать 44.26 Kb.
НазваниеПрограма здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду архівного відділу Татарбунарської районної державної адміністрації на 2010-2014 роки
Дата21.02.2013
Размер44.26 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Мета і завдання районної Програми
Основні засади районної Програми
Фінансове забезпечення районної Програми
Механізм реалізації районної Програми, організація управління таконтроль за виконанням районної Програми
Очікувані результати виконання районної Програми
Подобные работы:


ПРОГРАМА

здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду архівного відділу Татарбунарської районної державної адміністрації

на 2010-2014 роки

Загальна частина

Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду архівного відділу Татарбунарської районної державної адміністрації на 2010-2014 роки розроблена на основі «Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки» затвердженою наказом Державного комітету архіві України від 10.11.2009 р. № 190.

У сучасних умовах проблеми захисту національної культурної спадщини набувають стратегічної ваги й актуальності. Контроль за наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду
(далі – НАФ) є невід’ємною складовою діяльності архівних установ України щодо фізичного збереження національної архівної спадщини.

В архівній справі існує ціла низка проблем щодо формування сучасної системи контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ, розв’язання яких потребує застосування програмного методу на основі розроблення і реалізації відповідної довгострокової програми за умови чіткої координації цього напрямку діяльності архівного відділу райдержадміністрації. На виконання цих завдань розроблена і поетапно має реалізовуватися районна Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010–2014 рр. Постійний контроль дасть змогу зберегти документи, запобігати можливості їх знищення, пошкодження, викрадення та виникненню інших надзвичайних ситуацій.

Для успішного розв’язання поставлених проблем необхідно забезпечити виконання завдань і заходів, передбачених районною Програмою.


^ Мета і завдання районної Програми

Мета районної Програми – забезпечення довготривалого збереження документів НАФ через отримання достовірних відомостей стосовно наявності та стану збереженості документів НАФ як в окремому архівосховищі, архівному підрозділі так і НАФ в цілому та запобігання пошкодження та втрати документів додатковими заходами архівних установ. Це можливе лише за умови організації постійного контролю за станом документів НАФ, а також застосування певного комплексу методів його вивчення. Регулярний контроль та відслідковування у динаміці низки показників, параметрів, факторів технологічного й соціального характеру, які прямо чи опосередковано впливають на стан і безпечність користування архівними документами (їх фізичний стан, температурно-вологісні, технологічні, охоронні та інші умови їх зберігання в архівосховищах, інтенсивність користування ними тощо), надасть можливість здійснити комплексну оцінку й прогнозування ймовірних наслідків існуючого режиму зберігання (чи навпаки, його порушень з тих чи інших причин) і вироблення на цій підставі відповідних організаційно-управлінських, методичних рішень, обґрунтування потреби у проведенні наукових досліджень.

Основні завдання районної Програми :

– перевіряння фактичної наявності документів НАФ та відповідності їх кількості, зазначеній в облікових документах;

– виявлення та усунення недоліків у обліку документів;

– виявлення відсутніх документів та організація їх розшуку;

– виявлення та облік документів, що потребують реставраційного та іншого оброблення;

– координація роботи архівних підрозділів у справі контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ;

– координація фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для забезпечення довготривалого збереження документів та їх використання;

^ Основні засади районної Програми

Контроль має комплексний характер і спрямований як на оперативну діагностику, вирішення практичних завдань впродовж певного періоду, так і на віддалену перспективу. Відповідно до загальної концепції Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” об’єктом контролю

виступають документи НАФ незалежно від місця їх зберігання та права власності на них.

Предметом контролю виступають різноманітні чинники та показники, які характеризують наявність, стан та рух зазначених документів.

Систематичний аналіз статистичних показників та фактографічних даних з метою накопичення і узагальнення відомостей про стан НАФ як в цілому, так і в окремих архівних підрозділах, стеження за розвитком ситуації створює основу для вироблення та підтримки управлінських рішень щодо забезпечення збереженості НАФ. Дані, отримані в процесі контролю, дадуть можливість оперативно підключатися до розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у процесі зберігання документів НАФ.
^

Фінансове забезпечення районної Програми


Фінансування районної Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених органом місцевого самоврядування, що є виконавцем заходів Програми у районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. У 2012 році фінансування даної Програми не передбачено.

^ Механізм реалізації районної Програми, організація управління та
контроль за виконанням районної Програми


Координацію діяльності органу місцевого самоврядування, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює архівний відділ райдержадміністрації
^

Очікувані результати виконання районної Програми


Реалізація заходів, передбачених районною Програмою, дасть можливість:

  • запобігти збільшенню пошкодження та втрати документів НАФ;

  • удосконалити нормативно-правову, організаційно-методичну та матеріально-технічну базу зберігання документів НАФ;

  • сформувати сучасні організаційні моделі контролю на усіх етапах виконання районної Програми;

  • впровадити єдині технологічні вимоги щодо контролю за наявністю, станом та рухом документів.

До основних повноважень архівного відділу райдержадміністрації, як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:

подання пропозицій щодо внесення змін до Програми;

організація експертизи, оцінка та приймання виконаних робіт;

внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу та виконавців робіт.

Безпосереднім виконавцем завдань районної Програми є архівний відділ райдержадміністрації. Заходи щодо реалізації районної Програми мають бути обов’язково відображені у річних і перспективних планах та звітах роботи архівного відділу райдержадміністрації.


_________________________________________________________

Скачать 44.26 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты