Домой

Програма комплексного вступного екзамену з української мови та літератури для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня «магістр»
НазваниеПрограма комплексного вступного екзамену з української мови та літератури для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня «магістр»
страница1/7
Дата18.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Пояснювальна записка
Зміст програми ( циклу мовознавчих дисциплін)
Історія української літературної мови
Українська діалектологія
Сучасна українська літературна мова
Соціолінгвістичний аспект лексики
Морфемна будова слова
Способи словотвору
Категорія числа.
Категорія відмінка.
Відмінювання іменників.
Словотвір іменників.
Відмінювання прикметників.
Словотвір прикметників.
Поділ числівників за значенням.
Поділ числівників за будовою.
Відмінювання числівників різних розрядів. Творення числівників
Категорія часу.
Категорія особи.
Категорія виду.
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИМСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

РВНЗ «КІПУ»,проф.


_____________ Ф.Я.Якубов

«_____»________2012 року


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня «магістр»


на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Затверджено

рішенням приймальної комісії

(прот.№__від«___»_______2012р.


Сімферополь, 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курси з української мови та літератури є основними у фаховій підготовці вчителя української мови та літератури. Їм належить провідне місце в системі лінгвістичних дисциплін, що викладаються на філологічних факультетах педагогічних університетів. Вступний іспит зі спеціальності передбачає знання абітурієнтів з історії української літературної мови, української діалектології, сучасної української літературної мови. До студентів на вступному іспиті з української мови та літератури на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності «Українська мова та література» висунуто такі вимоги: орієнтуватися в наукових напрямках, знати сучасні і традиційні концепції мовних явищ, закономірності розвитку мовної системи в цілому та її складових рівнів зокрема, мовних явищ, продемонструвати не лише теоретичні знання, а й практичні навички володіння мовним матеріалом. Програма до іспиту передбачає теоретичне узагальнення відомостей про фонологічну, лексичну, граматичну систему і структуру сучасної української літературної мови. Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а також орієнтації студентів на ефективне застосування здобутих знань у викладанні шкільного курсу української мови. Викладання курсу Сучасна українська літературна мова” передбачає використання в навчальному процесі (лекційному курсі та практичних заняттях) наукових джерел, у яких висвітлено актуальні питання сучасного українського мовознавства в контексті новітніх лінгвістичних парадигм. Однією з актуальних проблем у зв’язку з цим слід вважати системний аналіз мовних одиниць різних рівнів, з’ясування взаємовідношень між ними у комунікативному функціонуванні української мови.

Програма з української літератури складена відповідно до розроблених кафедрою української літератури типових програм з курсів ”Усна народна поетична творчість”, ”Давня українська література”, ”Історія української літератури ХІХ – ХХ ст.”. Курсом “Українська література” передбачається вивчення української літератури від найдавніших часів до сьогочасності. Це зумовлює і особливості його вивчення. Література –це і твори ,і досвід митців, їхні суспільно-політичні ідеали й гуманістичні концепції, до того ж співвідносно з розвитком родів , видів, жанрів, і не тільки національної, а й регіональної та світової літератур. Отже, література відштовхується від буття та свідомості людини, суспільства певного типу, включає в себе історію розвитку літературної критики, літературознавства та естетики (естетичної свідомості). Метою вступного екзамену є визначення фактичної відповідності підготовки абітурієнта вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня ”магістр” та оцінювання його рівня науково-теоретичної і практичної підготовки.

Абітурієнт повинен знати найважливіші закономірності розвитку української мови, зокрема фонологічної, лексичної, граматичної систем. Обґрунтувати сукупності морфологічних одиниць і типів морфологічних категорій та парадигм. Знати особливості функціонування морфологічних одиниць і категорій та зв’язки морфології з синтаксисом. Знання творів української літератури означених курсів, розуміння їх ідейно-тематичного спрямування, особливостей жанрової специфіки, композиційно-сюжетної структури, образної системи, мови й стилю Розуміння суспільного, історичного й естетичного значення літературного твору у зв'язку з історичними й історико-літературними умовами епохи. Розуміння ідейного багатства й високих художніх достоїнств української літератури. Орієнтацію в науково-критичних літературознавчих джерелах. Знання основних положень теорії літератури. Рівень самостійної інтелектуальної діяльності.

Абітурієнт повинен уміти:

- оперувати сучасними концепціями розвитку мовних явищ.

- аналізувати мовні тенденції і закономірності структури мови.

- визначати родові, видові та жанрові особливості художньої літератури.

- з’ясовувати загальну логіку розвитку літературного процесу, його

оригінальність, розмаїтість і глибину.

-визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного

періоду, естетичних напрямків, течій, шкіл, стилів.

-аналізувати ідейно-тематичний зміст, конфлікт, композиційні

особливості, сюжет та позасюжетні елементи художнього твору.

-висвітлювати питання еволюції художнього таланту, розвитку традицій та рис новаторства в творчості письменника, особливості індивідуального стилю митця.

-визначати прийоми і засоби творення художнього образу.

- конструювати уроки різної типології з використанням сучасних методів викладання літератури в школі.

- аналізувати художній твір в єдності змісту та художньої форми.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ( ЦИКЛУ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН)
  1   2   3   4   5   6   7

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты