Домой

МІ­НІ­С­тер­С­Т­во вну­Т­РІ­шніх справ укра­Ї­НИ
Скачать 392.13 Kb.
НазваниеМІ­НІ­С­тер­С­Т­во вну­Т­РІ­шніх справ укра­Ї­НИ
страница1/2
Дата09.02.2013
Размер392.13 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Навчально-методичні матеріали
Денна форма навчання
Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю
Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю
Організація та сучасні проблеми боротьби
1. Опис дисципліни
2. Структура залікового кредиту
Назва теми
Виявлення та документування корупційних правопорушень
3.Програма курсу
Тема 2. Правова регулювання та принципи запобігання і протидії корупції
Тема 3. Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення
Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції
Тема 5. Відповідальність за корупційні правопорушення
Тема 6. Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції
Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень
Тема 8. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції
4.Плани семінарських та практичних занять.
Основні терміни та поняття
Тема 2. Правове регулювання та принципи запобігання і протидії корупції
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2


МІ­НІ­С­ТЕР­С­Т­ВО ВНУ­Т­РІ­ШНІХ СПРАВ УКРА­Ї­НИ


Головне слідче управління

Головне управління боротьби з організованою злочинністю

Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю


НА­ЦІ­О­НА­ЛЬ­НА АКАДЕМІЯ ВНУ­Т­РІ­ШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції
Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної технікиОрганізація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


для курсантів 3 - го курсу


спеціальність 7.060101 – Правознавство

спеціалізація – слідча

^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


КИЇВ – 2012


Головне слідче управління МВС України

Головне управління боротьби з організованою злочинністю

^ Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки


Навчально-методичні матеріали:


^ Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю


для курсантів 3-го курсу

Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів


За редакцією начальника ГУБОЗ МВС України, генерал майора міліції Коряк В.В.


Укладачі:

Професор кафедри ОРД та СТ, кандидат юридичних наук, доцент Василинчук В.І.;

Перший заступник начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України, Сливенко В.Р.


Рецензенти:

Ніколаюк С.І., професор кафедри ОРД НАВС кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія внутрішніх справ);

Сапсай В.Д., Заслужений юрист України (Департаменту ДСБЕЗ МВС України)


Навчально-методичні матеріали:

«^ Організація та сучасні проблеми боротьби

з корупцією та організованою злочинністю»

затверджений на засіданні кафедри

„ ” 2011 р. протокол №


© Національна академія внутрішніх справ України 2012


^ 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна : Оперативно-розшукова діяльність


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 1,5 (один з половиною)


Змістових модулів: 1 (один)


Загальна кількість годин: 54 год.


Тижневих годин: 4 год.

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Лекції: 16 год.

Семінарські заняття: 16 год.

Практичні заняття: 4 год.

Вид контролю: залік


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
^ Назва теми

В

Л

С/з

П/з

С/р

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції.

1

Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність

4

2

22

Правова регулювання та принципи запобігання і протидії корупції

4

2

23

Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення

4

2

24

Заходи запобігання і протидії корупції

6

2

2

2
5

Відповідальність за корупційні правопорушення

4

2

26

Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції

4

2

27
^
Виявлення та документування корупційних правопорушень

6

2

2

2
8

Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції

4

2

2


Кількість годин

36

16

16

4Всього годин (3-й курс 2 семестр)

36

16

16

4

^ 3.ПРОГРАМА КУРСУ


Змістовий модуль 1.

Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції.


Тема 1. Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність


Корупція її поняття та сутність. Походження терміну корупція, складність його визначення. Типові прояви корупції. Способи вчинення корупції. Класифікація корупції. Поняття корупції на сучасному етапі. Правові наслідки корупції.

Причини виникнення та існування корупційних діянь. Найуразливі сфері для корупційних діянь. Економічні наслідки корупції. Політичні наслідки корупції. Морально-психологічні наслідки корупції. Наслідки міжнародного характеру. Причин поширеності корупції у нашій державі.

Загальна характеристика закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Закон чітко визначає та розширює коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Закон встановлює обмеження щодо використання службового становища. У Законі запроваджено положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Визначає коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. Заборона органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно майно та послуги. Визначено правовий режим дарунка тощо.


^ Тема 2. Правова регулювання та принципи запобігання і протидії корупції


Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції загалом та відомчого нормативно-правового забезпечення зокрема. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання, головних напрямків роботи оперативних підрозділів ОВС, підпорядкованість правових норм та порядок застосування законодавчих положень для досягнення мети запобігання і протидії корупції з використанням оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач.

Поняття принципів. Класифікація принципів : верховенства права, Законності комплексного здійснення правових, політичних,
соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії
корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у
здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
правопорушенням.


^ Тема 3. Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення


Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: Президент України; органи державної влади; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Органи прокуратури Органи державної влади; Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики; Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та ін..

Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; народні депутати; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи; судді; особи рядового і начальницького складу ОВС; посадові та службові особи органів прокуратури; члени ЦВК та ін..


^ Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції


Обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.


^ Тема 5. Відповідальність за корупційні правопорушення


Види відповідальності за корупційні правопорушення. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень. Незаконні нормативно-правові акти та правочини. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.


^ Тема 6. Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції


Поняття, суть, взаємодії. Значення взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності для забезпечення протидії корупції. Принципи взаємодії. Форми взаємодії. Характеристика фактичних даних, які необхідно виявляти та фіксувати в процесі взаємодії. Забезпечення законності при взаємодії. Межі документування та особливості документального закріплення в процесі взаємодії.

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції.Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.


^ Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень


Сфери діяльності, де корупція найпоширеніша.

Оперативна розробка службових та інших осіб, які підозрюються у корупції. Документування їх діяльності. Використання з цією метою негласних сил, засобів та методів. Тактичні прийоми реалізації оперативно-розшукової інформації на корупціонерів. Реалізація оперативних матеріалів та затримання корцпціонерів “на гарячому”. Вилучення предмета винагороди.


^ Тема 8. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції


Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції здійснюється Верховною Радою України
безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, органами
державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом
порядку.

Громадський контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в
порядку, визначеному цим Законом та іншими законами.

Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та
підпорядкованими йому прокурорами.


^ 4.Плани семінарських та практичних занять.


Змістовий модуль 1.

Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції.


Тема 1. Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність


Навчальний час – 4 години.

Лекція – 2 години

Семінарське заняття-2год.


План семінарського заняття


 1. Поняття та характеристика корупції.

 2. Причини виникнення та існування корупційних діянь.

 3. Загальна характеристика закону «про засади запобігання і протидії корупції»


Теми рефератів, доповідей.


 1. Відмінність корупції від хабарництва.

 2. Історичні прояви виникнення корупції в Україні.^ Основні терміни та поняття:

Корупція, сфери корупції, причини виникнення, закон.


Методичні вказівки.


До першого питання. Походження терміну корупція, складність його визначення. Типові прояви корупції. Способи вчинення корупції. Класифікація корупції. Поняття корупції на сучасному етапі. Правові наслідки корупції.

До другого питання. Причини виникнення та існування корупційних діянь. Найуразливі сфері для корупційних діянь. Економічні наслідки корупції. Політичні наслідки корупції. Морально-психологічні наслідки корупції. Наслідки міжнародного характеру. Причин поширеності корупції у нашій державі.

До третього питання. Коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Обмеження щодо використання службового становища. Конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. Заборона органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно майно та послуги. Правовий режим дарунка тощо.


Питання для самоконтролю.


 1. Розкрийте зміст поняття корупції.

 2. Чим різняться між собою корупція і хабарництво?

 3. Дайте перелік причин виникнення та існування корупції, зокрема в Україні.

 4. Охарактеризуйте найуразливі сфері для корупційних діянь.

 5. Дайте загальну характеристику закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та проведіть порівняльний аналіз з іншими аналогічними законами інших країнСписок правових джерел та літератури до теми: (3,14, 27, 39, 64 )


^ Тема 2. Правове регулювання та принципи запобігання і протидії корупції


Навчальний час – 4 годин

Лекція – 2 години

Семінарське заняття-2год.


План семінарського заняття


 1. Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції

 2. Характеристика основних принципів запобігання і протидії корупції


Теми рефератів, доповідей.


 1. Відмінність принципу законності в ОРД і Законі України «Про засади протидії і запобігання корупції».

 2. Поняття та сутність принципів у запобіганні та протидії корупції.


^ Основні терміни та поняття:


Принципи, нормативно-правові акти, закони, корупція, запобігання, суб’єкти.


Методичні вказівки.


До першого питання. Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції загалом та відомчого нормативно-правового забезпечення зокрема. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання, головних напрямків роботи оперативних підрозділів ОВС, підпорядкованість правових норм та порядок застосування законодавчих положень для досягнення мети запобігання і протидії корупції з використанням оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач.

До другого питання. Поняття принципів. Класифікація принципів : верховенства права, Законності комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії
корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у
здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
правопорушенням.


^ Питання до самоконтролю.


 1. Поняття та характеристика правового регулювання запобігання та протидії корупції.

 2. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання протидії корупції.

 3. Поняття та класифікація основних принципів запобігання та протидії корупції.

 4. Характеристика принципу верховенства права,

 5. Характеристика принципу Законності комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

 6. Характеристика принципу пріоритетності запобіжних заходів;

 7. Характеристика принципу невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 8. Характеристика принципу участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

 9. Характеристика принципу забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
  правопорушенням.


Список джерел та літератури до теми ( 12,20, 54, 87,9 9 )


^ Тема 3. Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення


Навчальний час – 4 годин

Лекція 2 години

Семінарське заняття-2год.


План семінарського заняття


 1. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції

 2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 3. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушенняТеми рефератів, доповідей.


 1. Повноваження підрозділів ГУБОЗ МВС України у протидії корупції.

 2. Відмінність суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення і хабарництво.


^ Основні терміни та поняття:

Субєкти, громадськість, відповідальність, корупція, протидія, запобігання.


Методичні вказівки.


До першого питання Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: Президент України; органи державної влади; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Органи прокуратури Органи державної влади; Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики; Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та ін..

До другого питання. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

До третього питання. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; народні депутати; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи; судді; особи рядового і начальницького складу ОВС; посадові та службові особи органів прокуратури; члени ЦВК та ін..


^ Питання до самоконтролю.


 1. Характеристика суб’єктів які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції

 2. Повноваження суб’єктів які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції

 3. Характеристика громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

 4. Повноваження громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

 5. Характеристка суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.Список джерел та літератури до теми ( 1,5,10, 32, 67, 84)


^ Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції


Навчальний час –6 годин

Лекція – 2 години

Семінарське заняття-2години.

Практичне заняття – 2 години


План семінарського заняття


 1. Поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції

 2. Характеристика заходів запобігання і протидії корупції

 3. Форма обмеження (заборони) у запобіганні і протидії корупції


Теми рефератів, доповідей.


 1. Відмінність заходів запобігання і протидії корупції від оперативно-розшукових заходів запобігання і протидії злочинам у сфері економіки.

 2. Місце оперативно-розшукової профілактики в правоохоронній діяльності.^ Методичні вказівки.


До першого питання. Суть поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції, їх правове регулювання.

До другого питання. Заходи щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.

До третього питання. Обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.


^ Питання до самоконтролю.


 1. Охарактеризуйте поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції

 2. Охарактеризуйте заходи запобігання і протидії корупції: щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.

 3. Охарактеризуйте обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності


^ Практичне заняття:


Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ – ситуаційні задачі (розділ «Боротьба з економічною злочинністью» - практичний посібник/Василинчук В.І., Скалозуб. Л.П., Деревянко П.В., та ін./К.:ДП «Друкарня МВС України» - 2010 – 131 с. стр. 29, задача 34-36.


Список джерел і літератури до теми ( 3,23, 36,57, 78, 81, 93).


Тема 5. Відповідальність за корупційні правопорушення


Навчальний час – 4 годин

Лекція – 2 години

Семінарське заняття-2 годин.


План семінарського заняття.


 1. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

 2. Характеристика видів відповідальності за корупційні правопорушення.


Теми рефератів, доповідей.


 1. Відмінність відповідальності за корупційні правопорушення і хабарництво.

 2. Відповідальність за корупційні правопорушення: міжнародна практика.


^ Основні терміни та поняття:


Відповідальність, види відповідальності, корупція, запобігання, протидія.


Методичні вказівки.


До першого питання. Види відповідальності за корупційні правопорушення. Правове регулювання відповідальності.

До другого питання. Характеристика видів відповідальності: Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень. Незаконні нормативно-правові акти та правочини. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.


.

Питання для самоконтролю.

 1. Поняття відповідальності за корупційні правопорушення.

 2. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

 3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 4. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень.

 5. Незаконні нормативно-правові акти та правочини.

 6. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.

 7. Вилучення незаконно одержаного майна.Список джерел та літератури до теми ( 2,15, 34, 56, 78, 90 ).


^ Тема 6. Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції


Навчальний час – 4 годин

Лекція – 2 години

Семінарське заняття – 2 години.


План семінарського заняття.


 1. Суть, правова основа та значення взаємодії в процесі протидії корупції.

 2. Форми взаємодії.

 3. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції


Теми рефератів, доповідей.


 1. Правове регулювання взаємодії в процесі протидії корупції.

 2. Взаємодія оперативних підрозділів з іншими органами досудового слідства в процесі протидії корупції.^ Основні терміни та поняття:


Взаємодія, корупція, міжнародне співробітництво, запобігання, оперативні підрозділи.


Методичні вказівки.


До першого питання. Поняття взаємодії, правова основа. Елементи взаємодії. Отримання первинних відомостей та їх перевірка. Забезпечення можливості використання їх при розслідуванні.

До другого питання. Своєчасність та повнота взаємодії. Дотримання законності та правил конспірації в процесі взаємодії. Обмін інформацією як одна із форм взаємодії.

До третього питання. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції.Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.


Питання для самоконтролю.


 1. Правова основа та необхідність взаємодії.

 2. Вимоги до взаємодії.

 3. Форми взаємодії.

 4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції.

 5. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції.

 6. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції.

 7. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.Список джерел і література до теми ( 6,15, 33, 52, 73 ).


^ Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень


Навчальний час – 6 години

Лекція – 2 години

Семінарське заняття – 2 години

Практичне заняття – 2 години


План семінарського заняття.


 1. Сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.

 2. Виявлення та порядок прийняття заяви про корупційні правопорушення.

 3. Організація оперативної розробки підозрюваного у корупції.

 4. Реалізація матеріалів справи та затримання корупціонера на “гарячому”.Теми рефератів, доповідей.


 1. Взаємодія оперативних підрозділів, із судами в процесі викриття та притягнення до відповідальності корупціонерів.

 2. Протидія в процесі викриття корупціонерів в органах державної влади, контролюючих органах.


^ Основні терміни та поняття:


Виявлення, документування, реалізація, протидія, корупція, запобігання.


Методичні вказівки.


До першого питання. Особливості проявів корупції в сучасних умовах. Сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.

До другого питання. Алгоритм дій оперативного працівника в процесі виявлення корупціонерів. Порядок прийняття заяви про вчинення корупційних дій. Питання, що з’ясовують у громадянина, який заявив про корупційні діяння.

До третього питання. Зміст оперативно-розшукових заходів в процесі документування корупціонерів.

До четвертого питання. Затримання підозрюваного та процесуальне оформлення корумпованих проявів.


Питання для самоконтролю.


 1. Назвіть сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.

 2. Які питання з’ясовуються у громадянина, який заявив про прояви корупції?

 3. Які заходи плануються при документуванні корупціонерів?

 4. Які заходи здійснюються в процесі реалізації матеріалів на корупціонера?

 5. Форми взаємодії з іншими суб’єктами протидії корупції.^ Практичне заняття:


Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ – ситуаційні задачі (розділ «Боротьба з економічною злочинністью» - практичний посібник/Василинчук В.І., Скалозуб. Л.П., Деревянко П.В., та ін./К.:ДП «Друкарня МВС України» - 2010 – 131 с. стр. 29, задача 46 – 49 .


Список джерел і літератури до теми ( 4,33, 39,77, 88, 91, 93).


^ Тема 8. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції


Навчальний час – 4 години

Лекція – 2 години
  1   2

Скачать 392.13 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты