Домой

Про виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Полонського району на 2007-2011 роки
Скачать 64.85 Kb.
НазваниеПро виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Полонського району на 2007-2011 роки
Дата04.02.2013
Размер64.85 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:ПОЛОНСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

тринадцятої сесії районної ради VI скликання


18.05.2012 року Полонне № 37


Про виконання Програми

розвитку агропромислового

комплексу Полонського району

на 2007-2011 роки


Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання плану роботи Полонської районної ради на I півріччя 2012 року, заслухавши звіт начальника управління агропромислового розвитку Полонської райдержадміністрації Ю. Світака, районна рада


ВИРІШИЛА:


  1. Звіт про виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Полонського району на 2007-2011 роки взяти до відома (додається).
  1. Програму розвитку агропромислового комплексу Полонського району на 2007-2011 роки зняти з контролю.Голова ради В. Пилипяк


Додаток

до рішення районної ради VI скликання

від 18.05.2012 року №37


Звіт

про виконання Програми розвитку АПК Полонського району

на 2007-2011 роки.


Протягом 2007-2011 років агропромисловий комплекс району працював в складних економічних умовах. Основним напрямком діяльності сільськогосподарських підприємств було підвищення ефективності виробництва та зростання продуктивності, з метою забезпечення виконання основних завдань, передбачених Програмою розвитку АПК Полонського району на 2007-2011 роки.

Враховуючи сучасні умови ринкової економіки виробництво продукції рослинництва було зорієнтовано на вирощування високорентабельних та конкурентноздатних культур, які користуються значним попитом і дають економічний ефект.

Одним з основних резервів, що позитивно впливає на зростання врожайності сільськогосподарських культур є поліпшення насіннєвого фонду за рахунок використання високоврожайних сортів. В даному напрямку проводилась відповідна робота щодо забезпечення господарств району високорепродукційним насінням. Для покращення стану насіння агроформуваннями району щорічно проводилась закупівля насіння еліти, так за період 2007- 2011р. було придбано 341 т еліти ярих культур та 302 т озимих культур.

З метою поліпшення родючості грунтів господарствами району значна увага приділялась застосуванню раціональної системи мінерального живлення рослин, інтегрованої системи захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Незважаючи на значні фінансові проблеми за період з 2007 по 2011 внесено 80,7 тис.ц в д.р. мінеральних добрив та 348,7 тис. т органічних добрив.

В сучасних умовах господарювання надзвичайно важливим є забезпечення технічного переоснащення та оновлення матеріально – технічної бази господарств. Протягом 2007-2011 років агроформуваннями району придбано нової техніки на суму 37,2 млн. грн.

Це дало можливість своєчасно і належному рівні проводити весняно- та осінньо-польові роботи, в результаті отримано валовий збір зернових за 2007-2011 роки – 338,4 тис.т, при завданні 254 тис.т, що складає 133 % до запланованого.

Забезпечено також щорічно зростання врожайності зернових , так в порівнянні до 2006 року врожайність зернових зросла удвічі. По обсягах виробництва зернових район займає значні позиції на рівні області, питома вага виробництва зернових складає близько 3%.У забезпечення валового збору зернових найбільший внесок зроблено такими суб’єктами господарювання, як ТОВ АТК, СТОВ а/ф «Маяк», СВК «Лабунський», СВК «Зоря» які у 2011р. забезпечили 63% збору зернових.

Протягом останніх років в районі тривала тенденція, щодо скорочення обсягів виробництва цукрових буряків. Основна причина – низький рівень закупівельних цін, відмова переробних підприємств від укладання договорів на вирощування цукрових буряків, що не дало змоги отримувати позитивні результати роботи, незважаючи на вжиття заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

Як результат, заплановане завдання щодо виробництва цукрових буряків

по району за 2007-2011р. в обсязі 238 тис.т виконано лише на 18% ( 43,4 тис.т).

Відновлення виробництва цукрових буряків сільськогосподарськими товаровиробниками району можливо лише при наданні відповідної державної підтримки, зростання рівня закупівельних цін та наявності ефективних ринків збуту.

Враховуючи значний попит на ринку на ріпак та сою, відсутність ефективних ринків збуту цукрового буряка внесено корективи в структуру посівних площ. Протягом 2007-2011р. посіви ріпаку зросли майже у 8 раз, посіви сої зросли в 27 раз. Значне зростання посівних площ вказаних культур пов’язано в першу з значним економічним ефектом, отриманим при вирощуванні вказаних культур.

Головним завданням в розвитку тваринницької галузі в районі

є стабілізація поголів’я та зростання обсягів виробництва. В звязку з складними умовами господарювання протягом 2007-2011 р. в районі тривала тенденція щодо зменшення обсягів виробництва продукції тваринництва. Основна причина такого стану справ , що є характерним не лише для нашого району, а й для інших регіонів, це в першу чергу неврегульовані закупівельні ціни, які знаходяться на дуже низькому рівні. Важливим фактором такого стану є також незахищеність вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку, що не дає можливості отримувати значний економічний ефект від виробництва продукції тваринництва , незважаючи на проведену роботу щодо зростання продуктивності.

Визначені Програмою завдання, щодо виробництва м’яса по всіх категоріях господарств за період 2007-2011р. складають 33,0 тис.т, виконання проведено в обсязі 20,5 тис.т або 62 %, по виробництву молока передбачено – 175,2 тис.т, виконання – 137,9 тис.т або 79%.

Враховуючи потребу в зниженні собівартості виробництва основним напрямком роботи сільськогосподарських підприємств району в галузі тваринництва протягом 2007-20111р. було зростання ефективності виробництва. Так в порівнянні до 2006р. надій на корову зріс на 11 % та становить 3254 кг на корову.

Найбільш активно в даному напрямку працює СВК «Лабунський». Господарство стабільно забезпечує 34% обсягів реалізації м’яса по сільськогосподарських підприємствах району, 42 % обсягів виробництва молока. Надій на корову по СВК «Лабунський» перевищує середній показник по району в 1,4 рази. Середньодобові прирости ВРХ по СВК «Лабунський» перевищує середній показник по району на 16 %. В СВК «Лабунський» зосереджено 40 % поголів’я ВРХ по сільськогосподарських підприємствах району, в т.ч. 30 % поголів’я корів, 28 % поголів’я свиней. Керівник та спеціалісти даного господарства доводять на власному прикладі, що навіть в сучасних складних умовах галузі тваринництва необхідно приділяти значну увагу та можна отримувати позитивні результати коли є бажання шукати можливості та резерви.

Незважаючи на зменшення обсягів виробництва район займає значні позиції на рівні області в галузі тваринництва. По обсягах виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами район займає в області 8 місце серед районів, питома вага в загальному обсязі по області складає 5,2 %, по реалізації м’яса район займає в області 7 місце, питома вага загальному обсязі по області 5 %.

Одним з головних пріоритетів в галузі тваринництва є розвиток молочного скотарства. По поголів’ю корів в сільськогосподарських підприємствах район займає в області 4 місце, питома вага в загальному поголів’ї по області 9%. В районі визначені базові господарства по молочному скотарству, які включені до програми розвитку молочного скотарства Хмельницької області. Молочно-товарні ферми базових господарств обладнані молокопроводами, холодильним обладнанням та лабораторіями з визначення якості молока. На базі СВК «Лабунський» діє племрепродуктор по розведенню молочної української чорно-рябої породи.

В районі працює 58 молокоприймальні пункти, з них на 18 встановлено холодильне обладнання. Значна увага приділяється поліпшенню генетичного потенціалу худоби як в сільськогосподарських підприємствах так і господарствах населення. Вказану роботу забезпечують 29 пунктів штучного осіменіння, що діють на території району.

Вирішення проблеми нарощування обсягів виробництва м’яса неможливо без розвитку скороспілої галузі свинарства. По поголів’ю свиней район займає в області 3 місце, питома вага в загальному поголів’ї по області 7 %. Для забезпечення зростання ефективності виробництва в даній галузі впроваджуються у виробництво новітні технології утримання та годівлі свиней. На базі СТОВ а/ф «Маяк» та СВК «Лабунський» діють племзаводи по розведенню великої білої та Полтавської м’ясної порід свиней.

Значна увага приділяється розвитку м’ясного скотарства. По поголів’ю ВРХ серед сільськогосподарських підприємствах області район займає 4 місце, питома вага в загальному поголів’ї по області 8 %. На базі СВК «Лабунський» діє племзаводи по розведенню ВРХ м’ясних порід. В господарствах, що займаються м’ясним скотарством створено групи інтенсивної відгодівлі ВРХ, забезпечено відповідну кормову базу з використанням сучасних технологій годівлі.

Аналізуючи стан виконання Програми розвитку АПК району за 2007-2011 роки в цілому необхідно зазначити, що якщо в галузі рослинництва забезпечено збільшення обсягів виробництва продукції та виконання основних прогнозних показників, то в галузі тваринництва продовжується спад виробництва.

Тому , для виходу з досить складного стану, в якому знаходиться АПК району, потрібна виважена державна політика, яка передбачає:

  • забезпечення ефективного та доступного кредитування аграрного сектору економіки;

  • надання фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва з державного бюджету;

  • врегулювання цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;

  • захист вітчизняного товаровиробника від імпорту.Начальник управління

агропромислового розвитку РДА Ю. Світак

Скачать 64.85 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты