Домой

3. 9 Список використаної літератури
Название3. 9 Список використаної літератури
страница1/9
Дата03.02.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
Содержание
1 Структура курсової або магістерської роботи
1.1 Обов’язкові складові частини курсової або магістерської роботи
1.2 Відгук наукового керівника
1.3 Вимоги до рецензії
2 Основні положення щодо оформлення
3. Оформлення і зміст ТЧ 3.1 Загальні вимоги
Перелік деталізації починається з абзацу стосовно основного
Перенесення слів (знаки переносу) у заголовках НЕ допускаються
Примітка - Текст приміток дозволяється друкувати через один інтервал.
3.1.3 Правила написання тексту
9-й день, 4-а лінія
3.2 Титульний аркуш
3.3 Індивідуальне завдання
3.7 Основна частина
3.7.1 Правила нумерації рисунків, таблиць і формул
3.7.2 Оформлення посилань
3.7.3 Оформлення формул
Відомо, що сила змінного струму в колі, яке містить послідовно з’єднані резистор опором R, котушку індуктивністю L і конденсатор
3.7.4 Оформлення рисунків
Рисунок 3.2 - Структурна схема (а) і часові діаграми (б) роботи
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо оформлення курсових та магістерських робіт

для студентів факультету інформатики


Київ 2010


Зміст


1 Структура курсової або магістерської роботи 5

1.1 Обов’язкові складові частини курсової або магістерської роботи 5

1.2 Відгук наукового керівника 6

1.3 Вимоги до рецензії 6

2 Основні положення щодо оформлення 6

3. Оформлення і зміст ТЧ 7

3.1 Загальні вимоги 7

3.1.1 Заголовки 8

3.1.2 Нумерація 8

3.1.3 Правила написання тексту 10

3.2 Титульний аркуш 11

3.3 Індивідуальне завдання 11

3.4 Зміст 11

3.5 Анотація 12

3.6 Вступ 12

3.7 Основна частина 12

3.7.1 Правила нумерації рисунків, таблиць і формул 13

3.7.2 Оформлення посилань 13

3.7.3 Оформлення формул 13

3.7.4 Оформлення рисунків 14

3.7.5 Оформлення таблиць 16

3.8 Висновки 17

3.9 Список використаної літератури. Форми запису 18

3.10 Додатки 18

Додаток А 20

(обов’язковий) 20

Зразок титульного аркушу до курсової роботи 20

20

Додаток Б 21

(обов’язковий) 21

Зразок індивідуального завдання до магістерської роботи 21

Додаток В 22

(обов’язковий) 22

Зразок індивідуального завдання до курсової роботи 22

Додаток Г 23

(обов’язковий) 23

Зразок календарного плану виконання курсової роботи 23

Додаток Д 24

(обов’язковий) 24

Приклад оформлення змісту 24

Додаток Е 25

(обов’язковий) 25

Структура вступу 25

Додаток Ж 26

(обов’язковий) 26

Приклад написання вступу та постановки задачі: 26

Додаток К 28

(обов’язковий) 28

Приклад оформлення прийнятих скорочень 28

Додаток Л 29

(обов’язковий) 29

Приклад оформлення списку використаної літератури 29

Додаток М 36

(обов’язковий) 36

Структура доповіді на захисті роботи 36

Додаток Н 37

(обов’язковий) 37

Структура рецензії 37

Додаток П 38

(обов’язковий) 38

Зразок рецензії 38

Додаток Р 39

(обов’язковий) 39

Зразок відгуку 39

Додаток С 41

(інформаційний) 41

Зразок довідки про впровадження результатів 41^

1 Структура курсової або магістерської роботиЗа змістом курсова робота (КР) і магістерська робота (МР) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на курсове (магістерське) проектування.

КР(МР) містить у собі ряд обов’язкових складо­вих частин, перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до теми КР(МР).

Кожну складову частину необхідно починати з нового аркуша.

^

1.1 Обов’язкові складові частини курсової або магістерської роботиПорядок подання обов’язкових складових частин КР(МР) і їх рекомендований обсяг:

I) Текстова частина (ТЧ):

1) титульний аркуш ТЧ;

2) індивідуальне завдання на КР(МР);

3) календарний план;

4) зміст;

5) анотація 1 ст. ;

6) вступ 1-3 ст.;

7) основна частина (її розділи): 30-50 ст.;

– аналіз існуючих методів (алгоритмів) вирішення поставленої задачі;

– обґрунтування вибору рішення;

– вибір принципу дії системи чи обґрунтування методик;

– розробка структурної і (або) функціональної схеми;

– розробка принципової схеми;

– експериментальні дослідження;

– метрологічні характеристики;

– алгоритмічне та програмне забезпечення;

8) висновки;

9) література;

10) глосарій;

11) додатки;

II) носій інформації на якому розміщені текстова частина роботи, програми, матеріали та презентація доповіді.


Наведені заголовки основної частини є рекомендованими для КР(МР). Основна частина КР(МР) повинна мати аналітично-розрахунковий характер.

Дозволяється вводити нові частини за вказівками керівника.

Кожний розділ ТЧ може складатися з підрозділів, пунктів, підпунктів, параграфів.

Обсяг ТЧ повинен складати 30-50 сторінок машинописного тексту на аркушах фор­мату А4, причому об’єм основної частини повинен складати не мен­ше 70 % всієї роботи.

^

1.2 Відгук наукового керівникаСтудент має отримати і подати Державній комісії (на профільну кафедру) відгук наукового керівника про магістерську роботу.

У відгуку керівника встановлюється: актуальність обраної теми, повнота і докладність розв’язання завдань, достовірність і новизна отриманих результатів, адекватність використаних наукових методів досліджень.

Науковий керівник може висловити зауваження і вказати на недоліки роботи. Останнє речення відгуку має містити фразу про те, відповідає чи не відповідає робота вимогам, які висуваються до магістерських (курсових) робіт, і якої оцінки та балів рейтингу ця робота заслуговує.

Підпис наукового керівника має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты