Домой

Ю. Г. Виленский. Харьков: Константа, 2007. 111 с
Скачать 415.42 Kb.
НазваниеЮ. Г. Виленский. Харьков: Константа, 2007. 111 с
страница1/3
Дата12.01.2013
Размер415.42 Kb.
ТипДокументы
Содержание
611. Анатомія. анатомія людини та порівняльна
612. Фізіологія. фізіологія людини та
613. Гігієна в цілому. особисте здоров’я та гігієна
614. Суспільне здоров’я та гігієна. попередження
615. Фармакологія. терапія. токсикологія
Фізіотерапія. механічно діючі терапевтичні
616. Патологія. клінічна медицина
616.07 Семіологія. симптоматологія. діагностика
616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові
616.2 Патологія дихальної системи
616.3 Патологія травної системи
616.31 Стоматология. заболевания ротовой полости
Патологія лімфатичної системи
616.5. Шкіра. загальний шкірний покрив тіла.
616.6. Патологія сечостатевої системи.
616.7 Патологія органів руху, пересування. скелетна та рухова системи
616.8 Неврологія.невропатологія. нервова
616.9 Контактні захворювання. інфекційні та
617. Хірургія. ортопедія.офтальмологія
618. Гінекологія. акушерство
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3


ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА


Відділ наукової медичної інформації

___________________________________________________________________________


НОВІ КНИГИ


покажчик літератури, що надійшла до фонду бібліотеки


за 2007 рік


м. Херсон, 2008


61. МЕДИЧНІ НАУКИ


1. 61(092) Виленский Ю.Г. Детский хирург Николай Ситковский

В44 /Ю.Г.Виленский . -Харьков: Константа, 2007. -111 с.


2. 61:378.4 Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного

З-62 медичного університету імені Данила Галицького 1784-2006

вський , М.Р.Гжегоцький, О.Д.Луцик . -Львів: Наутілус,

2006. -390 с.


3. 61:002 Качмар В.О. Інформаційні технології в стандартизації та

К30 організації медичної реабілітації за методом проф. Козявкіна

/В.О.Качмар, О.О.Качмар. -Львів: Дизайн-студія "Папуга", 2007. –

103 с.

4. 61(061)(4УКР) Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузовської

М42 конференції молодих вчених (Харків, 16-17 січня 2007 р.). -Харків:

ХДМУ, 2007. -208 с.


5. 61:577.4 Стожаров А.Н. Медицинская экология: учебное пособие

С81 /А.Н.Стожаров. -Минск: "Вышэйшая школа", 2007. -368 с.


6. 61(092) Трахтенберг И.М. Слово об alma mater /И.М.Трахтенберг. -К:

Т65 "Издательский дом "Авиценна", 2006. -162 с.


^ 611. АНАТОМІЯ. АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА

АНАТОМІЯ


1. 611.91/.93 Лойт А.А. Хирургическая анатомия головы и шеи /А.А.Лойт,

Л72 А.В.Каюков. –М:”МЕДпресс-информ”, 2006. -127 с.


2. 611(075.8) Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами

М29 шкільної гігієни: курс лекцій /І.М.Маруненко, Є.О.Неведомська,

В.І.Бобрицька. -К: Видавничий дім "Професіонал", 2004. -479 с.


3. 611.81-073.756.8 Холин А.В. Анатомия головного мозга человека в магнитно-

Х71 резонансном изображении /А.В.Холин. -Санкт-Петербург:

СПбМАПО, 2005. -79 с.


^ 612. ФІЗІОЛОГІЯ. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА

ПОРІВНЯЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ


1. 612.326 Периферійні механізми регуляції процесів цитопротекції у

П26 слизовій оболонці шлунка /О.Я.Скляров, Т.І.Бондарчук,

Ю.В.Мандрик, М.Є.Червінська . -Львів: Б.в., 2007. -159 с.


2. 612.821.7/76 Физиология и патология сна /В.Н.Цыган, М.М.Богословский,

Ф50 В.Я.Апчел, И.В.Князькин. -Санкт-Петербург: СпецЛит, 2006. -158 с.


3. 612.8(031) Хасабов Г.А. Краткий справочник по физиологии нервной

Х24 системы /Г.А.Хасабов . -Луганск: Изд-во "ШИКО", 2007. -451 с.


^ 613. ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ. ОСОБИСТЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГІГІЄНА


1. 613.2/.9 Апанасенко Г.Л. Книга о здоровье /Г.Л.Апанасенко. -К:

А 76 Медкнига, 2007. -131 с. -(Библиотека практикующего врача)


2. 613.62(075.8) Артамонова В.Г. Профессиональные болезни: учебник

А86 /В.Г.Артамонова, Н.А.Мухин. - 4-е изд., перераб. и доп. -М:

"Медицина", 2006. -479 с.


3. 613.5 Дом и здоровье. (Назад в будущее) /сост. А.Влас. -К:

Д66 Медкнига, 2007. -95 с.


4. 613.629477) Кундієв Ю.І. Професійне здоров'я в Україні /Ю.І.Кундієв,

К91 А.М.Нагорна. -К: Авицена, 2006. -315 с.


5. 613.2/.9(4ХЕС) Лебедев А. Как быть здоровым в Украине /А.Лебедев. –

Л33 Херсон: ОАО "ХГТ", 2007. -147 с.

6. 613:614(091) Нариси з історії гігієни довкілля в Україні /за ред.

Н28 А.М.Сердюка. -К: Фірма "Деркул", 2006. -335 с.


7. 613.88(075.8) Планування сім'ї: підручник /В.Б.Самойленко, А.І.Мох,

П37 Г.Г.Рой, В.В.Мисік; за ред. В.І.Литвиненка. -К: "Здоров'я", 2007. –

220 с.


8. 613.62 Ретнев В.М. Профессиональные болезни и меры по их

Р44 предупреждению (что необходимо знать всем работникам и

работодателям) /В.М.Ретнев. -Санкт-Петербург: Издательство

"Диалект", 2007. -240 с.


^ 614. СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГІГІЄНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


1. 614.31:57.08 Генетично модифіковані продукти: PRO ET CONTRA. (Чи

Г34 необхідно вживати трансгени?). -К: Медкнига, 2006. -111 с.


2. 614.2(075.8) Гладун З.С. Заклад охорони здоров'я: основи правового

Г52 статусу: навчальний посібник /З.С.Гладун. -К: Вид-во Європейського

ун-ту, 2006. -347 с.


3. 614(079):016 Думки, ідеї професора Томіліна С.А. та їх втілення у ХХI

Д82 столітті: наукова інформація до третього конкурсу на кращу роботу

за напрямком: історія медицини(скорочені варіанти статей,

рефератів, анотацій). -К: Б.в., 2006. -120 с.


4. 614.253.52:316 Дыгало И.Н. Семейная медсестра: учебное пособие

Д87 /И.Н.Дыгало, Л.В.Шпорт, О.С.Кравцова. -М. -Ростов-на-Дону:

Издательский центр "МарТ", 2005. -366 с.


5. 614.2(477) Медичні стандарти первинної і вторинної медичної допомоги

населенню /за ред. Г.Росс, О.М.Новічкова, А.В. Степаненко,

Д.В.Варивончик /NICARE. -К: Б.в., 2006. -238 с. -(Проект ЄС "

Підтримка розвитку системи медичних стандартів в Україні")


6. 614.2 Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база. -2-ге

О92 вид.(випр. і доп.). -К: КНТ, 2006. -479 с.


7. 614.2(477) Посібник для розробників клінічних рекомендацій медичних

П61 стандартів /за ред. Г.Росс, О. Новічкова /NICARE. -К: Б.в., 2006. -

166 с. -(Проект ЄС "Підтримка розвитку системи медичних

стандартів в Україні")


8. 614.2(4УКР) Реформа охорони здоров'я в Україні /Г.С.Стеценко,

Р45 А.І.Побережний, В.А.Сміянов та інш.; за ред. О.М.Голяченка. –

Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2006. -159 с.


9. 614.3 Санітарні норми та правила в Україні. -(3-є вид., доп. та

С18 перероб.). -К: КНТ, 2006. -521 с.


10. 614.25:316.356 Сімейна медицина. У 5-ти томах. Т.1: Внутрішні хвороби.

С37 У 2-х книгах. Книга 2 /за ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби. -К:

"Здоров'я", 2006. -567 с.


11. 614(06) Участие общественности в принятии решений, влияющих на

У90 работу системы здравоохранения: состояние, позиции, идеи: по

материалам международной научно-практической конференции,

г.Николаев, 30-31 марта 2007 г. Программа Европейского Союза для

Украины Tacis IBPP Programme. -К: Издательство ООО "Дизайн и

полиграфия", 2007. -109 с.


12. 614.88 (075.32) Фефилова Л.К.Безопасность жизнедеятельности и медицина

Ф46 катастроф: учебник /Л.К.Фефилова. -М: "Медицина", 2005. -416 с.


13. 614.253.52 Чернова О.В. Руководство для медицинской сестры

Ч-49 процедурного кабинета /О.В.Чернова. -Ростов-на-Дону: "Феникс",

2006. -158 с.


14. 614.253.52 Яромич И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника:

Я76 учебник /И.В.Яромич. -Минск: "Вішєйшая школа", 2006. -527 с.


^ 615. ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


1. 615(031) Видаль Специалист. 2006. Гастроэнтерология и гепатология:

В42 справочник. -2-е изд. -М: ЗАО АстраФармСервис, 2006. -494 с.


2. 615(031) Видаль Специалист. 2006. Кардиология: справочник. - 3-е

В42 изд. - М: ЗАО АстраФармСервис, 2006. -774 с.


3. 615(031) Видаль Специалист. 2006. Эндокринология: справочник. -1-е

В42 изд. -М: ЗАО "АстраФармСервис", 2006. -478 с.


4. 615(031) Видаль Специалист. 2006.Урология: справочник. -2-е изд. –

В42 М: ЗАО АстраФармСервис, 2006. -526 с.


5. 615.322 Гоменюк Г.А. Словарь названий лекарственных растений

Г64 (русский, украинский,латинский) /Г.А.Гоменюк, Г.И.Гоменюк,

А.А.Гоменюк. -К: ТОВ "ДСГ Лтд", 2005. -128 с.


6. 615.33 Клацид (кларитромицин). Новые возможности лечения

К47 инфекционных заболеваний. -Б.м.: Б.м., Б.г. -39 с.


7. 615(031) Крыжановский С.А. Современные лекарственные средства:

К85 более 10000 наименований /С.А.Крыжановский, М.Б.Вититнова. –

М: РИПОЛ классик, 2006. -639 с.


8. 615.9(02) Общая токсикология: руководство для врачей /под ред.

О-28 А.О.Лойта. -САнкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2006. -224 с.


9. 615.9-053 Очерки возрастной токсикологии /И.М.Трахтенберг,

О-95 М.Н.Коршун, Н.Г. Проданчук и др.; под ред. И.М. Трахтенберга. -К:

"Авиценна", 2006. -315 с.


10. 615(031) Полный справочник фармацевта /О.В.Ананьева,

П51 О.Д.Абрамович, Е.А. Кочнева и др. -М: Изд-во Эксмо, 2006. -767 с.


11. 615.03 Реамберин (пострегистрационные клинические

Р31 исследования 1999-2005 г.): рефераты опубликованных в

периодической печати научных статей /составил: А.Д.Лавлинский. –

Санкт-Петербург: Б.и., 2005. -144 с.


12. 615.2(031) Справочник ВИДАЛЬ.2007.Лекарственные препараты в

С74 России: справочник. -13-е изд., перераб., испр. и доп. -М:

АстраФармСервис, 2007. -1632 с.


13. 615.371(02) Учайкин В.Ф. Руководство по клинической вакцинологии:

У90 руководство для врачей /В.Ф.Учайкин, О.В.Шамшева. -М: "ГЭОТАР-

Медиа", 2006. -591 с.


14. 615.322(031) Энциклопедия практической фитотерапии. (Практическое

Э68 применение 4260 рецептов лекарственных растений). Книга 1

/Г.А.Гоменюк, В.С.Даниленко, И.Г.Гоменюк, Т.Г.Гоменюк. -К: ДСГ

Лтд, 2006. -495 с. -(Здоровья Вашему Дому)


    1. ^ ФІЗІОТЕРАПІЯ. МЕХАНІЧНО ДІЮЧІ ТЕРАПЕВТИЧНІ

ЗАСОБИ. РАДІОТЕРАПІЯ ТА ІНШІ (НЕМЕДИЧНІ)

ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ


1. 615.8(075.8) Аверьянова Н.И. Основы физиотерапии: учебное пособие

А19 /Н.И.Аверьянова , И.А.Шипулина. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. –

156 с.

2. 615.851 Воробейчик Я.Н. Самоучитель по психотерапевтической

В75 помощи (как помочь себе, детям и близким) /Я.Н.Воробейчик,

М.Я.Минкович. -Одесса: Б.и., 2006. -222 с.


3. 615.83(02) Илларионов В.Е. Современные методы физиотерапии:

И44 руководство для врачей общ. практики /В.Е.Илларионов , В.Б.Симоненко . - М: "Медицина", 2007. -175 с.


4. 615.8(075.32) Козлова Л.В. Основы реабилитации для медицинских

К59 колледжей: учебное пособие /Л.В.Козлова, С.А.Козлов,

Л.А.Семененко. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. -475 с.


5. 615.874 Пархотик И.И. Дието- и кинезитерапия /И.И.Пархотик. -К: ТОВ

П18 "ДСГ Лтд", 2005. -104 с.


6. 615.8:577.3 Пономаренко Г.Н. Биофизические основы физиотерапии:

П56 учебное пособие /Г.Н.Пономаренко, И.И.Турковский. -М:

"Медицина", 2006. -171 с.

7. 615.849(06) Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник

П78 наукових праць. Вип.11. -К: Наук.центр радіаційної медицини, 2005.-

798 с.

^ 616. ПАТОЛОГІЯ. КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


1. 616-083:614.253 Агкацева С.А.Сестринские манипуляции: учебник

А24 /С.А.Агкацева. -М: "Медицина", 2006. -559 с.


2. 616-089.4 Барыкина Н.В. Неоперативная хирургическая техника

Б24 /Н.В.Барыкина. -Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006. -190 с.


3. 616-056.7-07 Боровкова Л.В. Медико-генетическое консультирование и

Б83 пренатальная диагностика врожденных и наследственных

заболеваний: учебное пособие /Л.В.Боровкова, С.В.Воскресенская,

О.В.Удалова. -Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2007. -54 с.


4. 616-002.5 Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: учебник /Б.Е.Бородулин,

Б83 Е.А.Бородулина. -М: Издательский центр "Академия", 2006. -238 с.


5. 616-02.3-89 Войно-Ясенецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии /В.Ф.Войно-

В65 Ясенецкий. -4-е изд. -М: ЗАО "Издательство БИНОМ", 2006. -704 с.


6. 616-006 Зарянская В.Г. Онкология для медицинских колледжей:

З-35 учебное пособие /В.Г.Зарянская. -Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006. –

332 с.


7. 616-08-036 Ибатов А.Д. Основы реабилитологии: учебное пособие для

И13 вузов /А.Д.Ибатов, С.В.Пушкина. -М: Издат. группа "ГЭОТАР-Медиа",

2007. -153 с.


8. 616-002.5 Кошечкин В.А. Туберкулез: Tuberculosis: учебное пособие

К76 /В.А.Кошечкин, З.А.Иванова. -М: Изд-во Российского ун-та дружбы

народов, 2006. -275 с.


9. 616-089.11 Лойт А.А. Хирургическая анатомия головы и шеи /А.А.Лойт,

Л72 А.В.Каюков. -М: "МЕДпресс-информ", 2006. -127 с.


10. 616-009.7(02) Лысенко Г.И.Проблема боли в общеврачебной практике:

Л88 (учебно-методическое пособие для семейных врачей) /Г.И.Лысенко,

В.И. Ткаченко. -К: МЕДКНИГА, 2007. -196 с.


11. 616-002.5 Митрофанова Н.А. Фтизиатрия: учебное пособие

М67 /Н.А.Митрофанова, Ю.В. Пылаева. -Ростов-на-Дону: "Феникс", 2007.

-383 с.


12. 616-053.31(075.8) Нечаев В.Н. Практические навыки в неонатологии: учебное

Н59 пособие /В.Н.Нечаев. -М: Практическая медицина, 2007. -213 с.


13. 616-056.257 Ожирение (клинические очерки) /под ред.

О-45 А.Ю.Барановского, Н.В.Ворохобиной. -Санкт-Петербург:

"Издательство "Диалект", 2007. -240 с.


14. 616-056.257(02) Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты:

О-45 руководство для врачей /под ред. И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. –

М: МИА, 2006. -452 с.


15. 616-006(075.8) Онкологія /Б.Т.Білинський, Н.А.Володько, А.І.Гнатишак та ін.;

О-58 за ред. Б.Т.Білинського. -К: "Здоров'я", 2007. -527 с.


16. 616-002.5(02) Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу /под

Р85 ред. Ю.Н. Левашева, Ю.М. Репина. -Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб,

2006. -515 с.


17. 616-001:614 Сестринское дело в травматологии: учебное пособие /под

С33 ред. М.Ф.Заривчацкого. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. -319 с.


18. 616-001-083 Скалетта Томас А. Неотложная травматология: учебное

С42 пособие /Томас А. Скалетта, Джеффри Дж. Шайдер; пер. с англ. -2-е

изд. -М: МИА, 2006. -738 с.


19. 616-006.04(084) TNM Атлас: иллюстрированное руководство по TNM

Т49 классификации злокачественных опухолей /К.Виттекинд, Ф.Л.Грин,

Р.В.П.Хаттер и др.; под ред. Ш.Х.Ганцева. -5-е изд. - М: МИА, 2007. –

407 с.

20. 616-083:614.253 Тоблер Р. Основные медсестринские процедуры: пер. с англ.

Т50 /Р.Тоблер . -М: "Медицина", 2004. -236 с.


^ 616.07 СЕМІОЛОГІЯ. СИМПТОМАТОЛОГІЯ. ДІАГНОСТИКА


1. 616-072.7(02) Бова А.А.Функциональная диагностика в практике терапевта:

Б72 руководство для врачей /А.А.Бова, Я.С.Денещук, С.С.Горохов. -

М: МИА, 2007. -236 с.


2. 616-07(075.8) Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация,

В81 перкусия, аскультация): учебное пособие для вузов /В.Г.Кукес,

В.Ф.Маринин, И.А.Реуцкий, С.И.Сивков. -М: Издат.группа "ГЭОТАР-

Медиа", 2006. -716 с.


3. 616-07(02) Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам

К46 диагностики /А.А.Кишкун. -М: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -779 с.


4. 616-073.4-9 Клінічна допплерівська ультрасонографія: пер. з англ. /за

К49 ред. П.Л. Аллана, П.А.Даббінса та ін. -2-ге вид. -Львів: Медицина

світу, 2007. -376 с.


5. 616-07 Клиническая интерпретация лабораторных исследований

К49 /под ред. А.Б.Белевитина, С.Г.Щербака. -Санкт-Петербург: ЭЛБИ-

СПб, 2006. -397 с.


6. 616-07 Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины

К60 /Н.А.Колесник, В.Н.Непомнящий , Е.С. Самусева. -К: Полиграфплюс,

2006. -200 с.


7. 616-071(075.8) Меньков Н.В.Обследование больного в терапевтической

М51 клинике: учебное пособие /Н.В.Меньков, В.В.Костина, Е.В.Макарова.

-3-е изд., перераб. и доп. -Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2006. –

103 с.


8. 616-073.4-8(02) Руководство по ультразвуковой диагностике /под ред.

Р85 П.Е.С. Пальмера; Женева ВОЗ. -М: Медицина, 2006. -334 с.


616.1/.9 СИСТЕМАТИЧНА ПАТОЛОГІЯ


1. 616.1/.9(075.8) Внутрішні хвороби: посібник у 10 частинах. Т.1.ч.1-3 /за

В60 загальн. ред. О.О.Абрагамовича, Л.В.Глушка, А.С.Свінціцького;

упорядк. О.О.Абрагамовича. -Львів: ВАТ "Львівська книжкова

фабрика "Атлас", 2004. -527 с.


2. 616.1/.9 (075.8) Внутрішні хвороби: посібник у 10 частинах. Т.II. ч.4-10 /за

В60 загальн. ред. О.О.Абрагамовича, Л.В.Глушка, А.С.Свінціцького. –

Львів: ВАТ "Львівська книжкова фабрика "Атлас", 2004. -725 с.

3. 616.1/.9-008.6 Епоніми симптомів, синдромів і хвороб внутрішніх органів

Е68 /за загальн. ред. О.О.Абрагамовича. -Львів: ПП "Кварт", 2005. -125 с.


4. 616.1/.9-085 Справочник домашнего доктора /сост. Белопольский Ю.А. –

С74 Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2005. -511 с.

5. 616.1/.9-07(075.8) Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у

С91 клініці внутрішніх хвороб: [навчальний посібник] /за загальн. ред.

О.О.Абрагамовича. -Львів: ПП "Кварт", 2005. -321 с.


^ 616.1 ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І КРОВІ


1. 616.1/.4-089 Абрагамович О.О. Клітинна трансплантація в клініці

А16 внутрішніх хвороб /О.О.Абрагамович, О.Д. Луцик, Х.О. Семен. –

Львів: Нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, 2006. -93 с.


2. 616.151 Андреев Ю.Н. Многоликая гемофилия /Ю.Н.Андреев. -М: Изд-

А65 во НЬЮДИАМЕД, 2006. -215 с.


3. 616.14-005 Бокарев И.Н. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия

Б78 легочной артерии /И.Н.Бокарев, Л.В. Попова. -М: МИА, 2005. -206 с.


4. 616.155.194 Демидова А.В. Анемии /А.В.Демидова. -М: "МЕДпресс-

Д30 информ", 2006. -63 с.


5. 616.13-002 Золоев Г.К. Облитерирующие заболевания артерий.

З-80 Хирургическое лечение и реабилитация больных с утратой

конечностей /Г.К.Золоев. -М: "Медицина", 2004. -432 с.


6. 616.13/14 Евдокимов А.Г. Болезни артерий и вен: учебное пособие

Е15 /А.Г.Евдокимов, В.Д.Тополянский. -М: Издательский центр

"Акадамия", 2006. -254 с.


7. 616.14-002 Кириенко А.И. Острый тромбофлебит /А.И.Кириенко,

К43 А.А.Матюшенко, В.В.Андрияшкин. -М: "Литтерра", 2006. -107 с.


8. 616.1(02) Клиническая кардиология: руководство для врачей:

К49 практическое пособие /В.В.Горбачев, А.Г.Мрочек, М.С.Пристром и

др.; под ред. В.В. Горбачева. -Минск: Книжный дом, 2007. -863 с.


9. 616.1(075.8) Соколович А.Г. Сосудистая хирургия и ангиология: учебное

С59 пособие /А.Г.Соколович . -Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006. -174 с.


10. 616.1-085(031) Фармакологічний довідник із кардіології. Засоби для

Ф24 лікування серцево-судинних захворювань із вказанням особливостей їхнього використання в геріатричній практиці

/В.В.Безруков, Л.П.Купраш, А.Ю.Петриченко та інш.; за ред.

В.В.Безрукова та Л.П.Купраш. -К: ТОВ "ДСГ Лтд", 2005. -144 с.


11. 616.14-073.4 Чуриков Д.А. Ультразвуковая диагностика болезней вен:

Ч-43 руководство для практикующих врачей /Д.А.Чуриков, А.И.Кириенко.-

М: Издательство "Литтерра", 2006. -93 с.


12. 616.1-08 Шевченко Н.М. Кардиология /Н.М. Шевченко. -М: МИА, 2006. -539 с.

Ш37


13. 616.1/8-001 Шепеленко А.Ф. Патология внутренних органов при

Ш48 травме в терапевтической клинике /А.Ф.Шепеленко , М.М.Кириллов,

Н.Д.Шепеленко. -М: ООО "МИА", 2007. -334 с.    1. СЕРЦЕ


1. 616.12-008 Ардашев В.Н. Лечение нарушений сердечного ритма

А79 /В.Н.Ардашев, А.В.Ардашев, В.И.Стеклов; под общ. ред. В.М.

Клюжева. -(2-е изд..испр. и доп.). -М: МЕДПРАКТИКА-М,

2005. -227 с.


2. 616.12 Джанашия П.Х.Неотложная кардиология /П.Х.Джанашия,

Д40 Н.М.Шевченко, С.В.Олишевко. -М: Изд-во БИНОМ, 2006. -288 с.


3. 616.12-007 Ильяш М.Г. Новое в лечении пороков сердца /М.Г.Ильяш. -К:

И49 ООО"ДСГ Лтд", 2005. -73 с.


4. 616.12-006-07 Кнышов Г.В. Опухоли сердца. Проблемы диагностики и

К53 хирургического лечения /Г.В.Кнышов, Р.М.Витовский , В.П.Захарова.

-К: Преса України, 2005. -256 с.


5. 616.12-08-036 Реабилитация кардиологических больных /под ред.

Р31 К.В.Лядова, В.Н.Преображенского. -М: "ГЭОТАР -Медиа", 2005. –

277 с.


6. 616.12-008.331 Сиренко Ю.Н. Артериальные гипертензии при эндокринных

С40 заболеваниях /Ю.Н.Сиренко, Б.Н.Маньковский. -К: Медкнига, 2007. –

140 с.

  1   2   3

Скачать 415.42 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты