Домой

Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації
Скачать 179.9 Kb.
НазваниеПрограма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації
Дата13.01.2013
Размер179.9 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2011-2012 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України
м. Миколаїв 2012
Журі олімпіади
Апеляційна комісія
Мандатна комісія
Кириченко В.А.
Бабенко Д.В.
Наконечний І.В.
Наконечний І.В.
Наконечний І.В.
Бондар А.О.
Наконечний І.В.
Тарасюк С.І.
Бабенко Д.В.
Бабенко Д.В.
Кириченко В.А.
Б. Практичні випробування
V. Зоологія
VI. Анатомія і гістологія
Б. Практичні випробування
...
Полное содержание
Подобные работы:


міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА україни
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТФакультет технології виробництва і переробки продукції тваринництваПРОГРАМАІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

^ 2011-2012 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України

ІІІ-IV рівнів акредитації

із дисципліни „Біологія” (секція „Біологія тварин”)


10-12 квітня 2012 року


^

м. Миколаїв 2012
ЗМІСТІ. Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція „Біологія тварин”)


3

ІІ. Журі олімпіади, мандатна і апеляційна комісія


3

ІІІ. План проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни Біологія (секція „Біологія тварин”)5

ІV. Питання для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція „Біологія тварин”)7І. Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція „Біологія тварин”)


1.

Бабенко

Дмитро Володимирович

- к.тех.н, професор, перший проректор Миколаївського ДАУ, (голова);

2.

Гиль

Михайло Іванович

- д.с.-г.н., професор, декан факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ, (заступник голови);

3.

Захаренко

Микола Олександрович

- д.біол.н., професор, чл.-кор. НААН України, зав. кафедри гігієни тварин НУБіП України;

4.

Галушко

Ірина Анатоліївна

- к.с.-г.н., доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського ДАУ, (відповідальний секретар);

5.

Бондар

Алла Олександрівна

- к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри ветеринарії, якості та безпечності продукції Миколаївського ДАУ,

голова профспілкового комітету факультету ТВППТІІ. Журі олімпіади, мандатна і апеляційна комісія^ Журі олімпіади

1.

Наконечний

Ігор Володимирович

- д.біол.н., професор, проректор з наукової роботи Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (голова);

2.

Кот

Стах

Петрович

- к.біол.н., доцент, завідувач кафедри ветеринарії, якості та безпечності продукції Миколаївського ДАУ, (заступник голови);

3.

Рожков

Ігор

Миколайович

- д.біол.н., професор, академік АНВО України, директор ННІ фізкультури та спорту Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського;

4.

Довгаль

Ігор

Васильович

- д.біол.н., професор, заступник директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України з наукових питань;

5.

Роман

Іван

Іванович

- к.біол.н., доцент, доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства Миколаївського ДАУ;

6.

Юлевич

Олена

Іванівна

- к.тех.н., доцент, доцент кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського ДАУ^ Апеляційна комісія

1.

Тарасюк

Сергій

Іванович

- д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААН України, заступник директора з питань біотехнологій Інституту рибного господарства НААН України, (голова);

2.

Горбатенко

Ігор

Юрійович

- д.біол.н., професор, академік Нью-Йоркської АН, професор кафедри генетики годівлі тварин та біотехнології Миколаївського ДАУ;

3.

Крамаренко

Сергій

Сергійович

- к.біол.н., доцент, академік Нью-Йоркської АН, доцент кафедри генетики годівлі тварин та біотехнології Миколаївського ДАУ^ Мандатна комісія

1.

Кириченко

Віктор Анатолійович

- к.с.-г.н., доцент кафедри ветеринарії, якості та безпечності продукції Миколаївського ДАУ, (голова);

2.

Степанова

Любов Тимофіївна

- голова профспілкового комітету

Миколаївського ДАУ;

3.

Стародубець

Олексій Олександрович

- к.с.-г.н., старший викладач кафедри ветеринарії, якості та безпечності продукції Миколаївського ДАУ;

4.

Побережна

Оксана

Віталіївна

- студентка IV курсу факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ;

5.

Хомутовська

Лідія

Вікторівна

- студентка IV курсу факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ.ІІІ. План проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція „Біологія тварин”)


Дата

Час

проведення

Заходи

Відповідальні

10.04.

2012р.

800-2200

Реєстрація та поселення учасників олімпіади.

Робота мандатної комісії

^ Кириченко В.А.,

Стародубець О.О.

1400-1700

Екскурсія до Миколаївського зоопарку

Іванова О.В.

1700-1800

Консультації учасників олімпіади

члени журі олімпіади

11.04.

2012р.

900-930

Відкриття олімпіади, знайомство з членами журі

голова оргкомітету

^ Бабенко Д.В.

930-1200

Проведення олімпіади (виконання теоретичних завдань)

голова журі

^ Наконечний І.В.

1200-1330

Проведення олімпіади (виконання теоретичних завдань-тестів)

голова журі

^ Наконечний І.В.

1330-1430

Обід

Бондар А.О.

1530-1700

Проведення олімпіади (виконання тестів з використанням ПЕОМ)

голова журі

^ Наконечний І.В.

930-1730

Робота журі олімпіади

голова журі

Наконечний І.В.

1800-1900

Дружня вечеря

^ Бондар А.О.

1900

Культурна програма

Гиль М.І.

Сметана О.Ю.

Кравченко О.О.

12.04.

2012р.

900-1130

Проведення олімпіади (виконання практичних завдань)

голова журі ^ Наконечний І.В.

1130-1200

Засідання апеляційної комісії

голова апеляційної комісії

^ Тарасюк С.І.

1230-1300

Підведення підсумків олімпіади оргкомітетом

голова оргкомітету ^ Бабенко Д.В.

1300-1400

Обідня перерва

Бондар А.О.

1400-1500

Оголошення результатів олімпіади, нагородження переможців. Фотографування учасників олімпіади

голова оргкомітету

^ Бабенко Д.В.

голова журі

Наконечний І.В.

відповідальний

секретар

Галушко І.А.

1600

Від’їзд учасників олімпіади

^ Кириченко В.А.,

Стародубець О.О.

ІV. Питання для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція „Біологія тварин”)


І. Генетика

А. Теоретичні випробування

 1. Цитологічні закономірності спадковості. Структура та функціонування хромосом. Гаметогенез. Мейотичний кросинговер. Генетичний контроль сегрегації хромосом. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні карти. Форми розмноження і механізми передачі спадковості. Позахромосомна спадковість.

 2. Молекулярні закономірності спадковості. Нуклеїнові кислоти – матеріальні носії спадковості. Структурна організація генома. Мобільні елементи. Організація генів у хромосомах. Структура і функції гена. Процеси переносу інформації на молекулярному рівні. Синтез поліпептидів – програмований і керований процес. Генетичний код. Регуляція експресії генів у еукаріот.

 3. Закономірності передачі спадкової інформації при статевому розмноженні . Закони і правила успадкування якісних ознак Г.Менделя. Види домінантності й взаємодії генів. Методи генетичного аналізу. Генний баланс і генетичний гомеостаз.

 4. Генетика статі. Теорії і механізми успадкування статі. Хромосоми у гінандроморфів та інтерсексів. Природа гермафродитизму. Механізми регуляції статі. Успадкування ознак, що зчеплені зі статтю. Характеристика ознак, що обмежені статтю.

 5. Закономірності індивідуального розвитку. Біогенетичний закон онтогенезу. Зворотність та незворотність процесів. Роль спадковості на ранніх та пізніх етапах онтогенезу. Критичні періоди розвитку організмів. Типи регуляції активності генів. Формування генотипу і фенотипу.

 6. Мутаційна мінливість організмів. Мутаційна мінливість як джерело різноманіття органічного світу. Мутагенні фактори. Класифікації мінливості. Генні, хромосомні та геномні мутації. Репараційні системи, їх характеристика. Методи обліку мутацій.

 7. Генетична інженерія, її значення для людської цивілізації. Технології виділення, синтезу і розмноження генів. Технології генної інженерії на рівні хромосом і геномів. Соматична гібридизація клітин.

 8. Імуногенетика і генетичні поліморфні системи білків. Природа і механізм серологічних реакцій. Класифікація антигенів та їх використання в технологіях тваринництва. Сутність і значення поліморфізму білків в організмі. Методики визначення поліморфних систем білків.


Б. Практичні випробування

 1. Цитологічні закономірності спадковості;

 2. Молекулярні закономірності спадковості;

 3. Закономірності передачі спадкової інформації при статевому розмноженні;

 4. Генетика статі;

 5. Мутаційна мінливість організмів.ІІ. Фізіологія

А. Теоретичні випробування

 1. Збудливі тканини, їх характеристика. Класифікація подразників. Закони подразнення. Механізм передачі збудження. Мембранний потенціал. Механізм виникнення потенціалу дії. Калійно-натрієвий насос. Фізіологія м’язів. Стомлення м’язів. Особливі властивості гладеньких м’язів. Фізіологія нервових волокон.

 2. Класифікація рефлексів. Синапси центральної нервової системи і особливості передачі в них збудження. Нервові центри, їх властивості. Збудження і гальмування в ЦНС.

 3. Класифікація і характеристика типів вищої нервової діяльності, їх зв’язок з продуктивністю тварин. Умовні та безумовні рефлекси. Теорії сну.

 4. Форми поведінки сільськогосподарських тварин. Адаптація тварин до мінливих умов середовища і технології утримання. Фізіологічні механізми адаптації. Стрес як адаптивний механізм відновлення гомеостазу.

 5. Аналізатори, їх властивості і методи вивчення. Екстеро- та інтерорецептори.

 6. Фізико-хімічні властивості крові. Гемоглобін та його похідні. Формені елементи крові. Механізм зсідання крові.

 7. Фізіологія серця, властивості серцевого м’яза. Цикл серцевої діяльності. Біоелектричні явища в серці. Вплив різних факторів на роботу серця. Лімфа і лімфообіг.

 8. Акт вдиху і видиху, їх механізм. Регуляція дихання.

 9. Функції травної системи. Травні соки та ферменти. Особливості шлункового травлення у сільськогосподарських тварин. Травлення у кишечнику. Механізм рефлекторної регуляції моторно-секреторної діяльності травного апарату.

 10. Обмін білків, ліпідів, вуглеводів. Теплообмін. Процеси теплопродукції і тепловіддачі в організмі.

 11. Органи виділення,їх роль у підтриманні окремих показників гомеостазу організму тварин. Нервова і гуморальна регуляція діяльності нирок. Особливості сечовиділення у сільськогосподарських тварин.

 12. Залози внутрішньої секреції. Методи їх вивчення. Гормони, їх роль в організмі. Механізм дії гормонів.

 13. Морфо-функціональні характеристики статевої системи самця і самки. Особливості кровообігу та дихання плода. Особливості розмноження свійської птиці.

 14. Ріст і розвиток молочної залози. Фізіологія молокоутворення. Рефлекс молоковіддачі. Регулювання процесу виведення молока.^

Б. Практичні випробування


 1. Визначення кислотності молока;

 2. Визначення груп крові у людини;

 3. Визначення фаз статевого циклу у гризунів.ІІІ. Біохімія

А. Теоретичні випробування

 1. Класифікація амінокислот по хімічній структурі. Фізико-хімічні властивості амінокислот на конкретних прикладах.

 2. Рівні структурної організації білкових молекул та їх функціональна роль в біохімізмі живих систем.

 3. Хімія імунітету. Будова імуноглобулінів. Клінічна діагностика по імунофлуорисцентним дослідженням.

 4. Ліпіди. Хімічна будова. Особливості біохімії травлення ліпідів. Біохімія окислення і синтезу ліпідів.

 5. Хімічна структура вуглеводів. Основні біохімічні шляхи обміну вуглеводів у ссавців.

 6. Біохімія обміну білків. Кінцеві продукти обміну білків у ссавців, птахів.

 7. Особливості матричного синтезу нуклеїнових кислот і білків.

 8. ß-окислення жирних кислот. Біоенергетика окислення.

 9. Пентозофосфатний окислювальний цикл глюкози. Функціональна роль циклу в обміні речовин.

 10. Біохімізм циклу трикарбонових кислот (цикл Кребса). Енергетичний баланс циклу.

 11. Біосинтез жирних кислот.

 12. Особливості біологічного окислення. Окислювальне фосфорилювання. Енергетичний баланс анаеробного і аеробного окислення глюкози, жирних кислот.

 13. Регулярні механізми окислення білків, вуглеводів, жирів. Навести конкретні приклади біохімізму регулювання спряження окислення і фосфорилювання в дихальному ланцюгу ферментів.

 14. Аденілатний механізм регуляції обміну речовин.

 15. Взаємозв’язок обміну білків, вуглеводів, жирів. Навести конкретні приклади метаболітів, які взаємозв’язують ці обміни.

 16. Дихальний ланцюг ферментів. Коферменти дихального ланцюга, їх хімічна структура та біохімічний механізм дії.

 17. Особливості кінетики ферментативних реакцій. Класифікація ферментів по механізму дії (міжнародна класифікація). Експериментальне визначення активності ферментів, розмірність одиниці активності ферментів.

 18. Біохімічні механізми взаємодії вітамінів, ферментів, гормонів. Навести конкретні приклади такої взаємодії на обміні вуглеводів, білків, жирів.

 19. Особливості застосування в тваринництві вітамінів, ферментів, гормонів. Надати біохімічну аргументацію позитивної і негативної дії застосування цих біологічно-активних речовин на тварину, на людину.

 20. Біохімічні механізми регуляції обміну речовин на різних рівнях структурної організації живих систем.

 21. Осмотичні явища в живих системах. Біофізичні механізми регуляції водно-мінерального обміну.

 22. Буферні системи організму. Механізм буферної дії. Навести конкретні приклади хімізму дії бікарбонатної, білкової, амінокислотної буферних систем.

 23. Фізико-хімічні механізми адсорбції і абсорбції. Біохімічна роль цих процесів в обміні речовин.

 24. Електрокінетичні явища в гетерогенних системах. Фізико-хімічні властивості колоїдних систем протоплазми клітини. Біофізичні механізми в генерації біопотенціалів на біомембранах, роль колоїдних систем в механізмах збудження м’язових клітин, нервових синапсів. Надати коротку характеристику теорії збудження Алексадера, Насонова.

 25. Особливості біохімії м’язової тканини, м’ясної продукції тварин. Хімізм скорочення м’язів. Біохімічні зміни в м’язах при втомі.

 26. Хімічний склад м’яса і молока.


Б. Практичні випробування

 1. Визначення активності та специфічності дії ферментів;

 2. Хроматографія амінокислот;

 3. Визначення вмісту білку в біологічних рідинах.


ІV. Мікробіологія

А. Теоретичні випробування

 1. Морфологія мікроорганізмів.

Морфологія основних форм прокаріот. Спірохети, актиноміцети, мікоплазми, рикетсії і хламідії. Морфологічні особливості, структура, основні біологічні властивості і значення в патології тварин. Мікроскопічні гриби. Особливості будови цвільових грибів і їх значення в патології тварин.

 1. Фізіологія мікроорганізмів.

Хімічний склад мікроорганізмів, його значення в життєдіяльності мікроорганізмів. Живлення і метаболізм. Дихання. Ріст і розмноження.

 1. Поширення мікроорганізмів в природі.

 2. Роль мікроорганізмів у перетворенні речовин у природі.

Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю, азоту.

 1. Антибіотики і їх продуценти.

 2. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми.

 3. Генетика мікроорганізмів.

 4. Інфекція та імунітет.

Періоди інфекційного процесу. Поняття про вірулентність і патогенність мікробів. Основні фактори вірулентності. Класифікація інфекцій. Імунітет. Види імунітету. Природна резистентність організму. Антигени та імуноглобуліни. Імунологічні реакції: алергічні і серологічні. Імунна відповідь.

 1. Спеціальна мікробіологія.

Мікроорганізми – збудники інфекційних хвороб тварин. Збудники кокових інфекцій сільськогосподарських тварин. Збудники бактеріальних, бацилярних, вірусних та грибних інфекцій. Патогенні вібріони, спірохети, мікоплазми, рикетсії і хламідії.


Б. Практичні випробування

 1. Приготування препаратів мікроорганізмів;

 2. Визначення рухливості бактерій;

 3. Техніка посіву мікроорганізмів на штучні живильні середовища.


^ V. Зоологія

А. Теоретичні випробування

 1. Протозоологія. Клітина як організм найпростіших і як частина організму багатоклітинних тварин. Будова і спосіб життя вільноіснуючих і паразитичних найпростіших. Паразитичні Джгутикові (лямблії, лейшманії, трихомонади, трипаносоми). Особливості будови і цикли розвитку Апікомплексних у зв’язку з їх паразитичним способом життя (кокцидії, кров’яні споровики, піроплазми). Загальна характеристика типів Мікроспоридії (Нозема) та Міксоспоридії (Міксоболюс). Способи статевого розмноження у підцарстві Найпростіші: ізогамна та анізогамна копуляція Джгутикових, кон’югація Війчастих, метагенез Апікомплексних.

 2. Гельмінтологія. Особливості організації плоских червів різних типів. Основні представники сисунів (Свинячий і Бичачий солітери, Стьожак широкий, Ехінокок) та їх цикли розвитку. Основні представники Трематод (Печінковий, Ланцетовидний та Котячий сисуни, Шистозома кров’яна) та цикли їх розвитку. Основні представники Моногеней (Жаб’ячий багатоуст та Двійчак парадоксальний) та цикли їх розвитку. Прогресивні та регресивні риси організації Плоских червів у зв’язку з їх ендопаразитичним способом життя. Первиннопорожнинні черви та особливості їх організації. Основні представники паразитичних зоонематод (Людська аскарида, Гострик дитячий, Трихінела, Волосоглавець, Кривоголівка) та цикли їх розвитку.

 3. Вищі безхребетні. Вторинна порожнина тіла та її головні функції. Загальна характеристика Кільчастих червів та їх головних класів. Особливості будови та значення Малощетинкових червів у ґрунтоутворенні. Особливості будови П’явок у зв’язку з їх ектопаразитичним способом життя. Основні групи Членистоногих (Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи). Особливості сегментації серед Членистоногих різних класів. Прогресивні риси будови Павукоподібних та Комах. Особливості організації Паразитоморфних Кліщів у зв’язку з їх ектопаразитичним способом життя. Загальна характеристика Комах щодо пристосування їх до різноманітних умов середовища. Основні типи ротових апаратів Комах. Загальна характеристика Молюсків та їх головних класів (Черевоногі, Двостулкові та Головоногі). Наземні равлики та слимаки – проміжні хазяї Трематод. Основні прогресивні риси організації безхребетних целомічних первинноротих тварин.

 4. Хордові. Загальна характеристика риб у зв’язку з пристосуванням до водного середовища існування. Основні риси організації та біології Амфібій у зв’язку з їх подвійним способом життя. Рептилії – перші наземні хребетні тварини. Анамнії та амніоти. Загальна характеристика птахів у зв’язку з їх пристосуванням до польоту. Характерні риси будови тіла та різноманітність ссавців у зв’язку з умовами існування.

 5. Основні типи симетрії та сегментації тіла тварин. Філогенія травної системи серед тварин. Філогенія дихальної системи серед тварин. Філогенія кровоносної системи серед тварин. Філогенія нервової системи та органів чуття серед тварин. Філогенія видільної системи серед тварин. Філогенія статевої системи та способів розмноження серед тварин.
Б. Практичні випробування

 1. Визначення і таксономічне положення представників підцарства Найпростіші;

 2. Таксономічне визначення і життєві цикли паразитичних червів;

 3. Типи ротових апаратів та цикли розвитку Комах;

 4. Анатомо-морфологічна будова вільноіснуючих та паразитичних червів.


^ VI. Анатомія і гістологія

А. Теоретичні випробування

 1. Поняття про тканину. Загальні принципи будови тканин та їх класифікація. Мікроструктура та розташування епітеліальної, сполучних, м’язових, нервової тканин.

 2. Опорно-руховий апарат: будова, м’язова система, види можливих рухів, у суглобах, класифікація суглобів за кількістю кісток, формою суглобових поверхонь епіфізів.

 3. Особливості гістологічної і анатомічної будови органів травної, дихальної, сечостатевої та серцево-судинної систем.

 4. Нервова система як інтегрувальна.

Мікроскопічна будова головного та спинного мозку. Периферична нервова система: спинномозкові та черепномозкові нерви, ділянки їх галуження.

 1. Органи чуття та загальні принципи будови аналізаторів. Поняття про інтеро-, екстеро- і пропріорецептори. Макро- і мікроскопічна будова очного яблука, зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Гістологічна будова нюхового епітелію, смакових цибулин та рецепторів шкіри.
^ Б. Практичні випробування

 1. Визначити за особливостями анатомічної будови видову належність кісток (лопатка, крижова кістка, стегнова кістка);

 2. Позначити на малюнках анатомічні частини внутрішніх органів;

 3. Визначити орган за гістологічним препаратом.Миколаївський державний аграрний університет

Підписано до друку ______________________ Формат 6084 1/16

Папір друк. Друк офсетний. Ум. др. арк. 1,37

Тираж 50 прим. Зам. №____

Надруковано у видавничому відділі

Миколаївського державного аграрного університету

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9


Скачать 179.9 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты