Домой

Тників Харківської державної академії культури (1999-2003) І містить бібліографічні записи друкованих праць викладачів та співробітників хдак з 2004 по 2008 рр
НазваниеТників Харківської державної академії культури (1999-2003) І містить бібліографічні записи друкованих праць викладачів та співробітників хдак з 2004 по 2008 рр
страница42/48
Дата12.01.2013
Размер6.43 Mb.
ТипДокументы
Кандидатська дисертація: Создание бортовой меры частоты времени на рубидиевом квантовом генераторе, обладающем высокой кратковре
Харченко Наталія Володимирівна
Цвєтков Всеволод Іванович
Церковний Альберт Олександрович
Закінчив Харк. держ. ун-т у 1985 р. У ХДАК з 1996 р.
Закінчила Сімфероп. держ. ун-т у 1995 р. У ХДАК з 1999 р.
Цицирєв Віктор Миколайович
Подобные работы:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   48
Закінчив Харк. політехн. ін-т у 1964 р. У ХДАК з 1981 р.

^ Кандидатська дисертація: Создание бортовой меры частоты времени на рубидиевом квантовом генераторе, обладающем высокой кратковременной стойкостью.

2004

 1. Автоматизовані інформаційно-документні системи : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ.-документ. систем ; [уклад. І. М. Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 14 с.

 2. Адміністрування баз даних : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ.-документ. систем ; [уклад. І. М.  Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 19 с.

 3. Друкованi працi викладачiв та спiвробiтникiв Харькiвської державної академiї культури (1947–1998). У 2 ч. Ч. 2 : бiблiогр. покажч. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна ; ред. В. К. Удалова, I. М. Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 110 с.

 4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ.-документ. систем ; [уклад.: Н. С. Кравець, Б. М. Матвєєв, І. М. Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 16 с.

 5. Організація документних баз даних : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ.-документ. систем ; [уклад. І. М. Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 19 с.

 6. Проблемно-орієнтовані інформаційно-документні системи (технологія розробки) / І. М. Фоменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 15. — С. 120–129. — Бібліогр.: 7 назв.

2007

 1. З книжкової колекції Леся Курбаса : каталог / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. І. Гордєєв, В. В. Сєдих, І. М. Фоменко ; за ред. С. І. Гордєєва]. — 2-ге вид., випр. і доп. — Х. : ХДАК, 2007. — 123 с.

 2. Курсові роботи: виконання та оформлення : метод. рек. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ.-документ. систем ; [уклад.: Г. П. Терентьєва, С. В. Тітов, О. В. Тітова, І. М. Фоменко]. — Х. : ХДАК, 2007. — 30 с.

 3. Роль комп’ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях / Ігор Фоменко // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 4. — С. 17–18.

2008

 1. Проблеми автоматизації процесів обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу / Ігор Фоменко, Наталя Коржик // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 5. — С. 24–31. — Бібліогр.: 6 назв.Харитонова Віра Федорівна

1954

Доцент, засл. артистка України, доцент кафедри українського народного співу та музичного фольклору.

Закінчила Харк. держ. ін-т мистец. у 1981 р. У ХДАК з 2003 р.

2003

 1. Сольний спів : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. укр. нар. співу та муз. фольклору ; [уклад.: Харитонова В. Ф., Осипенко В. В.]. — Х. : ХДАК, 2003. — 31 с.

2004

 1. Від березільського експерименту до сьогодення (до 75-річчя Харківського театру музичної комедії) / В. Ф. Харитонова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 13 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 68–78. — Бібліогр.: 12 назв.

2005

 1. О. П. Мішуга — видатний співак та вокальний педагог / В. Ф. Харитонова // Культура України: зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — Вип. 16 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 209–214. — Бібліогр.: 4 назви.

2006

 1. Застосування системи Крістін Лінклейтер у вокальній педагогіці : метод. розробка до курсу «Сольний спів» / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад. В. Ф. Харитонова]. — Х. : ХДАК, 2006. — 18 с.

2007

 1. Спів у мовленнєвій позиції : метод. розробка для самост. роботи студ. з курсу «Сольний спів» / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. укр. нар. співу та муз. фольклору ; [уклад. Харитонова В. Ф.]. — Х. : [ХДАК], 2007. — 14 с.

 2. Творчість Івана Франка і музична культура України: (до 150-річчя від дня народження І. Я. Франка) / В. Ф. Харитонова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — Вип. 18 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 103–112. — Бібліогр.: 15 назв.

2008

 1. Народнопісенна творчість як джерело формування музично-драматичного національного театру / В. Ф. Харитонова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — Вип. 25. — С. 242–249. — Бібліогр.: 10 назв.

 2. Робота над артикуляцiєю та дикцiєю в процесi вокального навчання : метод. розробка для самост. роботи студ. 3 курсу «Сольний спiв» / М-во культури i туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. укр. нар. спiву та муз. фольклору ; [уклад. Харитонова В. Ф.]. — Х. : ХДАК, 2008. — 13 с.^ Харченко Наталія Володимирівна

1969

Зав. лабораторії етнографії і фольклору.

Закінчила Харк. держ. ін-т культури у 1994 р. У ХДАК з 1993 р.

2004

 1. Сучасні польові матеріали обрядово-пісенної традиції в фондах лабораторії фольклору та етнографії Слобідської України ХДАК / Н. Харченко // Традиції та новації у вищ. архітектур.-худож. освіті : зб. наук. пр. вузів худож.-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2004/2005. — № 5/6, 1/3. — С. 163–168. — Бібліогр.: 7 назв.

2005

 1. Матеріали Купальської обрядово-пісенної традиції у фондах лабораторії фольклору та етнографії Слобідської України ХДАК / Н. В. Харченко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали конф. молодих науковців, 20–22 квіт. 2005 р. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 106–107.

2006

 1. Купальська обрядова пісенність українців Слобожанщини / Н. В. Харченко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 25–26 квіт. 2006 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — С. 138–139.

 2. Польові матеріали купальської обрядово-пісенної традиції фонду лабораторії фольклору й етнографії Слобідської України ХДАК / Н. В. Харченко // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — Вип. 17 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 260–268. — Бібліогр.: 13 назв.

2007

 1. Експедиційна діяльність кафедри українського народного співу та музичного фольклору за 1992–1993 рр. / Н. В. Харченко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 146–147.

2008

 1. Сучасні польові матеріали обрядово-пісенної традиції в фондах лабораторії фольклору та етнографії Слобідської України ХДАК / Харченко Н. // Традиції та новації у вищ. архітектур.-худож. освіті : зб. наук. пр. вищ. навч. закл. худож.-буд. профілю України і Росії / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2008. — Вип. 1/3. — С. 168–174. — Бібліогр.: 7 назв.Хендрик Ольга Юріївна

1970

Викладач кафедри сучасної хореографії.

Закінчила Харк. держ. ін-т культури у 1995 р. У ХДАК з 2003 р.

2004

 1. Проблемы заочной формы обучения специалистов в области современной хореографии / О. Ю. Хендрик // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 62–64.

2007

 1. Формування «діалогічного» мислення як складової соціально-педагогічної культури сучасних хореографів / О. Ю. Хендрик // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 179–180.

2008

 1. Проблема соціалізації студентської молоді засобами хореографічного мистецтва / О. Ю. Хендрик // Культура та інформаційне суспільство XXІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — С. 80–81.

 2. Розвиток соціальності людини інформаційного суспільства засобами хореографічного мистецтва / Хендрик О. // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. виховання і спорту : зб. наук. пр. — Х., 2008. — № 10. — С. 131–134.Хірін Андрій Олександрович

1969

Зав. лабораторії технічних засобів музичного мистецтва.

Закінчив Харк. держ. ін-т мистец. у 2000 р. У ХДАК з 2005 р.

2006

 1. Основи комп’ютерного аранжування : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. «Муз. мистец.» естрад. ф-тів вищ. муз. навч. закл. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. естрад. співу ; [уклад. А. О. Хірін]. — Х. : ХДАК, 2006. — 12 с.

 2. Сучасні музичні технології : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. «Муз. мистец.» естрад. ф-тів вищ. муз. навч. закладів / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. естрад. співу ; [уклад. А. О. Хірін]. — Х. : ХДАК, 2006. — 16 с.^ Цвєтков Всеволод Іванович

1918

Професор, засл. артист РРФСР, професор кафедри режисури.

Закінчив Харк. театр. ін-т у 1948 р. (актор. ф-т), у 1954 р. (режисер. ф-т). У ХДАК з 1997 по 2005 рр.

2004

 1. Основи класичної режисури : конспект лекцій / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. режисури ; [уклад. В. І. Цвєтков]. — Х. : ХДАК, 2004. — 172 с.

2008

 1. Основи класичної режисури : конспект лекцій / В. І. Цвєтков ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — [2-ге вид., стер.]. — Х. : Бурун і К, 2008. — 157 с.Церковна Маріанна Вікторівна

1961

Ст. викладач кафедри соціальної психології.

Закінчила Харк. держ. ун-т у 1985 р. У ХДАК з 1996 р.

2004

 1. Некоторые психологические особенности преподавания при изменении традиционных отношений в сфере высшего образования / М. В. Церковная // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна народна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації», 18–20 вересня 2004 р. : зб. матеріалів / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. центр нар. творчості. — Х., 2004. — С. 180–183. — Библиогр.: 4 назв.

 2. Психологічний практикум : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. М. В. Церковна]. — Х. : ХДАК, 2004. — 31 с.^ Церковний Альберт Олександрович

1959

Доцент, канд. психол. наук з 1995 р., зав. кафедри соціальної психології, декан ф-ту довуз. підготовки та післядиплом. освіти (2000–2001).

^ Закінчив Харк. держ. ун-т у 1985 р. У ХДАК з 1996 р.

Кандидатська дисертація: Дослідження механізму мнемічних процесів в міжпівкулевій взаємодії.

2004

 1. Аспекти формування Інтернет-залежності / Альберт Церковний // Соц. психологія. — 2004. — № 5. — С. 149–154.

 2. Комп’ютерна психодіагностика : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 21 с.

 3. Основи комп’ютерної психодіагностики : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 16 с.

 4. Психокорекція в соціальній роботі : навч.-метод. матеріали / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 30 с.

 5. Психокорекція в соціальній роботі : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 17 с.

 6. Психологія особистості : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 14 с.

 7. Теорія та практика психологічного тренінгу : навч.-метод. матеріали з курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 30 с.

 8. Теорія та практика психологічного тренінгу : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2004. — 19 с.

 9. Традиционная культура: социально-психологические закономерности трансформации общественного сознания / А. А. Церковный // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна народна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації», 18–20 вересня 2004 р. : зб. матеріалів / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. центр нар. творчості. — Х., 2004. — С. 183–189. — Библиогр.: 5 назв.

 10. Формування навичок у просторі комп’ютерних ігор / Альберт Церковний // Соц. психологія. — 2004. — № 3. — С. 163–169.

2005

 1. Влияние базового состояния сознания консультанта на результаты взаимодействия с клиентом / А. А. Церковный // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. Психологія : [зб. наук. пр.]. — Х., 2005. — № 653. — С. 202–206. — *.

 2. Науково-дослідницька практика : прогр. практики / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2005. — 12 с.

 3. Психологія : прогр. держ. екзамену / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — К.: ХДАК, 2005. — 27 с.

 4. Соціальна та практична психологія : прогр. держ. екзамену / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2005. — 20 с.

2007

 1. Комплексний державний екзамен. Розділ: «Соціальна та практична психологія» : прогр. держ. екзамену / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2007. — 15 с.

 2. Психологія : прогр. держ. екзамену / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. психології ; [уклад. А. О. Церковний]. — Х. : ХДАК, 2007. — 26 с.Цигановська Наталія Василівна

1972

Майстер спорту СРСР зі спорт. гімнастики, ст. викладач кафедри фізичної культури і здоров’я.

^ Закінчила Сімфероп. держ. ун-т у 1995 р. У ХДАК з 1999 р.

2004

 1. Гімнастика : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я ; [уклад. Н. В. Цигановська]. — Х. : ХДАК, 2004. — 14 с.

 2. Джаз-гимнастика в хореографии / Н. В. Цыгановская // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 68–69.

 3. Загальнофізична підготовка в хореографії / Н. В. Цигановська // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали конф. молодих науковців, 22–23 квіт. 2004 р. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 135–136.

2005

 1. Гімнастика : навч. посіб. / Н. В. Цигановська ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я. — Х. : ХДАК, 2005. — 90 с.

 2. Гімнастика як специфічний засіб поліпшення хореографічних якостей / Н. В. Цигановська // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 195.

2006

 1. Гімнастика : навч. посіб. / Н. В. Цигановська ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я. — [2-ге вид., стер.]. — Х. : ХДАК, 2006. — 90 с.

 2. Проблемы регулирования веса у хореографов / Н. В. Цыгановская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 25–26 квіт. 2006 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — С. 178–179.

2007

 1. Гімнастика : курс за вибором : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу спец. « Нар. хореогр.», «Сучасна хореогр.» / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я ; [уклад. Н. В. Цигановська]. — Х. : ХДАК, 2007. — 21 с.

 2. Оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя студентів методом соціального опитування / Закіров В. Х., Бондалетов І. Г., Закіров С. В., Цигановська Н. В., Веретельнікова Н. А. // Умение и нововъведения — 2007 : материали за ІІІ междунар. науч. практ. конф., 16–31 окт. 2007 г. — София, 2007. — Т. 6 : Педагогические науки. Философия. Музика и живот. — С. 18–20. — Бібліогр.: 3 назви.

 3. Профилактика травматизма в хореографии / Н. В. Цыгановская // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 185–186.

 4. Фізичне виховання : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1–2 курсів усіх спец. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я ; [уклад.: І. Г. Бондалетов, Н. В. Цигановська]. — Х. : ХДАК, 2007. — 19 с.

2008

 1. Влияние занятий спортивной акробатикой на состояние работоспособности студентов ХГАК / Цигановская Н. В., Веретельникова Н. А. // Динамика изследвания — 2008 : материали за ІV междунар. научна практична конф., 16–31 юли 2008 година. — София, 2008. — Т. 13 : Педагогические науки. — С. 23–27.

 2. Влияние занятий спортивной аэробикой на состояние работоспособности студенток ХГАК / Цыгановская Н. В., Веретельникова Н. А. // Соврем. науч. вестн. Сер. Химия. Биология. Медицина. Физкультура. Информсистемы. Математика. Техника : [сб. науч. тр.]. — 2008. — — № 21. — С. 45–51. — Библиогр.: 5 назв.

 3. Гімнастика : навч. посіб. / Н. В. Цигановська ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. фіз. культури і здоров’я ; [за наук. ред. І. Г. Бондалетова]. — [3-тє вид., стер.]. — Х. : ХДАК, 2008. — 91 с.

 4. Кредитно-модульна методика викладання дисципліни «Фізичне виховання» / Бондалетов І. Г., Закіров В. Х., Цигановська Н. В., Веретельникова Н. А. // Nowoczesnych naukowych osiągnięć — 2008 : materiały IV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 1–14 lutego 2008 roku. — Przemyśl, 2008. — T. 10 : Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Filozofia. — S. 14–16. — Бібліогр.: с. 16.

 5. Сходство спорта с театром: иллюзия или реальность? / Н. В. Цыгановская // Культура та інформаційне суспільство XXІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — С. 216–217.^ Цицирєв Віктор Миколайович

1951

Доцент, засл. артист України, заст. декана ф-ту театрального мистецтва, доцент кафедри народних інструментів.

Закінчив Харк. держ. ін-т культури у 1973 р. У ХДАК з 1975 р.

2004

 1. Навчально-виробнича практика : наскрізна прогр. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. нар. інструм. ; [уклад.: Т. В. Большакова, В. М. Цицирєв, Ю. І. Лошков]. — Х. : ХДАК, 2004. — 10 с.

 2. Оркестрова література : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. нар. інструм. ; [уклад. В. М. Цицирєв]. — Х. : ХДАК, 2004. — 13 с.

2005

 1. Аспекти творчої діяльності дитячих оркестрів народних інструментів Харківщини / Цицирєв В. М. // Академічне мистецтво оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів України : тези Всеукр. наук.-теорет. конф., 2 груд. 2005 р. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2005. — С. 72–78. — Авт. перед назв. Цицирев В. М.

 2. Естетичне виховання студентів у контексті сучасної культури / В. М. Цицирєв // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 159–160.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   48

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты