Домой

Перелік питань та список рекомендованої літератури до кандидатського іспиту зі спеціальності
Скачать 111.2 Kb.
НазваниеПерелік питань та список рекомендованої літератури до кандидатського іспиту зі спеціальності
Дата17.01.2013
Размер111.2 Kb.
ТипДокументы
Подобные работы:

Додаток 4

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 26 квітня 2012 року,

протокол № 192/4 – 4


Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


25.00.04 – місцеве самоврядування

галузь науки “Державне управління”


(розроблено та рекомендовано для схвалення Вченою Радою Національної академії кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії, протокол № 19 від 12 квітня 2012 року)

Станом

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

    1. Місцеве самоврядування: поняття, принципи та функції.

    2. Вибори в системі місцевого самоврядування.

    3. Компетенція районних та обласних рад.

    4. Основні тенденції реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

    5. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини в системі місцевого самоврядування.

    6. Періодизація становлення місцевого самоврядування в Україні.

    7. Конституційно-правове забезпечення здійснення місцевого самоврядування в Україні.

    8. Комунальна власність: поняття та суть.

    9. Місцеве самоврядування в системі публічної влади.

    10. Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні.

    11. Бюджет розвитку місцевих бюджетів: надходження та витрати.

    12. Англосаксонська і континентальна системи місцевого самоврядування.

    13. Конституційно-правова основа місцевого самоврядування в Україні.

    14. Ресурсне забезпечення місцевого самоврядування.

    15. Система місцевого самоврядування в Україні.

    16. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів.

    17. Постійні та тимчасові комісії рад: порядок формування, функції та організація роботи.

    18. Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні.

    19. Поняття територіальної громади. Статути територіальних громад.

    20. Функції та повноваження районних та обласних рад.

    21. Основні принципи місцевого самоврядування.

    22. Теорії місцевого самоврядування: державницька, громадівська, змішана та інші.

    23. Фінансово-економічний аспект реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

    24. Органи самоорганізації населення.

    25. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів.

    26. Правовий статус сільського, селищного, міського голови. Порядок обрання, повноваження, відповідальність сільського, селищного, міського голови.

    27. Роль місцевого самоврядування у становленні громадянського суспільства.

    28. Правовий статус місцевих рад.

    29. Міжнародне законодавство про місцеве самоврядування.

    30. Місцеве самоврядування на території України, яка перебувала у складі Росії до 1917 року.

    31. Місцеве самоврядування на територіях України, які перебували у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії до 1939 року.

    32. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів.

    33. Система повноважень місцевого самоврядування.

    34. Особливості правового статусу голів районних та обласних рад.

    35. Місцеві референдуми: поняття, предмет і види.

    36. Європейська хартія місцевого самоврядування.

    37. Загальні збори громадян та інші форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.    38. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

    39. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування.

    40. Формування органів місцевого самоврядування.

    41. Об’єкти виключного права комунальної власності.

    42. Структура місцевих бюджетів.

    43. Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в Україні.

    44. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

    45. Місцеві податки і збори.

    46. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування в Україні.

    47. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

    48. Система повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

    49. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової незалежності місцевого самоврядування.

    50. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами.

    51. Державна регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування.

    52. Відродження та розвиток місцевого самоврядування після проголошення незалежності України.

    53. Особливості місцевого самоврядування у містах з районним поділом.

    54. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.

    55. Порядок формування та організація роботи місцевих рад.

    56. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради: особливості його правового статусу.

    57. Регламент місцевої ради. Порядок формування, склад та організація роботи місцевої ради.

    58. Виконавчий апарат районної та обласної ради.

    59. Власні та делеговані повноваження сільської, селищної, міської ради.

    60. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

    61. Поняття виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

    62. Дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських голів.

    63. Принцип розподілу повноважень між представницькими органами, сільськими, селищними, міськими головами та виконавчими органами в системі місцевого самоврядування.

    64. Принципи, форми та види місцевого планування. Структура організації, управління та фінансування місцевого планування.

    65. Партнерство в наданні громадських послуг.

    66. Розподіл повноважень і функцій між державними органами, органами місцевого самоврядування та приватними структурами у сфері управління місцевим господарством.

    67. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

    68. Система гарантій місцевого самоврядування.

    69. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.

    70. Організаційно-правові форми діяльності сільської, селищної, міської, районної та обласної рад.


Список рекомендованої літератури

 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи. Шляхи реформування : монографія / В. Г. Яцуба, В. А. Яцюк, О. Я. Матвіїшин та ін. – К., 2009. – 615 с.

 2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні : кол. монографія / В. О. Антоненко,
  М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін. ; за ред. В. В. Кравченка,
  М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с.

 3. Бойко-Бойчук О. В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми : монографія / О. В. Бойко-Бойчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : Пульсари, 2010. – 234 с.

 4. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія /
  В. І. Борденюк. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.

 5. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід /
  В. В. Толкованов, Н. В. Щербак, Т. Е. Василевська та ін. ; за ред.
  В. В. Толкованова, Н. В. Щербак ; Центр дослідж. питань регіон. і місц. розв. та сприяння адм. реформі Акад. муніцип. упр. – К., 2008. – 212 с.

 6. Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 294 с.

 7. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС,
  2007. – 768 с.

 8. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін. ; за ред. В. С. Варналія ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІС, 2007. – 765 с.

 9. Діловодство в місцевих органах влади : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : Т. В. Іванова, А. П. Лелеченко,
  Л. В. Литвинова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Акад. муніцип. упр. – К. : НАДУ, 2010. – 212 с.

 10. Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія /
  Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна, В. В. Павлюк, А. П. Лелеченко ; за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2009. – 164 с.

 11. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І. О. Дробот ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 312 с.

 12. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І. О. Дробот ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 312 с.

 13. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред.
  Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. –
  819 с.

 14. Європейська хартія місцевого самоврядування : наук.-практ.
  комент. / Т. М. Безверхнюк та ін. – Одеса, 2008. – 186 с.

 15. Європейська хартія місцевого самоврядування: Прийнята 15 жовт. 1985 р., Страсбург. Хартію ратифіковано Законом України від 15 лип.
  1997 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 16. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / авт-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2010. – 401 с.

 17. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / Т. В. Іванова. – К. : Професіонал, 2005. – 111 с.

 18. Ковбасюк Ю. В. Стратегічне планування розвитку території: навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, О. В. Берданова, В. М. Вакуленко ;
  Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 104 с.

 19. Козюра І. В. Місцеве самоврядування в Україні. Становлення та еволюція : навч. посіб. / І. В. Козюра, О. Ю. Лебединська. – Ужгород : Патент, 2003. – 220 с.

 20. Конституція України : Закон України від 28 черв.1996 р.
  № 254к/96-ВР : за станом на 4 лют. 2011 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254% EA%2F96-%E2%F0&p=1307359376863318. – Назва з екрана.

 21. Куйбіда В. С. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування / В.С.Куйбіда. – К., 2007. – 366 с.

 22. Куйбіда В. С. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах : (зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. матеріалів, нормат.-прав. актів з питань впровадж. стандартів доброго врядування на місц. рівні) / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Центр дослідж. питань регіон. і місц. розв. та сприяння адм. реформі. – К. : Крамар, 2010. – 258 с.

 23. Лазор О. Д., Лазор О. Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. / О. Д. Лазор,
  О. Я. Лазор. – К. : Дакор, 2005. – 560 с.

 24. Нова державна регіональна політика України : зб. наук.-аналіт. матеріалів, норм.-правових актів, навч.-метод. док. у галузі регіон. розвитку /
  В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук [та ін.]. – К. : Крамар, 2009. –
  232 с.

 25. Основи місцевого самоврядування в Україні: Конспект лекцій у 2 ч. / уклад. : О. С. Ігнатенко, А. М. Ткаченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. –
  Ч. 2. – 80 c.

 26. Основи місцевого самоврядування в Україні: Конспект лекцій у 2 ч. / уклад. : О.С. Ігнатенко, С.М. Рюмшин. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – Ч. 1. – 68 c.

 27. Основи місцевого самоврядування сільських громад : навч. посіб.
  у 2 ч. / В. М. Вакуленко, В. В. Вітвицький, Г. Д. Дець та ін. ; за заг. ред.
  М. К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 386 с.

 28. Посібник з розвитку громад : практ. порадник для небайдужих /
  А. Дуда, Л. О. Єльчева, І. М. Ібрагімова та ін. ; редкол. : Н. Балдич [та ін.];
  ВГО “Комітет виборців України”. – Вид. 2-ге. – К. : ЛАТ & К, 2008. – 458 с.

 29. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України
  від 10 лип. 2010 р. № 2487-VI : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2487-17&p= 130981639785. – Назва з екрана.

 30. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України
  від 3 лип. 1991 р. № 1286-XII : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1286-12&p=1309816397858973. – Назва з екрана.

 31. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 бер. 2000 р. № 1602-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 25. – С. 195.

 32. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : Указ Президента України від 30 сер. 2001 р. № 749/2001 : із змін. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрана.

 33. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів : постанова Верхов. Ради України від 24 груд. 1999 р. № 1359 // Оф. вісн. України. –
  2000. – № 1. – С. 29.

 34. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1309812614354490. – Назва з екрана.

 35. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт.
  1999 р. № 586-XIV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&p=13098 16397858. – Назва з екрана.

 36. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 лип. 2001 р. № 2625-ІІІ // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 37. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : Закон України від 3 бер. 1998 р. № 147/98-ВР : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=147%2F98-%E2%F0&p=1309816397858973. – Назва з екрана.

 38. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України
  від 7 черв. 2001 р. № 2493-III : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2493-14&p=1309816397858973. – Назва з екрана.

 39. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 лип.
  2002 р. № 93-IV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 40. Про столицю України – місто-герой Київ : закон України
  від 15 січ. 1999 р. № 401-XIV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрана.

 41. Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2007 р. № 308-р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 42. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Асоц. д-рів наук з держ. упр. ; редкол.: В. Мартиненко (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – 176 с.

 43. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії майбутнє : монографія / відп. ред. І. А. Грицяк. – К., 2009. – 240 с.

 44. Рішення Конституційного суду України про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України (справа про порядок припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України) від 11 грудня 2007 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 45. Рішення Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11 грудня 2007 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 46. Рішення Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України “Про прокуратуру” від 2 квітня 2008 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 47. Розвиток підприємництва в регіоні : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : В. Є. Воротін, С. Б. Жарая,
  О. М. Коваль [та ін.]. – К. : НАДУ : Фенікс, 2010. – 213 с.

 48. Салій І. Українські міста: питання власності і муніципального управління: навч. посіб. / І. Салій. – К.: Експрес-Поліграф, 2001. – 415 с.

 49. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі /
  Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; за заг. ред. Я. Гонцяжа. – К. : Міленіум, Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

 50. Соціальна інфраструктура регіону : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко,
  М. К. Орлатий, О. І. Драпіковський [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ : Фенікс, 2010. – 256 с.

 51. Територіальна організація влади в Україні: Опор. конспект дистанц. курсу / В. М. Вакуленко, О. С. Ігнатенко, О. М. Коваль,
  В. С. Колтун. – К., 2004. – 52 с.

 52. Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики : навч.-метод. посіб. / О. Г. Топчієв,
  Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. – Одеса. : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 223 с.

 53. Управління охороною здоров’я територіальної громади :
  монографія / І. В. Рожкова, Л. І. Жаліло, Ю. В. Давидова [та ін.] ;
  за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2009. – 150 с.

 54. Управління розвитком міста : навч. посіб. / за ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; Авт. кол. : І. В. Валентюк, О. В. Берданова, Г. А. Борщ та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 389 с.

 55. Управління сучасним містом : підручник / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2008. – 632 с.Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига

Скачать 111.2 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты