Домой

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти пі-iv рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія Київ 2006
НазваниеТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти пі-iv рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія Київ 2006
страница1/9
Дата13.01.2013
Размер0.92 Mb.
ТипДиплом
Содержание
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ПІ-IV рівнів акредита
Склад робочої групи
Ласиця Ольга Іларіонівна
Казак Світлана Сергіївна
Шунько Єлизавета Євгенівна
Чернишова Людмила Іванівна
Крамарєв Сергій Олександрович
Рєзникова Алла Леонідівна
Мартинюк Володимир Юрійович
Корнєва Валентина
Уніч Надія Кирилівна
Лакша Ольга Тимофіївна
Пояснювальна записка
Графік навчального процесу
Навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі педіатрії та суміжних кафедрах
Навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрах
Хвороби органів дихання
Навчальний план занять на суміжних кафедрах (І рік навчання)
Навчальний план підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрах
Навчальний план занять на суміжних кафедрах (ІІ рік навчання)
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство охорони здоров'я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика


Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Луганський державний медичний університет


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ПІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія"


Київ 2006Ректор

Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

______________________ Ю.В. Вороненко

«______» _____________ 2006 р.

Заступник директора Департаменту

кадрової політики , освіти і науки МОЗ України

______________________ О.П. Волосовець

«______» _____________ 2006 р.Міністерство охорони здоров'я України

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.ІІІупика

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Луганський державний медичний університет

Затверджено МОЗ України

___________________________

“________” _______________ 2006


^ Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ПІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія"


Київ - 2006


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія" розроблені згідно наказам МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та №621 від 25.11.2005 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України №81”.


Рецензенти:


професор кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики і неонатології

Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця д.мед.н. С.П.Кривопустов


завідуюча кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, д.мед.н., професор Н.В. Нагорна


завідуюча кафедри госпітальної педіатрії Харківського державного медичного університету, д.мед.н., професор Г.С.Сенаторова


Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки МОЗ України

"______"__________2006р.

^ Склад робочої групи

Бережний В`ячеслав Володимирович

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри

педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Ласиця

Ольга Іларіонівна

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри педіатрії № І Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Казак

Світлана Сергіївна

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Шунько Єлизавета Євгенівна

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Чернишова Людмила Іванівна

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Крамарєв Сергій Олександрович

-

доктор медичних наук, професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

^ Рєзникова Алла Леонідівна

-

доктор медичних наук, професор. зав. кафедри педіатрії ФПО Луганського державного медичного університету

^ Мартинюк Володимир Юрійович

-

кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри

Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Корнєва Валентина

Володимирівна

-

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Уніч Надія Кирилівна

-

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

^ Лакша Ольга Тимофіївна

-

кандидат медичних наук, доцент кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до наказам МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та №621 від 25.11.2005 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України №81”, дворічна спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності. Після закінчення інтернатури її випускникам присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня професійної готовності лікарів-інтернів для їх самостійної роботи в якості спеціаліста-педіатра.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка педіатрів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури є удосконалення професійних навичок з основних розділів педіатрії, вивчення клініки та діагностики дитячих захворювань, методів консервативного лікування та інтенсивної терапії.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Педіатрія" протягом дворічного періоду (22 місяців) інтернатури передбачено: 11 місяців навчання на кафедрі педіатрії та суміжних кафедрах (1716 год.) і 11 місяців стажування на базі стажування (1716 год.).

Протягом першого року – 6 місяців (936 годин) - навчання на відповідних кафедрах медичних вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівня акредитації, 5 місяців (780 годин) - робота в медичних закладах, які є базою стажування інтернів, один місяць - відпустка. Протягом другого року навчання – 6 місяців (936 години) робота в медичних закладах, які є базою стажування інтернів, дали - 5 місяці (780 години) навчання на відповідних кафедрах медичних вищих навчальних закладів IIІ-IV рівня акредитації, один місяць – відпустка.

Підготовка лікарів педіатрів на кафедрах медичних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації включає заняття на кафедрах педіатричного профілю: кафедрі педіатрії, кафедрі неонатології (якщо вона є як окрема структура у медичному вищому навчальному закладі), кафедрі дитячих інфекційних захворювань (якщо вона є як окрема структура у медичному вищому навчальному закладі), кафедрі дитячій анестезіології (якщо вона є як окрема структура або курс у медичному вищому навчальному закладі). Крім того, проводяться заняття на суміжних кафедрах або курсах зі спеціальності: дитяча неврологія, хірургія дитячого віку, медична генетика, медична психологія, дитяча гінекологія та планування сім’ї, дитяча отоларингологія (якщо вони є як окремі структури або курси у медичному вищому навчальному закладі).

Заняття за додатковими програмами проводиться у вигляді таких циклів: військово-медична підготовка, організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних станах, ВІЛ-інфекція/СНІД у дітей, радіологія, особливо небезпечні інфекції, трансплантологія.

При складанні календарних планів на кафедрах треба враховувати, що розподіл годин повинен бути таким: об'єм лекційних занять у межах 5% від загальної кількості годин на циклі, семінарських занять разом з контролем знань до 25%, решта годин – практичні заняття.

Контроль знань складається з базового, проміжного та заключного. Базовий контроль визначає рівень підготовки інтернів та проводиться на початку навчання. Проміжний контроль проводиться наприкінці першого року навчання на кафедрах. Заключний контроль знань проводиться за традиційною схемою і складається із трьох частин:

перевірка теоретичних знань (комп'ютерні тести та КРОК – 3); оцінка оволодіння практичними навиками та вміннями; іспит.

Кафедри педіатрії, у разі необхідності, можуть змінювати розподіл годин між кафедрами та у межах тематичних розділів, але кількість змінених годин не повинна перевищувати 15% від загального обсягу.
^ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1 рік навчання


Місяці


VIII

IX

X

XI

XII

І

II

Ш

IV

V

VI

VII

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты