Домой

№ Скарлатина. Псевдотуберкульоз (4 години)
Название№ Скарлатина. Псевдотуберкульоз (4 години)
страница1/10
Дата13.01.2013
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
Содержание
По темі: „скарлатина. псевдотуберкульоз”
Дитячі крапельні інфекції.
МЕТА (загальна): навчитися діагностувати скарлатину та псевдотуберкульоз у дітей різних вікових груп, освоїти основні принципи т
Конкретні цілі
Вихідний рівень знань-умінь. Уміти
Навчальні посібники
Міністерство охорони здоров'я україни
— дитячі інфекційні хвороби
По темі: „ кір. краснуха. вітряна віспа. оперізуючий герпес”
Дитячі крапельні інфекції.
Конкретні цілі
Вихідний рівень знань-умінь. Уміти
Навчальні посібники
Міністерство охорони здоров'я україни
— дитячі інфекційні хвороби
По темі: „ дифтерія. паротитна інфекція.
Дитячі крапельні інфекції.
Конкретні цілі
Вихідний рівень знань-умінь. Уміти
Навчальні посібники
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВА


КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБДИСЦИПЛІНА

— ПЕДІАТРІЯ

МОДУЛЬ - 4

— ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
М Е Т О Д И Ч Н А В К А З І В К А

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

ЩОДО АУДИТОРНОЇ РОБОТИ

ЗІ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ

^ ПО ТЕМІ: „СКАРЛАТИНА. ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ”


Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № 31 від.23.06.2009.


Вінниця ВНМУ 2009

Змістовий модуль 12.

^ ДИТЯЧІ КРАПЕЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ.

Тема № 1.

Скарлатина. Псевдотуберкульоз (4 години).

1. Актуальність теми. Повітряно-крапельні інфекції займають одне з провідних місць в структурі інфекційної патології дитячого віку. Швидка розповсюдженість, різноманітність клінічних проявів, розвиток тяжких ускладнень, підкреслюють високу актуальність цієї проблеми і необхідність детального вивчення конкретних нозологічних форм для своєчасної діагностики, надання кваліфікованої медичної допомоги хворому та проведення профілактичної роботи.


2. Цілі вивчення теми: на підставі вивчення етіології, епідеміології, патогенезу, клініки навчитися діагностувати повітряно-крапельні інфекції у дітей різних вікових груп; освоїти основні принципи терапії та профілактики.


3. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

^ МЕТА (загальна): навчитися діагностувати скарлатину та псевдотуберкульоз у дітей різних вікових груп, освоїти основні принципи терапії і профілактики.

^ Конкретні цілі:

1. Зібрати анамнез захворювання, епідеміологічний анамнез, анамнез життя.

2. Оглянути хворого з метою збору діагностичної інформації (по схемі що рекомендується) і записати зібрані дані у зошит (щоденник студента).

3. Проаналізувати результатів додаткових досліджень і зробити висновок по ним.

^ Вихідний рівень знань-умінь. Уміти:

1. За стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом (або синдром).

(Шифр уміння - 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01-51)

2. Шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу та огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01-275)

3. На підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03.01-275)

4. Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання, данні лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення, за певним алгоритмом, здійснити диференціальну діагностику захворювань.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04.01-275)

5. Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання, данні лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу поставити попередній клінічний діагноз.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05.01-275)

6. В лікувальній установі, або в дома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити принципи лікування захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.04.ПР.Р.11.01-275)

7. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити необхідний режим відвідування дитячого колективу, фізичних навантажень та відпочинку при лікуванні захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.05.ПР.Р.12.01-275)

8. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити необхідний характер вигодовування та дієту при лікуванні захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.06.ПР.Р.13.01-275)

9. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та за допомогою стандартних схем:

- визначити тактику обстеження та первинної профілактики здорових дітей

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.14);

- визначити тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.15);

- розрахувати та призначити необхідні продукти харчування дітям першого року життя

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.16).4. Зміст навчання.

4.1 Граф – логічної структури теми «Скарлатина. Псевдотуберкульоз».

4.2 Перелік теоретичних питань:

1. Визначення поняття «скарлатина», «псевдотуберкульоз».

2. Етіологію.

3. Епідеміологію.

4. Основні ланки патогенезу.

5. Основні клінічні прояви.

6. Клінічну класифікацію.

7. Критерії діагностики.

8. Принципи терапії.

9. Протиепідемічні заходи в осередку, показання до госпіталізації.


4.3. Джерела навчальної інформації.

Основна література:

1. Нисевич Н.И., Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей.- М.: Медицина, 1990.-

С. 332-371;

2. Носов С. Д. Детские инфекционные болезни.- М.: Медицина, 1982. – С. 309-369;

3. Михайлова А. М., Трішкова Л. О., Крамарєв С. О., Кочеткова О. М. Інфекційні хвороби у

дітей // К.: Здоров’я. – 2000. – 418 с.

4. Клінічні лекції кафедри.

Додаткова:

1. Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей: Учебное пособие для

студентов мед. ВУЗов/Авт. кол-в; МЗРФ. ¾ М.:ГЭОТАР, Медицина, 1998.—809 с. С 529

– 544; 621 – 630.

2. Богадельников И.В., Горишняк Л.Х. и др. Справочник по инфекционным болезням у

детей. Издание 4-е дополненное и переработанное под общей редакцией проф. И.В.

Богадельникова, С. 262-267; С. 310-512.

3. И.В Богадельников Дифференциальная диагностика основных инфекционных

заболеваний, протекающих с экзантемой.- Симферополь, 1999г.- С.30-42.

4. Быстрякова Л.В. Инфекционные экзантемы у детей.- Л.: Медицина, 1982.-216с.

5. Инфекционные болезни у детей : Учебник для педиатрических факультетов мед. Вузов /

Под редакцией проф. В.Н. Тимченко и проф. Л.В. Быстряковой. – СПб: СпецЛит, 2004г.

С.107 - 116; С 308 – 318.

6. Богадельников И. В. Дифференциальный диагноз важнейших инфекционных заболеваний

у детей. - Симферополь. 1999. – 528 с.


5. Орієнтовна основа дії.Об’єкт дослід-ження

Послідовність дій при роботі з об’єктом дослідження

1.

Хвора дитина

1. Зібрати діагностичну інформацію:

а) скарги на момент госпіталізації до клініки та на момент курації;

б) анамнез захворювання;

в) епідеміологічний анамнез;

г) анамнез життя.

2. Оглянути дитину, особливу увагу приділити наявності симптомів інтоксикації, змінам слизових оболонок ротової порожнини (язик м'яке піднебіння, мигдалики). Звернути увагу на стан шкіри; загальний колір-фон, наявність висипки, строки її появи, місця ущільнення висипки, визначити дермографізм, стан вологості шкіри, що собою є елемент висипки морфологічно відразу при його появі (макула, папула, везикула), вказати розміри та його зміни в динаміці патологічного процесу (зникають безслідно, об’єднуються і утворюють крупні елементи, міняють колір, злущуються, тощо). Також звернути увагу на обличчя хворого ( колір шкіри, висипка, очі), лімфатичні вузли, паренхіматозні органи, стан серцево-судинної системи, суглоби. Провести ретельну пальпацію живота, визначити симптом Пастернацького.

3. Обґрунтувати та сформулювати попередній діагноз.

4. Намітити план обстеження та лікування хворого.

2.

Історія хвороби

1. Ознайомитися:

а) з титульним листом (вік, район мешкання, соціальний статус батьків, діагноз при направленні, госпіталізації та клінічний діагноз);

б) зі скаргами на момент госпіталізації до клініки та на момент курації;

в) з анамнезом захворювання;

г.) з епідеміологічним анамнезом;

д.) з анамнезом життя;

е) з даними об’єктивного статусу дитини при госпіталізації.

3.

Данні набора-торного дослід-ження

1. Ознайомитися з результатами лабораторних досліджень (клінічного аналізу крові, сечі, зі шкребку на ентеробіоз, бактеріологічного дослідження слизу з носа, зіву, калу, сечі, крові, харкотиння; серологічних досліджень крові на наявність титру антистрептолізіну О, антитіл до псевдотуберкульозу та ін.).

2. Виявити в них патологічні зміни та зробити висновки.

4.

Лист лікувальних призначень

1. Ознайомитися з препаратами, які призначені хворому.

2. Оцінити необхідність призначення препаратів з точки зору

патоморфологічних змін в організмі та механізму дії медикаментів.

5.

Кура-ційний лист

1. Ознайомитися зі щоденниками нагляду за хворим.

2. Оцінити динаміку основних патологічних симптомів.

6.

Хвора дитина

Історія хвороби

На підставі аналізу отриманих даних визначити заключний діагноз та обсяг протиепідемічних заходів.6. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

6.1. Методика проведення заняття.

- Вирішення тестових завдань для визначення початкового рівня знань кожного студента.

- Розбір помилок.

- Курація хворого, або розбір історії хвороби.

- Визначення основних клінічних симптомів.

- Обґрунтування попереднього діагнозу.

- Обґрунтування та призначення додаткових методів дослідження.

- Здійснити диференціальну діагностику захворювань.

- Вирішення ситуаційних завдань для визначення заключного рівня знань кожного студента.

- Розбір помилок.

- Підведення підсумків заняття та оголошення оцінок.


6.2. Організаційна структура проведення практичного заняття (технологічна карта).


п\п

Етап заняття

Навчальний час

^ Навчальні посібники

Місце проведення заняття

Засоби навчання

Оснащення

1.

Визначення початкового рівня

7-10 %

13-18’

Вирішення тестових завдань

Тест контроль

Навчальна кімната

2.

Вирішення навчальних завдань теми

83-75 %

150-135’

Курація хворого, або розбір історії хвороби

Хвора дитина,

Історія хвороби, алгоритми,

стандарти

Бокс інфекційного відділення. Навчальна кімната

3.

Визначення вихідного рівня сформованості знань та вмінь. Підведення підсумків

10-15 %

18-27’

Вирішення ситуаційних

завдань

Ситуаційні завдання

Навчальна кімната
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты