Домой

Зміст навчальної програми. Тематичний план дисципліни. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (представлені за темами). Кожна тема модулів 1, 2, 3, розглядається за такою схемою методичні поради до вивчення теми
НазваниеЗміст навчальної програми. Тематичний план дисципліни. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (представлені за темами). Кожна тема модулів 1, 2, 3, розглядається за такою схемою методичні поради до вивчення теми
страница1/11
Дата25.01.2013
Размер1.79 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
2009Автор: Нікозять Ю.Б.
Кудрик М.А.
Структура навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни “Харчова хімія”
Харчова хімія”
Навчальної програми
Тема 1. Вступ. Хімія харчових речовин та харчування людини
Тема 2. Білки: будова, властивості та їх функції
Тема 3. Вуглеводи: будова, властивості, біологічна роль, використання в харчовій промисловості
Тема 4. Ліпіди. Будова, властивості, сучасні погляди на роль ліпідів, використання в харчовій промисловості
Тема 5. Мінеральні речовини
Тема 6. Роль вітамінів у харчуванні людини та проблема забезпечення ними організму
Тема 7. Харчові та біологічно активні добавки
Тема 8. Безпека продуктів харчування
Тема 9. Основи раціонального харчування.
Тематичний план дисципліни «Харчова хімія» за фахом 6.140101 ГРС
Модуль іі
Модуль ііі
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни харчова хімія
Вивчаючи тему слід ознайомитись із головними проблеми, що виникають перед суспільством у наші часи є такі, що переважають над ус
Термінологічний словник
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України


Кафедра хімії


Харчова хімія

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

в 2009-2010 н. р.

для студентів спеціальностей:

6.140101 „Готельно-ресторанна справа”Автор:


Нікозять Ю.Б., доцент кафедри хімії Полтавського університету споживчої кооперації України, к.х.н.
Полтава

^ 2009


Автор: Нікозять Ю.Б., доцент кафедри хімії Полтавського університету споживчої кооперації України, к.х.н.


Рецензенти: Іващенко О.Д., к.х.н., доцент, завідувач кафедрою хімії Полтавського університету споживчої кооперації України

^ Кудрик М.А., к.б.н., доцент кафедри хімії Полтавського університету споживчої кооперації України

Навчально-методичний посібник розглянуто і схвалено на засіданні кафедри хімії ПУСКУ

“ 19” жовтня 2009 р. протокол № 4

.

^ Структура навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни “Харчова хімія”


Вступ.

Зміст навчальної програми.

Тематичний план дисципліни.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни (представлені за темами). Кожна тема модулів 1, 2, 3, розглядається за такою схемою.

 • методичні поради до вивчення теми;

 • термінологічний словник;

 • тема і план лабораторного заняття;

 • питання та завдання для домашньої самостійної підготовки студентів до лабораторного заняття;

 • експериментальні завдання до лабораторного заняття та методичні рекомендації до їх виконання;

 • перелік літератури до теми.

Модуль 1

Тема 1.Вступ. Хімія харчових речовин та харчування людини.

Тема 2. Білки: будова, властивості та їх функції.

Тема 3. Вуглеводи: будова, властивості, біологічна роль, використання в харчовій промисловості.

Тема 4. Ліпіди. Будова, властивості, сучасні погляди на роль ліпідів, використання в харчовій промисловості.

Модуль 2

Тема 5. Мінеральні речовини.

Тема 6. Роль вітамінів у харчуванні людини та проблема забезпечення ними організму.

Тема 7. Харчові та біологічно активні добавки.

Модуль 3

Тема 8. Безпека продуктів харчування.

Тема 9. Основи раціонального харчування.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання.

Карта самостійної роботи студентів.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Поточне оцінювання знань студентів.

Перелік питань та типових завдань, що виносяться на модульний контроль.

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю (ПМР).

Комплексні контрольні роботи для узагальнення знань студентів.

Оцінка рівня знань при проведенні модульного поточного контролю. Критерії оцінювання знань та система нарахування балів.

Підсумкове оцінювання знань студентів.

Перелік типових питань, що виносяться на іспит: приклад побудови екзаменаційного білету; порядок проведення іспиту.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни харчова хімія.


^ Харчова хімія”

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу


ВСТУП

Робоча програма навчального курсу “Харчова хімія” розроблена на основі загальних положень про модульно-рейтингову технологію навчання та складена у відповідності з сучасним рівнем розвитку хімічної науки і вимогам, які представлені до підготовки фахівців готельно-ресторанної справи високої кваліфікації.

Метою викладання курсу “Харчова хімія” є формування у студентів знань про основні нутрієнти в харчових продуктах та сучасних наукових уявлень про харчування людини, які вважаються одним з найважливіших досягнень харчової хімії, закріплення у свідомості студентів необхідності забезпечення збалансованим економічно рентабельним харчуванням усіх груп населення.

Вивчення курсу надає можливість студентам набути необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у майбутній практичній діяльності знань щодо хімічної природи основних речовин, що входять до складу живих організмів, а також ознайомитися з хімічними перетвореннями білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі життєдіяльності людини, із роллю вітамінів та ферментів у цих процесах, принципами здорового способу життя та методами раціонального харчування. Вивчення курсу “Харчова хімія” дасть змогу підготовити майбутнього фахівця у галузі готельно - ресторанної справи, який повинен володіти знаннями про хімічний склад харчової сировини, а також про хімічні та біохімічні перетворення, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів харчування, для вирішення основної задачі – забезпечення населення продукцією, що відповідає за складом потребам організму.

Завдання даного курсу полягає у розвитку професійного мислення студентів, забезпечення свідомого розуміння закономірностей перетворень, в основі яких є гідролітичні, окиснювальні процеси, процеси взаємодії окремих компонентів між собою, які відбуваються з різною швидкістю під впливом різних факторів: температури, рН-середовища, тиску і т.п. Розумінні цих процесів потребує у першу чергу знання фахівцями у галузі ресторанного бізнесу структури та властивостей макронутрієнтів: білків, вуглеводів, ліпідів. Але не менш важливі знання про мікронутрієнти, які містяться в харчових системах: мінеральні речовини, вітаміни, харчові добавки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати -

 • будову, властивості, біологічне значення макронутрієнтів та мікронутрієнтів;

 • обмін білків, вуглеводів, ліпідів в організмі людини;

 • особливості хімічних перетворень білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів харчування.

вміти -

 • грамотно і безпечно використовувати харчові продукти, які відповідають вимогам науки про харчування;

 • швидко виявляти та перешкоджати дії чинників, що сприяють псуванню сировини та матеріалів при переробці та зберіганні;

 • володіти навичками системного аналізу якості сировини та продуктів з метою прогнозування зміни комплексу властивостей в процесі переробки, зберігання та приготування продуктів з відповідними властивостями;

 • зробити висновки, щодо безпечності харчового об’єкту, який досліджується.

 • досліджувати вплив різних факторів на денатурацію білків;

 • визначати якісними реакціями вміст в сировині та продуктах харчування нутрієнтів;

 • досліджувати вплив умов і терміну зберігання жирів на їх хімічні константи;

 • виявляти в досліджуваних пробах вуглеводи;

 • виконувати якісний і кількісний аналіз вітамінів;

Викладання дисципліни “Харчової хімії” базується на таких дисциплінах, як неорганічна, органічна, аналітична, фізична хімія. Знання її використовуються при вивченні певних спеціальних дисциплін, таких як загальна технологія харчових виробництв; фізіологія харчування; технологія борошняних і кондитерських виробів; фізико-хімічні й біохімічні основи плодів, овочів, м’яса; теоретичні основи технології харчових виробництв; технологія галузі, мікробіологія.

Кращому засвоєнню матеріалу безперечно сприяють систематичне вивчен­ня лекційного матеріалу, виконання лабораторного практикуму, індивідуальних та самостійних завдань, уміння користуватись науковою літературою, застосування модульної системи контролю знань студентів. У комп’ютерних аудиторіях студенти мають змогу контролювати свої знання через тестування, вивчати теоретичний матеріал в електронній бібліотеці.


ЗМІСТ

^ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты