Домой

Робоча програма з навчальної дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 110101 Структура навчальної дисципліни
НазваниеРобоча програма з навчальної дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 110101 Структура навчальної дисципліни
страница1/4
Дата29.01.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Структура навчальної дисципліни
з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для студентів медичних факультетів
Структура навчальної дисципліни
Кредитів ЕСТS
Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів
Структура залікових кредитів
Етапи розвитку мікробіології
Ріст та розмноження мікроорганізмів
Нормальна мікрофлора організму людини. Дисбактеріоз
Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту від інфекційних агентів
Мікробіологія ешерихіозів
Мікробіологія шигельозів
Стафілококи та стрептококи ( родини Micrococcaceae та Streptococcaceae)
Менінгококи та гонококи (родина Neisseriaceae)
Основи клінічної мікробіології
Морфологія та ультраструктура вірусів. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій
Екологічна група арбовірусів. Буньявіруси.
Тематичний план лекцій
Модуль ІІ. Спеціальна, клінічна, екологічна мікробіологія
Модуль ІІІ. Загальна та спеціальна вірусологія
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров‘я України

Сумський державний університет

Медичний інститутКафедра інфекційних хвороб з курсом мікробіології, вірусології та імунології


"Затверджую"

Директор Медичного інституту СумДУ

______________________ (Маркевич В.Е.)

"_____" _____________ 2008р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

"МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ"


для студентів ІІ-ІІІ курсів зі спеціальності "Лікувальна справа" 7.110101
^

Структура навчальної дисципліниСеместр

викладанняЗагальний обсяг,

годин / кредит.

Аудиторна робота, години


Самостійна

робота студента,

години


Форма

контролю

Всього

Лекції

Практичні

заняття

ІІІ

90 / 3

70

30

40

20

диф. залік.

IV

90 / 3

70

18

54

18

диф. залік.

V

60 / 2

40

10

30

20

диф. залік.Робоча програма укладена на основі типової програми "Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Програма навчальної дисципліни" для студентів медичного факультету вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Київ, 2008р. Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров‘я України.


Укладач, завідувач курсу мікробіології, вірусології

та імунології ________________ д.мед.н., проф. Каплін М.М.

Укладач, доцент курсу мікробіології, вірусології

та імунології ________________ к.б.н., доц. Липовська В.В.


Рецензент, завідувач кафедри інфекційних хвороб ________________ д.мед.н., проф. Чемич М.Д.


Розглянута на засіданні кафедри інфекційних хвороб з курсом мікробіології, вірусології та імінології

Протокол № 1 від 28.09.2008р.


ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-методичного відділу

Сумського державного університету


Суми 2008

ОПИС СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
^

з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія”

для студентів медичних факультетів

за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа”, кваліфікація – лікар


^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

ОПП*

ОКХ*Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
240

58

124

58

ІІ-ІІІ


^ Кредитів ЕСТS

8


Заліковий кредит: Модуль І

90 год. – 3,0 кредити

30

40

20

ІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.044

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 9

Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

Заліковий кредит: Модуль ІІ

90 год. – 3,0 кредити

18

54

18

ІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 7

Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

Заліковий кредит: Модуль ІІІ

60 год. – 2,0 кредити

10

30

20

ІІІ

ПН.016

ПН.018

ПН.024

ПН.052

З. 01

З. 03

З. 05

З. 06

З. 09

З.11

З. 13

Підсумковий контроль

Змістових модулів 4


Контроль практичних навичок, тестові завдання, контрольні роботи

^ Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів6
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 70,8%, СРС – 29,2%

*Додаток 1

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ ”МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”
Тема

Загальнийобсяг

голин


Кількість годинІндивідуальна робота студента


Лекції

Практичні заняття


СРС

Заліковий кредит І ( модуль І ) – 3,0 кредити

Змістовий модуль І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів”

Предмет та задачі медичної мікробіології. Методи мікробіологічного дослідження. Принципові риси сучасної медичної мікробіології. Тенденції розвитку медичної мікробіології


0,5


½

Підготовка огляду наукової літератури

^ Етапи розвитку мікробіології

2,5

½2

Еволюція мікроорганізмів. Систематика та номенклатура мікроорганізмів

0,5

½

Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія та структура прокаріот

7,5

½

6

1

Підготовка огляду наукової літератури

Основи асептики та антисептики. Стерилізація. Дезинфекція

4,0

1

2

1
Фізіологія бактерій

4,0

1

2

1

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

^ Ріст та розмноження мікроорганізмів

3,0

1

1

1

Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики

3,0

1

1

1

Генетика мікроорганізмів. Бактеріофаги, їх практичне значення

7,0

2

2

3

Практичні навички з морфології та фізіології бактерій

2,02


Змістовий модуль ІІ ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

^ Нормальна мікрофлора організму людини. Дисбактеріоз

4,0

2

1

1
Інфекційний процес, його види та умови виникнення

4,0

2

1

1
Основні етапи розвитку імунології
^ Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту від інфекційних агентів

6,0

4

2


Антигени. Роль антигенів у інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді. Практичне використання антигенів

7,0

4

2

1
Реакції імунної відповіді. Імуноглобуліни. Використання антитіл як діагностичних препаратів

13,0

4

8

1
Імунопатологія

5,0

2

2

1

Підготовка огляду наукової літератури

Оцінка імунного статусу організму людини. Принципи функціонування імунної системи

5,0

2

2

1
Принципи використання мікробних антигенів як лікувально-профілактичних препаратів

6,0

2

2

2
Практичні навички з теми ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

2,02


Підсумковий контроль засвоєння модуля І ”Морфологія та фізіологія мікрооорганізмів. Інфекція. Імунітет”

4,02

2
Всього по заліковому кредиту

90

30

40

20
Заліковий кредит ( модуль ІІ ) – 3 кредити

Змістовий модуль 3 ”Мікробіологія кишкових інфекцій”

^ Мікробіологія ешерихіозів26,0


1

2

Підготовка огляду наукової літератури

^ Мікробіологія шигельозів

1

2Мікробіологія черевного тифу, паратифів А та В

2

2Мікробіологія холери

1

2

1

Мікробіологія псевдотуберкульозу та кишкового ешерихіозу2Патогенні спірили

1

2

1

Інші патогенні ентеробактерії

1

Мікробіологія харчових токсикоінфекцій та харчових інтоксикацій

2

2

1

Практичні навички з мікробіології кишкових інфекцій

4,02

2
Змістовий модуль 4 ”Мікробіологія кокових, анаеробних інфекцій, збудників дифтерії, туберкульозу, зоонозів”

^ Стафілококи та стрептококи ( родини Micrococcaceae та Streptococcaceae)26,0


2

4

1Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

^ Менінгококи та гонококи (родина Neisseriaceae)

2Збудники анаеробних інфекцій (родина Bacillaceae)


2

2Анаеробні неклостридіальні бактерії1

Коринебактерії (родина Corynebacteriaceae)


2

1Збудники бордетеліозів

1Мікобактерії (родина Mycobacteriaceae)

2Збудники зоонозних інфекцій

2

4Практичні навички з мікробіології відповідних мікроорганізмів

4,02

2
Змістовий модуль 5 ”Мікробіологія спірохетозів, рикетсиозів, хламідіозів, мікоплазмозів та мікозів. Основи санітарної мікробіології”

Спірохети22,02

2

1Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження

Рикетсії

2Хламідії

1

1

Мікоплазми

1

1

Збудники поверхневих та глибоких мікозів

1Збудники кандидозів

1Основи санітарної мікробіології

2Санітарна мікробіологія води, ґрунту та повітря^ Основи клінічної мікробіології

6

1
Практичні навички з мікробіології відповідних мікроорганізмів

4,02

2
Контроль засвоєння матеріалу модулю ІІ ”Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія”

4,02

2
Всього годин по заліковому кредиту

90

18

54

18
Заліковий кредит ІІІ ( модуль ІІІ ) – 2 кредити

Заліковий модуль 6 ”Загальна вірусологія. РНК-геномні віруси”

^ Морфологія та ультраструктура вірусів. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій

6

2

2

2
Ортоміксовіруси. Параміксовіруси. Тогавіруси. Аденовіруси. Лабораторна діагностика респіраторних інфекцій

8

2

4

2

Підготовка огляду наукової літератури

Пікорнавіруси. Ротавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій

6

2

2

2

Підготовка огляду наукової літератури

Збудники вірусних гепатитів

6

2

2

2
Ретровіруси. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Т-клітинного лейкозу

6

2

2

2
Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”Загальна вірусологія. РНК-геномні віруси”

22


Заліковий модуль7 ”ДНК-геномні віруси Пріонові хвороби”

^ Екологічна група арбовірусів. Буньявіруси.

32

1
Поксвіруси. Рабдовіруси

32

2
Герпесвіруси

42

2
Онкогенні віруси. Поліомавіруси. Папіломавіруси

32

1
Збудники повільних інфекцій. Пріонові хвороби

42

2

Підготовка огляду наукової літератури

Загальна характеристика клінічної мікробіології та вірусології

32

1
Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”ДНК-геномні віруси. Пріонові хвороби”

22


Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІІ ”Загальна та спеціальна вірусологія”

32

1
Всього по заліковому кредиту

60

10

30

20
Всього з навчальної дисципліни

240

58

124

58

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з/п

Тема


Кількість годин

Модуль І. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет

1

Медична мікробіологія: предмет, задачі, історія розвитку. Морфологія та структура бактерій.

2

2

Фізіологія бактерій

2

3

Генетика бактерій. Бактеріофаги. Основи генної інженерії та біотехнології.

2

4.

Мікробіологічні основи антимікробної терапії. Антисептика та асептика.

2

5

Екологія мікроорганізмів. Мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз.

2

6

Вчення про інфекцію.

2

7

Вчення про імунітет. Клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету.

2

8

Цитокіни.

2

9

Адаптивний імунітет. Антигени.

2

10

Гуморальна імунна відповідь. Антитіла.

2

11

Мукозальний (секреторний) імунітет. Реакції імунітету.

2

12

Клітинна імунна відповідь. Імунологічна толерантність. Генетичний контроль імунної відповіді.

2

13

Протиінфекційний імунітет: визначення, види, типи, механізми.

2

14

Основи імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб.

2

15

Імунопатологія.

2

^ Модуль ІІ. Спеціальна, клінічна, екологічна мікробіологія

16

Загальна характеристика збудників гострих кишкових інфекцій. Мікробіологія ешерихіозів та кампілобактеріозів.

2

17

Мікробіологія дизентерії. Мікробіологія холери.

2

18

Мікробіологія черевного тифу та паратифів А та В. Мікробіологія сальмонельозної інфекції.

2

19

Мікробіологія харчових токсікоінфекцій та інтоксікацій. Умовно-патогенні мікроорганізми – збудники кишкових інфекцій.

2

20

Мікробіологія кокових інфекцій (стафілококових, стрептококових, менінгококових, гонококових).

2

21

Мікробіологія анаеробних інфекцій.

2

22

Мікробіологія дифтерії та туберкульозу.

2

23

Мікробіологія зоонозних інфекцій (чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки).

2

24

Мікробіологія спірохетозів, рикетсиозів, хламідіозів та мікоплазмозів та мікозів. Основи санітарної та клінічної мікробіології.

2

^ Модуль ІІІ. Загальна та спеціальна вірусологія

25

Історія вірусології. Роль вірусів в патології людини. Класифікація вірусів. Морфологія та ультраструктура вірусів. Фізіологія вірусів. особливості противірусного імунітету

2

26

Збудники респіраторних вірусних інфекцій. Орто-та параміксовіруси. Аденовіруси

2

27

Збудники кишкових вірусних інфекцій. пікорнавіруси. Ротавіруси

2

28

Збудники вірусних гепатитів

2

29

Ретровіруси. ВІЛ-інфекція. Філовіруси. Коронавіруси

2

Всього – 58


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет”

1.

Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія бактерій. Світлова мікроскопія з використанням імерсійного об‘єктиву. Прості методи фарбування.

2

2.

Будова бактеріальної клітини: клітинна стінка, цитоплазматична мембрана, цитоплазма, нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення. Складні методи фарбування: фарбування за методом Грама. Мікроскопічний метод діагностики збудників інфекційних захворювань.

2

3.

Будова бактеріальної клітини: капсули та спори. Спороутворення. Методи виявлення капсул та спор. Джгутики бактерій. Особливості ультраструктури спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм. Вивчення рухливості бактерій. Сучасні методи мікроскопічного дослідження.

2

4.

Основи асептики та антисептики. Стерилізація. Дезинфекція.

2

5.

Фізіологія мікроорганізмів. Живлення та дихання мікроорганізмів. Поживні середовища. Виділення чистої культури аеробних бактерій (І етап). Біологічний метод дослідження.

2

6.

Ріст та розмноження бактерій. Культуральні властивості бактерій. Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІ етап). Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІІ етап). Ферменти бактерій. Антибіотики.

2

7.

Анаероби. Виділення чистої культури анаеробних бактерій.

2

8.

Генетика мікроорганізмів. Плазміди, транспозони, ІS-послідовності. Полімеразно-ланцюгова реакція. Бактеріофаги, їх біологічне значення. Використання бактеріофагів в мікробіології та медицині.

2

9.

Практичні навички з морфології та фізіології бактерій

2

10.

Нормальна мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз. Вчення про інфекцію.

2

11.

Імунітет. Механізми та фактори неспецифічної резистентності організму.

2

12

Антигени. Роль антигенів у інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді. Практичне використання антигенів.

2

13.

Гуморальна імунна відповідь. Імуноглобуліни (антитіла): визначення, класи, властивості, структура, практичне використання. Серологічні реакції: мета та принцип постановки. Реакція аглютинації та її різновиди. Реакції преципітації: різновиди, мета постановки.

2

14.

Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – РІФ, ІФА, РІА.

2

15.

Клітинна імунна відповідь. Типи клітинної імунної відповіді. Імунологічна толерантність. Регуляція імунної відповіді. Головний комплекс гістосумісності.

2

16.

Протиінфекційний імунітет. Імунопатологія.

2

17.

Оцінка імунного статусу організму людини: мета, принципи, методи. Принципи функціонування імунної системи.

2

18

Специфічна профілактика та терапія інфекційних захворювань. Профілактичні, лікувальні та діагностичні імунологічні препарати.

2

19.

Практичні навички з теми ”Вчення про інфекцію. Імунітет”

2

20.

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу модулю І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет”

2

Модуль ІІ. Спеціальна, клінічна, екологічна мікробіологія

21

Мікробіологія ешерихіозів

2

22

Мікробіологія шигельозів

2

23

Мікробіологія черевного тифу, паратифів А та В

2

24

Мікробіологія холери

2

25

Мікробіологія псевдотуберкульозу та кишкового ієрсініозу

2

26

Мікробіологія кампілобактеріозу та хелікобактеріозу

2

27

Мікробіологія харчових токсікоінфекцій. Кишкові інфекції, які викликаються умовно-патогенними мікроорганізмами. Збудники харчових інтоксикацій. Мікробіологія ботулізму.

2

28

Практичні навички мікробіології кишкових інфекцій

2

29

Мікробіологія стафілококових інфекцій

2

30

Мікробіологія стрептококових інфекцій

2

31

Мікробіологія менінгококової та гонококової інфекцій

2

32

Мікробіологія анаеробних інфекцій

2

33

Мікробіологія дифтерії та бордетеліозів

2

34

Мікробіологія туберкульозу та лепри

2

35

Мікробіологія чуми, туляремії, бруцельозу та сибірки.

2

36

Практичні навички мікробіології стафілококових, стрептококових, менінгококової, гонококової, анаеробних інфекцій, дифтерії, бордетеліозів, мікобактеріозів та зоонозних інфекцій

2

37

Мікробіологія спірохетозів

2

38

Мікробіологія рикетсіозів

2

39

Мікробіологія хламідіозів та мікоплазмозів

2

40

Мікробіологія кандидозів та дерматомікозів

2

41

Санітарно-бактеріологічне дослідження води, повітря, молочних продуктів та ґрунту

2

42

Загальна характеристика клінічної мікробіології

2

43

Опортуністичні інфекції. Внутрішньолікарняні інфекції.

2

44-45

Практичні навички мікробіології спірохетозів, рикетсіозів, хламідіозів, мікоплазмозів, кандидозів та дерматомікозів. Санітарно-бактеріологічні дослідження. Основи клінічної мікробіології

4

46-47

Підсумковий контроль засвоєння модулю ІІ ”Спеціальна, клінічна та екологічна

мікробіологія”

4

Модуль ІІІ. Загальна та спеціальна вірусологія

48

Структура, класифікація та особливості вірусів. Лабораторна діагностика вірусних інфекцій. Особливості імунітету при вірусних інфекціях.

2

49/50

Ортоміксовіруси. Параміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу, парагрипу, РС-інфекції, кору та паротитної інфекції. Тогавіруси, збудник черевної висипки. Лабораторна діагностика краснухи. Респіраторні аденовіруси

4

51

Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій:поліомієліту, Коксакі, ЕСНО. Ротавіруси.

2

52

Збудники гепатитів А, В, D,С Е. Лабораторна діагностика.

2

53

Ретровіруси. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Т-клітинного лейкозу.

2

54

Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”Загальна вірусологія” та ”РНК – геномні віруси”.

2

55

Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. Лабораторна діагностика європейського кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки денге, омської геморагічної гарячки. Буньявіруси. Лабораторна діагностика кримської геморагічної гарячки та гарячки з нирковим синдромом.

2

56

Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус вісповакцини: походження, антигени, використання у генній інженерії. Рабдовіруси. Лабораторна діагностика сказу.

2

57

Герпесвіруси. Лабораторна діагностика: α-герпесвірусних інфекцій (ВПГ-1, ВПГ-2), вітряної віспи та оперізуючого лишаю (герпес-зостер), β-герпесвірусної інфекції – цитомегалії, γ-герпесвірусної інфекції – інфекційного мононуклеозу (вірус Епштейна-Барр).

2

58

Онкогенні віруси. Поліомавіруси. Папіломавіруси. Збудники повільних інфекцій. Пріонні хвороби.

2

59

Збудники госпітальних інфекцій.

2

60

Практичні навички по засвоєнню матеріалу ”ДНК-геномні віруси. Пріонні хвороби”.

2

61/62

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу модулю ІІІ ”Загальна та спеціальна вірусологія”

4

^ Всього – 124
  1   2   3   4

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты