Домой

Дозволи/погодження необхідні для купівлі 100% акцій російського ат українським ат, документи необхідні для їх отримання та строк отримання
Скачать 204.56 Kb.
НазваниеДозволи/погодження необхідні для купівлі 100% акцій російського ат українським ат, документи необхідні для їх отримання та строк отримання
Дата10.02.2013
Размер204.56 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів за 2010 рік
Строк розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
Третя особа
Позовна заява
Подобные работы:


Шовак Павло Іванович


Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет правничих наук, 5 курс


ЗАВДАННЯ 1

Дозволи/погодження необхідні для купівлі 100% акцій російського АТ українським АТ, документи необхідні для їх отримання та строк отримання

Операція з придбання акцій, емітованих нерезидентом, підпадає під регулювання п. е) ч. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», згідно з яким здійснення інвестицій за кордон шляхом придбання корпоративних прав розглядається як фінансова інвестиція за кордон, що вимагає отримання індивідуальної ліцензії НБУ. Беручи до уваги лист НБУ від 18.12.2007 р. N 13-215/4829-132111 та те, що інвестиція, як це випливає із ст. 1 ЗУ «Про інвестиційну діяльність», передбачає створення прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту, у нашому випадку для отримання індивідуальної ліцензії НБУ потрібно користуватися Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон2 (надалі – Інструкція). Так, відповідно до п. 2. 1 Інструкції для отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестиції необхідно подати до НБУ такі документи: 1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до Інструкції; 2) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон; 3) оригінали або нотаріально засвідчені копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо) та його установчих документів, однак, якщо законодавством Російської Федерації передбачений інший порядок реєстрації об'єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об'єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання цих документів. При цьому НБУ у виданій ліцензії зазначить порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об'єкта інвестиції.3 Документи, складені іноземною мовою (крім російських), перекладаються на українську.4

Строк розгляду НБУ наведеного вище пакета документів для видачі індивідуальної ліцензії на здійснення інвестицій за кордон не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.

Враховуючи фінансові показники українського АТ й російського АТ для купівлі акцій, необхідно буде також отримати дозвіл на концентрацію. Концентрацією, зокрема, визнаються дії щодо безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.5 При цьому такі дії можуть здійснюватися лише за умови попереднього отримання дозволу АМКУ чи адміністративної колегії АМКУ, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому: 1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом НБУ, що діяв в останній день фінансового року в кожного, та 2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом НБУ, що діяв в останній день фінансового року6.

Деталізація норм ЗУ «Про захист економічної конкуренції» щодо порядку концентрації здійснена в Розпорядженні АМКУ від 19 лютого 2002 року N 33-р «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до АМКУ про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)», де з врахуванням ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» був деталізований і порядок розрахунку сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів.

^ Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів за 2010 рік7Назва учасника концентрації 

Вартісні показники 

Вартість (сукупна вартість) активів 

Обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг) 

тис. грн. 

тис. євро 

тис. грн. 

тис. євро 

Українське АТ 

30 000

2 837

100 000

9 458

Російське АТ 

13 062

1 235

65 310

6 177

Сукупна вартість (обсяг) 

43 062

4072

165 310

15 635

Враховуючи цей розрахунок, купівля українським АТ 100% акцій російського АТ підпадає під дію норм ЗУ «Про захист економічної конкуренції» щодо концентрації та потребує погодження АМКУ. Для його отримання, враховуючи п. 3.7 Положення про концентрацію до Адміністративної колегії АМКУ, необхідно подати такі документи8: 1) Заяву про надання дозволу на концентрацію в письмовій формі, яка повинна містити9: а) найменування органу, до якого подається заява; б) посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення; в) найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні тощо); г) зміст дії, про надання дозволу, на яку звертається заявник; д) найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та ін.) учасника(ів) концентрації; е) перелік документів і відомостей, що додаються до заяви; 2) документ, що підтверджує сплату збору за подання заяви (платіжне доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція); 3) копії установчих документів (установчий договір, статут), виписка або витяг з ЄДР покупця (одержувача); 4) проект договору (купівлі-продажу, управління, користування тощо) або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього; 5) копія балансу суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї), за станом на кінець останнього звітного кварталу, що передує даті подання заяви; 6) відомості про концентрацію суб'єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок сумарних вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 2 Положення про концентрацію; 7) відомості про основні види діяльності кожного учасника концентрації, його частку на ринку (за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 3), які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів господарювання, що є учасниками концентрації, дані про їх частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і за звітний період поточного року, а також інформацію про основні види діяльності утворюваного суб'єкта господарювання, оцінки його частки на загальнодержавних і регіональних товарних ринках; 8) копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить набуття контролю; 9) копії установчих документів (установчий договір, статут) учасників концентрації (як українського АТ так й російського АТ).

^ Строк розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію може складати максимум 30 днів10 з дня прийняття заяви до розгляду, однак слід враховувати, що заява вважається прийнятою після 15 днів11 з дня її надходження до АМКУ.

Дозволи/погодження, необхідні для купівлі українським АТ права вимоги до російського

Купівля резидентом права вимоги в нерезидента до нерезидента під виключення12 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання й валютного контролю» не підпадає й потребує отримання індивідуальної ліцензії на здійснення окремих валютних операцій, порядок отримання якої визначається13 в «Положенні про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій»14. Для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій до територіального управління НБУ потрібно подати:15 1) заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України згідно з додатком 2 до Положення; 2) нотаріально засвідчені копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання - резидента та його установчих документів (статуту та/або установчого договору); 3) нотаріально засвідчену копію довідки про реєстрацію суб'єкта господарювання - резидента як платника податку в органі державної податкової служби; 4) довідку уповноваженого банку про номер рахунку та наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання-резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України; 5) обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів (договорів (угод), контрактів, розрахунків тощо), засвідчених підписом керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання - резидента, та інших документів, що подаються залежно від суті операції; 6) для суб'єктів господарювання - резидентів, які використовують бюджетні кошти, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки копію кошторису доходів і витрат суб'єкта господарювання - резидента, погодженого з відповідним фінансовим органом, та довідку Державного казначейства України про наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання - резидента для їх переказування відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії; 7) для суб'єктів господарювання - резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки копію листа-погодження відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, на переказування коштів відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії; 8) рахунок-фактуру або лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти; 9) документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції на вимогу територіального управління або НБУ. Слід також враховувати, що ліцензія видається резиденту лише після здійснення ним платежу за послуги з видачі ліцензії.16

Загальний строк розгляду територіальним управлінням або НБУ пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Територіальне управління або НБУ може зробити запит про документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції. У зв'язку з цим строк видачі ліцензії продовжується ще на 14 днів (з дати надходження додаткових документів).17

Можливість підпорядкування договору купівлі-продажу акцій та договору купівлі-продажу права вимоги праву Англії

Відповідно до ст. ст. 5, 10, 43 ЗУ «Про міжнародне приватне право» за умови, що у відносинах присутній так званий «іноземний елемент», сторони мають право обрати англійське право як таке, що застосовується до договору у відповідності з принципом автономії волі. Але такий вибір не є необмеженим. Сторони не можуть при виборі права вийти за межі зобов’язального статуту. Право, що застосовується до договорів? охоплює такі питання: 1) дійсності договору; 2) тлумачення договору; 3) прав та обов'язків сторін; 4) виконання договору; 5) наслідків невиконання або неналежного виконання договору; 6) припинення договору; 7) наслідки недійсності договору; 8) відступлення права вимоги та переведення боргу згідно з договором.18 Наступним обмеженням вибору права є застереження про публічний порядок та імперативні норми права, дія яких не обмежується приписами правилами передбаченими в ЗУ «Про міжнародне приватне право», такі норми застосовуються незалежно від права, що підлягає застосуванню.19 «Наприклад, зовнішньоекономічна угода, укладена з порушенням валютно-експортного контролю, буде визнана недійсною як невідповідна вимогам закону»20, незалежно якому праву сторони її підпорядкували.

Тому вибір права Англії є правомірним, однак при цьому слід враховувати, що коло питань, які будуть ним регулюватися, обмежується статутом правовідносин, дія імперативних норм не припиняється.

Можливість встановлення підсудності спорів за договорами судам Англії

У законодавстві України немає чіткої вказівки на можливість встановлення підпорядкування спорів у відносинах з «іноземним елементом» суду іноземної держави. Однак такий правочин вважаємо правомірним. Так у ст. 76 ЗУ «Про міжнародне приватне право» визначено, що суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з «іноземним елементом», зокрема у випадку, коли сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, а значить, сторони могли підпорядкувати їх й суду іншої держави. Однак вибір іноземного суду «буде в повній мірі ефективним у випадку, якщо відповідне положення закріплено в міжнародному договорі між Україною й державою контрагента»21, а тому є ймовірність, що «рішення суду Англії або Уельсу може залишитися невиконаним в Україні через відсутність відповідного міжнародного договору між Україною та Великою Британією»22, до того ж вибір іноземного суду «не заважає розглядати справу в судах України, так як відсутнє встановлене законом правило про обов’язковість пророгаційної угоди»23. Тобто вибір суду Англії є досить ризикованим правочином з ризиками як на стадії розгляду спору, так й на стадії виконання рішення. Однак, якщо сторони бажають, щоб спір розглядався саме на території Англії, ми б рекомендували застосувати альтернативні засоби вирішення спорів, а саме – арбітраж, адже вибір міжнародного арбітражу є обов’язковим для судів України24 й виконання рішення міжнародного арбітражу гарантується як національним законодавством25, так і Конвенцією ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року.

Можливість сплати купівельної ціни акцій і права вимоги в доларах США

Використання доларів США при сплаті купівельної ціни за акції та право вимоги є правомірним, однак долари США є іноземною валютою й відповідно валютними цінностями, а тому операції з ними підпадають під дію норм Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання й валютного контролю», що накладає на такі операції певні обмеження.

Перелік використаних джерел та літератури

 1. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання й валютного контролю»

 2. ЗУ «Про захист економічної конкуренції»

 3. ЗУ «Про інвестиційну діяльність»

 4. ЗУ «Про міжнародне приватне право»

 5. ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»

 6. Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон»

 7. Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 266 «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій»

 8. Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року N 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль»

 9. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)»

 10. Лист НБУ від 18.12.2007 р. N 13-215/4829-13211 «Щодо деяких практичних аспектів застосування норм Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій та Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон»

 11. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева,А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — с. 194

 12. Асоціація правників України [Електронний ресурс] / Татьяна Слипачук, «Разрешение споров: выбор суда и арбитражные оговорки в договорах с украинскими контрагентами» // Режим доступу: http://www.uba.ua/documents/text/Tatyana-Slipachuk_IDI.pdf

 13. Юридичний радник [Електронний ресурс] / Ярослав ПЕТРОВ, Інна СААКОВА, Сергій ГРИШКО, Вирішення спору по-англійськи / / №3(29) червень 2009 Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=rubricator&rub=10&art=740ЗАВДАННЯ 2

«15» червня 2011 р.

Господарський суд м. Києва

01030, м. Київ,вул. Богдана Хмельницького, 44БПозивач:

Кіпрська компанія

місцезнаходження

ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності


Відповідач:

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Б»

місцезнаходження

ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності


^ Третя особа:Тимчасовий адміністратор Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Б»

адреса


^ Позовна заява

про визнання недійсним рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Б»

Кіпрська компанія (далі – Позивач) є акціонером Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Б» (далі – Відповідач, Банк). Позивач володіє 100 000 акцій Банку, що відповідає 30% його статутного капіталу, який складає 6 000 000 грн. 00 коп. В зв’язку з прийняттям тимчасовим адміністратором, на підставі ст.. 78 Закону України «Про банки й банківську діяльність», рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом проведення додаткової емісії акцій на суму 300 000 000 грн. 00 коп. від 1 квітня 2011 року, яке Позивач вважає таким, що порушує чинне законодавству України, зокрема вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, та порушує його права та законні інтереси, й тому керуючись ч. 1 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства» Позивач подає цей позов. В обґрунтування обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги Позивач бажає відзначити наступне:

1. ч. ч. 6, 7 ст. 75 Закону України «Про банки й банківську діяльність» (в редакції до 17.06.2011) передбачає можливість призначення НБУ тимчасової адміністрації на термін до одного року й у випадку, якщо тимчасова адміністрація запроваджена в системо утворюючому банку, НБУ може продовжити її ще на один рік. Тимчасовий адміністратор Банку вперше був призначений Постановою Правління Національного банку України від 20 лютого 2009 року строком на 1 рік. 19 лютого 2010 року Постановою Правління Національного банку у Банку було продовжено тимчасову адміністрацію ще на один рік з 20 лютого 2010 року до 20 лютого 2011 року. Оскільки станом на кінець 2010 року ситуація із фінансовим становищем Банку не покращилась, Постановою Правління Національного банку від 15 лютого 2011 року діяльність тимчасової адміністрації Банку було подовжено до 10 серпня 2011 року. Однак такими діями НБУ перевищив свої повноваження адже закон не передбачає продовження строку діяльності тимчасового адміністратора втретє, тому постанова НБУ від 15 лютого 2011 має бути визнана судом незаконною. А виходячи з цього й наказ-рішення тимчасового адміністратора від 1 квітня 2011 року також має бути визнане судом недійсним.

2. абз. 3 ч. 2 ст 27 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачається, що не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Однак Позивач такого повідомлення не отримував, а дізнався про збільшення статутного капіталу Банку на суму 300 000 000 млн. 00 коп. шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій через проведення двох етапів розміщення акцій та про правову підставу (наказ тимчасового адміністратора від 1 квітня 2011 року) з оголошення, надрукованого в Бюлетені "Цінні папери України" від 5 квітня 2011 року. При цьому хоча розміщення акцій здійснюється у два етапи, тобто п. 3.9 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства затверджене Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року N 387 (надалі – Положення) та п. 1.5 Розділу ІІІ Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків затвердженого постановою Правління Національного банку України від 1 грудня 2008 р. N 405 (далі – Спеціальний порядок) дотримується, однак як зазначається в оголошенні, на першому етапі (триває з 11 по 19 квітня 2011 року) акціонери Банку матимуть право на реалізацію належного їм переважного права на придбання акцій пропорційно до їх частки у статутному капіталі Банку. Для цього акціонерам необхідно до 19 квітня 2011 включно подати заяву про придбання відповідної кількості акцій, документи, перелічені у наказі-рішенні тимчасового адміністратора про збільшення статутного капіталу, та повністю оплатити акції, стосовно яких подається заява. Неподання акціонерами заяв про придбання акцій на першому етапі вважається відмовою від їх переважних прав. Такі положення не відповідають чинному законодавству, адже оголошення було опубліковано за 6 днів до початку розміщення акцій (замість 30). До того ж згідно з п. 6 Положення при закритому (приватному) розміщенні акцій строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, не може бути менше 15 календарних днів, в нашому ж випадку було надано лише 8 днів.

3. Згідно абз. 4 ч. 2 ст 27 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Однак з цих вимог була опублікована інформація лише щодо ціни розміщення та строку й порядку реалізації переважного права, що не дозволяє акціонерам в повній мірі задовольняти їх права та законні інтереси. Додаткові вимоги щодо інформації про розміщення акцій передбачаються виходячи з відсилочної диспозиції абз. 3 п. 2 Розділу 2 Спеціального порядку в абз. 4 п. 1 глави 5 розділу II Положення, проаналізувавши який приходимо до висновку, що також не було опубліковано інформацію про розмір статутного капіталу; загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість; форма існування акцій (яка наразі може бути лише бездокументарною); строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.

4. На другому етапі (триває з 25 по 26 квітня 2011 року) відбувається продаж акцій виключно інвесторам, перелік яких затверджено наказом-рішенням тимчасового адміністратора про збільшення статутного капіталу Банку. В оголошенні вказаний перелік документів, який має бути поданий інвесторами на другому етапі. Оплата за акції, стосовно яких подається заява на другому етапі, має бути здійснена до дати затвердження результатів розміщення акцій тимчасовим адміністратором. Враховуючи встановлення тимчасовим адміністратором таких коротких строків другого етапу (беручи до уваги неналежне повідомлення акціонерів на першому етапі) та те, що статутний капітал збільшується в 51 раз або на 5 100%26 Позивач вважає, що цими діями Відповідач бажає відчужити, всупереч інтересам Позивача, акції Банку особам, що не є його акціонерами, й таким чином обійти норми Глави 10 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства затверджене Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 369, згідно з якими у випадку викупу особами, які не є акціонерами банку, 50 та більше відсотків статутного капіталу банку є продажем банку й вимагає виконання додаткових вимог як з боку тимчасового адміністратора так й з боку інвесторів у акції Банку.

Отже, на думку Позивача тимчасовий адміністратор, який відповідно до закону має повноваження загальних зборів, діє без належної правової підстави, Відповідачем не було дотримано норм щодо публікації повідомлення про додаткову емісію акцій, як щодо строків розміщення так й щодо змісту інформації в такому повідомленні, й взагалі була проігнорована вимога щодо персонального повідомлення акціонерів про додаткову емісію, що унеможливило належне здійснення Позивачем переважного права на купівлю акцій, яке й без того порушується через ненадання належного строку на здійснення такого права. Позивач вважає дії Відповідача спрямованими на порушення публічного порядку та інтересів Позивача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 12, 13, 16, 22, 33, 34, 36, 54, 56, 61 Господарського процесуального кодексу України, ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства», -

ПРОШУ:

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду;

 2. Визнати недійсним наказ-рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Б» від 1 квітня 2011 р.;


Додатки:

 1. Квитанція про сплату державного мита в розмірі 85 грн. 00 коп.;

 2. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення в розмірі 236 грн. 00 коп.;

 3. Докази направлення позовної заяви та доданих до неї матеріалів Відповідачеві (опис вкладення у цінний лист);

 4. Документ, що підтверджує володіння Кіпрською компанією акціями ПуАТ «Комерційний банк «Б» (виписки з рахунку у цінних паперах);

 5. Довіреність представника №1 від 01.01.2011 р.;

 6. Завірена копія оголошення в Бюлетені "Цінні папери України" від 5 квітня 2011 року;
Представник Кіпрської компанії

_______________ ПІБ
(підпис)

Вважаю за доцільне паралельно з цим позовом подати адміністративний позов у порядку передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання незаконною постанову НБУ якою було призначено тимчасового адміністратора втретє. При цьому до вирішення справи в Окружному адміністративному суді м. Києва, на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України зупиняємо розгляд справи в господарському суді.


1 Щодо деяких практичних аспектів застосування норм Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій та Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

2 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 (із змінами)

3 п.2.3 Інструкції

4 п. 3.2 Інструкції

5 п. 4 ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»

6 п. 1 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»

7 Положення про концентрацію

8 П. п. 3.8, 3.9, 3.9.6.1, 3.9.6.2, 3.9.6.3, 3.9.6.4 Положення про концентрацію

9 П. 3.8 Положення про концентрацію

10 П. 4.2.1 Положення про концентрацію

11 Там же

12 Абз. 3 п. а) ч. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання й валютного контролю»

13 Оскільки купівля права вимоги не підпадає під здійснення інвестицій за кордон чи надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

14 Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 266

15 П. 2.3 «Положення …» затверджено постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 266

16 П. 4.2 «Положення …» затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 266

17 П. 3.5 «Положення …» затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. N 266

18 Згідно ст. 47 Закону України «Про міжнародне приватне право»

19 Ст. 14 Закону України «Про міжнародне приватне право»

20 Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева,А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — с. 194

21 Асоціація правників України [Електронний ресурс] / Татьяна Слипачук, «Разрешение споров: выбор суда и арбитражные оговорки в договорах с украинскими контрагентами» // Режим доступу: http://www.uba.ua/documents/text/Tatyana-Slipachuk_IDI.pdf

22 Юридичний радник [Електронний ресурс] / Ярослав ПЕТРОВ, Інна СААКОВА, Сергій ГРИШКО, Вирішення спору по-англійськи / / №3(29) червень 2009 Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=rubricator&rub=10&art=740

23 Асоціація правників України [Електронний ресурс] / Татьяна Слипачук, «Разрешение споров: выбор суда и арбитражные оговорки в договорах с украинскими контрагентами» // Режим доступу: http://www.uba.ua/documents/text/Tatyana-Slipachuk_IDI.pdf

24 Суд, до якого подано позов у питанні, що є предметом арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про це не пізніше подання своєї першої заяви щодо суті спору, припинити провадження у справі і направити сторони до арбітражу, якщо не визнає, що ця арбітражна угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.(ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»)

25 Арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається обов'язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень цієї статті та статті 36. (ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»)

26 (100 / 6) * 306 = 5100

Скачать 204.56 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты