Домой

Уроку
Скачать 72.89 Kb.
НазваниеУроку
Дата25.01.2013
Размер72.89 Kb.
ТипУрок
Содержание
Контрольна робота № 1 з практичним завданням
Текстовий редактор (6 год )
Комплексна практична робота № 8
Комп’ютерні презентації (4 год)
Демонстрація презентацій.
Практична робота № 10
Практична робота № 12
Контрольна робота № 2
Практична робота № 14
Практична робота № 15
Комплексна практична робота з базою даних
Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (2 год)
Повторення ( 2 год – резерв)
Подобные работы:

10 ___ клас

(за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів)

(1 год на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Вступ. Інформація та інформаційні процеси (1 год )

1/1

Інформатика. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси. Інформація і шум та їх взаємне перетворення. Форми і способи подання повідомлень. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.
Інформаційна система (2 год)

2/1

Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи. Пристрої введення-виведення даних: клавіатура, маніпулятори, сканер, дисплей, принтер, модем, їх призначення і характеристики. Практична робота № 1 «Робота з клавіатурним тренажером»
3/2

Процесор. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Основні характеристики комп’ютера. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.Операційні системи (2 год)
4/1

Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система. Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними.
5/2

Поняття файлу. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файлу. Піктограми, їх призначення. Контекстне меню об’єкта. Основні вказівки для роботи з об’єктами. Практична робота № 2 «Виконання операцій з файлами та папками. Пошук потрібної довідкової інформації»Основи роботи з дисками (3 год)
6/1

Поняття про комп’ютерні віруси. Профілактика та боротьба з комп’ютерними вірусами. Антивірусні програми. Поняття про стиснення даних. Архівування файлів. Програми для роботи з архівами. Практична робота № 3 «Робота з антивірусною програмою. Архівація файлів.
7/2

^ Контрольна робота № 1 з практичним завданням з теми: „Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система. Операційні системи. Основи роботи з дисками”
8/3

Узагальнююче заняття з теми «Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система та її складові»Прикладне програмне забезпечення загального призначення (10 год)

Графічний редактор (2 год)
9/1

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки створення графічних примітивів. Одержання графічних файлів шляхом сканування. Друкування графічних файлів.
10/2

Практична робота № 4 „Робота з графічним редактором”.

^ Текстовий редактор (6 год )

11/1


Система опрацювання текстів, їх функції. Система вказівок текстового редактора.
12/2

Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Перевірка правопису. Практична робота № 5 „Редагування тексту”.
13/3

Практична робота № 6 „Введення тексту з клавіатури. Форматування тексту”.
14/4

Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора. Вбудовування об’єктів з інших додатків. Редактор формул. Практична робота № 7 „Робота з таблицями та графічними об’єктами в середовищі текстового редактора”.
15/5

^ Комплексна практична робота № 8 з теми: „Графічний редактор. Текстовий редактор”.
16/6

Створення документів іноземними мовами. Автоматичний переклад документів з використанням програм-перекладачів.За I семестр ___ год


Погоджено

Заступник директора _______________ Дзюбкіна Л.В.

^ Комп’ютерні презентації (4 год)

17/1

Поняття комп’ютерної презентації.. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій.
18/2

Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах.
19/3

Практична робота № 9 „Створення освітніх презентацій”.
20/4

Реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації. ^ Демонстрація презентацій.Електронні таблиці (5 год)
21/1

Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення та редагування даних різного типу.
22/2

Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці.

^ Практична робота № 10 „Введення, редагування та форматування табличних даних”.
23/3

Виконання обчислень у середовищі табличного процесора. Використання функцій і операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Практична робота № 11 „Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій”.
24/4

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. ^ Практична робота № 12 „Побудова діаграм і графіків під час роботи з електронними таблицями”.
25/5

^ Контрольна робота № 2 з теми: „Електронні таблиці”
Бази даних. Системи управління базами даних (5 год)+ 1 год резерв

26/1

Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Робота з файлами в системі управління базами даних.
27/2

Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Використання форм. Практична робота № 13 „Створення структури бази даних, введення та редагування даних”.
28/3

^ Практична робота № 14 „Впорядкування, пошук та фільтрування даних в базі даних”.
29/4

Запити в системі управління базами даних. Формування звітів.^ Практична робота № 15 „Створення простих запитів та звітів”.
30/5

^ Комплексна практична робота з базою даних
31/6

Узагальнююче заняття з теми «Системи управління базами даних»
^ Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (2 год)

32/1

Комп’ютерні енциклопедії.
33/2

Комп’ютерна підтримка навчальних предметів.^ Повторення ( 2 год – резерв)
34/1

Інформація та інформаційні процеси.
35/2

Прикладне програмне забезпечення загального і навчального призначення


За II семестр ___ год


За рік ____ год


Погоджено

Заступник директора _______________ Дзюбкіна Л.В.Календарні плани з інформатики в 10 класі природничого профілю.

Учитель Левенко М.А.

Скачать 72.89 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты