Домой

Про затвердження Регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік
Скачать 107.66 Kb.
НазваниеПро затвердження Регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік
Дата29.01.2013
Размер107.66 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Регіональна програма
1. Загальні положення
2. Сучасний стан розвитку інформаційного простору в регіоні
3. Мета програми
4. Основні завдання
5. Організаційні заходи
6. Очікувані результати
7. Механізм реалізації Програми
8. Ресурсне забезпечення реалізації регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Контроль за ходом виконання Програми
ПАСПОРТ Регіональної програми підтримки
Подобные работы:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XV сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 404

від 16 березня 2012 року


Про затвердження Регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік


На виконання рішення сесії обласної ради від 05.01.2012 р. № 360 «Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, статтями 44, 61-64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; враховуючи висновки постійних комісій з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Регіональну програму підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації (О. Шейка).


Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

^ РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ МІСЦЕВИХ ЗАСОБІВ

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА 2012 РІК


Регіональна програма підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; Указів Президента України від 8 грудня 2000 року № 1323 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», від 1 серпня 2002 року № 683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»; з метою розвитку громадянського та інформаційного суспільства, підтримки свободи слова, належного висвітлення ініціатив територіальних громад області в регіональних друкованих виданнях та на телерадіоорганізаціях, створення належних фінансових умов для діяльності редакцій регіональних комунальних ЗМІ області.


^ 1. Загальні положення

Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для розвитку інформаційного простору. В умовах глобалізації та сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні важливу роль у донесенні об’єктивної інформації до громадян відіграють місцеві засоби масової інформації, які за своєю суттю найбільше уваги приділяють локальним справам у місцевих територіальних громадах та є найбільш наближеними до мешканців.

Передумовою вирішення проблем розвитку інформаційного простору є напрацювання та реалізація регіональних програм відповідно до законодавства України. Оскільки редакції місцевих газет та телерадіоорганізацій позбавлені належного фінансування внаслідок відсутності відповідних коштів у місцевих радах – засновниках цих ЗМІ, не отримують додаткових позабюджетних джерел фінансування (реклама, дотації засновників, інвесторів тощо), виникає загроза їх узалежнення від політично-корпоративних утворень, знищення місцевої журналістики як такої. Унаслідок цього серйозною стає проблема комунікації громадян з органами влади та депутатами усіх рівнів.

Метою Програми є створення сприятливих та змагальних умов для покращення розвитку газет та телерадіоорганізацій, співзасновниками яких є органи місцевого самоврядування.

Суб’єктами Програми виступають редакції районних та міських комунальних засобів масової інформації, які своєю активною діяльністю, інноваційними підходами, принциповою журналістською позицією впливають на процес розвитку відкритого інформаційного простору в регіоні та сприяють становленню засад громадянського суспільства.


^ 2. Сучасний стан розвитку інформаційного простору в регіоні

Найважливішими чинниками, що засвідчують інтелектуальну зрілість того чи іншого регіону країни, є інформаційний потенціал, стан розвитку новітніх засобів масової інформації.

Інформаційний простір області багатий на різноманіття газет і журналів та насичений тематично. В області стабільно виходять майже двісті газет із загальнодержавною, регіональною та місцевою сферами розповсюдження загальним тиражем майже два мільйони примірників.

Серед друкованих засобів масової інформації Львівщини помітний вплив на читачів мають місцеві видання. Тому серед місцевого населення області популярністю традиційно користуються міські та районні газети.

Станом на 1 січня 2012 року на Львівщині зареєстровано 572 друкованих періодичних видань з місцевою сферою розповсюдження, 24 видання, засновниками яких є органи державної влади і місцевого самоврядування та 21 комунальна телерадіоорганізація. Багато з них створили власні веб-сторінки.


^ 3. Мета програми

Метою Програми є підтримка місцевих ЗМІ; висвітлення діяльності Львівської обласної ради, районних, міських, селищних і сільських рад, їх органів та комунальних підприємств, органів самоорганізації населення; опублікування у місцевих ЗМІ актів органів місцевого самоврядування, інформації про події суспільно-політичного та соціально-економічного значення; надання додаткового фінансового стимулу для покращення роботи редакцій, журналістів, поліграфічного та дизайнерського оформлення видань; створення та покращення роботи веб-сайтів місцевих комунальних ЗМІ; розповсюдження досвіду роботи місцевих рад; висвітлення місцевих ініціатив територіальних громад.


^ 4. Основні завдання

Основними завданнями Програми є:

- оновлення матеріально-технічного забезпечення редакцій районних та міських газет та телерадіоорганізацій області;

- залучення до конкурсу та покращення матеріально-технічного стану районних (міських) газет та телерадіоорганізацій області;

- створення змагальності та конкурентних умов для поліпшення якісного змісту регіональних ЗМІ;

- створення та оновлення веб-сайтів районних та міських газет, телерадіоорганізацій.


^ 5. Організаційні заходи

5.1. Для модернізації матеріально-технічної бази редакцій районних та міських газет, телерадіоорганізацій області придбання необхідних технічних засобів.

5.2. Проведення обласного конкурсу «Четверта влада» (далі – Конкурс) за чотирма категоріями:

І категорія – найкраща районна газета;

ІI категорія – найкраща міська газета;

ІІІ категорія – найкраща районна (міська) телерадіоорганізація області;

ІV категорія – найбільш резонансний, соціально важливий цикл публікацій (програм) у районних засобах масової інформації з питань діяльності місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад.

5.3. До участі в Конкурсі допускаються редакції газет та телерадіоорганізацій, засновниками чи співзасновниками яких є органи місцевого самоврядування області, та які зареєстровані, розміщуються і виходять на території області.

5.4. Критерії, за якими визначаються переможці Конкурсу:

- обсяг публікацій (програм) щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування (у тому числі інформаційних матеріалів обласної ради) має складати не менше ніж 20% обсягу всього видання (ефіру) відповідного ЗМІ;

- постійне, об’єктивне та повне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування області;

- розміщення публікацій (трансляція телерадіопрограм) з питань реформування місцевого самоврядування, підвищення його ролі та місця у суспільно-політичному житті країни;

- висвітлення діяльності депутатів та робочих органів Львівської обласної ради, районних (міських) рад, комунальних підприємств;

- поліграфічне, дизайнерське та редакторське оформлення газети (телерадіопрограм);

- залучення більшого числа передплатників (глядачів, слухачів), зростання популярності.

Для участі в Конкурсі відповідні районні та міські редакції газет (телерадіоорганізацій) подають до обласної Конкурсної комісії такі матеріали: заявка на участь у Конкурсі, аналітична довідка з досягнення результатів, передбачених пунктом 5.4 програми з відповідними мультимедійними та поліграфічними матеріалами, копіями публікацій (записами телерадіопрограм).

5.5. Учасники Конкурсу подають матеріали до 1 жовтня 2012 року. Матеріали, подані пізніше від установлених термінів, до розгляду не приймаються. У поданні обов’язково зазначається, на яку категорію подається редакція-номінант. Матеріали подаються до канцелярії Львівської обласної ради з позначкою: «На конкурс «Четверта влада». До розгляду допускаються матеріали, опубліковані (продемонстровані) протягом 2012 року. Редакції газет можуть подавати матеріали для номінації лише по одній з трьох категорій Конкурсу.

5.6. Визначення підсумків Конкурсу здійснюється Конкурсною комісією.

Положення про Конкурсну комісію, її кількісний та персональний склад затверджуються головою Львівської обласної ради за пропозицією постійної комісії обласної ради з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації.

Склад Конкурсної комісії формується за пропорційним представництвом Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України, Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», Української академії друкарства, відомих та авторитетних журналістів області, а також депутатів Львівської обласної ради.

5.7. Конкурсна комісія визначає переможців у кожній номінації та подає своє рішення голові Львівської обласної ради у тижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії про підсумки Конкурсу. Рішення Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

5.8. Редакціям газет (телерадіоорганізацій), які зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, які підписує голова обласної ради, а також виділяються кошти в таких обсягах:

у першій категорії:

за перше місце – 40 тис. грн.;

за друге місце – 35 тис. грн.;

за третє місце – 25 тис. грн.;

у другій категорії:

за перше місце – 30 тис. грн.;

за друге місце – 20 тис. грн.;

за третє місце – 15 тис. грн.;

у третій категорії:

за перше місце – 20 тис. грн.;

за друге місце – 15 тис. грн.;

за третє місце – 10 тис. грн.;

у четвертій категорії:

за перше місце – 40 тис. грн.;

за друге місце – 30 тис. грн.;

за третє місце – 20 тис. грн.

5.9. Отримані кошти витрачаються на матеріально-технічне забезпечення діяльності редакцій газет (телерадіоорганізацій) та створення належних умов праці їх трудовим колективам.

5.10. Дипломи переможцям Конкурсу вручають голова Львівської обласної ради та голова Львівської обласної державної адміністрації під час відзначення Дня місцевого самоврядування – 7 грудня 2012 року.


^ 6. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

- наданню додаткового фінансового стимулу для покращення роботи редакцій і журналістів місцевих друкованих видань, а також вдосконаленню та осучасненню поліграфічного і дизайнерського оформлення видань;

- висвітленню діяльності Львівської обласної ради, районних, міських, селищних та сільських рад, їх органів та комунальних підприємств, органів самоорганізації населення;

- розміщенню в місцевих ЗМІ актів органів місцевого самоврядування, суспільно-політичного та соціально-економічного значення;

- створенню та покращенню роботи веб-сайтів місцевих комунальних ЗМІ;

- розповсюдженню досвіду роботи місцевих рад;

- висвітленню місцевих ініціатив територіальних громад.


^ 7. Механізм реалізації Програми

Програма реалізується головним управлінням з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації за участі постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради та Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Фінансування заходів програми передбачається за кошти обласного бюджету на 2012 рік.


^ 8. Ресурсне забезпечення реалізації регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік

тис. грн.

^ Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2012 рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

600

600

у тому числі: обласний бюджет

600

600

з них придбання матеріально-технічних засобів

300

300

преміювання переможців Конкурсу

300

300
  1. ^ Контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним виконавцем заходів Програми є головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду, подає до головного управління економіки та промислової політики і головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації звіти про стан виконання заходів Програми за встановленої формою.


Додаток 1

до Регіональної програми підтримки місцевих засобів масової інформації на 2012 рік


^ ПАСПОРТ

Регіональної програми підтримки

місцевих засобів масової інформації на 2012 рік


1. Ініціатор розроблення Програми – Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України.


2. Дата, номер і назва документа про розроблення програми – рішення сесії обласної ради від 5 січня 2012 року №360 «Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік».


3. Розробник програми – Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України.


4. Співрозробники програми – постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації обласної ради та головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації.


5. Відповідальний виконавець програми – головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації.


6. Учасники Програми – Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України, постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації обласної ради та головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації.


7. Термін реалізації Програми – 2012 рік.


8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – обласний бюджет.


9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у 2012 році – 600 000 грн.


В.о. начальника головного

управління з питань внутрішньої політики,

преси та інформації І.Ф. РОМАНІВ

Скачать 107.66 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты